Rozcestník >> Náboženství >> Přirozená spiritualita Láska a soucítění

Informace

Název: Přirozená spiritualita Láska a soucítění
Kategorie: Náboženství
Založil: stalyusmev
Správci: stalyusmev
Založeno: 06.12.2021 03:53
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 22090x
Příspěvků:
229

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Přirozená spiritualita Láska a soucítění - Inspirace, zkušenosti bez fanatismu.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
25.08.22 00:56:36 | #147


| Předmět:
22.08.22 13:08:19 | #146

ZMĚNA ZAČÍNÁ U NÁS
Naše Ego je to, co nám brání cítit LÁSKU ze srdce.
Abychom cítili lásku ve svých srdcích a vyzařovali ji, musíme být neúprosně pokorní.
Pokora je rozpoznat, že neexistují žádné Bytosti nadřazené nebo méněcenné, protože všichni jsme různými projevy Boha, ve své podstatě si rovni.
Pokora je přijetí toho, že chyby vznikají jako lekce, kterými si musíme projít pro naši lepší evoluci, proto nepotřebujeme hledat viníky venku ani uvnitř nás.
Vina je součástí tyranie Ega nad naší vnitřní bytostí, nad naší Božskou podstatou.
Božská esence potřebuje svobodu našeho srdce, aby se rozvinula ve vlnách lásky.
Rozhodujeme se, zda osvobodíme své srdce od nadvlády Ega, nebo zda mu budeme dál dávat moc.
Vzít do svých rukou temné části, které vznikají zevnitř, rozpoznat je skrze naši pokoru, požehnat jim LÁSKOU a nechat je jít, je vnitřní cvičení nepostradatelné pro náš duchovní vývoj.
Dnes jsme voláni novými energiemi, abychom změnili náš interiér, zbavili se těch pout, které stále udržujeme pro zvyk, dědictví či pohodlí, nikoli pro změnu pro "neznámé", protože to v nás vyvolává pochybnosti, obavy či nedůvěru.
Dejme svému životu nový a jedinečný Smysl.
Význam Bezpodmínečné lásky, smysl Bratrství - Sesterství, kde jsi TY rovný se MNOU ve své Božské podstatě.
Body světla
S láskou
Lucie Lila💗| Předmět:
22.08.22 11:43:56 | #145


| Předmět:
19.08.22 12:02:08 | #144

Nádherné básně Chan-Šana

Nádherné básně Chan Šhana https://docplayer.cz/6425029-Dharmagaia-z-ledove-hory.html| Předmět:
17.08.22 11:22:07 | #143

Moudrý si je vědom svých nedostatků,
hlupákovi ta možnost není dána.
Orel umí zabíjet i jedovaté hady,
neumí to krákoravá vrána
Sákija pandita Pokladnice moudrých rčení

https://ulozto.cz/file/Sc67WKL5/sakja-pandita-pokladnice-moudrych-rceni-mp3#!ZGt4AQR2ZmR5L2H2ZmExAJDlAQtjZGIZF1qWqKM3GHSfoGqzZt==| Předmět:
13.08.22 11:12:10 | #141


| Předmět:
13.08.22 11:01:51 | #140


| Předmět:
12.08.22 20:57:59 | #139

"Bůh je jen představa ve vaší mysli. Skutečnost jsi ty. Jediné, co víte jistě, je: 'tady a teď jsem'. Odstraňte 'tady a teď', 'já jsem' zůstane, nezpochybnitelné. (...). Jediné, co mohu skutečně říci, je: "já jsem", vše ostatní je odvozování (...). Smysl 'já jsem' je projevem hlubší příčiny, kterou můžete nazývat já, Bůh, Skutečnost nebo jakýmkoli jiným jménem. (...)." Sré Nisargadatta Maharaj| Předmět:
11.08.22 15:10:54 | #138
Poselství k 15.8.


| Předmět:
11.08.22 11:35:02 | #137

Lidé se bojí těch, kteří znají sami sebe. Mají z nich strach.
Ti, kdo znají sami sebe, mají totiž určitou sílu, auru a přitažlivost. Mají charisma, které může vytáhnout mladé lidi z vězení tradic. Osvíceného člověka nelze zotročit, nelze ho uvěznit.
Každý génius, který ví něco o nitru člověka, je odsouzen k tomu, aby vyčníval, aby se stal rušivou silou.
Stádo nechce být vyrušováno, přestože je na tom bídně. Stádo si na tu bídu už zvyklo. A kdokoli, kdo na tom bídně není, vypadá jako vetřelec. Osvícený člověk je ten největší cizinec na světě. Neomezuje ho žádná komunita, žádná společnost, žádný národ.
Žádná společnost si nepřeje, aby lidé poznali sami sebe. Je to proti zájmům všech společností.
Pokud jsou lidé moudří, nelze je vykořisťovat. Pokud jsou inteligentní, nemohou být podrobeni. Nemohou být nuceni do mechanického života. Života jako roboti.
Svoboda přichází s moudrostí a žádná společnost si nepřeje svobodné lidi. Komunistická, fašistická, kapitalistická, hinduistická, křesťanská – žádná společnost. Protože v momentu, kdy lidé začnou používat svou inteligenci, stávají se nebezpečnými. Nebezpečnými pro zřízení. Nebezpečnými pro lidi, kteří jsou u moci. Nebezpečnými pro majetné. Nebezpečnými pro všechny druhy útlaku, vykořisťování, potlačování. Nebezpečnými pro církve. Nebezpečnými pro státy. Nebezpečnými pro národy. Ale ve skutečnosti je moudrý člověk plamen, světlo, oheň. Nemůže jim sloužit.
Raději zemře, než by byl zotročen.
~ Osho


1