Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1281410x
Příspěvků:
50467

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ Bůh Tě miluje! ❤️
24.05.22 11:44:35 | #37148

❤️ Bůh Tě miluje! ❤️

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: Psal se rok 28...
24.05.22 09:41:55 | #37143

Psal se rok 28... *3456*

Na jedné straně je sadisticky zbičovaný Ježíš zvaný Kristus. *6578*

Na straně druhé je dav všeho lidu, který řve: "Krev jeho na nás a na naše děti!" *7266*

I to je odpověď na naše bolestné otázky, proč tu jsou mezi lidmi neustále války... *3456*


1  

| Předmět: RE: Psal se rok 28...
24.05.22 09:50:55 | #37144 (1)

*6578* Co to asi bylo za lidi, kteří svým řevem: "Krev jeho na nás a na naše děti!" donutili Piláta, aby dal Ježíše zbičovat a aby ho vydal na popravu! Ti lidé se dokonce vyžívali v pozorování Ježíše, když byl nelítostně bičován, protože tak ukojili svou nenávist a závist, že Ježíš byl slavný a oni ne!!! Ti krvežíznivě zfanatizovaní lidé následně znovu řvali z plných plic: "Krev jeho na nás a na naše děti!", aby Pilát popravu Ježíše neodvolal, jak stále ještě mohl... *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: RE: Psal se rok 28...
24.05.22 09:52:29 | #37145 (2)

*11171* Ano, psal se rok 28 tohoto letopočtu... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: Psal se rok 28...
24.05.22 09:57:56 | #37146 (3)

*6578* A co to je za lidi, kteří v roce 2022 vychvalují člověka jménem Putin, že rozpoutal bratrovražednou válku na Ukrajině a nevadí jim, že tam lidé umírají po stovkách a tisících? *6578*

*3456* Těm krvežíznivým lidem nevadí vraždění, zabíjení, znásilňování a mučení lidí! Nevadí jim ničení domů, rabování, loupení a krádeže! Co to je za lidi? Jsou to vůbec ještě lidé? *3456* *7266* *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Psal se rok 28...
24.05.22 10:00:19 | #37147 (4)

*11171* Vím, děje se vůle Boží! *11171*

*6578* Ale ta ozvěna: "KREV JEHO NA NÁS A NA NAŠE DĚTI.", ta ozvěna je strašlivá... *6578*


1  

| Předmět: Nikdy není pozdě říci:
24.05.22 07:01:13 | #37136

*15154* Nikdy není pozdě říci: "Bože a Pane můj! Lásko moje! Miluji Tě!" *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Nikdy není pozdě říci:
24.05.22 07:02:38 | #37137 (1)

*15154* A dodáte-li: "Tatínku můj milovaný! Mám Tě moc a moc rád!", rozzáříte se LÁSKOU... *34694*| Předmět: RE: RE: Nikdy není pozdě říci:
24.05.22 07:03:22 | #37138 (2)
  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: RE: RE: Nikdy není pozdě říci:
24.05.22 07:06:25 | #37139 (3)

(Bible, Abakuk 2:14)

Země bude naplněna poznáním slávy Živého Boha, jako vody pokrývají moře.

(Živé Slovo Boží)

  • *33792* *22063* *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nikdy není pozdě říci:
24.05.22 07:10:09 | #37140 (4)

(Bible, Sofonjáš 3:20)

V onen čas Vás přivedu, v ten čas Vás shromáždím,
dám Vám jméno a chválu, mezi všemi národy země,
až změním Váš úděl před Vašimi zraky, praví Živý Bůh.

(Živé Slovo Boží)

  • *34694* *34027* *34027* *34027* *34694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nikdy není pozdě…
24.05.22 07:16:56 | #37141 (5)

(Bible, Malachiáš 3:18)

Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem,
mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.

(Živé Slovo Boží)

  • *30617* *16266* *30617* *16266* *30617* *16266* *30617*


| Předmět: Láska Boží je živá a jsoucí.
24.05.22 06:24:55 | #37123

*15154* Tatínkova Boží LÁSKA je živá a jsoucí a je tu pro celé lidstvo. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Láska Boží je živá a jsoucí.
24.05.22 06:26:35 | #37124 (1)

*15154* LÁSKA Živého Boha, našeho Otce, je živá a oživující! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Láska Boží je živá a jsoucí.
24.05.22 06:32:24 | #37128 (2)

*15154* A hledáš-li cestu k Bohu, stačí vykročit v myšlenkách a stane se zázrak! *3439*

*15154* A slova? Vhodná jsou i tato: "Otče! Lásko moje! Tatínku můj milovaný..." *22063*

*15154* To ostatní sdělí Tvé srdce Tatínkovi beze slov... *4542*| Předmět: Dobré ráno a hezký celý den!
24.05.22 06:12:08 | #37120

*35094* Dobré ráno, Bohem milovaní lidé! *32830*

*15154* *3122* *15154* Děkuji Tatínkovi za překrásný nový den. *34027*

  • *34694*


| Předmět: RE: Dobré ráno a hezký celý den!
24.05.22 06:17:20 | #37121 (1)

*34694* Usmívám se tu při myšlence, jak se tu ihned všichni radostně a láskyplně rozzáříme, až se Bůh Otec náš dá osobně poznat i člověku s přezdívkou "stalyusmev". *34694*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Dobré ráno a hezký celý den!
24.05.22 06:18:48 | #37122 (1)

*33792* Tak hezký den, bratři a sestry! *33792*

  • *6084* *23658* *6084*


| Předmět: Je psáno:
24.05.22 00:05:34 | #37095

*33794* Je psáno cosi v tomto duchu:

*15154* Milosrdný člověk činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.

*15154* Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí.

*15154* Spravedlnost přímé vysvobodí, kdežto věrolomní se lapí do svých choutek.

*33794* A šlo by pokračovat...| Předmět: RE: Je psáno:
24.05.22 00:08:43 | #37096 (1)

*3456* Dnes jsem při psaní jednoho příspěvku plakal, a je mi jedno, zda tomu uvěříte nebo ne! *3456*

*3456* A plakal jsem hodně a dlouho... *3456*

*15154* *23670* *15154*

1  

| Předmět: RE: RE: Je psáno:
24.05.22 01:06:14 | #37104 (2)

A také jste čůral a kakal?

O tom musíte také informovat, jistě si myslíte, že to druhé zajímá....

Tak ne, nezajímá


 #37096 

| Předmět: RE: RE: RE: Je psáno:
24.05.22 06:09:59 | #37119 (3)

*15154* To ví jen Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš... *15154* *22063* *15154*

*4585* A co si myslím nebo nemyslím je mezi Bohem a mnou! *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je psáno:
24.05.22 06:28:03 | #37125 (4)

údajným bohem a vámi


 #37119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je psáno:
24.05.22 06:36:45 | #37131 (5)

*15154* Mezi Živým Bohem a mnou... *22063*

*15154* Mezi Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva a každým člověkem včetně Vás...

*15154* Mezi milujícím Tatínkem a milovaným Božím dítětem... *22063*

*22063* Mezi milovaným Tatínkem a milujícím synem nebo milující dcerou... *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je psáno:
24.05.22 09:40:06 | #37142 (6)

Mezi údajným živým bohem a vámi...
Mezi údajným Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva a každým člověkem včetně Vás..
Mezi údajně milujícím Tatínkem a údajným milovaným Božím dítětem...
Mezi údajným milovaným Tatínkem a milujícím synem nebo milující dcerou.


 #37131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je psáno:
25.05.22 11:17:53 | #37246 (7)

Bůh žije!
A to, že to popíráte, na tom nic nezmění... *3775*| Předmět: Milujme!
23.05.22 23:39:55 | #37088

*22063* Milujme Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého jediného a JEDNOJEDINÉHO! *22063*| Předmět: RE: Milujme!
23.05.22 23:42:18 | #37089 (1)

*15154* A mějme trpělivě laskavý přístup k lidem, co se k nám chovají nepřátelsky a záštiplně! *4585*| Předmět: RE: RE: Milujme!
23.05.22 23:44:36 | #37090 (2)

*30457* Vždyť je psáno: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo Vás pronásledují." *34027*| Předmět: RE: RE: RE: Milujme!
23.05.22 23:47:58 | #37091 (3)

*8164* Dále je psáno: "Živý Bůh učinil vše k svému cílí, i svévolníka pro zlý den." *8164*

*33792* A vše, co učinil Bůh, je DOBRÉ. *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Milujme!
23.05.22 23:54:43 | #37092 (4)

A neobelhávejme se! *33684*

Všechny kroky člověka určuje Živý Bůh, náš Otec! Jak by mohl člověk rozumět své cestě? *34091*

*33794* A to samé platí i o tom, čím zde přispíváme! Je nám sice dáno pořádat, co máme na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co se objeví v našem příspěvku! Bůh totiž ví, komu je ten příspěvek určen! My dost často ne! A navíc, skoro každý příspěvek je určen i nám samotným! Někdy i jenom nám samotným... *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Milujme!
23.05.22 23:56:40 | #37093 (5)

*34027* I oslice promluví lidským hlasem, rozhodne-li o tom Živý Bůh! *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Milujme!
23.05.22 23:58:17 | #37094 (6)

*33792* BŮH JE MOCNÝ BŮH. *33792*| Předmět:
23.05.22 23:21:25 | #37078

Né. V hebrejském textu je, že člověk byl stvořen na obraz bohůůůů. Nikoli boha....

A bohové měli 2 pohlaví, tak, jako lidé.

Kdyby bůh měl obě pohlaví, tak konkrétní člověk má vždyť jen jedno, nemohou být obrazem.
Kdyby bůh neměl žádné pohlaví, nemohou být obrazem...

Kdyby bůh měl jedno pohlaví, nemohou být lidé obrazem...| Předmět: RE:
23.05.22 23:22:55 | #37080 (1)

*4585* Netrapte se tím... *4585*| Předmět: RE:
23.05.22 23:35:10 | #37086 (1)

*33792* Bůh je Bůh. *33792*| Předmět: RE: RE:
23.05.22 23:36:58 | #37087 (2)

*34027* A miluje nás... *34027*| Předmět: Není vždy snadné...
23.05.22 23:20:52 | #37077

*6195* Není vždy snadné, přiznat si svou hříšnost! *33684*

*3456* Máme tendenci se omlouvat, ale ne kajícně se omlouvat, děláme to často arogantně a běda lidem, kteří nám naši hříšnost připomenou - mnozí z nás je ihned zahrnou vulgaritami nejhoršího druhu! Zrovna před chvílí tu jeden takový člověk byl. Modlím se, aby byl Otcem morálně, psychicky i fyzicky uzdraven! *3122*

  • *15154* *22971* *15154*


| Předmět: Bůh sem přivádí různé lidi...
23.05.22 23:06:36 | #37071

Bůh sem přivádí různé lidi... *11171*

Buďme k nim shovívaví - ti lidé jsou též milovanými Božími dětmi... *15154* *4585* *15154*| Předmět: RE: Bůh sem přivádí různé lidi...
23.05.22 23:10:16 | #37073 (1)

*3456* Nemůžeme vědět, co všechno si prožili a co je trápí, že jsou často tak nepřátelští, vulgární a agresivní! Mějme s nimi svatou trpělivost, vždyť i oni jsou naši sourozenci před Bohem. *13293*| Předmět: RE: RE: Bůh sem přivádí různé lidi...
23.05.22 23:11:57 | #37074 (2)

*3456* Ono není vždy snadné zvládat životní roli, kterou nám Bůh předurčil... *6195*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh sem přivádí různé lidi.…
23.05.22 23:13:04 | #37075 (3)

*19975* Všichni to víme! Ale ne všichni to ctíme... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh sem přivádí různé…
23.05.22 23:14:19 | #37076 (4)

*15154* Bůh Otec náš miluje nás všechny! *15154* *22063* *15154*