Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 593789x
Příspěvků:
30745

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Sírachovec 12:16-17)
22.11.23 19:10:58 | #6015

(Bible, Sírachovec 12:16-17)

Na svých rtech má nepřítel jen sladkost,
ale ve svém srdci zatím promýšlí, jak tě srazit do bláta. *3456*

Nepřítel může mít v očích i slzy,
ale dáš-li mu příležitost, neštítí se prolít krev. *3456*

Potká-li tě někde pohroma, bude tam dřív než ty,
zdánlivě připraven ti pomoci, ale ve skutečnosti, aby ti podrazil nohu. *3456*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Sírachovec 12:16-17)
22.11.23 19:14:46 | #6017 (1)

*11295* A přesto nám bylo řečeno: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují." *11295*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*


| Předmět: (Bible, Žalm 107:1-16)
22.11.23 19:00:51 | #6013

(Bible, Žalm 107:1-16)

Chválu vzdejte Živému Bohu, protože je dobrý, JEHO MILOSRDENSTVÍ JE VĚČNÉ.
Tak ať řeknou ti, kdo byli Živým Bohem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka,
které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře.
Bloudili pouští, cestou pustin, město sídla Božího však nenalezli.
Žíznili a hladověli, BYLI V DUŠI SKLESLÍ.
A když ve svém soužení úpěli k Živému Bohu, vytrhl je z tísně:
sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla.
Ti ať vzdají Živému Bohu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná:
dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.

Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení,
neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh, znevážili úradek Nejvyššího.
Trápením pokořil jejich srdce, klesali a nikde žádná pomoc.
A když ve svém soužení úpěli k Živému Bohu, zachránil je z tísně:
VYVEDL JE Z TEMNOT ŠERÉ SMRTI, sám zpřetrhal jejich pouta.
Ti ať vzdají Živému Bohu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná:
ROZRAZIL BRONZOVÁ VRATA, ŽELEZNÉ ZÁVORY ZLOMIL.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Žalm 107:1-16)
22.11.23 19:03:59 | #6014 (1)

P.S.
Tatínku! Lásko moje! Ty jsi náš jediný Živý Bůh i náš jediný spravedlivý Panovník! Miluji Tě... *34027*| Předmět: (Bible, Přísloví 10:32)
22.11.23 18:35:55 | #6003

(Bible, Přísloví 10:32)

Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost. *6195*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Přísloví 10:32)
22.11.23 18:38:12 | #6004 (1)

(Bible, Přísloví 11:23)

Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí. *19969* *3456*

(Živé Slovo Boží) *6195*| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví 10:32)
22.11.23 18:40:09 | #6006 (2)

*33770* Ale nebojme se, ZLO NAD DOBREM NEZVÍTĚZÍ. *33684*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví 10:32)
22.11.23 18:41:28 | #6008 (3)

*12694* ZLO POMINE - DOBRO JE VĚČNÉ. *12694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví 10:32)
22.11.23 18:43:16 | #6010 (4)

*12694* *33792* *12694* Náš milující Tatínek je DOBRÝ BŮH. *12694* *33792* *12694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví 10…
22.11.23 18:45:03 | #6011 (5)

*30383* *4437* *30383* Živý Bůh, který je naším milujícím Otcem, nás vychovává moudře. *34694*
| Předmět: DNES A DENNĚ SE DĚJÍ ZÁZRAKY BOŽÍ...
22.11.23 18:32:44 | #6001

*12694* DNES A DENNĚ SE DĚJÍ ZÁZRAKY BOŽÍ...

*12694* Dnes a denně máme možnost lidem cosi odpouštět...

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Ano, Človíček Tatínka miluje!
22.11.23 14:46:28 | #5996

*33792* Ano, Človíček Tatínka miluje! *33792*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
22.11.23 14:52:17 | #5998 (1)

*9388* Ano, Človíček je možná bláznivý hlupáček, ale Tatínka má moc a moc rád. *34027*| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
22.11.23 14:54:17 | #5999 (2)
  • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*


| Předmět:
22.11.23 14:35:51 | #5991

*33102* Nyní už raději bez komentáře *6769*| Předmět: RE:
22.11.23 14:43:03 | #5995 (1)
*27473*


| Předmět:
22.11.23 14:35:07 | #5990

A proč by ďábel neznal písmo? Zneužil ho stejně jako Vy - ke svému prospěchu.. Pohádky které vypravite Vám neuvěří ani 5 leté dítě *19768* Jste posedlý jak duševně,tak duchovně.. Čas vše ukáže možná se budete hodně divit *3456*| Předmět: RE:
22.11.23 14:42:36 | #5994 (1)

Zamyslete se nad sebou! Vtrhl jste sem jako agresivní válečník! Nepochodil jste, a tak začínáte kopírovat texty z Bible, ale tím svou násilnickou povahu už nezakryjete! *33684*

  • *3456* *15154* *22971* *15154* *3456*


| Předmět:
22.11.23 14:30:40 | #5988

*27179* Vy všechno ale víte lépe *27179* Tvrdite že jste žil s nimi v nebi ( informace z první ruky *11155* ) Jste ale špatný společník pro diskuzi *16058* Jen a jen Vaše ego a pravda která pochází z 50/ od ďábla *7924* Monotónní a směšné *3456*| Předmět: RE:
22.11.23 14:39:35 | #5993 (1)

Ano, pro Vás musí být směšné, že Tatínka miluji! *3456*
| Předmět: Neobelhávejte se!
22.11.23 14:25:11 | #5983

Neobelhávejte se! *3456*

Bohem lidstva je Živý Bůh a ne autoři Bible!!! *15741*| Předmět:
22.11.23 14:17:28 | #5979

*3456* Opět ďábelské a vlastní úvahy které nemají s písmem nic společného! Jste na šikmé rovině a cestu kterou Vám váš otec ďábel ukázal jde pouze do zničení *3456*| Předmět: RE:
22.11.23 14:22:55 | #5982 (1)

*4502* Písmo, ať je jakékoli, není pro lidstvo Bohem ani Panovníkem!!! *33684*| Předmět: RE:
22.11.23 14:30:31 | #5987 (1)

V Bibli je zajímavý příběh, kde Satan cituje Písma!!! Proč to asi činil - choval se stejně jako Vy!? *7266*

(Viz Bible, Matouš 4:6) *11171*| Předmět: RE: RE:
23.11.23 06:16:20 | #6065 (2)

Ono někdy takové pokušení ukáže jaký člověk doopravdy je a ne jak se na venek prezentuje.| Předmět: RE: RE: RE:
23.11.23 08:24:03 | #6115 (3)

Největším pokušitelem člověka je člověk sám sobě!!! *3456*

Ale je tak lehké to svést na ostatní lidi nebo na Satana s démony! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 08:40:03 | #6124 (4)

To jste napsal dobře.
Peklo máme uvnitř sebe a jen na nás je čemu dáme přednost lvovi, který nás pozře a nebo mi pozřeme lva.