Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 101235x
Příspěvků:
9253

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: (Bible, Matouš 5:43-45)
12.01.21 16:06:53 | #6188

(Bible, NZ, Matouš 5:43-45)

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však Vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo Vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

(Živé Slovo Boží)

*31684* *30513* *24611* *35292* *24611* *30513* *31684*| Předmět: Nesynboha
12.01.21 14:51:17 | #6182

človíček:... *6859*
človíček se koupe:.... *6927*
človíček je doma:........­.......*6980*| Předmět: RE: Nesynboha
12.01.21 15:46:31 | #6183 (1)

A co Váš smajlík, proč jste ho sem nedal? Tady je! *14668*
A mám tu ještě jeden, který je o Vás! *7266*
A do třetice přidám i další! *34714*

A tady jste mezi svými pokřtěnými vůdci: *8520*

(Človíček) *2351*


 #6182 

| Předmět: RE: Nesynboha
12.01.21 15:55:01 | #6186 (1)

jonatan1: *6859*

Přemýšlím, proč jste svého smajlíka použil pro Človíčka!? *2386*
(Bratři sice jsme, ale já jsem našeho Otce jako Vy nezradil a neopustil.) *4511*


 #6182 

| Předmět: RE: RE: Nesynboha
12.01.21 17:17:50 | #6193 (2)

Bratři nejsme ani náhodou,
já se s čertama,
kteří obvinují slušné lidi ze zrady nekamarádím.


 #6186 

| Předmět: RE: RE: RE: Nesynboha
12.01.21 17:36:48 | #6197 (3)

ty ale nejsi slušný člověk, ty jsi jen takový vesnický katolík - kostel hospoda sex, a ještě si myslíš, jak máš pod čepicí.... *49*


 #6193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nesynboha
12.01.21 20:42:12 | #6201 (4)

Co je špatného na kostele, hospodě a sexu. *17315*


 #6197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nesynboha
12.01.21 22:52:00 | #6202 (5)

vůbec nic, Ježíš Kristus to praktikoval denně, ne?


 #6201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesynboha
12.01.21 23:10:23 | #6203 (6)

Všeho s mírou, čistému vše čisté. Krudoxovo svědomí je obtíženo. *19774*


 #6202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nesynboha
13.01.21 03:47:47 | #6217 (5)

(Bible, Matouš 25:31-46)

*4511* Není tam ani slovo o kostelních budovách ani o hospodě ani o sexu! *34027*


 #6201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nesynboha
13.01.21 03:49:50 | #6218 (4)

*4575* Nebojte se, Tatínek (Bůh Otec náš!) ho morálně uzdraví spolu s námi všemi ostatními, přestože dnes námi pyšně pohrdá! *34031*


 #6197 

| Předmět: RE: RE: RE: Nesynboha
13.01.21 03:45:06 | #6216 (3)

*2* Nejsme bratři? *2*

*2* Potom jste synem mých synů v x-té generaci. *2*

*2* *2* *2*

 #6193 

| Předmět: HUMOR
12.01.21 11:46:20 | #6179

Verbování nových křesťanů - obrazně:

1.) *35093* *33572*

2.) *35215* *16058*

3.) *34021* *34015*

4.) *30352*| Předmět: Humor!
12.01.21 11:41:29 | #6178

Křesťan: *18004* *30410*

Člověk poučovaný křesťanem: *17607* *9795*

Boha milující člověk: *35292* *34089*

Človíček: *2351*| Předmět: NÁBOŽENSTVÍ, Diskuze: 26
12.01.21 11:27:02 | #6174

*34031* Náboženství je možná zajímavé, ale LÁSKA k Bohu Otci lidstva je nade vše! *15154*

*3456* Pobožný člověk = "mrtvý" člověk. *3456*

*34027* Boha milující člověk = živý člověk = milované dítě Boží. *33792*| Předmět:
12.01.21 11:20:11 | #6173

*6415* Tys mi řekl-je mnoho svící,které stále jen o Světlu mluví,ale samy nehoří,neboť zapřeli ono Světlo které ve Tmě svítí,ve tmě jejich srdci a ega,kdy o Bohu jen mluví,ale jsou chladní jako kov,neboť popřeli,zavrhli Světlo Pravdy v sobě-aby uchranili i poslední zbytky svého svateho ega-ale stále ještě ega-kdy chladne nehořící svice stále jen sní o Ohni Ducha ale jejich ego je jim dražší než Boži vznešenost,kdy by měli uznat,že oni nejsou a vše je Bůh a tím jim chyb í pravá Moudrost a nemohou opravdově milovat všechny a všechno,neboť zapřeli jednotu Božího ducha -dívenko,ale nepři se snimi anic jim nechtěj dokázat,nebot tím bys je jen dráždila,nebot jejich ego je přiliš silné i když pomyslně svaté a to je možná ta největší překažka *30698* *6415* *6614* *4345*| Předmět: RE:
12.01.21 11:29:53 | #6175 (1)

*6415* …neboť svice nejdřiv musí sama se rozhořet ohněm lásky a pomalu v něm ubývat a žhnout aby mohla byt v pokoře a lásce rozpuštěna a pochopila Boha jako Lásku nekonečna kdy ona sama mizi v ohni Lásky,ale k tomu je potřeba čistého života zbožnosti pokory aoddanosti a nakonec hlvaně odevzdanosti a Milosti Boží neboť rozum cit a vůle jsou jen hnacími silami ale nakonec jen milost Boži a ta se nedá vynutit ale jen čekat…. *6415*| Předmět: RE: RE:
12.01.21 11:32:25 | #6177 (2)

*15154* V Lásce Boží září milující lidské srdíčko víc než naše Slunce! *15154*
*6084* *6084* *31684* *6084* *6084*


 #6175 

| Předmět: RE: RE:
12.01.21 13:43:18 | #6181 (2)

jsi milující děvčátko mirku☺☺


 #6175 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.01.21 15:49:23 | #6184 (3)

Mirek? Mně se představil jako Romanka! A na profilu se označuje za ženu! Proč to nerespektovat? *24611*


 #6181 

| Předmět: RE:
12.01.21 11:29:57 | #6176 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #6173 

| Předmět:
12.01.21 10:52:12 | #6170

Mě by zajímalo, kdo pravidelně čte ty stále se opakující fráze, co ty syn boha píše?
čte to tu někdo? já to pravidelně přeskakuji....

nic proti dotyčnému, je to hodný člověk| Předmět: RE:
12.01.21 11:18:21 | #6171 (1)

*15154* To se přece nedá číst! To se dá pouze žít. *15154*
*6084* *31684* *35292* *31684* *6084*


 #6170 

| Předmět: RE: RE:
12.01.21 12:00:43 | #6180 (2)

tím spíše to není třeba psát.....


 #6171 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.01.21 15:51:19 | #6185 (3)

*33792* Tak přestaňte psát, já Vás ke psaní nenutím. *4511*


 #6180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.21 16:01:57 | #6187 (4)

aby jste to sem stálen psal.....

to jako kdiby jste tím potisknul toaletní papír.....

V podstatě tím neustálím opakováním to dehonestujete


 #6185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.01.21 03:51:24 | #6219 (5)

*8164* Lásky k Otci není nikdy dost. *34027*

*31684* *31684* *35292* *31684* *31684*

 #6187 

| Předmět:
12.01.21 09:40:41 | #6169

Hmm dlouho tu nejsu a vy tu tolik napsáno ,jinak ahoj| Předmět: RE:
12.01.21 11:19:35 | #6172 (1)

*34027* Bratře a příteli náš, svou lidskou duší patříte mezi nás a jste tu s námi neustále. *15154*


 #6169 

| Předmět: (Korán, Súra 31:19-22 + 31:29/30)
12.01.21 09:10:26 | #6168

*15154* (Korán, LUQMÁN, Súra 31:19/20-21/22 + 31:29/30) *15154*

Což nevidíte, že Bůh Vám podmanil vše, co je na nebesích a na zemi, a že zahrnul Vás dobrodiním SVÝM zjevným i skrytým? Však mezi lidmi jsou někteří, kdož ohledně Boha se hádají bez jakýchkoliv znalostí či vedení anebo Písma osvíceného.
A když je jim řečeno: "Následujte to, co seslal Bůh!", odpovídají: "Nikoliv, my budeme následovat to, co u otců svých jsme nalezli." A což když je satan zve k trestu plamene šlehajícího?
Ten, kdo se odevzdal do vůle Boží a koná dobré skutky, ten chopil se rukojeti nejspolehlivější - a Bohu patří konečné rozhodnutí.
+
A je to proto, že Bůh je skutečnost, zatímco to, co vzýváte vedle NĚHO, je falešné - a Bůh věru je vznešený i veliký.

*15154* (Živé Slovo Boží) *15154*

P.S. Je moudré znát i obsah Koránu! A pozor: "Obsahem Bible není pouze Nový zákon - Nový zákon je pouze doplňkem Zákona starého.")

*34027* Tatínku můj milovaný! Bože a Pane můj! Lásko moje! Děkuji Ti. *2351*| Předmět: Mír s Vámi všemi - mír s námi všemi!
12.01.21 08:48:55 | #6167

*15154* MÍR S BOHEM. *15154*

*15154* Mír s Tebou! Mír s ním! Mír s ní! Mír s nimi! Mír se mnou! *15154*

*15154* Mír v Lásce Boží našeho Tatínka! *15154*

*35292*