Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 101223x
Příspěvků:
9253

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
14.01.21 08:56:30 | #6280

*6415* Tys mi řekl-Děvenko oko je do duše okno,jen mlčky mužeš poznat Pravdu a potom i jen pouhy pohled do očí druhých ti ukaže i beze slov tvých a hlavně jejich jak na tom jsou-když ti někdo bude vypravět o Bohu a ty budeš beze slov jen naslouchat a hledět do jeho očí,tak velice snadno rozeznáš zrno od plev a nikdo za slova neschová své nitro a věz ře čím vice lide používají slova o Bohu s velkým nátlakem tak si buď jistá,že o Pravdě a Tichu srdce nic nevědí *30698* *6415* *4345*| Předmět: RE:
14.01.21 11:44:49 | #6303 (1)

*15154* Milující srdce je cestou k Bohu Otci lidstva! A to i pro nevidomé lidi. *15154*


 #6280 

| Předmět:
14.01.21 08:37:08 | #6277

*6415* Tys mi řekl-straň se křiklounů a hádačů a všech těch kteří mají jen slova o Bohu,lásce,ale necítíš z jejich slov pokoru,Moudrost Lásku kdy jejich ego není ještě zkroceno a v pokoře nepoznalo že není zde dvojnosti a proto jsou nedutkliví a hádaví a přoucí se o svůj názor-neboť vnášejíli se do obhajoby Boha,který nepotřebuje naši žadnou obhajobu,vnášejíli se do toho naše mocné emoce,tak věz děvenko že jde vždy o obhajobu pochybne věci v níž lidé ukazují jen svou nevědomost nepochopení a spíše jim jde jen o prosazení sama sebe a Boha jako Pravdu absolutna neznají-nepovyšuj se ale nad ně s myšlenkou ,že viš třeba vic než oni,zamkni svá ůsta na sedm zámků a věz ,že čim vice bys o Bohu mluvila tím bys ho snižovala na urooveň svych doměnek a pycha by postupně pronikla do srdce a ty by sis toho ani nevšimla ,jako se to stalo mnohým,ty buˇpokorná nebot Pravda se zjevuje mlčky *6415* *6614* *30698* *4345*| Předmět: RE:
14.01.21 08:49:46 | #6278 (1)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE:
14.01.21 08:51:29 | #6279 (1)

*6415* Tvůj kotlík se roztočil a dolů z kopce běžel a ty jsi jen ležel a seděl pod převisem nad udolím-ohěn pod vodou hořel a chtěl stále vyš,však do cesty se mu draci postavili-draci mocní a silní,tam práh je první,zkouška života-málokdo projde úzkou branou a padne už zde-vystup na horu Božství-každý další stupeň je jemnějši a zradnější pro svou blaženost a ustrnutí *6614* *31935* *6415*| Předmět: RE: RE:
14.01.21 11:47:21 | #6305 (2)

*3456* A co POKORA? *3456*


 #6279 

| Předmět:
14.01.21 08:25:57 | #6276

*6415* tys mi řekl-lidé opakují jen slova,bez vnitřního poznání,-Bůh nezná Pravdu jako něco druhého podle smýšlení druhých,nebot Bůh je sam Pravdou -jako když se lije voda do vody *6614* a Ježiš řekl -poznejte Pravdu a Ta vás osvobodí-Tys řekl-lidem stále chybí poznání a zustali sevřeni jen ve slovech a teoriich svatých písem bez praxe a potom je sevřelo jejich ego a rozum a jsou neštastni a v nejistotě,nebot neznaji Pravdu takovou jaká Je -jednota ducha kdy mizi člověk jako činitel a jedinec a zůstavá jen To co zde bylo je a bude od počatku věků-nebot lidská mysl a rozum se jen chvěje a vibruje a mnohdy je neklidná z nepochopení,tam kde je dvojnost je i nejistota a vpodstatě strach-,ale ty děvenko se s nimi nepři nebot ješte nemohou pochopit a vše ma svůj čas *30698* *6415* *4345*| Předmět: RE:
14.01.21 11:46:34 | #6304 (1)

*3456* Láska je nade vše! Prosím Otce, aby Vás LÁSKOU obdařil. *15154* *2351* *15154*


 #6276 

| Předmět: Opakujme si:
14.01.21 07:33:40 | #6275

*2351* Ano, opakujme si:

Bůh nás miluje!
Bůh nás miluje i v tomto okamžiku!
Bůh pravdu zná!
Bůh pravdu zná a ví, co potřebujeme!
Bůh je naším Otcem!
Bůh je naším vlastním Tatínkem i naší LÁSKOU.

*4542* *15154* *4542* *4542* *15154* *4542*


| Předmět: Život v Lásce Boží.
14.01.21 06:54:18 | #6274

*15154* ŽIVOT V LÁSCE BOŽÍ *15154*

Muži a chlapci jsou milovaní synové Boží.
Ženy a dívky jsou milované dcery Boží.
Lidé jsou milovanými dětmi Božími v každém věku.

*3456* (Nadáváš-li člověku, potom nadáváš i jeho a svému Otci!)
*3456* (Pomlouváš-li člověka, potom pomlouváš i jeho a svého Otce!)
*3456* (Ubližuješ-li člověku, potom se snažíš ublížit i jeho a svému Otci!)

*34031* BŮH PRAVDU ZNÁ *34031*| Předmět: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
14.01.21 06:47:47 | #6273

*15154* Ano, jediný Živý Bůh /JHVH/ je MILUJÍCÍ BŮH - je naším Tatínkem i naší Láskou. *15154*

*15154* Neexistuje člověk, který by nebyl Tatínkem milován! Bůh je Láskou lásek pro celé lidstvo! *15154*

(A víra nebo nevíra na to nemá vliv. Jsou to naše role dočasné, ale LÁSKA BOŽÍ k nám je věčná.)

*6742* *5527* *6742*


| Předmět: Dobré jitro!
14.01.21 06:42:06 | #6272

*23323* Dobré ráno, bratři a sestry! *23323*

*6761* U nás padal v noci sníh - pro Mělník je to vzácnost. *6761*

*15154* A nebojte se! Bůh miluje každého člověka jako své dítě. *15154*

*34027*


| Předmět:
13.01.21 21:28:41 | #6267

*6415* Svět islámu zná dodnes slova Mohamedova-v soudný den člověk neodejde z místa zúčtování,dokud neodpoví na tyto 4 otázky-jak jsi prožil život?jak jsi používal své tělo?jak jsi vydělal a využil svůj majetek?jak jsi využil své náboženské znalosti? *6415*| Předmět: RE:
13.01.21 21:33:16 | #6268 (1)

*6415* bible-světlem těla je oko,jeli tvé oko čisté,celé tvé tělo bude mít světlo,jeli však tvé oko špatné,celé tvé tělo bude ve tmě...neboť kde je vaše srdce,tam je i váš poklad *6415*| Předmět: RE:
13.01.21 21:36:12 | #6269 (1)

*6415* dodatek-využil ,nebo zneužil? *6415*| Předmět: RE: RE:
13.01.21 21:58:31 | #6270 (2)

*6415* Chraň tři brány před znesvěcením-tělo,řeč a mysl,každý narod ma své legendy,ve starých íránských se říká-že každý člověk po smrti se u vchodu na Onen svět setká se svou Daenou v ženské podobě-ztělesněním jeho vnitřního života.Jen pravověrným se zjevovala jako překrásná dívka a vcházel sem jakoby po 4 schodech- prvním krokem vstupoval do nebeské říše dobrých myšlenek, druhým krokem do nebeské říše dobrých slov a třetím do nebeské říše dobrých činů a čtvrtým dosáhl nekonečného světa Světla-ti kdo svůj život vyčerpali pozemskými tužbami,nabyli špatné myšlenky slova a skutky se považovali za prokleté bytosti.takové zatížené duši se Daena zjevovala jako děsivá stařena a duše procházela třemi pekly zlých myšlenek slov a skutků-a nakonec se na čtvrtém schodu zjevoval před tváří nejvyššího boha zla Ahrimana a jeho pomocníky. *6415*| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.21 06:39:15 | #6271 (3)

*11171* Svět islámu? Svět Židů? Svět křesťanů? Nic takového neexistuje!!! *11171*

*15154* Svět je Boží! Tatínkův! A my všichni jsme milovanými dětmi Božími. *15154*

*4575* Časem to zjeví Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš i Vám osobně! *4575*

*2351*

 #6270 

| Předmět: Človíčka nelze vnímat jinak než jako…
13.01.21 20:22:00 | #6260

*23266* Ano, Človíčka dnes nelze vnímat jinak než jako Človíčka, blázna nebo zločince! *34029*

*34031* Ovšem jméno, které udává, by Vás mělo upozornit, že jste dočista zapomněli, že takový člověk podle Bible skutečně existuje! To jméno zní: "Člověk Syn Boží"! A dovětek, který občas pronese, by Vás měl také donutit k přemýšlení. Vtipně říká: "Já jsem! Já jsem prvorozený Syn Boží zvaný 'Slovo Boží'! Já jsem Živé Slovo Boží. ??? Vždyť kdo to říká, víme-li (Bible, Přísloví 16:1): "Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu /na JHVH/ záleží, co odpoví jazyk." Kdo to tedy tvrdí? Človíček? Slovo Boží? Živý Bůh /JHVH/? Nebo Satan Syn Boží? Kdo z Vás hledal pravdu přímo u Otce a ne ve svých domněnkách? Kdo? Ty? On? Ona? Ono? Oni? Vy? *2386*
*33794* Sdělím Vám smutnou pravdu: "Nikdo!!!" *2351*| Předmět: RE: Človíčka nelze vnímat jinak než…
14.01.21 11:22:00 | #6296 (1)

Proc vynasis takoveto povysenecke a sebevedome soudy o jinych lidech ? Za takova slova te jiste nas nebesky Otec nepochvali a nemuze z nich mit ani zadnou radost, nebo v nich neni laska, ale pycha a nadrazenost, kterou ty sam casto vycitas i neopravnene jinym, jen proto, ze uznavaji Boziho Syna Jezise Krista jako sveho Pana a Otcem ustanoveny prostredek zachrany pro kazdeho z nas.

"...Kdo jsi ty, že soudíš sluhu někoho jiného? Je to jeho pán, kdo posoudí, jestli obstál, nebo ne. A on obstojí, protože Jehova (JHVH) ho může podpořit..." (Bible NZ Rimanum 14:4)


 #6260 

| Předmět: RE: RE: Človíčka nelze vnímat jinak než…
14.01.21 11:27:13 | #6297 (2)

To jsou slova našeho Otce! Já jsem je pouze naťukal na klávesnici! A proč? Vy totiž Otce drze ignorujete! *3456*


 #6296 

| Předmět: RE: RE: RE: Človíčka nelze vnímat jinak…
14.01.21 12:35:15 | #6313 (3)

Ne jsou to pouze tva vlastni pysna slova. Delas ze sebe povysenecky jedineho s kym Otec mluvi primo a komu zdeluji svou vuli i kdyz to co tu casto prezentujes je pouze tvuj sebejisti a pysny nazor vychazejici z tve domyslivosti a nedokonalosti.


 #6297 

| Předmět: KŘIVDA
13.01.21 20:03:19 | #6259

*34031* Křivdí Ti někdo a Ty se vztekáš a rozčiluješ? *11171*

*2386* Proč se tak chováš, když víš, že Bůh Otec náš pravdu zná!? *2247*

*34027* A náš Tatínek Tě hodnotí podle PRAVDY a ne podle lidských měřítek! *4575*

(Človíček) *2351*| Předmět: RE: KŘIVDA
13.01.21 20:22:17 | #6261 (1)

Křivda je jen nedůvěra v Boha.o)
Lidé se mnohdy trápí, ale jak říkal můj pradědeček: zdá se to jako nekonečné mílé s přesto k srdci je to krůček daleko.o) Pak zmizí iluze kručku a jsi tam. o)) *34696* *4325* *33780*


 #6259 

| Předmět: RE: RE: KŘIVDA
13.01.21 20:29:24 | #6264 (2)

Ano, v pocitu křivdy není láska ani úcta k Tatínkovi. *3456*

*13039*

 #6261 

| Předmět: RE: RE: RE: KŘIVDA
13.01.21 20:36:02 | #6266 (3)

Není ani malenko .o) *30773* *4542*


 #6264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: KŘIVDA
14.01.21 10:59:03 | #6284 (4)
*5519* *16664* *33973*

 #6266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: KŘIVDA
14.01.21 11:05:50 | #6289 (5)

"...Odložte všechnu zlomyslnou hořkost, hněv, zlobu, křik, urážky i všechno ostatní, co ubližuje. Buďte k sobě navzájem laskaví, něžně soucitní a velkoryse jeden druhému odpouštějte, tak jako Bůh skrze Krista velkoryse odpustil vám..." (Bible NZ Kristovo uceni Ef 4:31,32) *8460*

Pro nasi slabost to neni pro nas vzdy lehke, ale jiste je rozumne se takto chovat a uvedomeni, ze je i nam velkoryse odpusteno by nam v tom jiste mohlo pomoct *33692* *17315* *3474*


 #6284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: KŘIVDA
14.01.21 11:28:53 | #6298 (6)

Bůh nám odpustil přímo! A budete-li tu neustále o Otci lhát, nemohu jednat jinak!!! *3456*


 #6289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: KŘIVDA
14.01.21 12:36:23 | #6314 (7)

Smiruje nas se sebou skrze Krista skrze ktereho i VSE vytvoril jak v nebi tak i na zemi.


 #6298 

| Předmět: RE: RE: KŘIVDA
13.01.21 20:34:54 | #6265 (2)
*35119* *15154* *3417* *15154* *13481* *15154* *7921*

 #6261