Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1278777x
Příspěvků:
50363

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
04.07.22 15:53:35 | #42645
☢️☢️⚠️


| Předmět:
04.07.22 15:47:27 | #42644
☢️☢️⚠️


| Předmět: Bůh žije.
04.07.22 14:12:54 | #42634

Bůh žije! (Co k tomu dodat? Nic!) *34027*| Předmět: RE: Bůh žije.
04.07.22 14:17:22 | #42636 (1)

*30457* Snad jen: "Bůh nás miluje!" *34027*| Předmět: RE: RE: Bůh žije.
04.07.22 15:12:11 | #42639 (2)

Buh nas miluje tam jsou tři věci milucici milovany a samo milovaní-ale v Lasce se vše spojí a neni dvojnosti:-)Nebot Buh je i Laska a neni nic jineho kromě Boha za všemi tvary a jmeny.-)i ve tvarech a jmenech.-)


 #42636 

| Předmět: RE: Bůh žije.
04.07.22 15:10:23 | #42638 (1)

jsoucno existuje samo o sobě i bez projevu může existovat,ale projev bez jsoucna nikdy:-)


 #42634 

| Předmět:
04.07.22 11:37:45 | #42630

západní svět se vydal cestou rozumu ,vyvoje novych technologiíí a mnohdy zapomněl na pokoru skromnost a uctu-mnozi si mysli,že vše zaleži jen na nich ,na jejich špičkovem vybavení a sile,potom to mnohdy dopada takto https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-nejmene-jedna-z-obeti-sesuvu-alpskeho-ledovce-je-podle-italskych-medii-z-ceska-208184#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=raw6xnJupvZ-202207040929&dop_id=208184&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz| Předmět: RE:
04.07.22 11:38:48 | #42631 (1)

Je to „nepředstavitelná katastrofa, takový masakr, že bude obtížné určit přesnou totožnost obětí, protože těla byla roztrhána proudem ledu a kamení“


 #42630 

| Předmět: RE: RE:
04.07.22 11:40:26 | #42632 (2)

šerpove v himalajích ne nadarmo se před každym vystupem modlí a prosí Božstva o ochranu-ale v podstatě jak řekl jeden lama-vy horolezci se snažite vylezt vysoko abyste měli pocit silu a duležitosti,ale moudřejši zdolavají hranice sami sebe,svych mysli a srdcí uvnitř


 #42631 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.07.22 14:11:48 | #42633 (3)

*34091* Není vždy snadné být neviditelný, a přesto mezi lidmi s láskou v srdci žít... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.07.22 15:14:26 | #42640 (4)

neviditelny je jen Duch proto pan krišna řekl Ardžunovi-až se tvuj rozum přestane zneklidnovat rozpory názorů a ty plně spočineš v osvíceni,dosahneš cile jogy-joga to je spojeni je od něho odvozeno česke slovo -jho-tedy spojeni,sjednoceni člověka a s Bohem.


 #42633 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.07.22 15:15:31 | #42641 (3)

Co reknes na ty lidi zijici v Tatrach ?


 #42632 

| Předmět:
04.07.22 08:36:12 | #42625

Jednou se Pán Krišna prochazel zhradou a hledal vhodny strom pro svou flétnu.Byly tam vzacne stromy s mnoha ovocem,cennym dřevem a vuní.Ale Krišna si nakonec vybral tzv obyčejny bambus který nemá ovoce a ni vuni.Ostatni vzacne stromy se ho zeptaly-proč si Pán vybral právě tebe a ne nás? A Bambus skromne odpověděl-proto že jsem prazdny a uvnitř volny a muže mnou snadno prochazet Boži dech,snad možna proto,že mé jemne listy se jen v radosti chvěji ve vanku za usvitu a večerního zapadu.| Předmět:
04.07.22 08:02:26 | #42621
v Čině říkají,že hudba je dar Bohů
a když je tzv krslena a hrane ze srdce tím je krasnější,čim meně se do hudby vnaši ego,jako pocit že já hraji,tím vice je to hudba nebeskych sfer:-)


| Předmět: RE:
04.07.22 08:09:42 | #42622 (1)

 #42621 

| Předmět: RE: RE:
04.07.22 08:13:01 | #42623 (2)

vše jde použit jako projev ucty a lásky k Onomu Jedinemu,jež všim proniká,věe naplnuje-v Němž vše žije z Něhož vše povstává Jímž je vytvařeno,udržovano a do něhož se vše nakonec noří jako vlny povstávaji z oceanu a do jehož klidne hladiny se opět skryjí.


 #42622 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.07.22 08:17:03 | #42624 (3)

co muže byt krasnějšiho a sladšiho než když vlna vi že je jen pohybovou formou oceanu a je snim neustale spojena a nezapomina na to a nepovažuje se za oddělenou a samostatnou od oceanu a jinych vln,potom nepotřebuje hašteřeni,hadky ani vysvetlovani a obhajovani sveho subjektivniho pohledu o tom jak se věci mají apod.Ale je spokojena a blažena at ocean ji použije jakkoliv nebot vi,že až jeji forma at je jakakoliv zmizi,tak se nemuže ztratit,ale opet splyne s oceanem až se vyčerpa ečas,kdy z vlastni nevedomosti po cele veky měla ruzne formy a prožitky:-)


 #42623 

| Předmět:
04.07.22 07:35:09 | #42616

dokud lidé nepoznají Pravdu o sobě ,světě a Bohu.nemohou najit štěstí ani tzv společnou řeč,nebot se stale budou dohadovat o tzv svoje subjektivni pravdy o Pravdě samotne.Vznešeny Buddha,mistr ježiš lao-c Krišna a jini neznamí poznali Pravdu takovou jaka je přimym prožitkem,za časem a prostorem a hlavně egem,potom-i když zdanlivě učili ruzne metody a zpusoby podle času,mista a urovně posluchačů-tak přesto vychazeli ze stejneho zakladu.a to je krasné a duležite nebot Pravda je živa tady a ted neustale a nejde ji hledat a očekavat v tzv budoucnosti,ale tady a ted.Je mnoho cest,ale jeden cil a smysl života.


1  

| Předmět: RE:
04.07.22 07:40:27 | #42617 (1)

jistě věčna pochybovačnost neni dobra,dokud je zde na začatku pochybovačnos­t,ktera vše šmahem zavrhne co neodpovida subjektivnimu přesvědčeni a urovně člověka,tak nemuže dojit k tzv tlučeni a otevření dveři a hledani.nebot nevedomost a z ni pochazejici egoismus a sobectvi,negativni emoce jako chtivost mit a byt a to třeba i v raji jako samostatny jedinec,dale hnev nenavist pycha žarlivost-toto vše nevede k vysvobozeni ale jen k zrozenim a smrtim v kolobehu samsary-jinak to nejde nebot dokud je zde ego a tzv pocit vyhraněne osobnosti tak bytost vytvaři svymi činy a touhami tzv karmu a potom sklizi to co zasevá dřiv nebo piozdeji a pan buh prostě člověka ponecha v jeho snech a tzv mu splni jeho přani,ktera jsou mnohdy pošetilá a tělo je pole, na němž se sklizeji plody našich skutku v podobě pocitu štastnych nebo neštatsnych a nebo neutralnich jako jsou např nemoci a prožitky zdraví a štesti apod:-)


 #42616 

| Předmět: RE: RE:
04.07.22 07:44:42 | #42618 (2)

v podstaě neni tak duležite to co člověk vyznava,ale to ,jakym je ,jeho charakter moralka etika.nebot o našich prožitcich a viděni světa rozhoduje stav naši mysli,proto všechna naboženstvi zduraznuji očistu a dobre srdce,charakter jako je laska soucit sdilena radost nesobeckost altruizmus apod..Křestanstvi ma destarero,Bud­dhismus deset ctnostnych činu-3 tělem 4 řeči a 3 mysli apod.To je zaklad bez něhož nejde stavet nic i kdyby člověk znal tisice svatych pisem.Jistě znate slova pavla-o tom kdy by byl jako jen dunici zvon apod.


 #42617 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.07.22 15:21:57 | #42642 (3)

Křestanstvi nema desatero.


 #42618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.07.22 15:45:52 | #42643 (4)

❤️ I Ježíš řekl: „Nepomine jediné písmenko ze Zákona, dokud se všechno nestane.” ❤️ A jestli to nevíte, Ježíš pravý Janův křest přijal na znamení pokání, ke kterému se odhodlal. ❤️ A Zákon? To je i Desatero! Nebo snad chcete tvrdit, že se vše už stalo? *4037*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.07.22 17:23:04 | #42649 (4)

Tzv. desatero naleznete v Bibli na dvou místech:
Exodus (2. kniha Mojžíšova) 20. kapitola 2.-17. verš a Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova) 5. kapitola 6.- 21. verš.

Souhrnem zní desatero takto:

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
 3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
 5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
 6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
 7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
 8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
 9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
 10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí). A co toto Karlosi *29716*

 #42642 

| Předmět: Dceřina kletba
04.07.22 07:26:03 | #42615

DCEŘINA KLETBA - Karel Jaromír Erben

Což jsi se tak zasmušila, dcero má?
což jsi se tak zasmušila?
Vesela jsi jindy byla,
nyní přestal tobě smích!

"Zabila jsem holoubátko, matko má!
zabila jsem holoubátko ---
opuštěné jediňátko ---
bílé bylo jako sníh!"

Holoubátko to nebylo, dcero má!
holoubátko to nebylo ---
líčko se ti proměnilo
a potrhán je tvůj vzhled!

"Oh, zabila jsem děťátko, matko má!
oh, zabila jsem děťátko,
své ubohé zrozeňátko ---
žalostí bych pošla hned!"

A co míníš učiniti, dcero má?
a co míníš učiniti?
kterak vinu napraviti
a smířiti Boží hněv?

"Půjdu hledat květu toho, matko má!
půjdu hledat květu toho,
kterýž snímá viny mnoho
a zbouřenou chladí krev."

A kde najdeš toho květu, dcero má?
a kde najdeš toho květu
po všem široširém světu?
v které roste zahrádce?

"Tam za branou nad vršíkem, matko má!
tam za branou nad vršíkem
na tom sloupu se hřebíkem,
na konopné oprátce!"

A co vzkážeš hochu tomu, dcero má?
a co vzkážeš hochu tomu,
jenž chodíval k nám do domu
a s tebou se těšíval?

"Vzkazuji mu požehnání, matko má!
vzkazuji mu požehnání ---
červa v duši do skonání,
že mi zrádně mluvíval!"

A co necháš svojí matce, dcero má?
a co necháš svojí matce,
jenž tě milovala sladce
a draze tě chovala?

"Kletbu zůstavuji tobě, matko má!
kletbu zůstavuji tobě,
bys nenašla místa v hrobě,
žes mi zvůli dávala!"

*3456* *6578* *3456*

Tu báseň bych dal na stěnu čekárny, kde čekají na potrat některé ženy a dívky... *3456*

*3456* *6578* *3456*


| Předmět: RE: Dceřina kletba
04.07.22 07:45:53 | #42619 (1)

je lepši předchazet než řešit nasledky.


1 1  
 #42615 

| Předmět: RE: RE: Dceřina kletba
04.07.22 14:16:27 | #42635 (2)

Já pouze toužím, toužím jako malé dítě, aby lidé byli láskyplní, hodní a k sobě ohleduplní... *3439*

A vím, že Bůh Otec náš ten zázrak učinit může! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Dceřina kletba
04.07.22 15:08:47 | #42637 (3)

jistě přes bolest zklamání Buh necha každeho jit svou cestou za štěstím,aby lide zmoudřeli a poznali,kde je pravé štěstí


1 1  
 #42635 

| Předmět: Dobré ráno, Bohem milované děti!
04.07.22 05:42:10 | #42598

Dobré ráno, Bohem milované děti! *34027*

Dnes do školy nemusíte, máte prázdniny! A jestli jste se rozhodly o prázdninách pracovat, děti Bohu milé, potom buďte v práci dětmi pilnými a svědomitými... *4585*

 • *15154* *2756* *15154*


| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milované děti!
04.07.22 06:32:58 | #42614 (1)
*29742* *29742* *29742*

Dnes je slunce zatím schované za mlžným oparem, mráčky a obláčky... A to je pocitově příjemné. *24611*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milované děti!
04.07.22 07:49:18 | #42620 (1)

děti se v tyto krasne dny koupají venku v rybnicich a nadržich:-)jsou bezprostředni a žijí v přitomnosti,ale z pohledu běhu života už od narozeni každy směřuje ke smrti at lide,zviřata stromy kvetiny hvezdy apod.To nema vest ke smutku,ale k připomenuti jak je lidsky život vzacny a neměl by byt promrhan v povrchnich zabavach nebot čas rychle letí a nikdy nevime kdy přijde posledni vydech-život je nejisty ,ale smrt je jista,to nejhorši je,že si myslime ,že mame na vše dost času-ale dokud se lide nezamylsi a nerozřeši tyto otazky-proč jsem se narodil,odkud pochazim,kam směřuji,jaky je smysl života-tak budou nenaplněni a budou v nudě hladat pochbne štesti ve smyslovych požitcich,ale to je nemuže nikdy ploně uspokojit.


1  
 #42598 

| Předmět:
04.07.22 00:17:30 | #42593
*29716*

1 1  

| Předmět: RE:
04.07.22 05:43:42 | #42599 (1)

*15154* Příjemná melodie... *29742* *9540* *29742*| Předmět: RE:
04.07.22 10:06:10 | #42626 (1)

To je člen skupiny 2Cellos *29716*


 #42593