Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1204646x
Příspěvků:
48589

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: BŮH NÁS MILUJE.
25.05.22 06:21:54 | #37211

*15154* Bůh nás miluje! *34027*

*15154* Bůh je naší Živou Láskou... *34027*

*15154* Bůh je naším milujícím Tatínkem... *34027*

 • *34027*


| Předmět: RE: BŮH NÁS MILUJE.
25.05.22 06:23:37 | #37212 (1)

*3456* Tatínkovu Boží vůli nelze pochopit, ale s důvěrou ji přijímat lze... *3439* *17063* *22063*| Předmět: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
25.05.22 06:26:23 | #37213 (2)

*30457* Bůh je naším Stvořitelem, Otcem, Panovníkem, Ochráncem i Spasitelem! *30457*

*33792* Ano, Bůh má hodně rolí v životě lidském, ale je jeden jednojediný... *15154* *17063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
25.05.22 06:29:40 | #37214 (3)

*12216* Živý Bůh vládne sobě i nám všem! Kristus není Pánem a Králem Živého Boha! Kristus je synem a sluhou Živého Boha! Veškerou moc má Živý Bůh!!! NÁŠ JEDINÝ PANOVNÍK. Náš Král. *30457*| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
25.05.22 06:34:16 | #37215 (4)

*33684* Ani ostatní lidé Živému Bohu nevládnou, i když se někteří tak pyšně tváří! *3456*

*17063* Jsme synové a dcery Boží, to ano, ale nikdo z nás se bohem ani bohyní nestane! Jsme služebníci a služebnice; jsme jakési loutky a nástroje v rukou Božích... *17063*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: Dobré jitro!
25.05.22 06:09:58 | #37206

Dobré jitro! *35292*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Dobré jitro!
25.05.22 06:12:28 | #37207 (1)
*15154* *22063* *15154*

Bůh žije! Bůh nás miluje! Bůh nás ochraňuje... *34027*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: Dobré jitro!
25.05.22 06:14:03 | #37208 (2)

*16380* Buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní! Ano? *4542*

 • *15154* *34089* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Dobré jitro!
25.05.22 06:16:58 | #37209 (3)

*33880* Nepřejme nikomu nic špatného ani zlého! *33881*

*33881* Přejme si navzájem lásku, zdraví, štěstí, mír, radost i pohodu... *33881*

 • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré jitro!
25.05.22 06:19:57 | #37210 (4)

*33880* Nebuďme k sobě zlí a nepřátelští... *33880*

*33881* Buďme k sobě přátelští a hodní... *33881*

*22063* A milujme Boha Otce svého! *22063*

 • *4437*


| Předmět:
25.05.22 00:07:47 | #37204

A komu ,že se omlouváte? *27179* *27179*| Předmět: RE:
25.05.22 06:08:27 | #37205 (1)

Lidem se omlouvám! *15154*

Lidem, co si sem chodí pro duchovní útěchu... *22063*

(Podívejte se, kolikrát už byl obsah této diskuze někým zobrazen!) *17063*

*22063* A v této chvíli se omlouvám i Bohu Otci svému! *3456* *22971* *3456*| Předmět: RE: RE:
25.05.22 10:49:33 | #37234 (2)

Opravdu....?

Matouš 7, 14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.


Zde vidíte, že o množství to není...


 #37205 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.05.22 11:00:54 | #37238 (3)

*15154* Lidé jsou živí! Vy jste si toho nevšiml? *5671*| Předmět: Lidé!
24.05.22 22:33:17 | #37203

Lidé!
Omlouvám se Vám!
Závěr dnešního dne nezvládám... *3456*

 • *22971* *23670* *22971*


| Předmět: Proč?
24.05.22 22:06:57 | #37197

*6578* Proč? *6578*

*6578* Proč Bůh chtěl a chce, abychom my lidé byli takové krvelačné bestie? *7266*

*6578* Vraždíme se! Zabíjíme se! Znásilňujeme se! Mučíme a trýzníme jeden druhého! *6578*

 • *3456*


| Předmět: RE: Proč?
24.05.22 22:11:06 | #37198 (1)

*6578* Zlo! Nenávist! Zášť! To je nám vlastní!!! *6578*

*6578* My lidé máme hodně často hnusné a nechutné životní role!!! *6578*

*3456* Otče! Tatínku můj milovaný! Lásko moje! PROČ??? *3456*

 • *6195*


| Předmět: RE: RE: Proč?
24.05.22 22:12:37 | #37199 (2)

*3456* *3456* *3456* Tatínku! Omlouvám se Ti... *3456* *3456* *3456*

 • *6195*


| Předmět: RE: Proč?
24.05.22 22:28:18 | #37200 (1)

Boží dílo - to je věčný boj o život! *3456*

V přírodě cizopasí plísně, houby, mechy, lišejníky, rozličné rostliny, keře i stromy... *6578*

A fauna? Jeden tvor zabíjí a požírá tvora druhého a často zaživa! Dravci se vrhají na svou kořist na zemi, ve vodě i ve vzduchu! Stejně tak se chová i hmyz... *7266*

A my lidé v tom kralujeme!!! Díky nám tečou denně potoky krve!!! Přírodu drancujeme a je nám to jedno! Dnes a denně jsme lhostejní k bolesti ostatních tvorů! Jsme bezcitní a mnozí z nás se přímo chvějí vzrušením, když mohou někomu ubližovat a když mohou někoho mučit! A to nemluvím o zotročování a vykořisťování člověka člověkem... To nemluvím o popravách! O válkách! O zločinech všeho druhu! *6578* *7266* *6578*

 • *3456*


| Předmět: RE: RE: Proč?
24.05.22 22:30:41 | #37201 (2)

*3456* Možná existují mezi lidmi výjimky, a těm se omlouvám, ale já ty výjimečné "světce" neznám! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Proč?
24.05.22 22:31:37 | #37202 (3)

*3456* *3456* *3456* Tatínku! Lásko moje! Proč?! *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: Proč?
25.05.22 10:50:38 | #37235 (1)

Protože je krvelačný....

Ten bůh, kterého oslavujete..... Říkám vám to roky....


 #37197 

| Předmět: RE: RE: Proč?
25.05.22 11:02:21 | #37240 (2)

*15154* Tatínek není krvelačný! Bůh Otec náš je dobrý, láskyplný a velmi hodný... *22063*| Předmět: Musím!
24.05.22 19:31:33 | #37196

Musím! *6195*

Kdo z nás si někdy neřekl: "Musím!" Takových lidí asi moc není... *3456*

Ovšem mnohem lépe by znělo: "Dá-li Bůh!" Nebo: "Bude-li Bůh chtít..." *15154* *22063* *15154*| Předmět: (Bible, Zjevení Janovo 11:16-17)
24.05.22 18:13:06 | #37193

(Bible, Zjevení Janovo 11:16-17)

Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:

"Dobrořečíme Tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl,
že ses chopil veliké moci, která Ti náleží, a ujal ses vlády."

(Živé Slovo Boží)

*33792*

DOBROŘEČÍME TOBĚ, TATÍNKU NÁŠ MILOVANÝ A LÁSKO NAŠE!
A DĚKUJEME TI, ŽE SES CHOPIL VELIKÉ MOCI, KTERÁ TI NÁLEŽÍ, A UJAL SES VLÁDY.

*33792*


| Předmět: RE: (Bible, Zjevení Janovo 11:16-17)
24.05.22 18:19:04 | #37194 (1)
*33792*

"Veliké a podivuhodné jsou Tvé činy, Pane Bože všemohoucí;
spravedlivé a pravdivé jsou Tvé cesty, Králi národů.
Kdo by se nebál Tebe, Pane, a nevzdal slávu Tvému jménu, neboť Ty jediný jsi Svatý;
všechny národy přijdou a skloní se před Tebou, neboť Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

*33792*

(Zj 15:3-4)

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Zjevení Janovo 11:16-17)
24.05.22 18:24:03 | #37195 (2)

*15154* Ano, veliké a podivuhodné jsou Tvé činy, Tatínku náš milovaný! *15154*

*15154* Ano, spravedlivé a pravdivé jsou všechny Tvé cesty, Lásko naše! *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět:
24.05.22 17:37:05 | #37183

7V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, 8ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká:
„Teď přišlo vítězství, moc
a království našeho Boha
a vláda jeho Mesiáše,
neboť byl svržen žalobce našich bratrů,
který je dnem i nocí obviňoval před Bohem.
11Zvítězili však nad ním krví Beránka
a slovem svého svědectví
a nelpěli na svém životě až do smrti.
12Veselte se proto, nebesa
i vy, kdo v nich přebýváte.
Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři,
neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem,
neboť ví, že má málo času.“
13Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. 14Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. 15Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. 16Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. 17Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. 18Zastavil se na mořském břehu.
Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21
Prozkoumej Zjevení 12 podle Verše
Čeština
..Ale přeci - tyhle verše neuznavas 🤔? !| Předmět: RE:
24.05.22 17:44:45 | #37186 (1)

Tak to není, mám výhrady k těm nesmyslným výkladům, kterými se to mezi pokřtěnými lidmi jenom hemží.

Každé písmenko, každé slovo, každá věta v Bibli má svůj význam, ale ten význam je lidem většinou skryt.
Ten význam lidstvu odhalen bude! Ale dnes ho Tatínek odhaluje pouze jednotlivcům a to ještě kousek po kousku, aby se z toho úplně nezbláznili... *22063*| Předmět: RE: RE:
24.05.22 17:50:53 | #37188 (2)

Lidé - všeobecně žádného pána Boha poznat nechtějí jen, když jim je ouvej volají Bože pomoc 🤔| Předmět: RE: RE: RE:
24.05.22 17:57:59 | #37190 (3)

*3456* Ano, lidé jdou do kostela, lidé jedou dokonce za papežem do Říma, ale i tam všude nosí ve svém nitru výstražnou cedulku: "Živému Bohu vstup zakázán!" *6578*| Předmět: RE:
24.05.22 17:50:43 | #37187 (1)

*3456* Kdyby úplně všichni pokřtění lidé naslouchali těm čtyřiadvaceti starcům, kteří padají před naším Otcem na kolena a volají: "Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť Ty jsi stvořil všechno a Tvou vůlí všechno povstalo a jest.", byl by tu už láskyplný pokoj... *3456*| Předmět: RE: RE:
24.05.22 17:53:58 | #37189 (2)

Ano, kdyby pokřtění lidé láskyplně volali: "Svatý, svatý, svatý Živý Bůh, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.", žilo by už celé lidstvo v Tatínkově Božím Ráji... *30383* *4437* *30383*| Předmět: RE: RE: RE:
24.05.22 18:05:06 | #37192 (3)

*16360* tom Zjevení je i psáno:

"Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." (Zj 7:10)

Ano, Spasitelem je tu jasně nazýván Živý Bůh - náš Král a Otec milovaný! *34027*| Předmět: RE:
25.05.22 10:55:36 | #37236 (1)

V nebi, (vesmíru nastal boj... Jenže primitivové tehdejší doby neměli op vesmíru ponětí. Takže se nedalo hovořit o pozitivních a negativních mimozemšťanech)

Podle bible žádný vesmír není....

A hlavně, nad nebem, které je jako lité zrcadlo, je dle bible voda...Genesis 1/6-7 vody pod nebem, odděleny od vod nad nebem...

A takovým primitivům se použil příměr, že byli vyhnáni z NEBE (vesmíru)


 #37183 

| Předmět: RE: RE:
25.05.22 11:03:42 | #37241 (2)

Jestli tu není primitivem někdo jiný!!! *3456*| Předmět: Jsou lidé...
24.05.22 17:28:15 | #37180

Jsou lidé, co věčně úpí a o cosi Boha prosí... *35060*

A jsou lidé, co Bohu důvěřují a opakovaně mu děkují... *33792*| Předmět: RE: Jsou lidé...
24.05.22 17:31:13 | #37182 (1)

*22063* Človíček Tatínkovi důvěřuje, ale je maličký, a tak si občas fňukne nebo popláče... *35136*| Předmět:
24.05.22 16:24:47 | #37171

Opuštěný úhor 😓..Na inzerát,se neozval nikdo))) Jen boje a nesváry v komůrce *33286*| Předmět: RE:
24.05.22 16:26:43 | #37172 (1)

*33794* Všechno má svůj čas... *34027*| Předmět: RE:
24.05.22 16:32:57 | #37173 (1)

*11171* Co měl říkat Abraham nebo Mojžíš? *34091*| Předmět: RE: RE:
24.05.22 16:38:58 | #37174 (2)

Mě zaujmul příběh Josefa vlastní bratři ho prodali do otroctví a nakonec se vše v dobré obrátilo 😄| Předmět: RE: RE: RE:
24.05.22 17:19:19 | #37175 (3)

*34091* V dobré se to obrátilo, ve zlé se to převrátilo a v DOBRO se to proměnilo až za 430 let, kdy byl Izrael živým Bohem z Egypta osvobozen... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.05.22 17:20:36 | #37176 (4)

Mělo tam být: Živým Bohem - komu čest - tomu čest! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.05.22 17:39:17 | #37184 (4)

*17063* Musela to být úžasná podívaná!

(Bible, Druhá Mojžíšova 13:21-22)

Živý Bůh šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl,
v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.
Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *4437* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.05.22 17:43:05 | #37185 (5)

 #37184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.05.22 18:01:06 | #37191 (6)

*3596* Vítejte mezi námi, dcero Boží... *3596*

 • *4436*

1  

| Předmět: RE: RE: RE:
24.05.22 17:25:02 | #37177 (3)

*3456* V současnosti se odehrává také zajímavý příběh - lidé v Česku a na Slovensku byli "prodáni" nadnárodním kapitalistům z celého světa, pro které jsou lidé, které zaměstnávají, pouhými otroky! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.05.22 17:26:18 | #37179 (4)

To nejen v Česku a na Slovensku ..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.05.22 17:28:48 | #37181 (5)

Vím... *3456*