Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1183279x
Příspěvků:
48151

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
30.05.22 17:50:10 | #38021
*163* 🤣 *726*


| Předmět:
30.05.22 17:33:36 | #38016

10Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe.
11Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili......To , patří ke které biblické knize? ( Díky.....| Předmět: RE:
30.05.22 17:37:57 | #38017 (1)

tuším deutenoronimium (nemám tu bibli)


 #38016 

| Předmět: RE: RE:
30.05.22 17:39:23 | #38018 (2)

Ok🌟💯| Předmět:
30.05.22 16:53:02 | #38014

A co tom to je *27179*| Předmět:
30.05.22 14:17:20 | #38012


| Předmět:
30.05.22 13:31:16 | #37998

21 Proti Izraeli pak povstal satan [a] a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. 2 David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: „Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby až po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet.“......­.....Ten , příběh jsem absolutně - nepochopil.🗡️🤔| Předmět: RE:
30.05.22 13:36:10 | #37999 (1)

70,000 mrtvých nic neprovedlo....

Takže David spáchal něco špatného a byl potrestán vyvražděním 70,000


 #37998 

| Předmět: RE:
30.05.22 13:40:52 | #38001 (1)

Jde o to, že Živý Bůh, Bůh Izraele, zná, kolik je lidí a kde jsou!

To sčítání bylo tedy spíš projevem určité nadutosti krále Davida, kterého jeho role krále morálně ničila...

Nebyl to jediný projev zvůle krále Davida! Jistě víte, jak získal za ženu maminku svého syna Šalomouna!!!

Dnes už je ale i David Syn Boží jiný!!! Tatínek ho morálně, psychicky i fyzicky uzdravil... Není mezi zesnulými lidmi! Žije! Byl vzkříšen a čeká spolu s ostatními na svůj návrat mezi nás...

  • *15154* *22063* *15154*

1  

| Předmět: RE: RE:
30.05.22 13:50:16 | #38002 (2)

A kde David žije? Proč musí přijít mezi nás? V jaké knize to je napsané?| Předmět: RE: RE: RE:
30.05.22 13:53:33 | #38006 (3)

Žije v nebeském království našeho Otce! Tam, kde žije i Ježíš... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
30.05.22 13:56:22 | #38008 (4)

a kvůli tomu se zamorduje 70,000 nevinných???


 #38006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
30.05.22 17:43:09 | #38019 (5)

nikdo není nevinný, všichni zhřešili římanům 3.10 a dál


 #38008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.05.22 19:04:57 | #38027 (6)

a? co provedla nemluvňata?

hm???


čím se provinila???


 #38019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.05.22 19:04:58 | #38028 (6)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Duplicita


 #38019 

| Předmět: RE: RE:
30.05.22 14:01:14 | #38009 (2)

Panovník, aby dobře vládnul, tyto údaje musí znát.

Kolik má lidí


 #38001 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.05.22 17:48:09 | #38020 (3)

jde o to, že měl věřit Bohu, i kdyby měl jen 100 vojáků, Bůh bojoval za něj.
sečtením dal najevo nevíru v Boha a víru ve svou armádu


 #38009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
30.05.22 19:03:16 | #38026 (4)

Tak zabil sousedy...
tomu může věřit jen bezcharakterní pánbíčkář....

V podstatě jste satanista


 #38020 

| Předmět: RE:
30.05.22 13:52:28 | #38005 (1)

prostě nešlo o boha...

V podstatě je to jednoduché....

Ostatně, kdo spatří boha zemře....

10Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe.
11Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.

Jan 1, 18Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.


 #37998 

| Předmět: Stále to tu opakuji!
30.05.22 13:18:12 | #37997

Stále to tu opakuji! *32830*

Každý člověk má od Boha Stvořitele a Otce lidstva svou životní roli! Roli naprosto jedinečnou!
Vzpomínáte si na zmínku v Bibli, že Bůh zmátl lidem řeč, aby si navzájem nerozuměli?
Stejně tak si nerozumíme ani dnes, protože nám to naše role neumožňují!
Je to situace dočasná, ale mnozí lidé z toho přímo šílí... *6578*

Přeji Vám hezký den! *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: Stále to tu opakuji!
30.05.22 13:37:54 | #38000 (1)

No, když se neučíte jazyky, tak to chápu


1  
 #37997 

| Předmět: RE: RE: Stále to tu opakuji!
30.05.22 13:52:17 | #38003 (2)

*3456* Jste skutečně tak hloupý? *3456*

Rozumí si Čech s každým Čechem?
Rozumí si Němec s každým Němcem?
Rozumí si Rus s každým Rusem?
Rozumí si Číňan s každým Číňanem?
Rozumí si Polák s každým Polákem?
Rozumí si Angličan s každým Angličanem?
Atd. Atd...

Ne! Nerozumí si!!! Jejich role jim to neumožňují... *33684*

*3456* Stejně tak je to i s vírou!

Žid se dohaduje s Židem!
Křesťan vede spory s křesťanem!
Muslim vyvolává hádky s muslimem!
Ateista osočuje ateistu...
Atd. Atd...

*3456* A stejně tak je to i v politice!

Komunista se hádá s komunistou!
Demokrat se hádá s demokratem!
A mohl bych pokračovat...

*11171* Vše podle hesla: "SYTÝ HLADOVÉMU NEVĚŘÍ!" *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Stále to tu opakuji!
30.05.22 14:03:21 | #38010 (3)

ale to obvykle není problém jazyka....


 #38003 

| Předmět: RE: RE: RE: Stále to tu opakuji!
30.05.22 14:08:46 | #38011 (3)

Tohle zvládají dnešní 8máci, zvládne to i človíček???

No, schválně, když nejste hloupý.....

https://vtm.zive.cz/clanky/dokazete-vyresit-matematickou-ulohu-ktera-byla-v-roce-1869-v-prijimackach-na-vysokou-skolu/sc-870-a-210377/default.aspx


1  
 #38003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stále to tu opakuji!
30.05.22 17:29:31 | #38015 (4)

človíček to nedává....
*27179*


 #38011 

| Předmět: Život -simulace??
30.05.22 13:09:25 | #37996

Co je to za program ,který při přerušení pupeční šnůry rozdělí dva stejné body/naše těla/ ,a svou inteligencí zajistí ,že na sebe ,tyto dva body nereagují , úplně stejně ,ale způsobí ,že necítíme bolest /úrazy/rodičů ,a opačně ,i když jsme totálně stejní=za života /..Jsme tedy od rodičů ,i dalších lidí v jiné frekvenci ,a v zážitcích blízké smrti, nebo smrti , se s předky opět setkáváme ,jelikož se po smrti naše frekvence ,opět propojí /odkódují/???­..Program který toto umí ,je zřejmě vysoce, vysoce sofistikovaný ,a má nějaký svůj ,gigantický úkol..Pokud vědci poukazují ,že vše je pouze informace =koncentrovaný bit , a naše těla jsou nehmotná ,pak nemůžeme brát vážně skutečnost ,že se naše těla po porodu pouze oddělí ,a tím pádem už nemusí, cítit fyzickou bolest mezi sebou =s matkou-otcem, a jejich potomky , navzájem , ..JSOU to pořád dva stejné body ,ale tedy se záměrně změněnou frekvencí ..při porodu ,a při smrti ..| Předmět:
30.05.22 11:57:46 | #37994

Jakub 1:13 B21
Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
B21: Bible 21
Podle - Tvých úvah ,by Bůh musel být lhář.....| Předmět: RE:
30.05.22 14:43:11 | #38013 (1)

A TO TAKY JE ... ale z důvodů vyšších principů, opravy všeho ..KOLIK lidí nevěří v pozitiva kolektivu, ale pouze v prospěch ,sama sebe ? =Hodně ..Aby kdokoliv uvěřil ,musí uvěřit ...


1  

| Předmět:
30.05.22 11:56:23 | #37993


| Předmět: RE:
30.05.22 12:10:39 | #37995 (1)

Naprosto vynikající...

Fanatikové mají možnost prozřít a nebo spát dál....


1  
 #37993 

| Předmět:
30.05.22 11:54:40 | #37992

10Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu: „Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu; počínal jsem si jako velký pomatenec.“
11Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu:
12„Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Předkládám ti trojí; jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím.“
13Gád přišel k Davidovi a oznámil mu: „Má na tebe dolehnout sedm let hladu v tvé zemi? Nebo chceš tři měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? Anebo má řádit ve tvé zemi po tři dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal.“
14David Gádovi odvětil: „Je mi velmi úzko. Nechť tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských.“
15Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beer-šebě sedmdesát tisíc mužů.
16Pak vztáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidem zkázu: „Dost, již přestaň.“ Hospodinův anděl byl právě u humna Aravny Jebúsejského.
17Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu: „Hle, já jsem zhřešil a já jsem se provinil; co však učinily tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce!“