Rozcestník >> Náboženství >> Sekty

Informace

Název: Sekty
Kategorie: Náboženství
Založil: Selen
Správci: Selen
Založeno: 28.11.2021 20:18
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 231285x
Příspěvků:
8501

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Sekty - Proč byste se ptali na sekty v sektách, když můžete u odborníků! U nás není nikdo mazán a blokován. Lehce humornou formou studujeme zejména nejznámější českou sektu svědkové Jehovovi.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
13.01.22 22:08:33 | #996

A jsou tady první výsledky Sčítání lidu 2021. Zveřejněno zatím několik údajů.

Přihlásilo se k víře či církvi:

Římskokatolická církev: 741 019
(v r. 2011: 1 082 463)

Českobratrská církev evangelická: 32 577
(v r. 2011: 51 858)

Církev československá husitská: 23 610
(v r. 2011: 39 229)

Hlásící se k církvi či náb. společnosti celkově: 1 374 285
(v r. 2011: 1 463 584)
Celkově to je skoro stejně jako před 10 lety, takže asi hodně posílily malé církve, když tři největší výrazně tratily. Půl milionu lidí se pohybuje v malých církvích a náb. společnostech.

Věřící, ale nehlásící se žádné církvi či náb. společnosti: 960 201
(v r. 2011: 705 368)
Přibylo věřících, co se nehlásí k církvi či náb. společnosti.

Nevěřící: 5 027 141
(v r. 2011: 3 604 095)
Pozor, toto nejsou ateisté.

Shrnutí:
Přibližně polovina obyvatel je nevěřících
Přibližně čtvrtina je věřících.
Přibližně o čtvrtině to nevíme (neuvedli).

Komentář Selena:
Tři uvedené církve prý nyní klesly zhruba na stavy skutečně praktikujících členů - nepraktikující pokřtění se již k církvi nehlásí. Počet lidí na bohoslužbách prý odpovídá těmto číslům a je od roku 1990 stejný. To znamená, že za 10 let by již nemělo skoro dojít k úbytku ve Sčítání. Necháme se překvapit.| Předmět: RE:
14.01.22 15:33:52 | #1012 (1)

Já bych řekla že se jenom veřejmě oddělilo zrno od plev.


 #996 

| Předmět: RE: RE:
14.01.22 17:33:30 | #1013 (2)

minule se ptali kolik mám doma přístroju, jako je pračka lednička a tak,
tak jsem napsal že mám doma 5 praček, abych pomohl zvednout životní úroveň v Česku. *691*


 #1012 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.22 18:11:36 | #1017 (3)

*27179* v Česku, na Moravě a ve Slezsku tiež *27179* *27179*


 #1013 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.22 19:31:23 | #1022 (3)

Dělal jsem toho komisařa a lidi si tam vymýšleli úplný ptákoviny, sem tam borec napíše, že vydělává milion a průměrná mzda v ČR je pak 50 tisíc. *190*


 #1013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 19:53:37 | #1026 (4)

Neval - na plat se nikdo neptal *13417*
Ale že tam lidé psli ptákoviny to je fakt. Dělali si neuvěřitelnou srandu, hlavně z povolání takže v obodu jsem namísto IT měla bafuňáře *2457* klasicky "topiče v letním kině" a perla nad perly: "kontrolor panenství nevěst".
Dědek, pětaosmdesát let. Smála jsem se: "Strýcu, to opravdu děláte?" "Dělám, cérko, dělám, celý život to dělám!" Já na to: "A kolik tých nevěst ste zkontrolovál, strýcu?" "Och, žádnů, cérečko, žádnů! Ale nabízál sem sa že jich zkontroluju! Enomže žádná zkontrolovať nechtěla, potvory jedny!"
S náboženstvím to bylo podobné. Nejvynálezavější v tom byly rodiny synů (bývalého, tehdy již důchodce) evangelického faráře z Velké Lhoty, mých sousedů. To jsem se bavila neskutečně! *2457* *2457*


 #1022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 00:29:47 | #1028 (5)

Topič v letním kině. *27179*


 #1026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 01:39:09 | #1029 (5)

vole ja seru maggi v kostkách. *5271*
seleno co ten váš kocour? kolik měl koťat? ty si taky zahrnul do počtu osob v domě?


 #1026 


| Předmět:
13.01.22 20:50:43 | #993

*12640* Byl tady dotaz, co je to jehovismus.

Příklad jehovismu je toto:

NIRASA
Mnoho křesťanů si myslí, že slouží Bohu a uctívají ho. Myslí si, že následují Ježíše a jeho učení a jsou na té správné cestě. Pokud je jejich církev spojená s politiky a její představitelé se pletou do vládnutí ve státě, nejsou to následovníci, které by Ježíš a Jehova Bůh uznávali a schvalovali. Ježíš na zemi nikdy do politiky nemluvil a byl vždy neutrální. Ti praví následovníci Ježíše to dělají stejně podle jeho vzoru. A proto je svět = tj. politici i obyčejní lidé = nenávidí a chtějí je umlčet. Byli by nejraději, kdyby vůbec neexistovali.

SELENA
Rozbor Nirasina projevu:

  1. Nestačí žít upřímný život s Bohem. Pokud patříte do církve, která nesplňuje některé z jehovistických pravidel (byť vycucaných z prstu), nejste následovníci Boha a Bůh vás neschvaluje. Bůh schvaluje jen jehovisty, protože jediní dodržují svá pravidla.
  2. Ježíš neučil nic o zákazu chodit k volbám nebo sloužit v pozemské vládě. To mu jehovisté vecpali do úst poté, co jim toto zakázal Rutherford, který se nezdravě zaplétal do politiky a doplatil na to. Podle jehovistů král Šalamoun, David - pozemští političtí vládcové - nemají Boží schválení. Tedy nebudou vzkříšeni k budoucímu životu. Proč jim ale postavili tu vilu Beth-Sarim?
  3. Všichni, celý svět, nenávidí jehovisty, protože nechodí k volbám a nezabývají se pozemskou vládou. Nebo jsou jehovisté lidem spíše ukradení a nenávidí je možná ve chvíli, kdy je obtěžují v rámci podomní nabídky literatury?

Jehovismus v rozebraném textu je:

  • extrémismus
  • šíření náboženské nesnášenlivosti
  • pocit výlučnosti
  • nadřazenost
  • teologický diletantismus
  • neomylnost rozmarů vůdce
  • vymývání mozků (brainwashing)

1  

| Předmět: RE:
13.01.22 21:20:39 | #995 (1)

Ano, ono totiž zlo vyhraje, když dobří lidé budou nečiní. Když budou jen přihlížet. A ti zlí se potom ani nemusí namáhat.


 #993 

| Předmět: RE: RE:
14.01.22 01:14:21 | #1002 (2)

Křesťané podle požadavku Ježíše mají být aktivní všude v celém světě.
Mají povinnost všude vytvářet podmínky pro Boží království. Politiku nevyjímaje.
Svědkové Jehovovi jsou zbabělci co koukají za rohem jak to dopadne.
A maskují to neutralitou, což se jim nevyplatí jak je psáno:

Zjevení 3:15 Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16 Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.

Svědčí o tom i to, jak v létě nepomohli lidem na Jižní Moravě,
vykašlali se na ně,
pomohli jen sobě to je ta jejich neutralita. *6940*


 #995 

| Předmět: RE:
14.01.22 01:02:43 | #1001 (1)

Kdyby nebyl Ježíš aktivní a nepletl se do politiky, nikdy by ho neukřižovali.
Už když bičem vyháněl obchodníky z chrámu to byl protest proti tehdejším vůdcům Izraele,
kteří lid nevedli k Bohu.
Byl extrémně radikální proti Farizeům tehdejším vůdcům národa.
V jeho očích byli plemeno zmijí.
Nirasa je mimo *82* a to co vykládá patří sem *5663* *82* *5679*


 #993 

| Předmět: RE:
14.01.22 18:29:39 | #1018 (1)

Všichni, celý svět, nenávidí jehovisty, protože nechodí k volbám a nezabývají se pozemskou vládou....ale využívať štát so všetkým, čo k nemu patrí (právny systém, ochranu štátu/armáda, polícia, zdravotníctvo, škosltvo, a i), to ano!...SJ nechápu, že každý, kto žije v nejakom štáte, je jeho domovinou/vlasťou, je aj zodpovedný za jeho fungovanie bv rámci politického systému, a preto je jeho povinnosť aj chodiť k voľbám, - má byť proste k štátu loajálny - platí to Kristovo: čo je cisárovo, dajte cisárovi, čo je Božie dajte Bohu! - ale na to nejak vedome zabúdajú, je to farizejské, pokrytecké....


 #993 

| Předmět: RE: RE:
14.01.22 18:51:06 | #1019 (2)

naprosto vymyté mozky...


1  
 #1018 

| Předmět: RE: RE:
14.01.22 18:59:36 | #1020 (2)

nechápem, ako sa nikto tak (nepriateľsky) k štátu môže správať, ale parazitovať na jeho vymoženostiach, to se bere! JEN platenie daní je pokrytecká výmluva, štát potrebuje aj konkrétnych ľudí s určitými schopnosťamia a talentami do jeho vedenia, správy, ochrany/armády, polície, do rôznych inštitúcií...- ak sa to odmieta, tak dotyčný nemá právo od štátu niečo žiadať ani v prípade choroby/zdravot­nícke zariadenie, policajnej ochrany v prípade útoku na jednotlivca, rodinu, nemá právo žiadať ani o vzdelanie, dôchodok, a pod.


 #1018 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.22 19:16:24 | #1021 (3)

Dokonce i ta satanova šestirohá OSN je jim dobrá, když chtějí, aby je hájila v Rusku.
Jsou falešní jak můj kovidpas. *2194* *2194* *2194*


1  
 #1020 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.22 19:39:31 | #1024 (3)

je zaujímavé, že sa niekto odvoláva na nejakú právnu, či medzinárodnú inštitúciu, a pritom pohŕda týmito inštitúciami, proste schizofrénia...


 #1020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 19:44:30 | #1025 (4)

Spíš vychcanost.


1  
 #1024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 20:04:52 | #1027 (4)

..a pritom Ježiš jasne povedal: "čo je cisárovi, dajte cisárovi, čo je Božie, dajte Bohu!" - v tomto výroku je povedané, že každý, kto žije v nejakom zjednocujúcom spoločenstve a najvyššie spoločenstvo je štát so svojou históriou, kultúrou, umením, tradíciami, a jeho ochranou za každú cenu (lebo je to spravodlivé), má všetkými silami, talentami, umom, prispieť k zdarnému chodu a zachovaní tohto štátneho spoločenstva, má si ho ako svoju domovinu/vlasť vážiť, ctiť, byť vlastencom, a povinne prispieť aj ku fungovaniu inštitúcií tohoto spoločenstva, nie nechávať to alibisticky na iných - ...a každý vie, že toto spoločenstvo funguje v našej kultúre na základe politického systému, ktorý je v našej kultúre de facto jediný funkčný...nikdy nepochopím, ako niekto - spoločnosť/spo­ločenstvo, jednotlivec, skupina toto sväté právo štátu, posvätené Kristom, môže ignorovať, dehonestovať, zosmiešňovať, dokonca zatracovať, ale na druhej strane farizejsky a pokrytecky využívať jeho vymoženosti, či priživovať sa na ňom s tvrdením "však platíme dane!" (pozn.: dane platia všetci, je to odjakživa povinnosť a právo každého užívajúceho rozum v danom organizovanom spoločenstve, platné od počiatku ľudstva)...názory a postoje NSSJ k tejto veci sú pre mňa proste nepochopiteľné!


 #1024 

| Předmět:
12.01.22 23:56:23 | #977

Na diskusi “Výklad” Bible jsem byl asi dvakrát v životě a dnes potřetí, a vidím, že budu muset chodit častěji. Skoro jsem se počural smíchy.

KULIHRÁŠEK KIWI:
Bavte se hezky mezi sebou si rozumite ja si dojdu na kafe --- skoda, ze se deti nikde na svete neuci, ze vsem zviratum rostlinam dal jmeno Adam - Jak jednoduche a deticky by nosili domu same jednicky. Ahoj nekdy zas - *27179*

ROZHICOVANÝ ABUKA:
Někdy za delší čas...pokud vůbec
Tak tohle jsi přehnal.
To je neskutečná drzost, a BL je jediná možná reakce.

SELENA:
Jojo, zablokuj ho aspoň do armagedonu, je to narušitel.
Doporučuji ráno do lékárny pro lék Tiapridal.
(Prý ho užívá hodně svědků Jehovových.) *3553* *12625* *23500*


1  

| Předmět: RE:
13.01.22 04:59:49 | #980 (1)

TIAPRIDAL Tablety 50X100 MG
Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.
Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. *3617* *17499*


 #977 

| Předmět: RE: RE:
13.01.22 14:34:36 | #989 (2)

Používá se ke sklidnění. Prostě když jsi rapl, psychiatr ti ho napíše. Uleví se raplovi i jeho okolí.


 #980 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.01.22 16:48:07 | #991 (3)

to máš doma v lékárničce? *27179*


 #989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.01.22 23:09:49 | #997 (4)

Mám na to varnu a prodávám to svědkům v okolí. *27179*


 #991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 00:35:51 | #999 (5)

Musíš jim ale zvýšit dávkování. Moc to na ně nezabírá. Alespoň na ty zde diskutující to je jako nic. V životě nepochopím, jak mohou z oddílu o Kristu vytrhnout jeden verš a tvrdit, že se vztahuje na Jehovu. Jejich bezduche myšlení nemá obdobu.


1 1  
 #997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 00:50:20 | #1000 (6)

Dyť se podívej, co si tam abuka dává, to už jsem znal v základce v 4 třídě,
v náboženství jsem toho viděl víc než on. *14503*


1  
 #999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 01:47:11 | #1003 (7)

ABUKA
před 3 hodinami | #97367
Je Ďábel skutečná bytost?

SELENA
No to je fakt vrcholný výstup teologického bádání, že ďábel existuje. *23500*


 #1000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 02:02:38 | #1004 (7)

Sál království svědků jehovových v Olomouci Zavřeno

Přehled recenzí na Googlu

Antonín V.
Vždy se duchovně posílím aktuálním duchovním pokrmem

Alois S.
Vzdělávací místo

Olga T.
oáza duchovního sycení.

Jan Š.
je možné se zamyslet nad zajímavými otázkami a tématy.

To si tam píšou jehovisti hodnocení sami sobě?
*417* *12625* *40*


1  
 #1000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 17:43:44 | #1014 (8)

ani ty písmena z boku budovy neumí napsat rovně *27179* To je křivé, jak nakopnutá užovka.


 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 17:54:28 | #1016 (9)

ty jsi trouba, to je složená fotka...


 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 12:45:47 | #1039 (10)

si na to skočil jako svědci *27179* já který dokáže upravovat fotky? že bych to neviděl?
já jsem dokonce vyfocený tím jejich vozem od Seznamu, to není kamera ale halda foťáků a ty fotky spojují do sebe až ve studiu. Dostak jsem za to od admina BL že jsem abukovi nasadil místo hlavy tohoto Micke mouse v tomto případě sem to demonstruji na ženě s kterou mám minimálně 4 děti. celé ta úprava trvala 2 minuty.


 #1016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 12:58:00 | #1044 (11)

minimálně? to je nedokážeš spočítat přesně?


 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 13:00:34 | #1047 (12)

třeba jsou některá na cestě :-))


 #1044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 13:12:59 | #1050 (13)

V současné době ženy nedokáži porodit víc dětí jak 1 až 2 proto se mě to už plete, mám jich na výrobu dětí víc, Dosáhnout počtu 10ti dětí s jednou je nemožné. *5675*


 #1047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 13:18:18 | #1051 (14)

Můj děda byl ze 13ti. Vrhla je všechny jedna prababička sama.


 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 13:32:45 | #1052 (15)

Jonatan jen provokuje :-(


 #1051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 14:47:22 | #1053 (16)

ty si měla přijet k šulínovi do Brna ? tam bych ti o tom vyprávěl *6365* *5675* přítelkyně mě podezírá že sem si koupil arginmax co postaví i ateistovi Uzlovi. Myslím ale že to není nic proti ženám ty jsou schopny milovat i náhrobky:

https://g.cz/vite-proc-zeny-z-celeho-sveta-miluji-hrob-francouzskeho-novinare/


 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 19:35:36 | #1023 (9)

To ať prodají, za to dostanou balík, né jakýsi tesko z papundeklu v cigánově, co místo letniční církvi radši prodají mafiánovi na kasíno.


 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 12:02:41 | #1036 (9)

ten barák vypadá jako jejich barák v Olomouci, není to z Olomouce?


 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 12:49:52 | #1040 (10)

Je.


 #1036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.22 12:58:28 | #1045 (11)

vedle jsem nějakou dobu pracoval...


 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 12:52:03 | #1042 (9)

V těch hodnoceních na googlu píše nějakej týpek, že místní organizaci SJ hodnotí kladně a dává 5 hvězdiček, protože původně to měla být ubytovna pro nepřizpůsobivé občany, ale díky zakoupení jehovistům je tam klid (zejména poslední dva roky). *33767*


 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 12:59:19 | #1046 (10)

je to úplně na okraji města totiž...


 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 12:50:14 | #1041 (8)

pokud to hodnotí někdo jiný dá tam jen jednu hvězdičku *6365*


 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.22 10:06:23 | #1006 (6)

to není myšlení, to je vymytý mozek...


1  
 #999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.22 13:05:32 | #1048 (7)

například selena má vymytý mozek co se týče politiky,
zbožňuje totiž nekriticky svého duchovního vůdce a dokonce se s ním vyfotila.
Naopak na Jehovisty má mozek vyvinutý abnormálně.
Mozek Jehovistů vypadá asi takto demonstruji na Simpsnovi který není SJ ale v podoné sektě Buchmentaliánů.


 #1006 

| Předmět: RE:
13.01.22 14:23:57 | #988 (1)

Už blbne, místo Boha má chobotnici, tedy létající špagetové monstrum, že by se přidal k pastafariánům?


 #977 

| Předmět: RE: RE:
13.01.22 14:43:24 | #990 (2)
toto není Abukova sekta protože to není žádná sekta:
&t=8s

 #988 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.01.22 23:11:20 | #998 (3)

*3339* Magoři jak jehovisti.


 #990 

| Předmět:
12.01.22 23:18:23 | #975

ABUKA
Podobnou myšlenku vyjádřil Petr ve Skutcích 2:21, a Římanům 10:13.
A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.
Oba apoštolové citovali proroka Joela 2:32.

SELENA
Abuka argumentuje falšovaným biblickým textem v podání jehovismu, protože v Řím 10:13 nic o Jehovovi není. Řeč je o Pánu a v kontextu Joel 2:32 je zde božství a záchrana ze strany starozákonního Jahveho vztahováno na Krista.
Tuto pasáž jsem na Diskutnících osobně Abukovi vysvětlil, a on tenkrát zbaběle utekl z diskuse. Abuka se proto dopouští vědomého klamání, tedy lži. Je to doklad, že diskuse s jehovisty nemá význam, neboť použijí jakékoli podlosti v argumentaci. Pod zástěrkou “Výkladu Bible” jsou schovaní predátoři vykazující si zde hodiny za lapání nových členů do sekty. Bohužel někteří se stále nepoučili. *3810*| Předmět: RE:
12.01.22 23:54:18 | #976 (1)

To jméno je JSEM :-).


 #975 

| Předmět: RE:
13.01.22 04:55:23 | #979 (1)

navíc vůbec nerozumí Bibli, jen umí papouškovat ty jejich bláboly *5679*


 #975 

| Předmět: RE:
13.01.22 05:07:58 | #981 (1)

zaznamenal jsem zde nové slovo "Jehovizmus" co to je?
nemoc, zaslepenost, fanatizmus, *34107* nedostatek inteligence, porucha osobnosti?
nebo něco jiného? třeba posedlost?
Nebo kombinace lži a přetvářky, které vyžaduje VRO? *26502*


 #975 

| Předmět: RE: RE:
13.01.22 12:53:24 | #982 (2)

To bude něco jako katolicizmus :-).


 #981 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.01.22 13:22:50 | #983 (3)

to máš mylnou představu
katolicizmus je toto:
Základnými pravdami katolicizmu sú tieto:
*17163*
Boh je jeden.
V Bohu sú tri Osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
Duša človeka je nesmrteľná.
Božia milosť je na spásu potrebná.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus *10167*


 #982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.01.22 13:27:09 | #984 (4)

Zajímavé :-)
Češi to maj jinak https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolicismus


 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.01.22 13:28:36 | #985 (4)

To je docela škoda že jsem se o třech osobách v Bohu v Bibli nic nedočetla :-).


 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.01.22 13:30:54 | #986 (5)

Ale dočetla jsem se:
1.Jan 4
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.


 #985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.01.22 14:20:17 | #987 (5)

problém bude že máš starý počítač a nedokáže *34019* ti v té Bibli vyhledat Boží trojici. *6940* *12619*


1 1 1  
 #985 

| Předmět: RE:
13.01.22 17:35:42 | #992 (1)

nikoho tu nelapia, tam nechodíme preto, aby si vykazovali hodiny (osobne mi je to jedno), ale aby bolo odhalené kto hovorí pravdu vs lož, či polopravdu, ktorá je horšia ako lož...


 #975 

| Předmět:
12.01.22 21:15:23 | #973

MARGO
Víš, Kiwi, ono je to tak, že něco je v Bibli napsáno jasně, a to učíme jako jasnou věc, a o něčem se můžeme jenom domýšlet, protože o tom informace v Bibli není

SELENA
Zajímalo by mě, kde tam je jasně ten jejich rok 1914 nebo třeba jak Bůh sebral z hrobu to Ježíšovo tělo.
*12619* *27179*| Předmět: RE:
13.01.22 04:53:05 | #978 (1)

ona není posvátná ona je *3877*


 #973 

| Předmět: Doktrína nade vše
12.01.22 20:26:45 | #969

Extrémizmus svědků Jehovových u nás v ČR a to daleko dřív než v Rusku
Rodiče vyhodili dceru z domu, nechtěla ke Svědkům Jehovovým
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/rodice-vyhodili-dceru-z-domu-nechtela-ke-svedkum-jehovovym-40225464| Předmět: RE: Doktrína nade vše
12.01.22 22:33:46 | #974 (1)

Bohužel různé formy nátlaku na děti ze strany věřících rodičů se nevyhýbají žádné církvi. Vykopávání z domu z důvodu tzv. odpadlictví nebo popíračství je však extrémistická jehovistická specialita.


 #969 

| Předmět: RE: Doktrína nade vše
13.01.22 20:59:14 | #994 (1)

to je hnus, jehovismus v praxi...


 #969 

| Předmět:
12.01.22 07:39:38 | #965

..takhle hoří celý svět od zrady trojského koně Gorbačova a už se to kvůli tomu rozhořelo do drsného globálního fašimu, kvůli kterému také fašističtí a nelidští Globalisté Sojůz zradou položili..to byla neskutečně fatální věc pro celou planetu...dnes, zanedlouho budou donuceni si to uvědomit zcela všichni až jim dojde, že pomocí přejmenované chřipky je lidstvo vyvražďováno a zatahováno do fašistické totální covid pas kvér kódy a později čipové tyranie...kterou plánovali ti nejbohatší a nejmocnější na svých tajných sjezdech už v 19. století a jejich dědiční potomci k tomu přebírají žezla obsedlí zlem, řízení ďáblem...čekali jen na zdokonalení techniky až do všudypřítomného signálu 5G pro nastolení total kontroly zcela všech takto podmaněných otroků, které toho nechají dožít, ale bude to ta předpovězená doba, kdy budou živí závidět mrtvým a budou masově usmrcováni všichni odpůrci těchto korporátních, oligarchistických, nadnárodních Bestií 666, které se budou zcela anonymně schovávat za internetem, přes který budou lidem ÚPLNĚ VŠE diktovat a přikazovat stejně tak, jako dnes nás přes něj zcela všechny kontrolují a špehují.....a ten kdo nebude mít cejch této šelmy na čele nebo na ruce, ten nebude moci nic nakoupit a prodat /po úplném a celosvětovém zrušení hotovostí za dva roky/ a znesvěcující ohavnost MIKROČIP "RIFID" bude postaven.a na místo svaté =do chrámu těla /zavedena do něj ku zotročení, ze kterého už nebude mimo smrti nebo nějaké velké globální katastrofy, (která by veškerou elektroniku strhala) pro nikoho kdo se nechá očipovat zcela vůbec žádné cesty zpět......| Předmět: RE:
12.01.22 08:37:02 | #966 (1)
*27179* *27179*

 #965 

| Předmět: RE:
12.01.22 20:28:52 | #970 (1)

*20719* *9564* *691* boží


 #965 

| Předmět: RE:
12.01.22 20:56:26 | #971 (1)

EU by taky potřebovala svého Gorbačova.


 #965 

| Předmět:
11.01.22 21:34:29 | #964

Dneska je tu mrtvo, šli jste raději ven do pravé zimy? Taková bude jen tento týden! Byl jsem v (MÉM) lese ořezat stromy, skvěle jsem si protáhl tělo na čerstvém vzduchu. Teď za to mohu nezdravě sedět u PC, věnuju se psaní práce o Sv. Janu Sarkandrovi (který byl náboženský fanatik).| Předmět:
10.01.22 17:11:25 | #951

Margo pochopila, volejte třikrát hurá.

Hurá! Hurá! Hurá!

margo Uživatel je online | před 3 minutami | #97240
Určitě, Konwalinko. To ani nemusíš obcházet jako kocour kolem horké kaše, klidně napiš, že my svědkové Jehovovi nemáme vlastní mozky a jen vrčíme, co nám organizace nacpala do hlav... Klidně to napiš natvrdo, *19969*. neupejpej se...


2  

| Předmět: RE:
11.01.22 02:20:37 | #954 (1)

jsem mrtvej smíchy *27179* napsala pravdu a neví o tom *12619*
Toto je jednoznačně hlod týdne. I ten její smajlík sedí.
My jsme měli za mlada v partě kámošku co byla trochu s delším vedením, byla tak akorát "chytrá". Měli jsme ji rádi, protože s ní byla supr sranda, protože občas nepochopila co je a není sranda, občas to měla přehozené. *20719* *9564* *691*


1  
 #951 

| Předmět: RE: RE:
11.01.22 11:25:43 | #963 (2)

Taky jsme měli, momentálně zaostalýho kámoša, byla s ním sranda.


 #954 

| Předmět: RE:
11.01.22 02:34:02 | #956 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nahlášený příspěvek - osobní hodnocení diskutujícího. Smazáno.


 #951 

| Předmět:
10.01.22 00:51:34 | #942

*12640* Vizitorku!
Jak je to na Slovensku nyní s návštěvou bohoslužeb? Poslouchám pravidelně jednu luteránskou farnost a oni se teď schází přes Zům a pak to dávají na jůtub. Kostely jsou zavřeny nebo to je nějaká rarita?| Předmět: RE:
10.01.22 17:34:58 | #952 (1)

nevyjadrím sa, lebo som neskutočne naštvaný! - tou servilitou a poklonkovaním katolíckej cirkevnej hierarchie k vláde, zrejme preto, lebo premiérom je katolík - ale čo by mal zjednocovať katolíkov a umožnižť im účasť na bohoslužbách, robí opak...omše sú len pre OP (očkovaní, prekonaní), ja nie som očkovaný, tak vieš, čo si myslím - a zvlášť, keď som bol niekoľko rokov šéfom imunologického oddelenia, viem, o čom je to šialené biznis-očkovanie (expirujú vakcíny)...oč­kovanie proti covidu je tvrdý (negatívny) zásah do imunity, poznám zloženie vakcín...


 #942 

| Předmět: RE: RE:
10.01.22 19:03:08 | #953 (2)

Tak to oni se tam v té farnosti asi nechtějí očkovat, tak se raději schází přes internet.
A myslím si o očkování to samý co ty.
Báli jsme se islámu, migrantů, rusů, američanů, a přehlídli jsme, že hrozba jde i ze strany farmaceutických mocností.


 #952 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.01.22 02:41:31 | #957 (3)

Zase to nehroťte vakcína ublíži jen někomu, jdu na třetí dávku zítra, tak řeknu jaké to bude.
Do levého ramene to nebude, protože mě od té doby bolí i celá lopatka(nebo že by to bylo stále nachlazené?) tak to zkusím napravo. *4446*


 #953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 17:22:14 | #967 (4)

A jaké to je? Podle mě stejné jako předtím :-) jeden den trochu bolí a pak nic.


 #957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 17:28:52 | #968 (4)

EMA aj experti WHO spochybnili udržateľnosť plošného očkovania štvrtou dávkou
Očkovanie proti covidu EMA aj experti WHO spochybnili udržateľnosť plošného očkovania štvrtou dávkou
to už platí aj pre 3. dávku, vyrábajú sa nové mutácie....
https://www.postoj.sk/96676/ema-spochybnila-udrzatelnost-plosneho-ockovania-stvrtou-davkou


 #957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 21:00:12 | #972 (4)

Tak proč na to třetí očkování jdeš, když máš vedlejší účinky? Kolega v práci je jako ty. Od očkování přestal sportovat, protože to neudýchá, do té doby sportovec. Ale na třetí dávku teďka šel jako největší očkovací mlsoun *6853*
A největší sranda je, že od příštího týdne se bude v práci testovat dvakrát týdně i s těma svojema třema dávkama.


 #957 

| Předmět: RE: RE:
11.01.22 02:47:48 | #958 (2)

Prodloužení expirace předcházelo vyhodnocení takzvané stability léčivého přípravku, které potvrdilo, že prodloužen nemá na kvalitu vakcíny vliv. „U těchto šarží vakcín, kterým byla zpětně prodloužena expirace, není snížena účinnost nebo větší riziko vedlejších účinků, jde jen o dodatečné prodloužení,“ vysvětluje stanovisko Martina Čovbanová, mluvčí resortu.
Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/covid-vakcina-pfizer-pravda-lez-20211213.html


 #952