Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD , NlKDO
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 945401x
Příspěvků:
37300

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Ano, Bůh Tě miluje! Živý Bůh, a jiný Bůh není, je naším vlastním milujícím Tatínkem i naší Láskou. Miluje nás moc a moc! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich s láskou k Bohu Otci svému. Človíček.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
13.05.22 14:17:31 | #35378

Bůh je Otcem nás všech! *34027*

Pro natvrdlé to zopakuji: "Bůh je Otcem nás všech!" *34027*

A protože jsou i lidé s "dlouhým vedením", sdělím to ještě jednou: "Bůh je Otcem nás všech!" *34027*

P.S. Bůh je naším Otcem - Tátou - Tatínkem atd., ale není naší "hospodinkou"!!! *33684*| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
13.05.22 14:19:36 | #35379 (1)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena :-)
Vyplývá to z veršů v knize Genezis 1/26-27.


 #35378 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
13.05.22 14:21:35 | #35382 (2)

Vy si nedáte pokoj! Smiřte se s tím, že ženu Bůh stvořil o hodně později... *32830*


 #35379 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
13.05.22 14:22:07 | #35384 (3)

No A ?


 #35382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
13.05.22 14:24:29 | #35386 (4)

K obrazu Božímu byl stvořen první člověk! *6365*


 #35384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás…
13.05.22 14:24:47 | #35387 (5)

A Eva ne ?


 #35386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem…
13.05.22 14:27:04 | #35389 (6)

Dnes bych to vědecky nazval takto: "Druhý člověk byl už naklonovaný!" *4585*


 #35387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
13.05.22 14:28:26 | #35391 (7)

He s ovce byl naklonovaný beránek ?


 #35389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
13.05.22 14:55:46 | #35392 (8)

Ze žebra člověka! *34027*

(Najednou se tváříte, že nevíte, co se v Bibli píše!) *6578*


 #35391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
13.05.22 15:34:56 | #35394 (9)

No ale podle jakého obrazu a podle jakého podobenství ?


 #35392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 18:12:26 | #35400 (10)

Bůh Stvořitel a Otec náš je kreativní - nepotřebuje kopírovat! Copak nevíte, že stvořil veškeré tvorstvo? A těch stromů, keřů a bylinek! *6552*


 #35394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 18:30:05 | #35405 (11)

Jenom že je psáno:
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, ..
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #35400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 18:32:05 | #35406 (12)

ČEP
Genezis 1
26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #35405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:37:23 | #35431 (12)

(Bible, Izajáš 17:7)

V onen den vzhlédne člověk k tomu, který ho učinil, a jeho oči budou patřit k Svatému Izraele.

(Živé Slovo Boží)

*33684* Není tu: "V onen den vzhlédne člověk k těm, kteří ho učinili, a jeho oči budou patřit k Svatým Izraele." To tam skutečně není!!! *33684*
*17063* Je tam jasně a zřetelně konstatováno: "V onen den vzhlédne člověk K TOMU, KTERÝ HO UČINIL, a jeho oči budou patřit k Svatému Izraele." *34027*

 • *15154* *18805* *15154*

 #35405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:40:41 | #35433 (13)

Jo no ten množný tvar u Boha se vytratil po zmatení jazyků pod Babylonskou věží, tam ještě Bohové sestupují a matou lidskou řeč, tak že musíš počítat s tím že je to dál zmatené :-).


 #35431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:45:59 | #35439 (14)

*15154* PRO MNE JE ŽIVÝ BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH. *3474*


 #35433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:47:06 | #35440 (15)

To pro každého :-)
Ale je možné že ženy mají Boha svou :-).


 #35439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:49:18 | #35442 (16)

I žena je člověk! Ten člověk je žena!!! Mají Boha Otce svého jako muži... *34027*


 #35440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:50:35 | #35444 (17)

Povídali že mu hráli :-)


 #35442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:55:47 | #35446 (18)

(Bible, Izajáš 25:9)

V onen den se bude říkat: "Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Živý Bůh, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil."

(Živé Slovo Boží)

 • *32830* *33792* *32830*

 #35444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:51:45 | #35445 (17)

Žena není obraz a podobenství Otce, to snad vidíváš na vlastní oči že ne :-).


 #35442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:57:06 | #35448 (18)

Až spatříte líbeznou tvář našeho Otce, potom pochopíte... *34027*


 #35445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:00:57 | #35450 (19)

Obávám se že uvidím obraz a podobenství "Evy" :-)


 #35448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:03:24 | #35454 (20)

*6578* Obáváte se? Vy se na ten nádherný okamžik netěšíte? *9391*


 #35450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:04:18 | #35456 (21)

Co když mne bude pro něco kárat ?


 #35454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:08:41 | #35462 (22)
*15154* *15154* *15154*

*15154* Bůh je milující Bůh! *15154*


 #35456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:20:25 | #35467 (23)

No ale kdo se bojí - má to u Boha lepší :-).


 #35462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:47:56 | #35470 (24)

*3456* Otázkou je, jak Boha Otce svého vnímáte! *3456*

*34694* Pro Človíčka je Bůh milovaným Tatínkem! Proč by se svého milovaného Tatínka bál? *30457* Pro Človíčka je Bůh jedinou ŽIVOU LÁSKOU a LÁSKA strach nenahání - LÁSKA Boží Človíčka naplňuje líbezným štěstím a nekonečně něžnou radostí... *3474* Človíček svého milovaného Tatínka - našeho jediného Boha a Panovníka, miluje! *22063*


 #35467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:55:45 | #35473 (25)

Př 31:30, Izajáš 66/2 atd.
Falešné sebevědomí je někdy k ničemu :-)


 #35470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 09:09:03 | #35474 (26)

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá (, že zbaštila kus slunce, které se jí představilo jménem Ježíše,) a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Láska není FALEŠNÁ, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy...

*15154* *18805* *18805* *18805* *15154*
A pro Človíčka je náš Otec LÁSKOU v tomto Duchu... A to není o sebevědomí, Človíček se pokládá za pouhou loutku v rukou Božích - za pouhý nástroj... Človíček je ničím a Bůh Otec náš je vším! *3775*


 #35473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 09:10:35 | #35475 (27)

Vy by jste mi chtěl zakázat všechno :-)
Ale ja četla v Bibli že kdo mne vyzná před lidmi ..


 #35474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:19:24 | #35481 (28)

Ježíš Syn Boží je naším bratrem a přítelem, ale není součástí naší potravy! *3775*


 #35475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:21:09 | #35483 (29)

To budete mlet dokola ?
Napsala jsem Vám včera co o tom v Bibli je, jste nepoučitelný?


 #35481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:38:46 | #35501 (30)

Mým Bohem Bible ani Ježíš není!
Mým jediným Bohem je Stvořitel.

 • *15154* *22063* *15154*

 #35483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:40:22 | #35503 (31)

No a ten Váš Stvořitel někoho oslovuje k učinění člověka a koho že asi tak ?


 #35501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 09:11:52 | #35476 (27)

A nepředstavilo se mi, šíříte o mně falešné informace, dočetla jsem se v Bibli kdo to mohl být a co to mohlo být..


 #35474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:24:26 | #35484 (28)

A kde? Jsem zvědavý, jak dokážete, že se Ježíš lidem zjevuje v podobě slunce! To mě tedy hodně zajímá!!! Ale jak Vás znám, budete se tvářit ukřivděně a tím to skončí... A falešné informace? Ty tu šíříte většinou Vy a Vám podobní, co překrucují obsah Bible! Už ten Váš "překlad" Boha do ženského rodu je dílem ďábelským! *3456*


 #35476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:25:38 | #35486 (29)

To mi tedy vysvětlete co je na překladu Bible do ženského rodu špatného :-)


 #35484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:33:15 | #35493 (30)

*6578* Pominu Vaši pýchu, která Vás vede k podobným překladům, ale to rouhání, že z Boha Otce lidstva děláte jakousi pohanskou "hospodinku", pominout nemohu! *3456*
*6578* To je právě dílem "Světlonoše", kterého pokládáte za Ježíše! *3456* *6578* *3456*


 #35486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:34:08 | #35494 (31)

Nikomu nic nepřejete ani ženám Boha svou ?


 #35493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:50:15 | #35504 (32)

*3456* Opět mě urážíte, ale já Vám odpouštím! Patřím mezi tu hrstku Boha milujících lidí, co přejí úplně všem lidem Boží Milost a Boží uzdravení! Co přejí všem lidem šťastný život v lásce a míru! Nedělím lidstvo na ženy a muže jako Vy a Vám podobní! Nesnažím se získávat pro ženy jiného Boha než našeho Otce!!! U mne ženy žádnou protekci nemají! A nemají ji ani u Boha Otce svého!!! Bůh nikomu nestraní!!! Boha Otce lidstva nelze donutit, aby někoho miloval a někoho ne!!! Před Bohem si jsou všichni lidé rovni! Podle Vás mají ženy "boha hospodinku" a ne Boha Otce lidstva a to je lež přímo ďábelská!!! My všichni jsme lidé! Žena je člověkem, muž je člověkem! A máme jednoho JEDNOJEDINÉHO Boha - našeho Otce! A to je vše! Už na Vaše ďábelské příspěvky nemíním určitou dobu odpovídat... Pá, Pá, Pá... Bůh Vás jistě Vašeho démona zbaví! *15154* *3775* *15154*


 #35494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:53:04 | #35507 (33)

Sám jste démon nepřející :-)


 #35504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 13:59:25 | #35524 (33)

Jen PÝCHA se uraží.... Kdyby jste nebyl pyšný, nemohl by jste se čítit uražený...


 #35504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:35:54 | #35497 (31)

Kdo vi jestli ten váš tatíneček není nějaká vaše pohanská modla :-)


 #35493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:26:54 | #35488 (29)

Pavel z Tarzu byl obklíčen světlem z nebe, nikoho neviděl ale mluvil k němu Ježíš.


 #35484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:27:57 | #35491 (30)
*2*

 #35488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:31:14 | #35492 (31)

To nevim proč se tomu smějete.


 #35491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:35:04 | #35496 (32)
*47*

 #35492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:36:12 | #35498 (33)

Skutky apoštolů 9, 3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Skutky apoštolů 22, 6Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe.
Skutky apoštolů 26, 13Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou.


 #35496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 09:12:36 | #35477 (27)

Tak nezáviďte :-) *10535*


 #35474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:25:50 | #35487 (28)

Vám a závidět? A co? Že jste v moci "Světlonoše"? *3456*


 #35477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:27:56 | #35490 (29)

Máte ulítlé představy a to je právě že ta vaše závist, to pramení z ní :-)


 #35487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:37:10 | #35499 (30)

*3456* Lítost k Vám cítím, to ano, ale nikomu z lidí nic nezávidím! Vždyť vše patří Bohu Otci mému a našemu a to včetně Vás osobně! *34027*


 #35490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:39:26 | #35502 (31)

A ja jsem si všimla že závist Vámi přímo cloumá :-).


 #35499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:52:01 | #35505 (32)

ODPOUŠTÍM VÁM VAŠI ZÁŠŤ A VAŠI NENÁVIST.

 • *15154* *4585* *15154*

 #35502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:52:31 | #35506 (33)

To je vidět podle vašich reakcí.


 #35505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 09:18:55 | #35480 (27)

Lukáš 9
25 Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, kdyby sám sebe zatratil, nebo sám sebe zmrhal?


 #35474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 10:27:19 | #35489 (28)

*22063* Já se držím u Tatínka a Tatínek mě ochraňuje i přede mnou samotným! *22063*


 #35480 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.22 07:23:56 | #35583 (29)

Držíte se svých fantazií a vnucejete je jiným


 #35489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.22 07:57:54 | #35584 (30)

*3456* Tak to můžete vnímat, to ano! *3456*

*35060* A co ateisté a jejich fantazie? *11104*


 #35583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.05.22 03:19:45 | #35618 (31)

to nesouvisí s ateismem...


 #35584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.05.22 06:26:01 | #35619 (32)

*3359* Nejsem psychiatr ani psycholog! *33684*

*15154* *18805* To je mezi Bohem a Vámi! *3775* *15154*


 #35618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 18:34:59 | #35407 (11)

To jo ale člověk, muž e žena je stvořen podle obrazu Boha a podle podobnosti Boha na rozdíl od všeho ostatního.


 #35400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 19:37:46 | #35408 (12)

Odpovím pouze jednou! Vybrala jste si špatnou oběť! *19975*
Človíčkovi nevsugerujete, že Stvořitele tvoří dvě osoby, z nichž jedna je obrazem muže a druhá obrazem ženy!
Jsou tu lidé, co tvrdí, že Živého Boha tvoří dokonce tři osoby a ani ti Človíčka nepřelstili! *24611*

 • *15154* *3775* *15154*

 #35407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 19:43:08 | #35412 (13)

Ja tomu tak věřím že tomu tak je jak je psáno že člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha.


1  
 #35408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 01:16:26 | #35423 (14)

Tam je psáno elohim, tedy bohů.


 #35412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 05:30:07 | #35425 (15)

Ano Bůh mluví v množném čísle: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.


 #35423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 05:43:47 | #35426 (16)

On ten ženský princip v Bohu je jakýsi skrytý ale existuje, mně to připomíná ženy v burce, na veřejnosti neviditelné ale vidí i slyší :-)


 #35425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:25:51 | #35427 (16)

(Bible, Izajáš 43:10-12)

"Mými svědky jste Vy, je výrok Živého Boha, a můj služebník, jehož jsem vyvolil.
Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem já.
Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně.

Já, já jsem Živý Bůh, kromě mne žádný spasitel není.
Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval, a nikdo cizí mezi Vámi.
Jste moji svědkové, je výrok Živého Boha, a já jsem Bůh!"

(Živé Slovo Boží(

*33684* Není tu: "My jsme Bůh!" *33684*

*33792* Je tam: "Já jsem Bůh!" *33792*


 #35425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 12:59:30 | #35520 (17)

22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, [vyžeňme jej].

Jeden z nás.... Nám roven... Roven nám bohům (démonům)


 #35427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 13:00:40 | #35521 (18)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 14:01:34 | #35525 (19)

Ano, člověka podle všeho vytvořili artchonti, tedy démoni....
https://magazin.gnosis.cz/podstata-archontu/


 #35521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 13:03:50 | #35522 (18)

Jenom že:
J 3,16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.


 #35520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 14:04:33 | #35527 (19)

a? Evangélium je psáno Řecky, většinou....

bophové, kteří vytvořili člověka jsou nižší bytosti....

V podstatě mimozemští genetikové....

https://magazin.gnosis.cz/podstata-archontu/


 #35522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 12:57:26 | #35519 (16)

Ano, bohové (démoni) tak rozhodli


 #35425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás…
13.05.22 19:55:37 | #35413 (5)

To je hloupost....
Muž, nebo žena mohla být stvořena pouze, jako obraz, nějakého mužského, či ženského boha....
Aby to byl muž, musel by mít mužské pohlavní orgány...
A žena ženské pohlqavní orgány...
Pokud by měl údajný bůh mužské i nženské pohlavní orgány, nemohl by být jeho obrazem nikdo jiný, než hermafrodit....

Lidé jsou obrazem démonických bytostí, které lidstvo vytvořili


 #35386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem…
14.05.22 07:26:57 | #35428 (6)

Pro mne osobně je Bůh Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem mým i celého lidstva! *34027*


 #35413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
14.05.22 07:37:20 | #35430 (7)

Však to je v pořádku, jsi muž a Bůh se Mojžíšovi představil jako Bůh otců..


 #35428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
14.05.22 07:39:46 | #35432 (8)

Bůh je Živým Bohem všech lidí!

Bůh je Živým Bohem dětí, dívek i chlapců, žen i mužů!

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*

 #35430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
14.05.22 07:43:18 | #35436 (9)

Nejsem si s tím jistá v jakém je Bůh rodě v pokojíku svém za zavřenými dveřmi (Matouš 6/6) tam je to osobní i soukromé..


 #35432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:45:29 | #35438 (10)

Přeci jen s Bohem otců to není pokojík můj se zavřenými dveřmi :-).


 #35436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:48:04 | #35441 (11)

Opakuji: "Živý Bůh je Bohem všech lidí! A jiný Bůh není!"

 • *15154* *22063* *15154*

 #35438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:49:57 | #35443 (12)

No však jo ale může být si že i v ženském rodě, Bible to nevylučuje, Bůh se v Písmu i za matku, kvočnu, orlici prohlašuje.


 #35441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 07:58:14 | #35449 (13)

Bůh je Bůh! Časem si to uvědomíte naprosto jasně!

 • *15154* *18805* *15154*

 #35443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:02:26 | #35453 (14)

Bůh je Bůh asi tak jako člověk je člověk, ale mužem a nebo ženou jsou.


 #35449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:03:49 | #35455 (15)

Bůh není člověkem. *33684*


 #35453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:04:42 | #35457 (16)

Píšu že je člověkem ?


 #35455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:07:24 | #35461 (17)

Přirovnala jste Boha k člověku!!! *3456*


 #35457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 08:18:35 | #35466 (18)

Tak když je člověk obraz a podobenství Boha tak přirovnávat musím :-)


 #35461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 14:06:47 | #35528 (12)

Ale to vůnbec neznamená, že máite s nějakým bohem něco společného....


 #35441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 14:32:19 | #35529 (13)

S jakým bohem? Je pouze jeden Bůh! Můj a náš Otec! *34027*

A s Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva mám hodně společného! Máme stejný domov!!!

 • *15154* *22063* *15154*

 #35528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.22 14:53:58 | #35530 (14)

To jsou vaše představy....
Už se našla ta vaše rakev?


 #35529 

| Předmět: (Bible, Přísloví 30:5)
13.05.22 13:04:19 | #35367

(Bible, Přísloví 30:5)

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

(Živé Slovo Boží)

 • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: (Bible, Přísloví 30:5)
13.05.22 13:15:47 | #35371 (1)

Přísloví 30 / 6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.


 #35367 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví 30:5)
13.05.22 14:03:47 | #35372 (2)

*19975* přídavky jste tu Vy! *6195*

*6578* Z Boha Otce lidstva děláte svou "bohyni" a ani nemrknete! *3456*


 #35371 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví 30:5)
13.05.22 14:04:47 | #35373 (3)

A kde pak ja píšu o Bohyní ?


 #35372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví 30:5)
13.05.22 14:09:43 | #35375 (4)

Používáte lstivě jiný výraz a to výraz "Hospodinka"! *6578*

Už výraz "Hospodin" je pohanského původu, ale ten Váš je výrazem přímo ďábelským!!! *3456*

Vaše tvrzení: "Bůh Otec náš je pro ženy "Hospodinkou", je hodně rouhavý!" *6578*


 #35373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví 30…
13.05.22 14:13:39 | #35376 (5)

A tak po kom je Eva obrazem a podobou - podobenstvím ?
Po Otci ?
To asi že ne že :-).


 #35375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.05.22 14:20:10 | #35380 (6)

*3359* Vy jste nikdy neslyšela větu: "To děvčátko je celý tatínek!"? *34091*

Nebo: "Ten chlapeček je po mamince! Celý jako ona!"? *34027*


 #35376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.05.22 14:21:11 | #35381 (7)

Aha chlapeček po mamince :-).


 #35380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.05.22 14:23:09 | #35385 (8)

To jsem mluvil o lidech, vážená paní, o lidech... *31207*


 #35381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.05.22 14:21:53 | #35383 (7)

Je rod po meči a je rod po přeslici.


 #35380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.05.22 14:25:41 | #35388 (8)

Všichni jsme Boží. *13842*


 #35383 

| Předmět: Hospodin
13.05.22 10:19:34 | #35354
*4105*
*6561*


| Předmět: RE: Hospodin
13.05.22 13:12:49 | #35369 (1)

(Bible, Přísloví 15:28)

Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět,
kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu.

(Živé Slovo Boží)

*3456*

 #35354 

| Předmět: "Potrefené husy se ihned ozvaly..."
13.05.22 08:45:16 | #35306

*3456* "Potrefené husy se ihned ozvaly..." *3456*| Předmět: RE: "Potrefené husy se ihned ozvaly..."
13.05.22 08:50:12 | #35321 (1)

proč se ozýváš jako první HUSA ?


 #35306 

| Předmět: RE: RE: "Potrefené husy se ihned ozvaly…
13.05.22 08:50:36 | #35323 (2)

ANTIKRISTE !!!


 #35321 

| Předmět: RE: RE: RE: "Potrefené husy se ihned…
13.05.22 08:59:37 | #35332 (3)

*34041* Bratře! *15154* *34041* *15154*


 #35323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: "Potrefené husy se…
13.05.22 10:16:07 | #35352 (4)

nechval DNE
před večerem .. synku


 #35332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: "Potrefené husy se…
13.05.22 12:34:30 | #35356 (5)

Co nechceš, aby Ti druhý činil...

 • *18805* Jistě to dál znáte! *3775*

 #35352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: "Potrefené husy…
13.05.22 18:15:22 | #35403 (6)

Konfucia ? ano


 #35356 

| Předmět: RE: RE: "Potrefené husy se ihned ozvaly…
13.05.22 08:59:55 | #35333 (2)
*6318*

 #35321 

| Předmět: RE: RE: RE: "Potrefené husy se ihned…
13.05.22 10:17:18 | #35353 (3)

husa vypadá jinak
máš to notně pomotané
v té makovici


 #35333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: "Potrefené husy se…
13.05.22 12:33:12 | #35355 (4)

*19975* Vy jste to neslyšel? Někdo tu krákal jako vrána... *34091*


 #35353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: "Potrefené husy se…
13.05.22 18:15:49 | #35404 (5)

budeš pikat


 #35355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: "Potrefené husy…
13.05.22 19:39:22 | #35410 (6)

Možná budu pykat, ale Vy se u toho smát nebudete! *3456*


 #35404 

| Předmět: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:35:58 | #35290

Pýcha je zlou rádkyní! *6195*

Pýcha je i pokryteckou a velmi lstivou kamarádkou!!! *3456*

A že se to v diskuzích o "náboženství" pyšnými lidmi jen hemží!!! *6578* *3456* *6578*| Předmět: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:40:51 | #35294 (1)

Jojo mohl by jste vypadnout ze svého pyšného dětského převleku :-).


 #35290 

| Předmět: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:42:04 | #35297 (2)

já to s ním vyřídím
nemotej se do toho !!!


 #35294 

| Předmět: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:43:47 | #35302 (3)

*3456* Takto? *32621*


 #35297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:49:07 | #35317 (4)

JISTĚ


 #35302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 08:58:56 | #35330 (5)
*2756*

 #35317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 10:09:10 | #35349 (6)

tobě se to mluví
mluvko


 #35330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je…
13.05.22 12:36:56 | #35357 (7)

*15154* Bůh Vám žehnej! *4585*


 #35349 

| Předmět: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:43:25 | #35301 (2)
*47*

 #35294 

| Předmět: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:49:41 | #35319 (3)

už se válíš smíchy ? ,o)))
TEN, kdo se směje naposled
BUDU já


 #35301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:58:36 | #35329 (4)

*4372* Nechme se překvapit. *4585*


 #35319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 10:00:56 | #35348 (5)

to byla věta OZNAMOVACÍ


 #35329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 12:56:46 | #35364 (6)

*2386* Byla tam i otázka! Ale především se jednalo o snahu vyvolávat sváry! *3456*


 #35348 

| Předmět: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:41:26 | #35295 (1)

sám si šáhni do svědomí !!!
zameť si před vlastním prahem !!!


 #35290 

| Předmět: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:43:00 | #35299 (2)

*2615* Bůh Otec náš mi praví: "Podle sebe soudí Tebe!" *2615* *3456* *2615*


 #35295 

| Předmět: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:45:16 | #35307 (3)

ještě použiješ jednoho smajla
tak se neznám a zadupu tě do země !!!


 #35299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:46:08 | #35310 (4)
*32621* *19969* *32621*
*2* *2* *2* *2*

 #35307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 08:47:23 | #35313 (5)

už jsi nahlášenej !!!


 #35310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 08:57:35 | #35328 (6)

*31844* Vzhledem k tom, že jsem za své "smajlíčky" řádně zaplatil, tak se za své údajné udavačství můžete pouze stydět. Tedy jestli to ještě dokážete... *3456* *6195* *3456*


 #35313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je…
13.05.22 09:58:55 | #35344 (7)

zaplatil ?
kde a komu ?
nelži


 #35328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha…
13.05.22 12:42:19 | #35358 (8)

Já lhář nejsem a míníte-li mě neustále urážet, potom vězte, že mám možnost Vám zakázat vkládat příspěvky, protože svárliví lidé, co druhé napadají, tu pro nikoho přínosem nejsou! *3456*

A jak jsem za "smajlíčky" zaplatil? Pomocí placené SMS zprávy! Podívejte se laskavě tam, kde je nabídka "smajlíčků", přesvědčíte se, že já jsem oproti Vám pravdomluvný! *34027*


 #35344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha…
13.05.22 12:53:26 | #35362 (8)

*5647* A těch placených SMS zpráv jsem odeslal několik... *15732*

*33794* Rád ty obrázky používám a to základní množství mi nikdy nestačí! *5901*


 #35344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 09:07:54 | #35336 (6)

Už jsem to nahlášení řešil - o spam se nejedná!!!
Spam je mnohočetně rozesílaná nevyžádaná zpráva, ale možná to nevíte, tady se jedná o diskuzi!
Jednalo se o odpověď za použití obrázků... *34027*


 #35313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je…
13.05.22 09:59:12 | #35345 (7)

ok


 #35336 

| Předmět: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:45:53 | #35309 (3)

a ty soudíš podle KOHO !!!
kdo ti dal právo SOUDIT !!!


 #35299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:47:03 | #35312 (4)

*34027* Bůh přikazuje, Človíček zapisuje... *33794*


 #35309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 08:47:58 | #35315 (5)

Bůh není
DIKTATOR
tvůj bůh je SATAN


 #35312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 08:48:29 | #35316 (6)

se prober !!! už konečně !!!


 #35315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je…
13.05.22 08:54:59 | #35327 (7)

Tak? *6883*

*47*

 #35316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha…
13.05.22 10:00:08 | #35347 (8)

a nikdy jinak


 #35327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 12:44:06 | #35359 (9)

*15154* Kdo z nás zná vůli Boží? Já ne! A myslím si, že ji neznáte ani Vy! *11104*


 #35347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je zlou…
13.05.22 08:54:31 | #35326 (6)

*17305* Satan Syn Boží je mým bratrem a přítelem... *34041*

*34091* On Vám to neřekl? *9391*


 #35315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha je…
13.05.22 09:59:41 | #35346 (7)

nemluvím s ním


 #35326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pýcha…
13.05.22 10:11:38 | #35350 (8)

už ano
odpověď znám
jeho bratra znám osobně
TEBE neznám
proč ?


 #35346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 10:13:57 | #35351 (9)

odpověděl jsem si dříve
antikriste
zdrávas 3x


 #35350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 12:46:01 | #35360 (10)

*19975* Vaše výchova nebyla asi nejlepší! *3456*

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *30383* *4437* *30383*


 #35351 

| Předmět: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:44:28 | #35304 (1)

Kalimero
upozorňuji tě, že občas, sice zřídka, ale přesto
se objeví blesk, z čistého nebe
silně ti doporučuji, neb je pátek 13
zůstaň v bytě !!!
Templáře stihne jejich osud
herezi trpět nebudeme !!!
svatá inkvizice !!!


 #35290 

| Předmět: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:45:51 | #35308 (2)

Jo a v pondělí ráno bude zatmění měsíce tak bacha :-).


 #35304 

| Předmět: RE: RE: RE: Pýcha je zlou rádkyní.
13.05.22 08:46:28 | #35311 (3)

bacha, na Bacha


 #35308 

| Předmět: A nezapomínejme!
13.05.22 07:58:37 | #35278

A nezapomínejme! *4372*

*19975* Nejsme bohové ani bohyně! *33684*

*6578* Za bohy nebo bohyně se pokládají pouze pyšní, k Bohu Otci svému neuctiví lidé! *3456*

*13293* My všichni jsme vlastními Božími dětmi, to ano, ale jsme lidé Otcem stvoření a oživení. *13293*| Předmět: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:09:34 | #35279 (1)

Máš to marný :-) v Bibli je napsáno dvakrát "Bohové jste"(Žalm 82:6, Jan 10:34), a že jsi infantilní tak to ale nemusíš kvůli tomu svoji zdětštělost vnucovat všem ostatním :-).


 #35278 

| Předmět: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:25:24 | #35281 (2)

Nechcete-li být dokonalým Božím dítětem, je to Váš problém! *3456*


 #35279 

| Předmět: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:27:05 | #35283 (3)

Do Bibli sousloví "děti boží" vpašovali Ti co si nechávají říkat "otče", toho ve starších překladech není.


 #35281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:30:12 | #35286 (4)

Mým Bohem Bible není!!! Já mám informace přímo od Tatínka, který je naším jediným Bohem. *34027*


 #35283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:32:28 | #35288 (5)

To si Vás "uctil" a řekl Vám že jste dítě?


 #35286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:39:03 | #35291 (6)

A nejen to! *33792*

Tatínek, náš Bůh a Panovník, mě nazývá maličkým Božím chlapečkem a svým Miláčkem! *34027*

Nazývá mě svým milovaným Ješurúnkem i Jedidjáškem, chcete-li to "biblicky"... *34027*


 #35288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
13.05.22 08:45:02 | #35305 (7)

Možná ještě dospějete :-)
Je času dost :-).


 #35291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
13.05.22 08:47:47 | #35314 (8)
*31328*

 #35305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
13.05.22 08:50:11 | #35320 (9)

Pozor na modly :-).

1. Korintským 12
2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.


 #35314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 08:53:04 | #35325 (10)

Ano, pozor na modly! *6578*

I ta modla v podobě "slunce", kterou jste údajně ochutnala, je strašlivá!!! *3456*


 #35320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:02:43 | #35334 (11)

Bůh živých je hrozný :-).


 #35325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:10:38 | #35337 (12)

Ano, Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš - je skutečně Bohem živých! *3439*

A nemýlíte se ani v tom, že umí být rázný... *34027*


 #35334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:12:42 | #35339 (13)

A o čem to spasení je ?


 #35337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:33:18 | #35343 (14)

*34031* Spasení tkví v očištění od hříchů Boží Milostí a v morálním, psychickém a fyzickém uzdravení, které zázračně nastane z vůle Boží našeho milujícího Otce! *33792*


 #35339 

| Předmět: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:39:40 | #35292 (3)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena, nikoliv dítě :-).


 #35281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:41:45 | #35296 (4)

*15154* Já se Bohem stát nechci!!! *15154* *4511* *15154*


 #35292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:44:07 | #35303 (5)

1K 13,11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.


 #35296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:49:16 | #35318 (6)

Budete překvapena! Pavel (Saul z Tarsu) se vrátí a bude zářit láskyplnou radostí jako malé dítě... *32830*


 #35303 

| Předmět: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:26:26 | #35282 (2)

A chcete-li se vydávat za bohyni, potom je to problém ještě větší!!! *3456*


 #35279 

| Předmět: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:27:42 | #35284 (3)

Ja se za bohyni nevydávám, máte infantilní nápady :-).


 #35282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:32:12 | #35287 (4)

Já jen, že těmi bohy zmíněnými v Bibli neustále lidstvo matete!!! *3456*

Ano, Tatínek často vtipkoval: "Jste bohové, tak ukažte, co umíte!" Ale to z nikoho z nás boha neudělalo! *4585*


 #35284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:33:36 | #35289 (5)

Jsme údy Kristova těla.


 #35287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:40:36 | #35293 (6)
*2* *2* *2*

A že tedy nejste v nebi, kde Ježíš zvaný Kristus žije? *6365*

*2* *2* *2*

 #35289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
13.05.22 08:42:44 | #35298 (7)

Žije v nás.


 #35293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
13.05.22 08:50:31 | #35322 (8)

*35239* On nemá své vlastní tělo? Není v Bibli psáno, že i po vzkříšení měl své lidské tělo? *9388*


 #35298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
13.05.22 09:05:04 | #35335 (9)

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


 #35322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:11:48 | #35338 (10)

Otázka zněla jinak: "Má Ježíš zvaný Kristus své vlastní lidské tělo?" *34031*


 #35335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:13:17 | #35340 (11)

Jo ale láme ho a dává k jídlu :-)


 #35338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:30:43 | #35341 (12)

*9391* Kanibalismus? *9391*


 #35340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 09:33:08 | #35342 (13)

Jan 6
50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51 Já jsem ten chléb živý,..


 #35341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 12:48:01 | #35361 (14)

*24611* Pro mne je Ježíš bratrem a přítelem - není pro mne potravou! *11171*


 #35342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 12:56:10 | #35363 (15)

Co učí to učí a bylo mi dáno, co ja vím jak to je..


 #35361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 12:58:50 | #35365 (16)

*15154* Mým Učitelem je Bůh Otec náš! Znáte ho? *9388*


 #35363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 13:01:37 | #35366 (17)

Promlouval Ježíšovými ústy :-)


 #35365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 13:09:04 | #35368 (18)

(Bible, Přísloví 16:1)

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co odpoví jazyk.

(Živé Slovo Boží)

*33664*
P.S.
Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš promlouvá ústy nás všech! *34027*
Ježíš protekci neměl a nemá! *15154* *3775* *15154*


 #35366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 13:13:15 | #35370 (19)

Jan 14
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.


 #35368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.22 14:05:46 | #35374 (20)

U mne příbytek mají! *34041*

A co Vy? Nenechala jste je stát za dveřmi? *11171*


 #35370 

| Předmět: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:22:53 | #35280 (1)

Je psáno :
Mt 5:48: Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Nemáme být dokonalí jako "děti", to umí každý být jako dítě :-)..


 #35278 

| Předmět: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:29:08 | #35285 (2)

V čem tví dokonalost našeho Otce? Víte to? Nevíte!!! *3456*

A i když vím, že to nepřiznáte, že jste to nevěděla, sdělím Vám to! *27179*

DOKONALOST BOHA OTCE LIDSTVA TKVÍ VE VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSCE! *15154* *3775* *15154*


 #35280 

| Předmět: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:43:21 | #35300 (3)

To se těšíme až nás obejmete :-)


 #35285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A nezapomínejme!
13.05.22 08:51:39 | #35324 (4)

To mi problém nedělá! Jsem mezi lidmi rád... *3474*


 #35300 

| Předmět: Všichni jsme bratři a sestry.
13.05.22 07:41:40 | #35274

*34041* Všichni jsme bratři a sestry před Bohem! *34041*

*3122* Važme si té láskyplné cti, že je Živý Bůh naším milujícím Otcem! *34027*

*12318* A mějme Tatínka, našeho jediného Boha a Panovníka, moc a moc rádi. *33792*| Předmět: RE: Všichni jsme bratři a sestry.
13.05.22 07:43:22 | #35275 (1)

*2292* Chci věřit, že prožijeme dnešní den v lásce a míru! *29742* *9540* *29742*


 #35274 

| Předmět: RE: RE: Všichni jsme bratři a sestry.
13.05.22 07:51:18 | #35276 (2)

*32830* Chci věřit, že všichni budeme šťastní a že se budeme radostně usmívat! *34694*

*6084* *6084* *6084* *6084* *6084*

 #35275 

| Předmět: Dobré ráno!
13.05.22 07:38:16 | #35273

Dobré ráno! *31328*
A hezký celý den! *32579*

Děkuji Tatínkovi, že nad námi bdí a že je k nám láskyplně nakloněn... *15154* *3439* *15154*| Předmět: ❤️ Dobrou noc! ❤️
12.05.22 22:24:52 | #35272

❤️ Dobrou noc, Bohu milí lidé! ❤️

❤️ ❤️ Hezky se vyspinkejte! ❤️ ❤️| Předmět: Lásku, zdraví, klid, mír a pokoj...
12.05.22 17:20:09 | #35270

*34694* Lásku, zdraví, klid, mír a pokoj; co víc si můžeme přát? *33792*| Předmět: RE: Lásku, zdraví, klid, mír a pokoj...
12.05.22 17:41:09 | #35271 (1)

*33792* To vše nám Bůh Otec náš poskytuje v míře neomezené - můžeme si blahopřát! *34041*


 #35270