Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1210269x
Příspěvků:
48833

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Nedá se nic dělat, musím to zopakovat...
17.05.22 09:00:03 | #35966

*3456* Nedá se nic dělat, musím to zopakovat... *3456*

(Bible, Matouš 6:14-15)

*22063* Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení,
i Vám odpustí Váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem,
ani Váš Otec Vám neodpustí Vaše přestoupení. *11171*

(Živé Slovo Boží)

*22063*

P.S. Toužím, aby Bůh omilostnil i ty nelítostné, co nikdy nikomu nic neodpustili, ale v Bibli je uvedený text zapsaný a měl by být výstrahou pro všechny, "co mají srdce v ledu a jako z kamene"! *3456*

  • *34027*


| Předmět: RE: Nedá se nic dělat, musím to…
17.05.22 09:11:31 | #35967 (1)

(Bible, Matouš 5:43-45)

"Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však Vám pravím: MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE a modlete se za ty, kdo Vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé."

(Živé Slovo Boží)

*22063*

P.S. A my všichni jsme syny a dcerami nebeského Otce! Dělejme tedy našemu milujícímu Otci radost a nikdy nezapomínejme na to, že je Otcem i našich zdánlivých nepřátel, kteří ve skutečnosti neví, co činí... *15154*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: Nedá se nic dělat, musím to…
17.05.22 10:54:09 | #35971 (2)

*3456* Lidé, já si nemyslím, že by byli pokřtění lidé zlí od svého křtu, ale všichni víme, jak je jim neustále vštěpováno, že andělé-pokušitelé (tzv. démoni) jsou Bohem zavržení! Nejsou! Mají jen takové dočasné role...

*3456* Stejně tak se všeobecně ví, jakou zášť a nenávist v lidech jejich pokřtěné panstvo záměrně probouzí ve vztahu k Božím lidem v jiných církvích a sektách pokřtěných lidí! Je to přímo hnus, jak se potom neustále navzájem pomlouvají a nenávidí. *6578*

*3456* My všichni lidé jsme bratři a sestry před Bohem! A to je v pokřtěných lidech záměrně popíráno, aby si pyšně a ješitně mysleli, že pouze oni jsou synové a dcery Boží, protože jsou v té které církvi nebo sektě! Toto sobectví je těm lidem vštěpováno dnes a denně slovy tohoto typu: "My jsme vyvolení, Bohem milovaní - všichni ostatní jsou zatracení, Bohem nenávidění, a skončí v pekle!" *3456* *7266* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Nedá se nic dělat, musím to…
17.05.22 10:59:58 | #35975 (3)

*33684* Peklo ale není a podle mne tu nikdy ani nebude!!! *33684*

*22063* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je MILUJÍCÍ BŮH - není žádným tyranem, který by se vyžíval v mučení andělů nebo lidí "pekelnými plameny"!!! Bůh je pro všechny lidi LÁSKOU a jednou to pochopí i všichni pokřtění lidé, co nám "ostatním" přejí věčná muka v pekle!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nedá se nic dělat,…
17.05.22 11:03:53 | #35976 (4)

Zjevení 12:9 CSP
A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
CSP: Český studijní překlad| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nedá se nic dělat,…
17.05.22 12:10:21 | #35993 (5)

*3456* Kniha Jób Vám dala odpověď už dávno!!! *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nedá se nic dělat,…
17.05.22 12:41:59 | #35998 (5)

*3456* Lidé se svádí především sami! *3456*

*3456* Lidská chamtivost nezná mezí a lidská touha po moci nezná hranic! *3456*

*3456* A své zlozvyky a zlé činy následně svádí na Satana!!! A ani se nezastydí... *3456*
| Předmět: Dobré ráno!
17.05.22 07:53:24 | #35949

*22063* S láskyplnou vděčností k Tatínkovi, našemu Bohu a Pánu, nám přeji: "Dobré ráno!" *22063*

*15154* Tatínek nás miluje! Ano, Bůh Otec náš nás moc a moc miluje! Nás všechny miluje! *15154*

  • *15154* *23658* *15154*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
17.05.22 07:56:33 | #35951 (1)

Pěkné ránko přeji..😃 *23299*| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
17.05.22 08:05:47 | #35953 (2)

*15154* Děkuji. *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno!
17.05.22 08:16:43 | #35959 (3)
*3652*

 #35953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
17.05.22 08:45:32 | #35962 (4)
*22542*


| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
17.05.22 08:16:23 | #35958 (2)

pěkné


 #35951 

| Předmět:
17.05.22 00:55:27 | #35944

„Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda.“| Předmět: RE:
17.05.22 07:08:50 | #35948 (1)

jediný azyl je v Kristu

Matouš 7:13  Vejděte těsnou branou;
prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby;
a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.


 #35944 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 08:05:16 | #35952 (2)

*22063* V Tatínkově srdci Božím nachází útěchu i náš milovaný bratr a přítel Ježíš. *22063*

*3456* Jaká je to vlastně víra u těch, co neustále hledají nějakou bránu do nebe? Nebe prostupuje vším okolo nás i v nás! Použil snad Henoch nějakou bránu? Použil snad Eliáš nějakou bránu? Použil snad Ježíš nějakou bránu? Použil snad Muhammad nějakou bránu? Ne! Ti lidé byli Otcem vzati přímo do nebe, kde žijí i dnes! Nemuseli stát někde u brány, Bůh Otec náš si pro ně osobně přišel, nazvu-li to tak. Všichni jmenovaní a i tisíce dalších tam žijí v lásce a úctě k Bohu Otci lidstva a těší se na svůj návrat! A tvrzení, že nějaká cesta vede do záhuby, je hodně mimo! VŠECHNY CESTY JSOU BOŽÍ a k Bohu i vedou!!! Amen. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE:
17.05.22 10:51:24 | #35970 (2)

Ano můžeme tomu říkat Bůh,universum či příroda a přeci všichni ze srdce mluvíme stejně a to je světlu *29716* .


 #35948 

| Předmět: RE:
17.05.22 07:54:37 | #35950 (1)

*22063* V Tatínkově srdci Božím nacházím útěchu já! *22063*| Předmět: RE: RE:
17.05.22 08:15:04 | #35955 (2)

kde je to srdce ?
ukaž


 #35950 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 08:15:28 | #35956 (3)

ukázaná platí
plkat umí každý


 #35955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 08:46:13 | #35963 (4)
*4585*


| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 08:46:54 | #35965 (3)
*23658*


| Předmět:
17.05.22 00:48:37 | #35943

Někdy je se vůbec neptat a jen být světlem a láskou a pouze být pro druhé zrcadlem. *29716*| Předmět: RE:
17.05.22 07:07:30 | #35947 (1)

je ráno a ty asi spíš, podle času tvého příspěvku
tak počkáme do večera, než zas něco vyplodíš, ale je psáno :

Žalmy 63:2  Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní.
Přísloví 8:17  Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.


 #35943 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 08:15:42 | #35957 (2)

*3456* Hledání Boha člověka vysiluje - trpělivé čekání na Tatínka člověka osvěžuje. *22063*

*22063* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje nás všechny! Boží LÁSKA není jakousi odměnou za lásku k němu, v tom se Šalomoun mýlil, Tatínkova zázračná Boží LÁSKA je tu pro každého člověka. *22063*| Předmět: RE: RE:
17.05.22 10:49:56 | #35969 (2)

Vlastně ano spím i ty spíš nevědomý jsme oba nic nevíme a přeci spíme.


 #35947 

| Předmět: RE:
17.05.22 08:10:49 | #35954 (1)

*12216* Bůh je LÁSKA má i naše! Bůh je SVĚTLO mé i naše... *34027*

*33792* Nejsem natolik pyšný, abych se stavěl před lidstvo jako zrcadlo, jsem pro lidstvo bratrem a přítelem před Bohem, který jediný je hoden být vzorem MORÁLNÍ ČISTOTY nám všem... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE:
17.05.22 10:54:15 | #35973 (2)

Zrcadlem jsme a však je to zrcadlo universa či jak tomu říkáte Bůh. *29716*


 #35954 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.05.22 06:55:08 | #36228 (3)

*33684* Já tu pýchu v sobě nemám. *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 08:49:35 | #36242 (4)

Mockrát jste si stěžoval, že váš někdo uráží, vy jste pyšný, až na půdu...


 #36228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 09:19:04 | #36249 (5)

*34091* Myslíte si, že jsem jako Vy? *9391*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 15:42:33 | #36333 (6)

Kdyby jste byl, nikdoé by vás nemohl urazit


 #36249 

| Předmět:
16.05.22 23:56:41 | #35942

Někdy není na škodu se trpělivě ptát kdo jsem?
Kde je můj domov, co tady dělám?
Kde je ta skutečná pravda?
Někdy není špatně opravdu s úctou se vyptávat, tak dlouho až člověk svou vytrvalostí, pečlivostí, úctou a láskou dojde míru pokoje lásky a moudrosti, neboť nic není nemožné.
Světlo Boží láska, které září a miluje na všechny strany.❤️| Předmět: RE:
17.05.22 07:04:18 | #35946 (1)

kde teď žiješ? kde domov tvůj ..
pravda je všude a je jen jedna
nic není nemožné ? to by chtělo důkaz
aha
Bůj je láska
světlo září ce tmě a tma jej nepohltila
Bůh tak miloval svět
ješte to dopiluj to poselsví


 #35942 

| Předmět: RE: RE:
18.05.22 01:56:18 | #36211 (2)

Pravdu ve slovech nikdy nenajdeš. To je základní omyl pánbíčkářů


 #35946 

| Předmět: RE:
17.05.22 08:35:32 | #35960 (1)

*15154* Bohem milované děvčátko! *15154*

Tatínek ví, kdo jsme a jací jsme a miluje nás takové, jací v současnosti jsme! Mějme se tedy rádi takoví, jací dnes jsme, aby z nás měl Tatínek radost... Miluje nás! *22063*
S domovem to mám už dávno vyřešené - jediným láskyplným domovem mým a naším je Rodina Boží - tam se všichni shledáme a tam si spolu zatancujeme, děvčátko Bohem milované... *34071*
PRAVDU zná jen Bůh - Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! A podle mne je to tak správné, Bůh totiž znalost skutečné pravdy nikdy nezneužije! U lidí si s tím dnes rozhodně jistý nejsem... *3456*
Človíček Tatínkovi důvěřuje a raději se ho moc nevyptává, proč se děje to, co se děje. Občas Tatínka o něco v slzičkách poprosí, to ano, ale i v pozadí těch dětsky naivních prosbiček je idea: "Děj se vůle Boží a ne má!" Ta idea pramení v lásce a úctě k našemu milovanému Tatínkovi, kterým Bůh pro celé lidstvo je! *22063*
Ano, Živý Bůh - náš Otec - náš Tatínek - naše LÁSKA - je SVĚTLEM, které vidí i nevidomí nebo lidé v temných žalářních kobkách, odkud je Bůh už brzy vyvede... A v ten den bude navrácen zrak i všem slepým! Stejně tak bude navrácen sluch všem hluchým! Uzdraveni budou i lidé nemocní a tělesně postižení... Bude to velký den! DEN MILOSTI A LÁSKY BOŽÍ našeho milujícího Tatínka! Človíček se na ten den už těší a věří, že stejně tak se na ten den těšíte i Vy a další lidé... *34027*| Předmět: RE: RE:
18.05.22 08:40:04 | #36240 (2)

Aby mohl si píchat svinstvo a křepčit na dýze? O to prosí???


 #35960 

| Předmět: Tatínku!
16.05.22 23:36:03 | #35940

Tatínku! Dobrou noc! A děkuji Ti! *22063*

Lidé! Dobrou noc! A omlouvám se Vám za vše, co se děje... *22063*

Děje se sice vůle Boží, ale většina z Vás to neví... *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: Tatínku!
16.05.22 23:36:58 | #35941 (1)
  • *12694* *6665* *23670* *6665* *12694*


| Předmět: RE: Tatínku!
17.05.22 07:00:22 | #35945 (1)

ty se omluv těm cos ublížil
a vrať se do basy odsedět zbytek


 #35940 

| Předmět: RE: RE: Tatínku!
17.05.22 08:43:45 | #35961 (2)

*3456* Kde se ve Vás bere to NELIDSKÉ nepřátelství a ta HNUSNÁ zášť? *3456*

*3456* Ano, jsem v Česku započten mezi výjimečně nebezpečné zločince! A Vy si jistě škodolibě mnete ruce a přejete mi jen a jen to nejhorší! *3456*

*34027* Ale vyzvednu-li si "Výpis z rejstříku trestů", jeden dávno vystavený pro bývalého zaměstnavatele doma asi ještě mám, bude opět čistý a bez záznamu! *34027*

  • ODPOUŠTÍM VÁM. *22063*


| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku!
18.05.22 08:43:14 | #36241 (3)

Protože to není úplný výpis....


Ale o to nejde.... Jen rád moralizujete druhé.... Ale ke své minulosti se nehlásíte... Prot je lépe, zametat před vlastním prahem


 #35961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tatínku!
18.05.22 09:20:16 | #36251 (4)
*2615*


| Předmět: PRAVDA
16.05.22 22:45:10 | #35923

PRAVDA

Celé lidstvo má jednoho jediného Panovníka! Živého Boha! Našeho Otce!
Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je naším jediným Panovníkem! Amen.

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: PRAVDA
16.05.22 22:46:59 | #35924 (1)

*3456* A kdo Otce zavrhuje a odmítá ho uznávat za svého Pána a Krále, je hnusný darebák!!! *3456*

  • *6578* *6578* *6578* *6578* *6578*


| Předmět: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:02:28 | #35925 (2)

*3456* A křesťanství je právě o hanebném neuznávání Otce za Pána a Krále lidstva! *3456*

*3456* A při zavrhování Otce je ďábelsky zneužíváno jméno našeho bratra a přítele Ježíše! *3456*

*3456* Celé křesťanství je o vzpouře proti Bohu Otci lidstva ve jménu Ježíše! I proto bude Otcem toto hnusné učení vymýceno a pokřtěné panstvo, které Otce pyšně a samolibně neuznává za jediného Pána a Krále celého lidstva, bude umravněno! Rázné umravnění všech těch falešných církevních "svatých Otců", kterými se mezi křesťany jen hemží, bude výstrahou pro ostatní křesťany!!! Škoda jen, že si to mnozí pokřtění lidé k srdci nevezmou, budou se i nadále pyšně a rouhavě stavět proti Bohu Otci svému, a ponesou tak tedy i oni následky své hanebné zpupnosti a následně bude celý pohanský kult křesťanů zcela vymýcen! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:04:04 | #35927 (3)

*6578* ...kterými se to mezi křesťany jen hemží... *6578*| Předmět: RE: PRAVDA
16.05.22 23:05:37 | #35928 (1)

*15154* Jediným Pánem celého lidstva je Živý Bůh! Náš Stvořitel! Náš Otec! Náš Spasitel! *34027*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:11:38 | #35930 (2)

A pravý, v nebi žijící Ježíš Živého Boha za svého a našeho jediného Panovníka uznává! *17063*

I pravý, v nebi žijící Muhammad uznává Živého Boha za svého a našeho jediného Panovníka! *17063*

Ale pokřtění hodnostáři a jejich poddaní si z nich příklad neberou... *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:13:04 | #35931 (3)

*19837* Ano, Ježíš je pokorným a věrným služebníkem našeho Otce!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:14:27 | #35932 (4)

*19837* Ano, v nebi žijící Ježíš je čestný a Boha milující člověk! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:16:55 | #35934 (5)

*22063* Ano, Ježíš Syn Boží našeho Tatínka miluje a nehraje si na Pána, jak tvrdí pokřtěné panstvo! *19837*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:23:29 | #35935 (6)

*3456* Proč je Ježíš lživě označován za Pána lidstva? Protože chamtivé církevní panstvo současně tvrdí, že jim tuto svou údajnou moc nad lidmi odevzdal a že oni tak mají právo vládnout celému světu!!! *6578*

*7266* A jak jejich údajná vláda vypadala a vypadá je historicky doloženo! Byla to hrůzovláda a ani dnes to není o moc lepší... *6578* *7266* *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:26:09 | #35936 (7)

*3456* Od roku 28, kdy byl Ježíš popraven, omilostněn, vzkříšen a vzat do nebe, tu pokřtění lidé zařídili ostatním lidem PEKLO na zemi!!! *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
16.05.22 23:29:00 | #35937 (8)

*22063* Otče! *22063*

*22063* Tatínku můj milovaný! *22063*

*22971* Prosím Tě o milost pro všechny křesťany a jejich morální uzdravení! Děkuji Ti. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.05.22 23:31:39 | #35938 (9)

*3122* Lásko moje! *22063*

*11171* Smiluj se nad námi všemi hříšníky, zloduchy a zločinci, prosím... *15154* *3439* *15154*

  • *22971*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.05.22 23:32:29 | #35939 (10)

*3474* Miluji Tě!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: Miluji Tatínka!
16.05.22 19:55:21 | #35918

*15154* Miluji Tatínka, svého a našeho jediného Boha a Pána! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Miluji Tatínka!
16.05.22 21:18:45 | #35922 (1)

*15154* Ano, Človíček je možná blázen, ale Boha Otce svého miluje... *15154* *22063* *15154*| Předmět: Stvořitel.
16.05.22 19:52:57 | #35916

Stvořitel.

Stvořitel byl, je a navždy bude jediným Živým Bohem a Panovníkem celého lidstva! *15154* *22063* *15154*

A to nezmění ani miliarda pokřtěných lidí, kteří to budou ďábelsky popírat!!! *33684*| Předmět: Ježíš.
16.05.22 19:49:36 | #35914

Ježíš.

Ježíš měl a má CELOU LÁSKU a absolutní úctu k Bohu Otci lidstva! *15154* *22063* *15154*

Je tedy velmi divné, že lidé, kteří nazývají Ježíše svým Bohem a Pánem, CELOU LÁSKU a absolutní úctu k Bohu Otci svému nemají! Já to ale chápu! Jejich "Bohem" a "Pánem" je ve skutečnosti Satan Syn Boží, který se za Ježíše vydává! Jejich zločiny jsou toho důkazem! Přičteme-li k tomu jejich chamtivost, pýchu a touhu vládnout celému světu, máme důkazy nezvratné!!! *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: Ježíš.
16.05.22 19:52:51 | #35915 (1)

A netrpíte paranojou ?


 #35914 

| Předmět: RE: RE: Ježíš.
16.05.22 19:53:55 | #35917 (2)

A netrpíte neláskou a neúctou k Bohu Otci svému? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Ježíš.
16.05.22 20:08:19 | #35920 (3)

To může posoudit jenom Bůh :-)


 #35917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježíš.
16.05.22 21:17:35 | #35921 (4)

*3456* Škoda jen, že na to tak často zapomínáte, když soudíte Človíčka podle svých domněnek... *3456*| Předmět: RE: Ježíš.
16.05.22 20:06:22 | #35919 (1)

*34027* Výjimkám mezi nimi, existují-li, se omlouvám! *3456*