Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 65073x
Příspěvků:
6791

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Všichni to víme!!!
14.01.21 21:25:23 | #6336

*11171* Všichni to víme!!!

*3456* V žádném státě si lidé nejsou rovni! (Menšina vykořisťuje a utiskuje většinu!)
*3456* V žádné církvi si lidé nejsou rovni! (Menšina vykořisťuje a utiskuje většinu!)
*3456* V žádné politické straně si lidé nejsou rovni! (Menšina vykořisťuje a utiskuje většinu!)
*3456* V žádné sektě si lidé nejsou rovni. (Menšina vykořisťuje, utiskuje a zneužívá většinu!)

*34031* Ovšem před Bohem si v Lásce Boží rovni jsme! A to bez ohledu na víru!!! *2351*| Předmět: RE: Všichni to víme!!!
15.01.21 08:07:30 | #6340 (1)

...socialismus už tady byl a lidi pálilo dobré bydlo, respektive si svobodně nezvolili změnu režimu v tento neřád..a dle proroctví za 50 let bude na celé Zemi komunismus..ne ten mrakistický, materialistický, ale duchovní tak jako je dle telepatů, kontektérů, psychotroniků a jasnovidců na všech vyspělých planetách z tzv. světelné rodiny kladných duchovních civilizací...zatím jsme lidstvo temné a zlé na temné straně vyloučené z těchto společenství, jsme vězením a odpadkovým košem pro neposlušné duše...toto je realita o tomto lidstvu z nadhledu, z pohledu vesmírných lidí.. / jen v této jediné galaxii kde je i tato planeta je několik miliard vyspělejších duchovních civilizací, planet.......­............jsme vůči nim v tom, co by se dalo nazvat karanténou, separací zlé agresivní šelmy, kterou dnešní lidstvo je svým nízkým sobecky-materialistickým bez-vědomím...


 #6336 

| Předmět: RE: RE: Všichni to víme!!!
15.01.21 16:28:11 | #6357 (2)

*34091* Nevím, co bude zítra! *6552*


 #6340 

| Předmět: Bůh je Otcem i Pánem lidstva!
14.01.21 21:12:36 | #6334

*17063* Ano! Bůh je i Tvým Otcem a Pánem!!! *34027*

*15154* Bůh je milujícím Tatínkem nás všech a nám všem i vládne! *15154*

*15154* Bůh je Panovníkem veškerého tvorstva a lži pokřtěných lidí na tom nic nezmění! *15154*

*34027* (Živé Slovo Boží)| Předmět: Není Ti hanba?
14.01.21 20:22:09 | #6333

*3456* Bratře! (Sestro!) Není Ti hanba!? *3456*

Bůh je i Tvým milujícím Otcem, ale ty se hrbíš před naším bratrem Ježíšem? Nestydíš se? Takovou neúctu k Otci mají většinou svévolníci! (Navíc! Ježíš to ani neví!!! Ježíš, před kterým se hrbíš, je pouze neexistující pohanskou modlou, kterou církevní vrchnost za Ježíše vydává!!!) *3456*

*3456* *3456* *3456*


| Předmět: Kdo Ti dal život?
14.01.21 20:11:12 | #6332

Tak pověz, kdo Ti dal život?
Bůh Ti dal život!!! Církev na tom pouze chamtivě parazituje!!!
Bůh je Tvým Otcem!!! (Církevní "Otcové" jsou ve vzpouře proti Bohu a nectí ani radu Ježíše, aby nikomu nedávali jméno: "Otec!" Jsou to svévolníci.)

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět:
14.01.21 18:36:45 | #6323

*6415* Bůh tě miluje?-Bůh je láska-Láska tě miluje? Láska miluje? Láska je sobestačna ve sve blaženosti jen jest-tak kdepak a čím jsi ty a čím je Bůh?| Předmět: RE:
14.01.21 18:56:30 | #6324 (1)

*30698* ve stavu Lásky mizí hranice mezi subjektem i objektem i samotné milování *30698* *6415* *4345*


 #6323 

| Předmět: RE: RE:
14.01.21 19:57:44 | #6326 (2)
*2756*

 #6324 

| Předmět: RE:
14.01.21 19:56:51 | #6325 (1)

Když nazvete milovaného člověka láskou, přestane být člověkem? *34091*
Něco tak hloupého jsem už dlouho neslyšel... *33684*

Bůh je Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem celého lidstva a pro své milované děti je i Láskou! *15154*
Tím ale nepřestává být Stvořitelem! Otcem! Pánem! Ani Spasitelem!!! *15154*

*23266*

 #6323 

| Předmět:
14.01.21 18:23:16 | #6322

*6415* *30698* Ty jen mlčíš v zářívem tichu a sebesladší slovo by bylo zbytečne,tak rušive i hnout se jen myšlenkou a zaplašit jako plachou laň svou zdánlivou svatostí Boha-polož na Jeho oltař vše nic si nesmíš nechat,ale děsit tě to bude,kdy zustaneě kvílející a plačicí jako žebrak vlastníci drahokam a myslicí, že jeho kámen vyleštěný je víc než jediny Bůh,kdy si nesmíš nechat nic ani pocit oddělenosti,Potom si Bůh ohně půjde samovolně pro oheň a Ohen splyne s ohněm *6415* *31935* *6614* *6415* *4345*| Předmět:
14.01.21 18:12:07 | #6320

*6415* Bůh nás nemůže v podstatěobdařit Láskou,nebot Láska je zde neustále,stačí ji jen odkrýt *6415* kdy tzv naše láska se přímo napájí ve zdroji Lásky jako když se voda lije do vody *6415* láska bytí je zde neustále nejde ji nejak vytvořit nebo darovat,my se ale musíme učinit pokornými a vhodnými nadobami,aby pramen lásky který je v nás i mimo nás mohl tryskat jako pramen vody žive do věčnosti- *6415* *30698* *4345* *6614*| Předmět: RE:
14.01.21 18:15:09 | #6321 (1)

*6415* bylo by nevhodné prosit Boha aby nás obdaroval láskou-On jen mlčí v zařivém tichu a čeká,kdy pochopíme,že On je stále zde jako zaklad všeho a všech a ne nejaký patriarcha někde v oblacích a daleko, *6415*poznat Boha jako Lásku znamená stat se jen Láskou a ne ji vnimat jako vztah,ale k tomu lidé dojdou Boh dá později *6415*


 #6320 

| Předmět: RE: RE:
14.01.21 21:18:02 | #6335 (2)

*11171* Bůh není mlčící Bůh!!! *11171*

(To jen církevní pohanské modly pokřtěných lidí mlčí - jsou smyšlené a neexistují!)

*15154* Bůh je Živý Bůh! Bůh je Stvořitelem všeho a všech! Bůh se nazval naším Otcem! *15154*

*15154* *2351* *15154*

 #6321 

| Předmět:
14.01.21 15:08:05 | #6319

Miki Meta
Před 9 minutami
Věra Žipajová

...Toto je temný věk na planetě Zemi, který se zakončuje a tuto civilzaci lze označit za jednu z mnoha Atlantíd v řadě před zánikem...Hinduisté to mají konkrétněji zmapováno a nyní žijeme dle jejich mudrců v nejtemnějším věku, v tzv. Kali jůze, čili ve věku železném, temném, kde zlo má největší moc a sílu a kde duch v lidech nejvíce skomírá....Blíží se však vstup do vyšší dimenze, kam projde zlomek lepších z nás a rozhodovat bude jejich vnitřní stav, stav čistoty jejich duše, množství lásky v jejich duších, morální čistota vnitřní, nikoliv hraná fasáda..Jak je psáno: "Jeden bude vzat /tam/ a druhý /zde/ zanechán"..."Zrno bude svezeno do stodol Otcových a plevel bude naházen na hromadu a spálen".......| Předmět: RE:
14.01.21 20:06:59 | #6331 (1)

*3456* *3456* *3456* Pokřtění lidé rádi sadisticky ostatní upalovali na hranicích! *3456* *3456* *3456*


 #6319 

| Předmět: Pozor!
14.01.21 11:57:09 | #6309

*17063* Pozor na to! *17063*

*10736* Mezi Otce a Tebe nikdo nepatří! *10736*
*33794* Tam není místo ani pro Krista!!! Tam je místo pouze pro LÁSKU - pro PŘÍMOU A CELOU LÁSKU. Lže-li Ti někdo, že Tě Otec nutí, abys k němu přistupoval pouze skrze Krista, potom věz, že je lepší se takovému lháři vyhnout do té doby, dokud nebude Otcem morálně uzdraven! *17063*

*2351*


| Předmět: RE: Pozor!
14.01.21 12:43:32 | #6316 (1)

"...Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě..." (Bozi inspirovane slova pravdy ev. Jana 14 kap. 6 vers)


 #6309 

| Předmět: RE: RE: Pozor!
14.01.21 19:59:17 | #6327 (2)

Ano, Jan své domněnky šířil rád, ale v nebi je kajícně oplakal... *2351*


 #6316 

| Předmět: RE: Pozor!
14.01.21 12:48:30 | #6317 (1)

"...34 Ježíš jim odpověděl: „Ujišťuji vás, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 35 Otrok navíc nezůstává v domácnosti navždy, syn zůstává navždy. 36 Pokud vás tedy osvobodí Syn, budete skutečně svobodní..." (ev. Jana 8 kap.)

"10 (Bozi Syn Jezis Kristus) Byl ve světě a svět začal existovat prostřednictvím něho, ale svět ho nepoznal. 11 Přišel ke svým vlastním, ale oni ho nepřijali. 12 Ale všem, kdo ho přijali, dal právo stát se Božími dětmi, protože věřili v jeho jméno. 13 A nenarodili se z lidských rodičů ani z přání těla ani z přání muže, ale z Boha." (ev. Jana 1 kap.)


 #6309 

| Předmět: RE: RE: Pozor!
14.01.21 20:01:18 | #6328 (2)

Božími dětmi jsou i nevěřící - Božími dětmi jsou i zločinci.

Přestaňte lidem lhát a omluvte se Tatínkovi za své trapné chování... *6552*


 #6317 

| Předmět:
14.01.21 11:55:46 | #6308

*6415* Tys mi řekl-není zlo v rozmanitosti a druhovosti,pravé zlo je to když člověk zapomene na Božsky princip jednoty a sve ego povýší a zdanlivě pomyslně oddělí a řekne, že je samostatny a nezavislý jedinec a zavrhne Božsky universalní všeprostupující všenaplnující princip-to je onen prvotní dědičný hřích a doslovné rouhaní proti Duchu svatemu.ktere nemůže byt tzv odpuštěno,jeli člověk zatvrzelý a uzavře se tím Světlu Pravdy a zavrhne Ho nakonec jako Petr krista,ale nakonec jen podle ovoce se pozná strom-nevadí,když lidé nevěří v Boha,ale jsou charakterově a moralně čístí-to je stále lepší,než když lide o Bohu mluví,ale čistí nejsou neboť nakonec nebudou rozhodovat naše slova ale naše emoce a nitro,které můžeme skrývat a zahalovat,klamat před druhými,ale před zrcadlem Božím ne.Co Bůh sjednotil,člověče nerozděluj a neodděluj-tedy ani ducha Pravdy nevylučuj a své ego nepovyšuj na jeho místo,spíše naopak konej. *6415*| Předmět: RE:
14.01.21 11:58:52 | #6310 (1)

Krátce: "Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš + celé lidstvo = láskyplná Rodina Boží. *34041*


 #6308