Rozcestník >> Náboženství >> Ježíš Kristus

Informace

Název: Ježíš Kristus
Kategorie: Náboženství
Založil: Lorak
Správci: Lorak
Založeno: 03.12.2020 01:09
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 29188x
Příspěvků:
878

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ježíš Kristus - "Kristus Ježíš přišel ... aby zachránil hříšníky"
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: História učenia o trojici
12.01.21 06:07:22 | #466

citujem malu cast

"...Prvá fáza prebiehala na koncile v Nicei v roku 325 n. l., ktorý bol zvolaný kvôli sporu medzi alexandrijským biskupom Alexandrom a Áriom. Tým, ktorí smerovali k trojici sa podarilo cez mocenský vplyv cisára Konštantína dosiahnuť uzákonenie, že Otec a Syn sú jednobytní, teda vo všetkom rovní aj čo sa týka večnosti. Iba dvaja biskupi sa nezľakli ani cisára a uznesenie koncilu nepodpísali. Išli samozrejme do vyhnanstva. Podpísali to aj Eusébios z Nikomédie a Teognis Nicejský, vplyvné osobnosti medzi tými, ktorí verili, že Boh je iba jedna osoba. „Keď podpisoval uznesenie Eusébios povedal mu prestarnutý, ale zásadný Sekundus Ptolemaidský pred všetkými: „Ty podpisuješ Eusébios, aby si nebol poslaný za nami do vyhnanstva, ale ja verím Bohu, že neprejde ani rok a ta pôjdeš za nami.“ Keď sa to aj ostatným biskupom, ktorí to podpísali (mnohí zo strachu pred cisárom) rozležalo v hlavách, písali cisárovi listy, že s tým nemôžu súhlasiť a chcú to odvolať. A tak neprešiel ani rok a do vyhnanstva išli aj Teognis aj Eusébios a tiež do Ilírie, presne tak, ako to predpovedal Sekundus“ (zdroj Prof. Thdr. Pavel Aleš: Cirkevné dejiny II. str. 46). Po nejakom čase zmenil svoj postoj aj sám cisár. To už však nezabránilo prieniku babylonského učenia o trojjedinom božstve do kresťanstva..."

Viac tu: https://jedinyboh.webnode.sk/news/je-ucenie-o-trojici-pravdou-o-bohu-/| Předmět:
06.01.21 10:28:32 | #450

Karle, vylez!:) *8158*| Předmět: O tom to je, že jenom bůh je vševědoucí
22.12.20 17:59:40 | #446

Je to veliké umění vidět věci takové, jaké objektivně jsou, a ne takové, jaké jsou subjektivně. Pán času přenesl strojem času Ježíše Krista z dávné minulosti, kdy on právě kázal na hoře do roku 2100.
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.“

V roce 2100 zde už nebyli v civilizaci nikde na světě lidi, ale místo lidí zde byli jenom autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory. Jakmile byl v civilizaci spatřen umělou inteligencí Ježíš Kristus, tak jej okamžitě zadrželi GVKB policejní roboti a přemístili jej doživotně do poslední psychiatrické nemocnice na světě. V této psychiatrické GVKB nemocnici se o nemocné starali jenom roboti, co připojili okamžitě centrální nervový systém Ježíše Krista na virtuální GVKB realitu aby mohli rychle a levně opravit chyby v centrálním nervovém systému a tím uzdravit psychicky Ježíše Krista. Ve virtuální realitě se Ježíš Kristus setkává s bohem, uplynulo mnoho let a Ježíš Kristus je už velmi starý a blíží se jeho smrt, tehdy se jej bůh optá, už víš konečně vše? Ježíš Kristus odpovídá, vím to, že nic nevím. O tom to je, že jenom bůh je vševědoucí.
*2756*| Předmět: Ježiš je Boh
20.12.20 21:17:16 | #430

Jn 20, 28 Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“| Předmět: RE: Ježiš je Boh
22.12.20 14:09:55 | #439 (1)

J 10,38 Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
J 14,10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
J 14,11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!


 #430 

| Předmět: RE: RE: Ježiš je Boh
22.12.20 14:10:47 | #440 (2)

Jan 17
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


 #439 

| Předmět: RE: RE: RE: Ježiš je Boh
22.12.20 14:13:07 | #441 (3)

15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #440 

| Předmět: RE: Ježiš je Boh
22.12.20 14:23:11 | #442 (1)

Efezským 4
.. hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
7Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.


 #430 

| Předmět: RE: Ježiš je Boh
22.12.20 14:26:07 | #443 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #430 

| Předmět: RE: Ježiš je Boh
22.12.20 14:28:51 | #445 (2)

Ale zmatlíci si budou neustále myslet že Ježíš je Bůh :-)
To sme ale potom všichni Bohové :-), neb Kristus je hlava těla a mi údové :-) a Bůh je v nás všech :-)


 #430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.12.20 10:39:31 | #422

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět:
19.12.20 15:42:13 | #407

Nechte Ježíše v klid odpočívat, vytrpěl si dost. Takový způsob smrti je něčím velmi ohavným. Na druhé straně, jako lidé dokážeme psát a mluvit o lásce a citech, co to je? Pokud bych měl být nestranným, co si pak o člověku jako pánu tvorstva, myslet, když dokáže mučit a vraždit a ještě pro potěchu oka, neb pro bolest, kterou si musí vytrpět jeho oběti? A to Ježíš nebyl zdaleka prvním ani posledním... vzpomeňme jen na Spartakovo povstání a nebo potlačení židovské revolty...| Předmět: Co si myslíte o Kristu? Čí je syn?
17.12.20 04:32:59 | #388

„‚Co si myslíte o Kristu? Čí je syn?‘ Řekli mu: ‚Davidův.‘ Řekl jim: ‚Jak to, že ho potom David pod inspirací nazývá „Pánem“, když říká: „Jehova řekl mému Pánu: ‚Posaď se po mé pravici, dokud nedám tvé nepřátele pod tvé nohy‘“? Jestliže ho tedy David nazývá „Pánem“, jak je jeho synem?‘“ (Mat. 22:41–45)| Předmět: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí je syn?
17.12.20 09:23:20 | #389 (1)

Mně zase zaujalo že Ježíš učí:
12 A odpovídaje, dí mu Ježíš: Povědínoť jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.


 #388 

| Předmět: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí je syn?
17.12.20 09:58:07 | #390 (1)

je to syn člověka i boha ve smyslu.. .že jsme jím vlastně všichni lidé na planetě Zemi. Všichni jsme se narodili člověku a všichni jsme součástí skládanky, které se říká vesmír. Byl učitelem... jak jsem psal s velmi pokrokovými myšlenkami na tu dobu, vizionář, filosof.... tedy pokud jde o skutečnou postavu a nebyla li vytvořena na základě lidových pověstí, které potom umně zpracovali evangelisté ve svých dílech. O jeho činech nám nevypráví nezaujatí lidé...nemáme jejich vyprávění s čím srovnávat...| Předmět: RE: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí je…
17.12.20 17:21:35 | #391 (2)

To srovnani i z mimobiblickych dobovych historickych spisu dokazeme udelat. Vypoved jeho uceniku je ale pravdiva a uprimna a priznavani v ni i vlastni chyby a selhani.


 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí…
17.12.20 17:28:40 | #392 (3)

zázraky?
Chyby ti přiznávají lidé i dnes. Stačí třicet let od revoluce a už je tu mnoho zaručených historických faktů, jen jednu výhodu to má, nejsou z jednoho pytle. Evangelisté byli věřící v Krista... tím pádem, měli zájem na tom, aby byl Ježíš neobyčejný...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o Kristu?…
17.12.20 21:52:40 | #403 (4)

Jezis byl a je Bozi Syn i kdyz na zem byl poslan Otcem z nebe jako dokonaly clovek.


 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o…
20.12.20 17:42:47 | #427 (5)

Zrovna mi hrozí BL na Výkladu Bible, protože jsem napsala, že svědkové berou Krista jako anděla a bylo mi napsáno, že jim podsouvám něco co neučí.

Hodně jsme se o tom bavili dříve a já jsem stejně nepochopila, kdo Kristus pro ně je.

Není Bůh a není anděl, ale jiná duchovní bytost ve vesmíru není.

Ano na zemi se ponížil jako Syn člověka, ale kdo byl předtím v nebi a zase je , po vzkříšení ? Za koho ho svědkové tedy pokládají ?


 #403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o…
20.12.20 21:03:04 | #428 (6)

Nazor SJ podepren i ucenim Bible najdes tu. https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1204270


 #427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si…
20.12.20 21:15:16 | #429 (7)

koho zaujímajú tieto blánivé nezmysly?


 #428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si…
20.12.20 21:43:37 | #431 (8)

Kjara se na to ptala a tak sem ji zde dal odkaz, kde si to muze sama podivat. A nezmysly s pomylenym lzivym vykladem, co nema zadnou oporu v Bibli zde casto pises prave ty sam. Casto jen neco odcitujes vytrzene z kontextu a kontex vedle toho textu ignorujes a exelujes s temi svym bludy, co tu kolem toho spletas, kterym jsi i sam slepe uveril.


 #429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
21.12.20 12:26:00 | #434 (9)

jw.org nie je relevantný zdroj informácií op viere, Bohu, Kristovi, Cirkvi, histórii, a pod. - jw.org je doktrinárny zdroj pre SJ, zdroj, ktorý atakuje často nevyberanými spôsobmi, lživými informáciami, polopravdami úi pravdami) celé kresťanstvo, ako zblúdilú neviestku, ktorá spolupracuje s králi tohto světa, a proto zahyne v Artmagedonu - v jw.org nie je tolerancia inej viery, nie je ta'm tolerancia a úcta k človeku ako takému, nie je tam nádej, nie je tam láska k blížnemu, - je tam len otrocký "láska" (pokrivená) láska k SJ - miluj SJ, ostatných nenáviď!.....


 #431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.20 13:53:44 | #436 (10)

Vizitore u SJ ta laska k bliznym neni pouze v slovech ale i v cinech a o toleranci a laske u nasilne rimskokatolicke sekty radeji pomlc. I dnes davaji SJ moralni facku vsem takzvanym krestanum co o laske k bliznym i k nepratelum pouze mluvi ale cini pravy opak.


 #434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.12.20 13:59:36 | #437 (11)

no to tedy fackují


 #436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o…
21.12.20 12:16:52 | #432 (12)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.12.20 11:50:55 | #438 (12)

Svědkové nemohou dávat lásku, protože Boží láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha. Řím.5:5
A svědkové nejsou chrámy Ducha. Láska nás lidí stydne podle Timotea.
Ale věřím, že se snaží ze všech sil a úpřímně tu zbytkovou lásku co ještě mají dávat......

Ale to před Bohem nestačí......., proto nechal zemřít Krista.........., ani lidem to nestačí, poznají tu křeč a realitu.....

Nemusím číst tvůj odkaz, už jsem ho četla mnohokrát

Píšete, že Kristus je prvorozený všeho stvoření a vy to chápete, že slovo prvorozený je použito, že byl první.

Jednak je jasně napsáno prvorozený a jednak, jestliže by byl prvostvořený, ......PAK JE ANDĚL !

Stvoření duchovní tvorové v nebi jsou jen andělé !!

Pak je tam ještě Bůh Stvořitel.

Ale žádný jiný duchovní tvor,.....na půl cesty........v nebi není,...........Jen Bůh a andělé !

Takže se nezlob. ale Kristus musí být, podle vás anděl !

I archanděl je anděl ! To že někdo se stane na určitou dobu prezidentem, tak nepřestane být člověkem !

Tak mi vysvětli, jak to je pro vás ? Abuka mně vyhodí z diskuse, jeho se zeptat nemůžu.
Píšete


 #437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 01:02:12 | #447 (13)

Jezis je nepochybne stvorenou mocnou duchovni bytosti jako prvotni a primy vytvor jedineho a nejvyssiho vecneho Boha Otce, ktery pak skrze neho vytvoril i vsechno v nebi i na zemi. Kdyz byl Jezis na zem poslan jako dokonaly clovek mel nizsi postaveni od Andelu a ted je v 2 nejvyssim postaveni hned po Otci, ktery mu docasne dal moc nad vsim co skrze neho vytvoril, aby to opet uvedl do plneho souladu s jeho vuli a kdyz se to stane pak se opet tato pravomoc jedineho zvrchovaneho vladce vrati do rukou samotnemu Otci, kteremu se Bozi Syn plne podridi a vrati mu zpatky veskere pravomoce co od neho dostal.

Jezis ma i postaveni velitela andelskeho vojska a tak je oznacen v pismu i za archandela Michaela.


 #438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 01:56:22 | #448 (14)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 01:59:25 | #449 (15)

z výsledků vyhledávání fráze " duchovni bytost" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=+duchovni+bytost&search=Hledat


 #447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 10:29:41 | #451 (14)

Takže zakukleno do množství slov,....ale Kristus je tedy anděl.

Mocná bytost ne mocná bytost, stále je to anděl, protože jiná bytost stvořená v nebi neexistuje, než andělé.

A není ani archanděl Michael, to je dost krkolomný váš výklad.


 #447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:04:20 | #452 (15)

Ono je to tak že Kristus přišel v těle a kdo nevyznává Krista v těle je antikrist :-).
Kdo tomu nevěří tak at´ si to na vlastní oči přečte v 1. Jan 4 / 1-4 :-).


 #451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:09:58 | #453 (15)

podle svědkú je Kristus Abbadon ničitel:

kopirováno z jejich knihy- Zjevení jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo


 #451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:11:25 | #454 (16)

jaká je to presne kniha? - je na jw.org?


 #453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:19:15 | #457 (17)

visitore dostal jsem ji před léty od kamaráda jehovisty
je celá červená má 320stran výklad Zjevení Janova z bohatou naturalistickou ilustrací.

Jmenuje se : Zjevení Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo!


 #454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:21:08 | #458 (17)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:24:31 | #460 (17)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 01:28:43 | #461 (15)

Ne neni andelem.

" Kol 1:15 BKR Kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.
Kol 1:16 BKR Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.
...
Kol 1:19 BKR Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,
Kol 1:20 BKR A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi."

Kralicky preklad 1613 http://www.obohu.cz/bible/index.php?por%5B%5D=BKR&k=Ko&styl=PR&kap=1&vyberpor=porovna%C5%A5

Jezis Kristus je prvnim vytvorem vecneho a vsemohouciho Boha Otce a Otec, ktery ho primo vytvoril SKRZE neho pak vytvoril VSE ostatni a ustanovil docasne Krista jako jedineho PROSTREDNIKA a chce SKRZE neho opet VSE v nebi i na zemi plne uvest do souladu se svoji vuli.

" 1Tim 2:3 CSP To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem,
1Tim 2:4 CSP který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.
1Tim 2:5 CSP Je totiž jeden Bůh, "jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi .{color: red}", člověk Kristus Ježíš,
1Tim 2:6 CSP který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.
1Tim 2:7 CSP K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem — mluvím pravdu v Kristu, nelžu —, učitelem národů ve víře a v pravdě."

Cesky studijni preklad http://www.obohu.cz/bible/index.php?por%5B%5D=CSP&k=1Tm&styl=PR&kap=2&vyberpor=porovna%C5%A5

"...víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh, jen Jeden.
1Kor 8:5 CSP Neboť i když jsou takzvaní ‚bohové‘, ať už v nebi nebo na zemi — jakože jsou mnozí ‚bohové‘ a mnozí ‚páni‘ —
1Kor 8:6 CSP my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a "jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho .{color: red}".
1Kor 8:7 CSP Ale ne ve všech je to poznání. Někteří až dosud jsou zvyklí na modlu..."

Cesky studijni preklad http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=PR&kap=8&k=1K


 #451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 01:40:29 | #462 (16)

Zrovna háčkuju podobně barevnou čepici :-).


 #461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 01:50:42 | #463 (17)

" Hebr 8:1 CSP To podstatné na tom, co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Majestátu v nebesích,
Hebr 8:2 CSP je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk.
....
Hebr 8:6 CSP Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních."

Cesky studijny preklad
http://www.obohu.cz/bible/index.php?por%5B%5D=CSP&k=Zd&styl=PR&kap=8&vyberpor=porovna%C5%A5

Co myslis, kdo tuto pravdu dokaze prijmout, ze on neni ten, co je tim nejvyssim majestatem, ale jako slouzici PROSTREDNIK stoji vedle neho po jeho pravici jako vykonavatel jeho svatel vule, ktere se i on sam plne podrizuje ?


 #462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.01.21 01:54:21 | #464 (18)

Jan 14
1 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:12:26 | #455 (14)

loraku ty jehovisto ty si nový rosse


 #447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:17:33 | #456 (15)

je veľmi zábavné a smutné sledovať, keď SJ (alebo ich apologéta) hovorí o Kristovi - úplne o inom Kristovi, 'v akého veria všetci kresťania...:-)


 #455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.21 05:49:25 | #465 (16)

O Kristovi mame jasne poselstvi v spisech zapsanych jeho uceniky v 1. stoleti. O jinem Kristovi, ktery ma byt tajemnou soucasti nejakeho trojjedineho boha se zacalo mluvit az mnohem pozdeji a davno po smrti vsech jeho uceniku a apostolu, ktery se o nem v tomto smyslu nezminili ani jednou a vzdy rozlisovali osobu Otce jako toho jedineho Boha od ktereho je VSE a Krista jako jeho prosterednika a prostredek zachrany, kde Otec poslal nekoho, kdo mu slouzi i v nebi a kdo je mu nejblize naplnit jeho svatou vuli. Veskere uceni NZ jasne stavi Krista do pozice prostrednika medzi Bohem a lidmi vyslaneho Otcem a uzivajici veskerou moc a pravomoce, ktere driv nemel ale je dostal od Otce, ktery ale i nadale zustava jedinou zvrchovanou autoritou a JEDINYM BOHEM i PRO SAMOTNEHO KRISTA.


 #456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.21 14:22:13 | #459 (15)

Ještě že mne Bůh poslal spasit je :-). *14967*


 #455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o…
21.12.20 12:17:42 | #433 (6)

To je ovšem zvláštní, že to neučí, protože jestliže je podle nich Ježíš archanděl, tak archanděl je anděl.


 #427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si…
21.12.20 12:54:31 | #435 (7)

túto kauzu SJ nevedia vysvetliť, dal som túto otázku SJ už asi 100x, a buď (abuka, i margo) nereagovali, alebo som dostal odpoveď: nájdi si to v Bibli!....


 #433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co si…
22.12.20 14:27:48 | #444 (8)

Slovo archanděl je doslova starší anděl (podobně jako je třeba označení pozice/postavení starší technik nebo na vojně jsme měli funkci starší kuchař).


 #435 

| Předmět: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí je syn?
17.12.20 17:36:19 | #393 (1)

Nic moc se ale od těch dob nezměnilo. Dnes je také spousta lidí, kteří nevědí, že Ježíš je zcela člověk a zcela Bůh. Proč se Ježíš ptá, za koho ho lidé pokládají? A které odpovědi na tu otázku schvaluje? Když o sobě budu, se vší vážnosti říkat, že jsem Bůh, nebudu náhodou hřešit? A když hřešit budu, tak bude má oběť za hříchy všech platná?| Předmět: RE: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí je…
17.12.20 17:37:53 | #394 (2)

Kdo nám o něm vypráví? Evangelisté...| Předmět: RE: RE: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí…
17.12.20 17:44:52 | #396 (3)

On tenkrát Jirásek ještě nežil.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o Kristu?…
17.12.20 18:10:10 | #397 (4)

chci tím říci, to, co jsem psal Karlovi, že není zaručená historická hodnota takových pramenů| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o…
17.12.20 18:12:54 | #398 (5)

Proč? Oni, když to psali, tak ještě evangelisty nebyli. Nebo ano?| Předmět: RE: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí je…
17.12.20 18:17:09 | #399 (2)

Kdy byl Ježíš ukřižován? Kdy začali jeho apoštolové šířit jeho odkaz, Kdy se do toho uvrtal Pavel?
Jednoduše řečeno... ta evangelia vznikla k nějakému účelu... a tím bylo to, že první křesťané očekávali nový příchod Krista, který se bohužel nekonal...| Předmět: RE: RE: RE: Co si myslíte o Kristu? Čí…
17.12.20 18:32:50 | #400 (3)

Já mám jiné informace, ale pokud budeš dávat přednost těm tvým nic proti tomu nemám. Kdy začali apoštolové sepisovat svá svědectví, to opravdu nevím, ale dokončili je zcela jistě až poté, co Kristus vstal z mrtvých, protože i tohle je součásti jejich dokumentaristiky. Pavel, coby Saul, pronásledoval Krista a jeho sympatizanty možná ještě za v době, kdy Ježíš žil, ale s Kristem v pozemském těle se osobně nikdy nesetkal. Ta evangelia vznikla podobně, jako vznikají dnes různá nezávislá zpravodajství. Vznikla proto, aby bylo zachováno svědectví o něčem, co pisatele pokládali za důležité události. Odkud víš, že se druhý příchod Krista nekonal nevím, ale nejsem si jist, jestli to máš ověřeno.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o Kristu?…
17.12.20 18:38:13 | #401 (4)

jenže o tom nám podávají svědectví jen oni sami...
co se týče svědectví, přelomový byl rok 50 a kontakt apoštolů s Pavlem| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co si myslíte o…
17.12.20 19:00:48 | #402 (5)

Kdyby byli ti evangelisté, ze kteří se stali evangelisty bez svého přičínění, dva, tak bys mohl říct, ale víme to jen od těch dvou. To platí i kdyby byli tři, čtyři, nebo kdyby jich bylo tisíc. Já v tom nevidím argument. Ale jsem rád, že uznáváš, že druhý příchod Krista nebyla fixe.| Předmět: Určitě?
15.12.20 09:13:07 | #384

Tak toto "víte" : (Lorak)
Tak jestlize mluvim o nasem nebeskem Otci jako o mocne neviditelne duchovni bytosti tak je zrejme, ze tu jde o symbolicke duchovni pokoje v jeho blizkosti. O Kristovi vime, ze je mu nejbliz a obrazne primo sedi po jeho pravici jeho hlavni vykonavatel jeho vule a ma docasne od neho na povel i vsechny ostatní.
*33684*
A tahy víte, co všechno řekl od slova do slova.
*65*
A přesto ani nevíte kdy se narodil a kde pobýval cca od 12-cti do 30-ti let.
Moc zajímavá nevědomost u tak "významné" osobnosti.
*20*| Předmět: RE: Určitě?
15.12.20 09:27:01 | #385 (1)

Stalo se toto:
Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


 #384 

| Předmět: RE: RE: Určitě?
15.12.20 18:05:54 | #386 (2)

A tohoto tvého příspěvku je možné vyčíst kdy se narodil a kde se 18 let toulal?? *20*


 #385 

| Předmět: RE: RE: RE: Určitě?
15.12.20 18:18:26 | #387 (3)

To není až tak důležité :-)


 #386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Určitě?
17.12.20 17:42:26 | #395 (4)

Tedy! Začínáš se mi líbit. Já vím, že můj názor není vůbec důležitý, ale jestli budeš pokračovat, bude to jistě přínosnější pro tvé okoli, ale i pro tebe, než to, co jsem od tebe čítával dříve. Pak že Duch nepůsobí.| Předmět: Chrámy ve tvaru létajících talířů
14.12.20 11:57:53 | #265

Viděli jste už chrámy postavené ve tvaru létajících talířů? co si myslíte o návštěvě vyšších bytostí z jiné či jiných planet? Už jste viděli nákresy plejád na skalách a další souhvězdí, ze kterých pocházejí ti, jenž nás vedli ve starých dobách minulosti civilizace? Mám jakési hlasy v hlavě. celý život je zkoumají. není to bipolární porucha a ani jiná psychická nemoc. je to hlas a hlasy, které jasně slyším, dostanu li se do zvláštního stavu, když čučím do blba...tranz.­..přišla jsem na to, že když se dostanu do tranzu, jedou tak moudré věci, popisují situace, vysvětlují příčiny a důvody, podstatu a úrovně vědomí...například, že lidé mají stejnou úroveń vědomí, ale jsou všichni v tranzu, který ovládá systém a odpojením se od systému, teprve potom začnou vnímat to vyšší moudro a začnou se přibližovat harmonii a lásce, ale bohužel je systém lapil do osidel a lákadel a tak nechtějí měnit, protože mají rádoby jistotu systému, který je bohužel ovládá| Předmět: RE: Chrámy ve tvaru létajících talířů
14.12.20 12:15:23 | #266 (1)

ono takhle...představme si člověka a ten má dlouhé vlasy a ty vlasy jsou vlákna napojená na energetická pole a těch polí je velmi mnoho, ale i vláken člověka je velmi mnoho...ta vlákna jsou napojená na systém a systém využívá energii lidstva a mnozí si pomalu a jistě přepojují každou krásnou myšlenkou na lásku a příjemnou zkušeností na jiné sféry a začnou vnímat více souvislosti a začnou myslet jinak a spojovat si to, co ještě nedávno pokládali za blbost a začnou pracovat demokraticky - ZAČNOU VYTVÁŘET PROSTOR PRO SEBE, KTERÝ NEŠKODÍ SPOLEČNOSTI, BUDUJÍ V DUCHU SVÉM A V DUCHU LIDSTVA, NEŠKODÍ PROSTŘEDÍ A ANI BYTOSTEM...taková vlákna vidím u lidí...napojení na různá energetická centra...čím více center v souladu s harmonickým životem, tím více lásky v člověku, tím více životní energie a zkvalitnění života a vnitřního pocitu uvnitř, tím více spokojenosti a pocitu sounáležitosti­...ale pořád máme všichni hodně vláken v systému...vidím to a pamatuji si to z tranzu, že mi to připadá jako z filmu metrix...VLASTNĚ VŠECHNO, CO SE DOZVÍDÁM OD TĚCH HLASŮ, VÍDÁVÁM VE FILMECH...METRIX, AVATAR, AVENGERS, VŠECH FANTASTICKÝCH FILMECH...a hlasy se tímto způsobem prezentují, všechny nápady máme od hlasů, všechna vnuknutí máme od hlasů, všechno, co se děje je nabádání od hlasů a my si máme vybrat, zda hlasy následovat a nebo ne...někdy hlasy radí záměrně špatně a potom se dívají, že jak nadáváme a jsme nespokojeni. ale ty hlasy nás nenutí, jen nám ukazují možnosti a vidíme dokonce i důsledky, ale ignorujeme je...potlačujeme svědomí, které se snaží opravit nepodařené pokusy, ale my jsme tak líní se hnout z místa a je pro nás lepší se nechat vést špatným systémem plným křivd, zla a boje...ono je jednodušší stát se součástí a nenést odpovědnost za to, co budu za chvíli dělat...úplně jsme se poddali systému, žijeme v krabicích, místo aktivit sedíme a ležíme a díváme se na projekce v televizích a internetech..­.přestali jsme být součástí přírody a stali jsme se palivem pro systém...SYSTÉM JE ŽIVÝ, POHLCUJE ENERGIE A ROSTE, ALE SPOUSTA LIDÍ SI PŘEPOJUJE VLÁKNA A TAK SE SYSTÉM BRÁNÍ OMEZENÍMI A NAŘÍZENÍMI A SVÝM MAJETNICKÝM VLIVEM OVLÁDÁ LIDSKÉ BYTOSTI A NIČÍ JEJICH ZDRAVÍ A BRÁNÍ V SOUZNĚNÍ A HARMONII, JAKO TOMU JE V PŘÍŠERKÁCH S.R.O. VYUŽÍVÁ NEGATIVNÍ ENERGIE Z NESPOKOJENOSTI A VNITŘNÍCH KONFLIKTŮ JEDNOTLIVCE, ALE SNAZŠÍ A VÝŽIVNĚJŠÍ ENERGIÍ BY BYLA ENERGIE LÁSKY A VYTVOŘENÍ HARMONICKÉHO BYTÍ, ALE TO BYCHOM PŘIŠLI O VZRUŠENÍ O EXTRÉMY VOLUME NAHORU A DOLŮ, JEŠTĚ NENÍ ČAS NA HARMONII, PROTOŽE SPOUSTA LIDÍ DÁVÁ PŘEDNOST POHODLÍ S OBČASNÝMI VÝKYVY DO VŠECH STRAN *3456* *9531*| Předmět:
13.12.20 09:51:59 | #260

Obsah příspěvku byl smazán.