Rozcestník >> Náboženství >> Přirozená spiritualita Láska a soucítění

Informace

Název: Přirozená spiritualita Láska a soucítění
Kategorie: Náboženství
Založil: stalyusmev
Správci: stalyusmev
Založeno: 06.12.2021 03:53
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 21886x
Příspěvků:
228

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Přirozená spiritualita Láska a soucítění - Inspirace, zkušenosti bez fanatismu.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
04.09.22 01:07:34 | #157


| Předmět:
04.09.22 00:17:25 | #156


| Předmět:
03.09.22 21:37:28 | #155


| Předmět:
01.09.22 23:56:21 | #154


| Předmět:
31.08.22 14:45:38 | #153

MUDr. David Hawkins popisuje účinný způsob, kterým je možné upouštět od negativních pocitů, osvobozovat se od negativních emocí a tím i od jejich dopadů na zdraví.
V knize ´Neulpívat: cesta odevzdávání´ konstatuje:
“Před několika lety během chřipkové epidemie bylo pečlivě sledováno čtrnáct lidí. Ze čtrnácti jich osm onemocnělo chřipkou, zbývajících šest ji ale nedostalo. Důležité není, že osm lidí chřipku dostalo, ale že šest lidí ji nedostalo! Během každé epidemie se vyskytují lidé, kteří ji ´nechytili´... Aby negativita mohla platit i pro náš život, musíme se jí nejprve upsat a zadruhé jí dodávat energii svým přesvědčením...
Technika odevzdávání je pragmatický systém, který umožňuje odstraňovat překážky a připoutanosti. Je možné ho nazvat i mechanismem upouštění od ulpívání. Existují vědecké důkazy o jeho účinnosti.“
A v knize ´Léčení a uzdravování´ píše:
“Když souhlasíme s nějakým přesvědčením, dodáváme mu sílu kolektivní energie tohoto přesvědčení. Když ho odmítneme, uvolníme se z celkové souboru energie této víry a odpojíme se od ní. Jediný přístup je nenechat se přimět k souhlasu s negativními systémy přesvědčení, které souvisejí s naším zdravím.
To je velmi důležité, když se náhle objeví epidemie sugescí a hysterie. Programování, které se objevuje, je podporované a posilované emocionálním zaměřením.“| Předmět:
31.08.22 14:07:46 | #152

Chuang Po:
Mistr mi řekl: Všichni Buddhové a všechny vnímavé bytosti nejsou ničím jiným než Jedinou Myslí a mimo ni nic neexistuje. Tato Mysl je bez počátku, nezrozená a nezničitelná. Není ani barevná nebo bez barvy, nemá tvaru ani vzhledu. Nepatří do žádné kategorie existujících nebo neexistujících věcí, nelze ji brát jako novou nebo starou. Není ani dlouhá ani krátká, ani velká ani malá, protože překonává všechny míry, jména, rozměry a přirovnání. Je prostě tím, co vidíte před sebou - a počnete-li o tom přemýšlet, padáte do omylu. Je jako nekonečná prázdnota, kterou nelze změřit ani nijak obsáhnout. Ta mysl sama o sobě je Buddhou a není rozdílu mezi Buddhou a vnímavými bytostmi, ale vnímavé bytosti jsou připoutány k formám a hledají Buddhovství vůkol. A tím hledáním jej ztrácí, protože používají Buddhy k tomu, aby našli Buddhu a používají mysli, aby dosáhli Mysli. A i když se budou vrcholně usilovat po celé věky, nebudou moci tohoto dosáhnout. Oni neví, že když zarazí koncepční myšlenku a zapomenou na úzkostnou touhu, pak se jim Buddha zjeví, protože tato Mysl je Buddhou a Buddhou jsou všechny živé bytosti. Projevení se v běžných bytostech není o nic menší a projevení se v Buddhovi není o nic velkolepější.

Mysl je jako prázdnota, kde není zmatků ani zla, ve které obíhá slunce prosvětlující čtyři kouty světa. A proto, když slunce vyjde a ozáří zemi, prázdnota více zářivosti nezíská, a po západu slunce neztemní. Fenomény světla a stínu alternují jeden s druhým, ale podstata zůstává stejná, nezměněná. A tak je tomu s Myslí Buddhy a vnímavými bytostmi. Pokud pohlížíte na Buddhu jako na čistý, zářivý nebo Posvěcený zjev, a na vnímavé bytosti jako na nečisté, temné a zdánlivě smrtelné zjevy, pak čerpáte z koncepčního myšlení pramenícího z připoutanosti k formě, a toto vám zabrání dosáhnouti nejvyšší vědění, i kdyby jste prošli tolika aeony, kolik je zrnek písku v Ganze. Je jen Jediná Mysl a nic jiného, na co je třeba se soustředit, protože tato Mysl je Buddhou. A neprobudíte-li se k podstatě této Mysli, zamlžíte Ji koncepčními myšlenkami a budete hledat Buddhu mimo sebe; zůstanete připoutáni k formám a nábožným praktikám atd., což je škodlivé a vůbec ne cestou k nejvyššímu poznání

Buddhu zde lze samozřejmě v tomto systému zaměnit i za nejvyšší bytí.| Předmět:
28.08.22 23:44:48 | #151


| Předmět:
27.08.22 23:50:42 | #150


| Předmět:
27.08.22 13:36:48 | #149

"Někdy mluvíme nešikovně a vytváříme vnitřní uzly v druhých. Potom řekneme: 'Jen jsem říkal pravdu. '
Možná je to pravda, ale pokud náš způsob mluvení způsobuje zbytečné utrpení, není
Správná řeč.
Pravda musí být
prezentováno způsobem, který ostatní mohou přijmout.
Slova, která poškozují nebo
ničit nejsou správná řeč.
Než začnete mluvit, pochopte osobu, se kterou mluvíte.
Než cokoliv řeknete, pečlivě zvažte každé slovo, aby vaše řeč byla „správná“ v obou podobě i
spokojenost. "
~ Jako štěstí nejvíc Neznámý autor| Předmět:
27.08.22 13:34:00 | #148