Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1288134x
Příspěvků:
50674

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Inspirace pro nás hříšné...
24.05.22 16:22:02 | #37170

*3456* Inspirace pro nás hříšné... *3456*

(Bible, Žalm 51:3-6 + 51:9-17)

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! /Prosím.../

Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.
Proti Tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve Tvých očích.
A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. /Prosím.../
Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.
Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. /Prosím.../
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! /Prosím.../
Dej, ať se zas veselím z Tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
Budu učit nevěrné Tvým cestám a hříšníci navrátí se k Tobě.
Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, /Tatínku můj milovaný/,
Bože, moje Spáso, ať plesá můj jazyk pro Tvou spravedlnost. /Prosím.../
Panovníku, /moje Lásko/, otevři mé rty, ať má ústa hlásají Tvou slávu.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *18805* *3456* *18805* *15154*


| Předmět: (Bible, Žalm 34:3-4)
24.05.22 15:07:50 | #37165

(Bible, Žalm 34:3-4)

*15154* O Živém Bohu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. *34027*

*15154* *22063* *15154* Velebte Živého Boha se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. *34027*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Žalm 34:3-4)
24.05.22 15:15:16 | #37167 (1)

(Bible, Žalm 34:23)

Živý Bůh vykoupí duše svých služebníků,
nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 34:3-4)
24.05.22 15:18:10 | #37168 (2)

(Bible, Žalm 37:4)

Hledej blaho v Živém Bohu, dá Ti vše, oč požádá Tvé srdce.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 34:3-4)
24.05.22 15:20:57 | #37169 (3)

(Bible, Žalm 37:39)

Živý Bůh je SPÁSA spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *3439* *15154* *22063* *15154*


| Předmět: Dílo Boží je úžasné!
24.05.22 14:53:08 | #37160

*15154* Dílo Boží je úžasné! *19837*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Dílo Boží je úžasné!
24.05.22 14:56:11 | #37161 (1)

Tvůrčí schopnosti Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva jsou nepřekonatelné!

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: Dílo Boží je úžasné!
24.05.22 14:58:11 | #37162 (2)

*4483* Možná si řeknete: "Člověk? Nic moc!", ale o přírodě to řekne málokdo... *24611*| Předmět: RE: RE: RE: Dílo Boží je úžasné!
24.05.22 15:00:29 | #37163 (3)
  • *30812* *4919* *33548* *16664* *17748* *33976* *30815*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dílo Boží je úžasné!
24.05.22 15:02:19 | #37164 (4)

*3474* Právě tu v sobě vnímám: "Otče! Lásko moje! Děkuji Ti..." *34027*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: Bohem milovaní lidé...
24.05.22 14:47:45 | #37158

Bohem milovaní lidé, Bůh Vás miluje takové, jací jste,
ale Človíček zde musí dbát na určitá mravní pravidla v oblasti mezilidských vztahů!

Chcete-li být nechutně "jadrní", používejte vzkazník! Ušetříte mi práci... *3775*| Předmět: RE: Bohem milovaní lidé...
24.05.22 14:49:25 | #37159 (1)

*4585* Děkuji Vám předem! *34027*| Předmět:
24.05.22 14:18:32 | #37156

Ježkovy oči *27179* *27179* *27179* *5726*| Předmět: RE:
24.05.22 14:43:22 | #37157 (1)

*19975* To víte, být správcem této diskuze je tak trochu řehole... *11104*| Předmět:
24.05.22 12:28:22 | #37153

*11435* předlož *11435* modlitbu bosá noha čertovu kopýtku *19027* kdo má rozum ať rozpoznaz *5239*| Předmět: RE:
24.05.22 14:12:48 | #37154 (1)

*3456* Vaše příspěvky jsou nechutné - a do této diskuze nevhodné! *3775*| Předmět: RE:
24.05.22 15:11:42 | #37166 (1)

*16360* Je psáno:

"Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj." *34027*

*15154* (Bible, Žalm 34:14-15) *15154* *22063* *15154*| Předmět:
24.05.22 12:24:46 | #37152

Střež se prázdných slov *6655* nebeské království tě vyvrhne synu Jidášův *5239*| Předmět: RE:
24.05.22 14:16:06 | #37155 (1)

*3775* Šťastnou cestu! *3775*| Předmět:
24.05.22 12:21:35 | #37151

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Urážlivý obsah.| Předmět:
24.05.22 12:20:24 | #37150

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Urážlivý obsah.| Předmět:
24.05.22 12:18:00 | #37149

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Urážlivý obsah.