Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1210270x
Příspěvků:
48833

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
17.05.22 13:29:06 | #36017

2Kniha Timoteovi ,ale říká něco jiného.... Celé písmo je inspirované Bohem.. *26661* Pane Milane *6606*| Předmět: RE:
17.05.22 13:34:39 | #36022 (1)

Ano, člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co sobě i ostatním sdělíme! *18805*

O tom je celá ta současná Boží hra o dobru a zlu!!! Jsme loutkami v Božích rukách! *2* *2* *2*

A proto je tu i Bible, abychom důvěřovali jen a jen PŘÍMO Bohu Otci svému... *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE:
17.05.22 13:44:45 | #36028 (1)

Ne písmo.... NIc takového v té době neexistovalo.... A jak víte, že to tvrzení je pravdivé?

hešnrty má vždy pravdu, protože to tvrdí dopis, který Henry napsal....

https://www.henryho-prdel.cz/


 #36017 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 13:46:04 | #36032 (2)

V tom dopise se píše, že bible je inspirována bohem,. což je názor autora dopisu, neznamená to, že je, čí není inspirována. stejně tak binle může bnýt (některé pasáže) inspirovány démony...


 #36028 

| Předmět: RE:
17.05.22 13:48:52 | #36034 (1)

Jen evangélii bylo kolem 100. O tom, které knihy patří do bible se rozhodovalo hlasováním a velmi těsným....

Existují bible s různými počty knih v bibli...Některé mají 66, některé 80 a některé méně, než 66 knih....

Křesťané přidali do své Bible několik dalších mladších textů. Původní předkřesťanskou část Bible označují jako Starý zákon (Old Testament). Novější křesťanské texty nesou souhrnné označení Nový zákon (New Testament). Starý zákon zpravidla odpovídá Hebrejské bibli, knihy jsou ale jinak rozděleny a počítány (39 knih). Ani u křesťanů však nepanuje v otázce biblického kánonu shoda:

Protestanti zahrnuli do svého kánonu 39 knih starozákonních a dále 27 křesťanských knih Nového zákona.
Římskokatolíci se řídí starozákonním kánonem alexandrijským. Ten zahrnuje navíc knihy deuterokanonické (7 knih a dodatky ke starozákonním knihám Daniel a Ester), tedy celkem 46 knih. U knih Nového zákona panuje shoda s protestanty (27 knih).

Pravoslavní považují za kanonické několik dalších textů označovaných ostatními jako apokryfy (1. Ezdráš, 3. a 4. Makabejských atd.).

Etiopští pravoslavní uznávají navíc další knihy a ze všech zde uvedených církví jich mají ve svém kánonu nejvíce (81 knih).

Syrští křesťané uznávají v novozákonním kánonu pouze knihy obsažené v Pešitě (22 knih, chybí zde 2J, 3J, 2P, Žd, Zj).[13]

http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005040004


 #36017 

| Předmět: RE: RE:
18.05.22 01:46:26 | #36210 (2)

A to hlasování byl tuiším rok 353, takže teprve od té doby existuje bible, jak jí známe


 #36034 

| Předmět:
17.05.22 13:21:35 | #36013

Apropos - Milane - tuhle vlastnost, mají lidé , kteří nejsou čestní! Já , jsem nikde nenapsal že Ježíš ,je mrtvý! Jen že byl popraven - Následně vzkříšen a nyní panuje jako Nebeský král! Vzpamatuj se! No - s Tebou je to pořád dokola! Lepší jít s Tebou na výlet a bavit se ,o přírodě než i Bohu.. Měj prima den *6606* *26661*| Předmět: RE:
17.05.22 13:31:12 | #36019 (1)

Hezky jste si to napsal, Milane, ale proč se obelháváte!? *14899*

V Božím Království je Králem Stvořitel a Otec náš a nikdo jiný! *33792*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE:
17.05.22 15:36:09 | #36062 (1)

Podle svých slov, se Jeshua vzkřísil sám....

19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“
20Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“
21On však mluvil o chrámu svého těla.


Postavím - ne někdo jiný....


Samozřejmě, že najdeme ve skutcích apoštolů i jiná slova, ale to nejsou slova, pripisovaná Jeshuovi


 #36013 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 15:38:36 | #36063 (2)

to jen vyvrací hypotézu, že by bible byla bez chyb....


 #36062 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 15:43:07 | #36066 (2)

Skrze Ježíše promlouval Otec.


 #36062 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 15:45:01 | #36069 (3)

*4585* Otec promlouvá skrze nás všechny... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 15:51:05 | #36072 (4)

Skrze ženy promlouvá matka :-).


 #36069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 15:54:19 | #36075 (5)

*9388* Která? Matka Tereza? *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 15:55:27 | #36077 (6)

Tak měl jsi matku a měl jsi dojem že skrze ní k tobě promlouvá Otec ?


 #36075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:06:13 | #36083 (7)

*35239* Nikdy jsem žádnou matku neměl - mne stvořil a oživil Bůh Stvořitel a Otec náš! Jiní lidé tu tenkrát nebyli - byl tu svatý klid, prostě nádhera! *2292*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:09:11 | #36088 (8)

To si na to jenom nevzpomínáte :-).


 #36083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:09:14 | #36089 (8)

Jak víte, že tu jiní lidé nebyli? Jsem momentálně sám v bytě, jiní lidé tudíž neexistují???
Jenm proto, že nmikohoé nevidím?


 #36083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 17:03:16 | #36107 (9)

*11171* Pouze se tu ztrapňujete! Snažíte se vyvolávat sváry, ale Človíček z toho má většinou pouze legraci. Nejste první ani poslední provokatér... *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 18:21:05 | #36176 (10)

ne, já poukazuji na fakt, že to, že jste třeba nebyl v antarktidě, neznamená neexistenci antarktidy...A to, že někdo nepotkal jiné lidi neznamená, že neexistovali....

Mě smích nevadí... Zvlášť od tupýcha pocrchních lidí, jako jste vy


 #36107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 13:53:29 | #36284 (11)

To bych mohl vnímat jako urážku, kterou jsem sice nejprve mlčky přešel, ale vzhledem k tomu, že pochybuji o Vašem duševním zdraví, oznamuji Vám to... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:28:41 | #36322 (12)

Kolumbus pro vás přijede lodí, vodovodem....

To je srovnatelné s těmi vašimi výroky


 #36284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:29:45 | #36323 (13)

*30457* Skvělá herečka! *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:36:33 | #36330 (14)

Jako by Vám z oka vypadla....


 #36323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:41:30 | #36332 (15)

*2* Nemá strnisko! *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 17:03:17 | #36108 (9)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Duplicita| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 16:07:51 | #36087 (3)

To by řekl, mluví skrze mne Otec: V opačném případě by klamal lidi....

Kříšení mrtvých, materializace těla, to vše bylo známo už dávno před Jeshuou, například ve Védské kultuře....

Jesua si mohl vytvořit stovky těl, být na více místech současně a tak si vzkřísil tělo...


 #36066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:09:55 | #36090 (4)

Ale on to řekl že jo.


 #36087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:12:00 | #36092 (5)

Jan 14/ 24
A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #36090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:25:29 | #36096 (6)

Ne, to bylom při dané události...

(Jde o to, nevymyšlím si nic, říkám, co chce Otec, abych řekl.... )

A to je ten rozdíl.....

JInak by řekl, Otec mně vzkřísí....


Naopak dle bible: 2. Petrův 1, 17On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. Zde údajně mluvil Otec....

Jeshua ale mluvil na ten způsob, jako když řečník čte proslov císaře.,....
Číli, obsah slov není můj...

Ale věta Slovo, které slyšíte, byla jeho....


 #36092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:27:18 | #36097 (7)

Nepravdivě by informoval ty lidi, klteří nebyli přítomni, když řekl větu: Slovo, které slyšíte.


 #36096 

| Předmět:
17.05.22 13:10:40 | #36009

Marek 10:45 B21
Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“
B21: Bible 21
Ty jseš - vlastně Antikrist - těžký popírač Bible a jeho obsahu.Pokrytecky - nepřející, zlý člověk,- který přetváří dobro,ve zlo..Jak říkám - jestli zde , hraješ nějaké- představení - to ,tak asi vypadá! V telefonních rozhovorech ,jsi úplně někdo jiný!| Předmět: RE:
17.05.22 13:22:09 | #36014 (1)

Ani Ježíšovi jeho život nepatřil, nemohl ho tedy dát jako výkupné!!! Sice se to traduje, aby pokřtění lidé mohli ovládnout a vykořisťovat lidstvo, ale pravda to není! *3456*
Navíc žije!!! A jak si žije - lidé tu i díky pokřtěným lidem úpí, ale on je hýčkaný 24 hodin denně! *22063*

Bible tu je pro poučení, že vše lze zneužít!!! Pro mne Bible Bohem není!!! Pro mne je jediným Bohem Stvořitel a Otec můj a náš! Polepšete se! Omluvte se Bohu Otci svému za své pomluvy, které tu o něm šíříte a kajte se!
Pro Vás jsem možná Antikrist, protože nedám na Živého Boha, svého a našeho milujícího Otce, dopustit!
Ale pro Tatínka jeho maličký Boží chlapeček - jeho Miláček! Jedidjášek! Ješurúnek! Človíček... *22063*| Předmět: RE:
17.05.22 13:51:03 | #36035 (1)

Proč všemohoucí bůh, který údajkněš může vše, se neobešel bey Jeshui? To asi nebzl tak všemohoucí


 #36009 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 13:55:48 | #36039 (2)

Se - ho optejte, když je Všemohoucí - jistě naleznete - adekvátní odpověď! Nebo , svůj dotaz směřujte k tomu , čemu věříte Vy osobně! Díky za debatu.Pekny zbytek dne *6606*| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 14:06:05 | #36048 (3)

Já to vím. Bible je plná nesmyslů a nemůže být ani všemohoucí, ani vševědoucí.... To je logicky nemožné.... Může být jen maximálně mohopucí (nejmocnější) a (nejvíce vědoucí).

Všemohoucnost je nemožná....

Může blůh udělaty něco, co nedokáže zvrátit?

Pokud nemůže, není všemohoucí, pokud může, není všemohoucí....

Podobně nemůže existovat množina všech množin, ale používá se pro ni označení třída všech množin


 #36039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 15:44:15 | #36068 (4)

*30457* Bůh také řekl: "Rozumnost rozumných učiním bláznovstvím..." *34027*

*3617* A Vy jste přímo zářným příkladem, že to myslel vážně... *2468*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 16:10:49 | #36091 (5)

Však ano, rozumné lidi měli vždy za blázny, a tak se ti nerozumní napíchali sajrajty a šli křepčit... Protže jim jeich tatínek nebyl dost dobrý....


 #36068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 17:04:33 | #36109 (6)

*4585* Bůh Vás morálně uzdraví, předpokládám... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 18:22:33 | #36181 (7)

to poitřebujete hlavně vy


 #36109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 06:43:24 | #36223 (8)

*3456* Ano, já to potřebuji také! Neskrývám to! Nehraji si na "svatouška"! A skoro každý den se Tatínkovi, našemu Živému Bohu, smutně omlouvám, že mu tu dělám tak často ostudu! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 11:13:16 | #36260 (9)

fajn. alespoň něco.... že si to přiznáte.....


 #36223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 13:54:34 | #36285 (10)

*19975* Ano, já pokrytec skutečně nejsem! Já ne!!! *24611*| Předmět: Bůh nás miluje!
17.05.22 12:48:31 | #36000

*22063* Bůh nás miluje! *22063*

*7266* A jen hnusní lháři a podvodníci tvrdí, že se to děje proto, že byl Ježíš kdysi popraven! Tvrzení, že si Bůh vyžádal popravení Ježíše, aby mohl lidem odpustit, je přímo nehorázné!!! *6578* Mezi lidmi je obětování lidí běžné, jsme krutí a bezohlední, ale Bůh je LÁSKOU a MILUJÍCÍM OTCEM celého lidstva! Jasné? *11171*| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 12:54:25 | #36002 (1)

*3456* Vím, Ježíš neměl snadnou životní roli, lidé se mu tu posmívali, lidé ho hanebně pomlouvali, mnozí lidé ho i zle nenáviděli a nakonec ho lidé i krutě popravili. ale po svém vzkříšení byl Otcem bohatě odměněn... *34027*| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 13:03:45 | #36004 (1)

*3456* Každý, kdo tu drze, hnusně a záštiplně tvrdí, že si Živý Bůh, náš milující Tatínek, vyžádal krutou popravu našeho bratra a přítele Ježíše jako lidskou oběť, aby mohl ostatním, především pokřtěným lidem odpustit, je podvodník a lhář!!! *3456*

*6578* S touto nehoráznou lží se chamtiví pokřtění lidé snaží ovládnout a vykořisťovat lidstvo - ovládnout a vykořisťovat Bohem milovaný lid... Bez skrupulí, bez lítosti, krutě... *6578* *7266* *6578*| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 14:08:06 | #36051 (2)

více méně bych s vámi sopuhlasil.....


Ovšem hjste v rozporu sám se sebou: Vždy se děje boží vůle.... Pokud tedy vám píšu, že jste truhlík, bůh chtěl, abych vám to napsal...


 #36004 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 14:10:57 | #36054 (3)

*2* Ano, Človíček je i truhlík - no není to roztomilé? *2* *22063* *2*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 14:13:25 | #36055 (3)

a tedy logicky, musel by chtít i to, co kritizujete. Ocitl jste se v pasti vlastních tvrzení


 #36051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 15:53:18 | #36074 (4)

Nejsem v pasti! *34694*

Mnohokrát jsem tu sdělil, že se děje jen a jen vůle Boží a že to respektuji! *34027*

Ale vždy dodávám, že mi Bůh nebrání mít a sdělovat své názory.
Nemiluji zlo, i když i zlo je Boží, a Tatínek mi v tom nebrání... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 16:12:34 | #36093 (5)

Fajn. Takže bůh chtěl zmasakrovat Jeshuu proč???


 #36074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.05.22 17:05:30 | #36110 (6)

*3456* To tvrdíte Vy a Vám podobní, já ne! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás…
17.05.22 17:30:27 | #36120 (7)

Já se ptám Vás, jinak to nemohla být jeho vůle...

Já nejsem křesťan... Ale pokud to byla jeho vůle, pak chtěl svoji vůli? Nebo je bůh otrokem své vůle? Pak je boží vůle mocnější, než bůh


 #36110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás…
17.05.22 18:01:03 | #36140 (8)

Ani já nejsem křesťan! *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
18.05.22 00:01:54 | #36206 (9)

neodpovídáte na moji otázku


 #36140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 06:45:32 | #36224 (10)

Ano, i já mám právo veta! *24611*

A lidé, co si ješitně a zpupně myslí, že mi mohou poroučet, vždy pohoří! *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 08:37:12 | #36238 (11)

Jistě, nemáte odpověď a jste zbabělý to přiznat


 #36224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 09:21:28 | #36252 (12)

*4585* Klid, dýchejte, uleví se Vám... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 11:16:52 | #36261 (13)

chápu, že to musíte rozdejchávat, ale já nemusím... Mě nemůžete vytočit


 #36252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 13:55:21 | #36286 (14)

*30045* Už jste tam... *6365*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:31:28 | #36324 (15)

já neříkám, že pro mě přijede Kolumbus lodfí, vodovodem....

Což je na úrovni tvrzení, že jste byl první človšk a ty vaše dalši nesmysly....


 #36286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:44:15 | #36334 (16)
*3325* *1110* *3325*


| Předmět:
17.05.22 11:51:13 | #35984

Někde uprostřed tam je pravda *29716* .| Předmět: RE:
17.05.22 11:54:10 | #35985 (1)

Hledejme ji ve víně 🤣🤣🤪🍷| Předmět: RE: RE:
17.05.22 12:36:21 | #35997 (2)

*3456* Jste alkoholik? *3456*| Předmět:
17.05.22 11:40:21 | #35983
🤔🤔


| Předmět: RE:
17.05.22 13:30:46 | #36018 (1)

Ano, krásná ukázka demagogie na obou stranách...

Například argument na mutanty, proč je zde nepozrujeme, je jasný... Ti byli v nevýhoidě a tak zanikly....

Argument se sonarem, je celkem dobrý....


Ovšem , argument něčím, tak nevědeckým, jako bible , je směšný....

To už jsou mnohem smysluplnější třčeba Védy

Když mě někdo kopne míč do okna, a nenajdu toho, kdo ho kopnul, znamená to, že ho tam kopnul bůh???

Nebo tu lidé vysadili mimozemnšťané???
Také je možné,. že byl systém zapnut před 5 minutami a byla nám dána programátory paměť minulosti....
A žijeme v simulaci....


 #35983 

| Předmět:
17.05.22 11:38:43 | #35982

Ten- kvíz ( je dost stupidní).. Bůh pokoušel Abraháma? V čem jako? Bible- to ano,je dost upravována,mnohdy chybně - či nesprávně překládána, chybně vykládaná! Nicméně, vědecky,histo­ricky,z 90%presna!| Předmět: RE:
17.05.22 12:08:38 | #35992 (1)

aby zavraždil svého syna... Vážně vědecky přesná???

Zmeě je dle bible placatá, stojí na pilířícjhh, aby se nehýbala.... Měsíc svítí vlastním ssvětlem, dle bible.... Ale on má odrazžené světlo.... |Atd.... Bible je vědecky spíše nepravdivá


 #35982 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 12:11:09 | #35994 (2)

( Kde je to -v Bibli napsané?)| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 12:16:57 | #35995 (3)

Nic - takového - tam nikde,nenajdete ! Asi jste jí špatně četl! Až to - doložite - mužem se,bavit dál . Bůh žádal , Abraháma,aby mu obětoval - svého syna ,z důvodu aby do jisté míry , vyzkoušel - jeho víru.Nikoliv že by si takovou oběť přál! Sám pak, nakonec výkupní oběť v podobě Krista lidem dal,aby v budoucnu měli lidé z jeho obětní smrti užitek| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 12:35:49 | #35996 (4)

*3456* To myslíte vážně? Vy chcete lidem lhát, že Kristus je mrtvý? Ježíš zvaný Kristus je živý, a jak je živý! Nic neobětoval, ale hodně obdržel... Kde se ve Vás bere ta drzost tvrdit, že by si Bůh přál smrt Ježíše jako obětní dar? Tak to aby bylo jasno!!! Polepšete se! Omluvte se Bohu Otci svému! A přestaňte lidem tak odporně lhát, je to přímo hnusné, tímto způsobem pomlouvat Boha Otce lidstva!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:34:16 | #36021 (4)

Vševědoucí bůh zkoušel abrháma, nebvyl tak vševědoucí... takže ho zkoušel *27179*


 #35995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:36:44 | #36023 (4)

Genesis 18, 21že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“

Vševědoucí bůh byl tak vševědoucí, že musel sestoupit, aby se podíval.... Musel si to ověřit.... Chudáček malý, něvěděl to...


 #35995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:44:15 | #36027 (5)

To- je, jeden z překladu Bible Žalm 104/5..V jiném překladu,to už nejsou sloupy - ale základy! Diametrální rozdíl ( třeba....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:46:03 | #36031 (6)

Nebo - pylire..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:46:54 | #36033 (7)

Oprava - pilíře| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:52:57 | #36037 (6)

V hebrejském textu jsou sloupy.
Kamarád studuje hebrejštinu.... Biblickou hebrejštinu...
Navíc, kralická bible, překlad 1613
, který je nejvěrnější, též hovoří o sloupech (pilířích) Moderní texty se snaží blokovat pravdu


 #36027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 14:03:31 | #36047 (7)

O placaté zemi,nic nevím , četl jsem 2 překlady kde se píše o-kruhu , a základech Země, pilíře,ani sloupy jsem , nenašel.A nejsem ,ani Panbickar - abych došel k názoru , že , někdo člověka,( nás) stvořil...Na to mi , stačí vlastní rozum.Biblicka - potopa téma na další 3 hodiny . Čas je drahá komodita.. Každopádně díky *3651*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 14:10:18 | #36053 (8)

čtete hebrejský origínál....

To je nejlepší...

V textu Hebrejské Bible není zmínky o tom, že by snad Země měla mít tvar koule. Pojem lze sice přeložit i jako kruh, mezi kruhem a koulí však existuje podstatný rozdíl. Na konci verše čteme o obloze, která je roztažena jako stan. Stan se běžně staví na rovině, nikoliv na kouli. Z kontextu vyplývá, že Izajáš píše o obzoru či kruhu. Bůh vidí svrchu zemi jako plochý disk ve tvaru kruhu nebo jako plochu orámovanou kruhovým obzorem či obklopenou kruhem moře. Lidé pak z výšky vypadají jako kobylky.[4]

Stan se nestaví na kouli, ale na zlomku kulové výseče... Která je plochou pod stanem,


 #36047 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 13:33:16 | #36020 (3)

žalm 104,5 Země stojí na pilířích, aby se nehýbala...

Je vidět, že bibli, kterou se oháníte, ani neznáte...

Chyby, rozpory a omyly v Bibli?

Jsou v Bibli chyby?
Nalezneme v ní rozpory a omyly?
Jak přesná a bezchybná je právě ta naše verze Bible?

Bible je nesmírně cennou a mimořádnou výpovědí mnoha lidských kultur o hledání Boha i svého vlastního místa ve světě. Mnoho lidí věří, že Bible je Boží slovo. Zdůrazňovat její chyby má asi takový smysl, jako hledat omyly ve sbírce poezie. Stejně absurdní jsou však i tvrzení, že Bible je zcela bezchybná (tzv. innerant Bible).
Bible je souhrnem řady textů, psaných mnoha lidmi v dlouhém časovém období. Texty byly opakovaně přepisovány, doplňovány a překládány. Nebylo by tedy překvapením, pokud bychom v Knize knih nalezli také chyby a rozpory. Pro věřícího člověka to nemusí znamenat problém, vždyť nejdůležitější by mělo být celkové poselství Písma. Fundamentalistům, chápajícím Bibli čistě literárně jako výsledek božího diktátu bezduchým písařům, však nezbývá nic jiného, než trvat na její bezchybnosti.

Pokud někdo prohlašuje Bibli za absolutně bezchybný a jednoznačný boží návod jak žít, za měřítko všech lidských hodnot či za přesný popis historie, pak bychom se měli mít na pozoru a občas hledat odpovědi i na nezvyklé otázky z úvodu. Vyhlašují-li někteří fundamentalisté Bibli za stále platný a pro všechny závazný zákonodárný kodex morálních a etických norem podle kterých musíme žít, pak je třeba podrobit biblické texty objektivní kritice. Zvláště, pokud se při obhajobě takových tvrzení setkáváme s omyly, polopravdami i záměrnými nepravdami.

Pokusme se o rozdělení chyb a rozporů v biblických textech do několika základních kategorií. Ty budou postupně doplňovány odkazy na články s podrobnějším uvedením do problematiky a příklady.
Vnitřní obsahové rozpory

V Bibli je řada událostí popisována rozdílně až protichůdně. Existují menší ale i významné odchylky v biblických příbězích.

Jádro Bible, Pentateuch, vznikl sloučením několika hebrejských tradic. Mnoho různých příběhů bylo splétáno do jediného se snahou zachovat z původních zdrojů většinu podstatného. Později byly texty upravovány a doplňovány, přesto je výsledkem někdy nesouvislé vyprávění s několika rozpory či protichůdnými tvrzeními.

Kdy byla napsána Bible?
Kdo a kdy napsal Tóru?
Proč byla napsána Bible?
Původní zdroje Bible - úvod
Původní zdroje Bible - přehled

Zmiňme stručně jen některé všeobecně známé rozpory:
Vznik světa

Bůh stvořil nejprve nebe, zemi, světlo a teprve po nich stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy. Pokud chápeme Genesis jako popis historie a nikoliv jako knihu mýtů a metafor, nalezneme v ní nesoulad se současným poznáním naší reality.
Vznik člověka

Bůh stvořil muže i ženu současně a oprávnil je vládnout nad světem (Gen 1:27-28). Na jiném místě však čteme, že Bůh nejprve stvořil muže a teprve později ženu (Gen 2:7-22).
Exodus

V příbězích o odchodu Izraelitů z Egypta jsou v Bibli protichůdná tvrzení z hlediska jejich datování:

Exodus I - Exodus a Bible
Předávání zákona

Vyprávění o předávání zákonů Izraelitům je rozporuplné a nesouvislé. V Bibli je totiž sloučeno několik příběhů do jednoho celku. Každý z původních příběhů měl jasnou a jednoznačnou stavbu, sbírky zákonů byly samy o sobě konzistentní. Sloučením do jediného svazku však mnohý příběh ignoruje ty ostatní a v nesouladu jsou i samotné boží zákony:

Předávání Zákona - spletené příběhy
Předávání Zákona - spletené příběhy II

David a Goliáš, rozdíly v tradicích
Chybná proroctví

V Bibli nalezneme předpovědi historických událostí. Ty se však ve stanovené době nevyplnily. Pokud chápeme proroky jako ty, kteří předpovídají budoucnost, pak musíme přiznat, že se evidentně zmýlili, jejich proroctví můžeme označit jako nesplněná.

Jiná proroctví se za předpovědi budoucích událostí jen vydávají. Ve skutečnosti však byly psány až po předpovídaných událostech.

V novozákonních evangeliích nalézáme často odkazy na proroctví v Písmu (Hebrejské Bibli). Původní smysl proroctví je však mnohdy zkreslen. Ve snaze potvrdit mesiášské předurčení Ježíše došlo k řadě dezinterpretací hebrejských náboženských textů.

Proroctví v Bibli
Izajáš
Jeremjáš
Ezekiel
Proroctví ex eventu
Daniel
Danielovy omyly
Daniel 7
Čtvrté proroctví Danielovo
Zjevení Janovo
Vyplněná proroctví?
Bileám
Proroctví o spasiteli
Mesiáš v Hebrejské Bibli
Starozákonní proroctví o Ježíši?
Panna nebo mladá žena?
Ježíš z Nazareta?
Pomýlený Matouš.
Pokřivená proroctví
Matouš a chybějící proroctví

Ježíšův rodokmen

Vnější obsahové rozpory

Informace obsažené v Bibli jsou často v rozporu s dnešním poznáním světa. Bible obsahuje mnoho nepravd a omylů, a to jak historických a vědeckých, tak i morálních a etických.
Z hlediska dnešních norem naší kultury se Bible např. mýlí na všech místech, kde hlásá násilí, nenávist a nesnášenlivost jak člověka k člověku, národa k národu nebo Boha k člověku.

Je třeba si uvědomit, že lidé ve starověku neměli naše představy o historické či vědecké pravdivosti. Uvažovali v jiných kategoriích, bez jejichž znalosti je poukazování na vědecké omyly v Bibli pošetilé. Přesto je vhodné tyto omyly připomenout například tehdy, pokud nám někdo představuje Bibli jako vědecký popis světa či přesný a doslovný návod, jak máme žít. Na druhé straně si uvědomujeme, že vědecké poznání světa není zdaleka konečné a je značně omezeno.
Plochá nehybná země

Bibličtí autoři věří, že Země je plochá a nehybná (Deut 13:7, 28:49, Job 38:13) a Měsíc je zdrojem světla jako Slunce (Gen1:16, Iza 13:10).

http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006010009 Kruhová země podle biblického textu


 #35994 

| Předmět:
17.05.22 11:09:09 | #35978

🙈🙈 človíčku človíčku 😏| Předmět: RE:
17.05.22 12:04:23 | #35986 (1)
*16187*


| Předmět: RE:
17.05.22 12:43:26 | #35999 (1)

*3456* Měl byste se stydět, jak záštiplně se tu chováte!!! *3456*| Předmět: RE:
17.05.22 12:57:11 | #36003 (1)

*3456* Ano, Vaše snaha pomlouvat Boha Otce lidstva je skutečně hnusná!!! *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: RE:
17.05.22 13:03:54 | #36006 (2)

Jan 3:16-21 B21
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.. Alkoholu,neholduji, nechávám ,se povýšenecky - narozdíl od - Tebe! Je - to Tvůj způsob, vyjadřování - Tvůj obrázek Tvého vnitřního já! Jestli zde - hraješ - nějakou " svou pózu" Spasitele a prohlašujes se za spasitele - " čest Tvému jednání" ..... Veškeré konverzace ,ba i diskuze v normálním duchu - je zcela nepřijatelná a neplodná| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 13:08:25 | #36007 (3)

Vy nepřestanete? Vy nepřestanete pomlouvat Boha Otce svého? *3456* *6578* *3456*

Vaše rétorika je pohanská! Ježíš žije! Ježíš nebyl nikomu dán!!! Ježíš patří i dnes, stejně jako my všichni ostatní lidé, Živému Bohu - Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 13:09:39 | #36008 (3)

*6578* Vaše pýcha je strašlivá!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:13:26 | #36011 (4)

To - spíš mluvíš o sobě! A své vlastnosti , každý " normální ' člověk se Ti akorát vysměje! Můžeš mě zde , zablokovat - přeci si takového - diskutující nebudeš , pouštět do diskuze co Ty na to!?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:14:46 | #36012 (5)

diskutujícího| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 13:27:27 | #36015 (5)

*3456* Ano, lidé jako Vy se mi vysmívají už dlouho! Ale já jim odpouštím - jsou to chudáci. A dokud budete přispívat slušným způsobem, i když k Bohu nepřátelským způsobem, nemám proč Vás blokovat. Vy jste totiž o své "pravdě" přesvědčen... *3456* TAKOVÁ JE DNES VŮLE BOŽÍ. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 14:09:14 | #36052 (5)

*4585* I Ježíš si "svého" Jidáše hýčkal... *3439*| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 13:13:02 | #36010 (3)

*15154* Jediným SVĚTLEM lidstva je Živý Bůh, náš milující Otec! *15154*

*15154* Jedinou LÁSKOU lidstva je Živý Bůh, náš milovaný Tatínek! *15154*

*15154* Jediným Spasitelem lidstva je Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec a Pán náš jediný! *15154*| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 13:38:20 | #36024 (3)

Bůh, který je vševědoucí a údajně všemohoucí, moho věcí nemůže...Taklže zbytečně poslal syna, protže jako všemohoucí by ho nemusel nechat mordovat a mohl by lidi spasit bez toho....


 #36006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 06:50:13 | #36225 (4)

*27179* No, myslet si to můžete, takovou roli dnes máte! *8158*

*9388* Nenapadlo Vás někdy, že Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nemá potřebu svou moc neustále dokazovat a že nemá důvod plnit nesmyslné požadavky lidí jako jste Vy? *15154* *4585* *15154*

  • *33664*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 08:38:04 | #36239 (5)

Tak raději nechá mordovat nevinného???


 #36225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 09:29:08 | #36253 (6)

Kdo z nás všech lidí je nevinný? *5671*

A kdo z "mordovaných" lidí není živým a milovaným Božím dítětem! *5671*

I všichni zavraždění, umučení, popravení a zabití lidé, kteří patří mezi zesnulé, jsou skrze své lidské duše před Bohem živí! Ale to Váš rozum prostě nemůže dnes pochopit! A tak se tu s lidmi pouze hádáte a pomlouváte je. Máte hodně zápornou roli od Boha, o tom se brzy přesvědčíte... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 11:18:36 | #36263 (7)

Jde o to, že když máte špoatné předpoklady, docházíte ke špatným závěrům. Já napadám ty předpoklady...Kdo se nad tím zamyslí, může mu to dojít


 #36253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 13:56:41 | #36287 (8)

*35060* Vy napadáte všechny a všechno - pouze sobě pochlebujete... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 15:33:23 | #36326 (9)

Ne, nikdy jsem nenamítal nic podstatného ani obláčkovi, ani dominice, na rozdíl od vás jsou to vyzrálí lidé....

Tak si nevymýšlejte a našli by se i další... V podstatě každého, kdo nebyl fanatik....


 #36287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 15:46:44 | #36336 (10)

*4585* Dobře, omlouvám se Vám, napadáte skoro všechny - pouze k některým se lísáte... *4585*| Předmět:
17.05.22 11:08:12 | #35977

Zjevení Janovo 20:8 a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.

Zjevení Janovo 20:9 Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.

Zjevení Janovo 20:10 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.| Předmět: RE:
17.05.22 12:06:42 | #35988 (1)

*3456* Vy si to přejete? *3456*

*33684* Já ne!!! *33684*

*22063* Všem andělům i lidem přeji Boží Milost! *22063*| Předmět: RE:
17.05.22 16:32:41 | #36098 (1)

Tomu může věřit jen pomstychtivý a zlý člověk....

Nikoli milující člověk


 #35977 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 16:35:20 | #36099 (2)

Takový bůh by ani nebyl dobrý... Ale zlý lidé jsou plní strachu....

POdle Jeshuových slov jak se zachvala v bibli, nemůže býtr spasen nikdo, kdo neuvěří:

A ti věřící budou splňovat toto:
15A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“


Pokud je věta pravdivá, nemůže být spaseno žádné malé dítě,. které zemřelo dříve, než ho pokřtili....


 #36098 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.05.22 17:23:23 | #36118 (3)

a 99% křesťanů to nesplňuje


 #36099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 17:27:06 | #36119 (4)

*4585* Milost Boží našeho Otce není za zásluhy! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 17:31:26 | #36121 (5)

chápete, co je to důkaz sporem???

Asi ne, že?


 #36119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.05.22 17:32:02 | #36122 (6)

Já tím poukazuji, na newsmyslnost doslovného znění textu


 #36121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 06:52:25 | #36226 (7)

Mně to dokazovat nemusíte, já vím o obsahu Bible své, a proto mě tu mnozí nazývají "láskyplně" Antikristem"!

  • *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 11:42:11 | #36264 (8)

Ta reakce nebyla na Vás, vůbec se Vás to netýkalo


 #36226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 13:59:52 | #36291 (9)

*9391* Váš příspěvek 36121 nebyl napojen na příspěvek Človíčka? *9391*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.05.22 15:39:32 | #36331 (10)

Byli reakcí na příspěvky 36098 (1)

36099 (2)

A ty reagovaly na kalimera


 #36291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.22 15:49:54 | #36339 (11)

Ptal jsem se na jiný příspěvek - na příspěvek č.36121. *4585*

Ale chápu Vás, Vy se nemůžete přiznat ani když jste usvědčen! Máte hodně zápornou roli. *3456*| Předmět:
17.05.22 10:58:53 | #35974

Lidé, já si nemyslím, že by byli pokřtění lidé zlí od svého křtu, ale všichni víme, jak je jim neustále vštěpováno, že andělé-pokušitelé (tzv. démoni) jsou Bohem zavržení! Nejsou! Mají jen takové dočasné role.......Pri, veškeré úctě k Tobě - kde takové informace čerpás? Zda to prozradis? To je v hlubokém rozporu s biblí 🤔| Předmět: RE:
17.05.22 11:16:19 | #35979 (1)

Bible je v mnohde v rozporu se sebou samou.....

Je hodně upravována.


 #35974 

| Předmět: RE: RE:
17.05.22 12:08:38 | #35990 (2)
*13842*


| Předmět: RE:
17.05.22 12:08:11 | #35989 (1)

*3456* Už dávno vím, že mi nenasloucháte srdcem ale pouze skrze své domněnky! *3456*