Rozcestník >> Náboženství >> Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.

Informace

Název: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.
Kategorie: Náboženství
Založil: SynBohaOtce
Správci: SynBohaOtce
Založeno: 28.08.2021 14:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 108491x
Příspěvků:
5840

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou. - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je milujícím vlastním Tatínkem všech věřících i nevěřících lidí všech generací člověka od počátku a současně je i LÁSKOU celého lidstva!
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dobré ráno, bratři a sestry!
28.11.21 08:03:59 | #4177

Dobré ráno, bratři a sestry! *34027*

*3577* Modleme se dnes za ty, kterým by nevadilo, kdyby se někteří lidé dostali do pekla ohnivého jezera, kde by byli na věky věků mučeni a trýzněni. *22971*
*5210* Těmto bezcitným lidem, kteří dost často sami sebe považují za svaté, je lepší se v životě vyhnout, protože z nich vyzařuje negativní energie obludných rozměrů. *3456*
*34758* Ovšem při modlení na ně nezapomínejte a přejte jim Boží požehnání a Boží milost... *4585*| Předmět: RE: Dobré ráno, bratři a sestry!
28.11.21 08:21:46 | #4178 (1)

Já vím, že v Bibli se možnost vzniku ohnivého jezera vyskytuje! Ale kalkulovat s tím ve vztahu k jiným lidem je skutečně nemorální a velmi zlé! *3456*
Ono už dělení lidstva na děti Boží a děti ďábla je hrůzostrašně bezcitné, a že jsou mezi námi lidé, co to s oblibou z Bible citují a přímo se "rochní" v představě, jak oni jsou svatě bezúhonní a ostatní ďábelsky hříšní! Možná si řeknete, proč to tedy v Bibli je?! Je to tam proto, aby zřejmé bylo, že bezcitnost a krutost je i v lidech, co dostali i největší Boží dary Boží Lásky a Milosti! Ti lidé zpychnou a začnou se chovat velmi zle! Vůbec si neuvědomují, jak málo lásky už jejich skutky a slova obsahují a jak se Bohu Otci svému vzdalují. Nevyhnulo se to ani Ježíšovi, který na jednu stranu řekl: "Milujte své nepřátele!" a později proti nim použil v chrámu násilí. To vše se děje v duchu proroctví: "Bez viny není ani jeden člověk!" Ano! Arogance "vyvolených", jak se tito lidé dost často pyšně vnímají, bývá bezmezná! Přát někomu život v pekle ohnivého jezera je prostě ohavné! *3456*


 #4177 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, bratři a sestry!
28.11.21 08:33:43 | #4179 (2)
*3456*

Lidé by si měli už konečně uvědomit, že Boží ráj by nebyl rájem, kdyby kdesi "za humny" existovalo strašlivé ohnivé jezero, kde by část lidstva prožívala peklo na zemi! *3456*

Jaká by to asi byla radost vědět, že někteří lidé už na věky věků trpí? Skutečně citliví a láskyplní lidé by v Božím ráji neustále plakali a oplakávali ty v pekle trýzněné chudáky! *3456*

A že křesťanství si přímo libuje v dělení lidstva na děti Boží a děti ďábla! Mnozí pokřtění lidé některým lidem život v pekle ohnivého jezera škodolibě přejí! A vůbec se nestydí!!! *3456*

 • *3456* *3456* *3456*

 #4178 

| Předmět: Bůh Tě miluje!
27.11.21 23:00:55 | #4173

*32830* Ano! Bůh Tě miluje! *32830*| Předmět: RE: Bůh Tě miluje!
27.11.21 23:01:43 | #4174 (1)
 • *15154* *31684* *15154* *35292* *15154* *31684* *15154*

 #4173 

| Předmět: RE: Bůh Tě miluje!
27.11.21 23:03:16 | #4175 (1)

*32830* *8734* *32830* Bůh Otec náš miluje nás všechny! *32830* *8734* *32830*


 #4173 

| Předmět: Tatínku! Miluji Tě!
27.11.21 22:57:05 | #4171

*12318* TATÍNKU! LÁSKO MOJE! MILUJI TĚ! *12318*

 • *33792* *33792* *33792* *33792* *33792*


| Předmět: RE: Tatínku! Miluji Tě!
27.11.21 23:06:36 | #4176 (1)

*6786* Ano, Tatínku můj milovaný! Miluji Tě! A děkuji Ti. *6786*

 • *15154* *16217* *15154*

 #4171 

| Předmět: Tak dobrou noc!
27.11.21 22:53:01 | #4168

Přeji Vám klidný spánek! A nebojte se! Neexistuje zločin, který by nám Bůh nemohl odpustit...

 • *12216* *18805* *12216* *2351* *12216* *18805* *12216*


| Předmět: RE: Tak dobrou noc!
27.11.21 22:53:38 | #4169 (1)
 • *15154* *6665* *15154* *23670* *15154* *6665* *15154*

 #4168 

| Předmět: RE: RE: Tak dobrou noc!
27.11.21 22:55:26 | #4170 (2)

*34027* Tatínek nás miluje! *34027*

*34027* Ano, Bůh nás miluje! *34027*

*34027* Ano, Bůh je naší LÁSKOU. *34027*

 • *34027*

 #4169 

| Předmět: Pravda...
27.11.21 22:49:40 | #4167

*6883* Pravda, pokřtění lidé nemohou Boha Otce lidstva vidět, protože ho zavrhli, zradili a opustili! Proč by se jim také ukazoval, když o něj nestojí a za své božstvo si zvolili pokřtěné panstvo! *6578*

*17063* Ale přijde den a ten den se už blíží, kdy Boha Otce lidstva spatří celý svět! V ten den svět ihned pozná, jak prolhaným náboženstvím křesťanství bylo a je! *17063*

*34027* Ale nebojte se, Človíček se Vám nebude mstít! Člověk Syn Boží za Vás u Otce prosí, aby i pokřtěné lidi omilostnil, aby nikdo v Božím ráji nebyl smutný! *17063*

 • *22971*


| Předmět: RE: Pravda...
27.11.21 22:59:31 | #4172 (1)
 • *3577* *34758* *22971* *34089* *22971* *34758* *3577*

 #4167 

| Předmět: V mém světě...
27.11.21 22:37:10 | #4165

*30457* V mém světě lze Bohu Otci lidstva pohlédnout do očí! *30457*

*34041* V mém světě lze Bohu Otci lidstva podat ruku a lze ho i obejmout! *32618*

*34694* V mém láskyplném světě je Bůh Otec náš živý a usměvavý! *34694*

 • *33792*


| Předmět: RE: V mém světě...
27.11.21 22:39:46 | #4166 (1)

*34027* A v mém světě je Ježíš Syn Boží člověkem a naším vlastním bratrem a přítelem! *34694*


 #4165 

| Předmět: (Bible, Sírachovec 34:2)
27.11.21 19:23:52 | #4164

(Bible, Sírachovec 34:2 + 34:7)

Jako člověk lapající stín a honící se za větrem je ten, kdo se drží snů.

Sny obloudily mnoho lidí a padli ti, kteří v ně skládali naděje.

(Živé Slovo Boží)

*31844*


| Předmět: ANTHONY DE MELLO
27.11.21 19:16:21 | #4163

ANTHONY DE MELLO - PŘEŽITÍ

Žák denně kladl stejnou otázku: "Jak najdu Boha?"

A každý den dostal stejnou tajemnou odpověď: "Touhou."

"Ale copak já po Bohu netoužím z plna srdce? Proč jsem ho tedy nenašel?"

Jednou se Mistr s oním žákem náhodou koupal v řece. Strčil mu hlavu pod vodu a držel ji tam, zatímco ten ubohý chlapík se zoufale ze všech sil snažil, aby se ze sevření uvolnil.

Druhý den to byl Mistr, kdo začal rozhovor. "Proč jsi tak zápasil, když jsem Ti držel hlavu pod vodou?"

"Protože jsem lapal po vzduchu."

"Až Ti bude dána milost lapat po Bohu, jako jsi lapal po vzduchu, pak ho najdeš."

*11104*


| Předmět: Upřímnost je cenná!
27.11.21 18:42:31 | #4159

Upřímnost je cenná! *17063*

Láska a úcta k Bohu se dá ošidit, člověk se často obelhává, jak moc Boha Otce svého miluje a skutek utek!
*6195* Ale láska k bližním, které máme milovat jako sami sebe, je nám vzdálená, jak nám dokazují naše činy!
*6195* My jsme prostě sobci! Možná existují výjimky, ale já je neznám! Žvanit o lásce k bližním umíme dokonale, ale to je asi tak vše! *3456*| Předmět: RE: Upřímnost je cenná!
27.11.21 18:54:54 | #4160 (1)

*6195* Křivdím Ti? Dobře! Tak kolik bezdomovců mohlo u Tebe v mrazivých dnech přespat?
*3456* Já jsem nenechal u sebe přespat ani jednoho! *3456*

*6195* Kolik bezdomovců od Tebe dostalo jídlo, když bylo od pohledu patrné, že strádají?
*5671* Tady něco málo ve vzpomínkách mám... *19837*

*35060* Mám pokračovat?


 #4159 

| Předmět: RE: RE: Upřímnost je cenná!
27.11.21 18:57:26 | #4161 (2)

*3456* Ano, jiným lidem rozhodně nedopřáváme to, co dopřáváme sami sobě! *19975*


 #4160 

| Předmět: RE: Upřímnost je cenná!
27.11.21 19:05:35 | #4162 (1)

Můžeme se pouze modlit, aby nás Bůh morálně uzdravil... *34758*

 • *34758* *15154* *22971* *15154* *34758*

 #4159 

| Předmět: Kuk!
27.11.21 18:31:03 | #4157

Kuk! *25702*

Mám trochu zkřehlé ruce!
Byl jsem na náměstí, kde se konalo rozsvícení vánočního stromu s odpovídajícím kulturním pořadem.
Pro mne sice nejsou vánoční svátky důvodem k radosti, ale veřejné kulturní akce občas navštěvuji...
Ale docela jsem se tam bavil, bylo tam hodně lidí i s dětmi, a hezky jsem si i zazpíval některé vánoční "odrhovačky" s hudebníky - a také jsem jim zatleskal. *30513*

 • *15154* *18432* *15154* *18432* *15154*


| Předmět: RE: Kuk!
27.11.21 18:33:49 | #4158 (1)

*17063* Ano, venku je chladno! Půjdete-li večer na procházku, teple se oblékněte! *33105*


 #4157