Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 614222x
Příspěvků:
31924

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
23.11.23 12:25:35 | #6195
?si=ri3P8vdRq2-CxI5p

1  

| Předmět: RE:
23.11.23 15:31:59 | #6199 (1)
*4466* *4347* *4466*


| Předmět:
23.11.23 11:55:03 | #6194
*35343* *35343*


| Předmět: RE:
23.11.23 15:32:40 | #6200 (1)
*18374* *18376*


| Předmět:
23.11.23 10:26:04 | #6189

Jan 3:16 B21
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

B21: Bible 21 Človíčkovi na rozjímání.. *6769*| Předmět: RE:
23.11.23 15:35:31 | #6202 (1)

Komu ho dal? Že se to nikde ve světě neprojevilo jinak než násilím a válkami! Není Vám to samotnému divné?

  • *6769* *6768* *7187*


| Předmět: RE: RE:
23.11.23 15:55:05 | #6216 (2)

Mohu se zeptat proč jste tak negativní ?
To podle Vás nic jiného není než jenom války ?


 #6202 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.11.23 16:17:48 | #6234 (3)

Ještě tu jsou i každodenní zločiny a je tu i neustálé celosvětové vykořisťování lidí lidmi! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 16:20:17 | #6239 (4)

To jo, negativní skutky se dají vyjmenovat a je jich sáhodlouhý seznam.


 #6234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 16:30:40 | #6246 (5)

Komu tedy toho zmiňovaného syna dal, že je to tu stále horší a horší!? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 16:31:24 | #6249 (6)

Vám ne :-).


 #6246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 16:37:12 | #6256 (7)

Ježíš - Syn Člověka - zamyslete se nad tím! *27179*

Človíček - Člověk Syn Boží - no toto!!! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 16:38:24 | #6257 (8)

Vždyť jsi Milan z Mělníka :-).


1  
 #6256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.11.23 16:41:09 | #6262 (9)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět:
23.11.23 10:23:51 | #6188

*11809* *11809* *11809* Človíček žije v hluboké duchovní temnotě.. Už ani NZ neuznává *3456* Noe přežil potopu..Tady už pomůže jen pomoc z Hůry ( pokud již není pozdě.Baje a báchorky z Človíčkovo bible. *27179*| Předmět: RE:
23.11.23 15:37:02 | #6203 (1)

Človíček žije v Lásce Boží, ale to žádná jitrnice nepochopí!!! *3456*


1 1  


| Předmět:
23.11.23 10:18:52 | #6187

Zjevení Janovo 22:13-15
Bible 21
13 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“

14 Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. 15 Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. *6266*| Předmět: RE:
23.11.23 15:39:12 | #6204 (1)

*9388* A jitrnice tam smí? Divil bych se!!! Navíc se už kazíte a smrdíte... *3456*


1  

| Předmět:
23.11.23 10:14:11 | #6186

*27179* Nejlepší je tomuto člověku vůbec neodpovídat může si svého tatíčka Satana chválit sám protože už je tak posedlý že ho nenapravy ani svatý Petr *27179* Vymyšlené příběhy z knihy človíčkovi.. *11155*| Předmět: RE:
23.11.23 15:41:53 | #6205 (1)

*18047* To jste pochytil v diskuzi: "Bůh Tě miluje!"? Tam to také tvrdili, a když jsem odešel, začali se vtírat sem! Třeba jako jitrnice!!! *2* *2* *2* *2* *2* *2*


1  

| Předmět:
23.11.23 10:06:39 | #6180

Samo písmo Vás usvědčuje z vašich záchvatu.Vy jste očividnym příkladem zarputilého Farizea který uráží vše svaté *3456*| Předmět: RE:
23.11.23 10:11:39 | #6183 (1)
*4585*


| Předmět:
23.11.23 10:03:14 | #6177

*27179* Vždyť jste v nebi žil přeci *27179* Tak nám můžete objasnit i jeho původ! To jsou opravdu fantasmagorie co tu veřejně hlasate.Opet a znovu nic biblického pouze výplod vaší hloupé fantzie zředěné satanen a démony *11155*| Předmět: RE:
23.11.23 10:11:23 | #6182 (1)
*2615*| Předmět: Bůh žije!
23.11.23 09:57:36 | #6176

Bůh žije! (Někdo sice tvrdí, že pouze existuje, ale to nevadí.) Bůh je Živý Bůh. *6364*| Předmět: RE: Bůh žije!
23.11.23 10:11:05 | #6181 (1)

*13293* A tento Živý Bůh je milujícím Otcem (Tatínkem) nás všech lidí... (A je lhostejné, zda někdo v Boha věří nebo ne!!!) My všichni lidé jsme skutečně bratři a sestry před Bohem! Obřízka ani křest na tom nic nemění; jsme synové a dcery Boží! BŮH JE PŘECE POUZE JEDEN - nebo znáte více bohů? Já žádného jiného boha nebo bohyni neznám! Vnímám Živého Boha jako svého a našeho vlastního milujícího Tatínka! Současně je pro mne i ŽIVOU LÁSKOU pro celé lidstvo všech pokolení člověka od počátku! Ano, před Bohem jsou i zesnulí lidé živí a Tatínek jim v předurčený den stvoří nová lidská těla. Ta těla budou stejná, jako kdysi měli, pouze budou zdravá a to bude navenek patrné! Nikdo nebude tělesně postižený! A mnozí zdánlivě omládnou, protože pomine i nemoc vnímaná jako "přirozené" stárnutí... Bude tu veselo! DVOJNÍKŮ TU BUDE POŽEHNANĚ, protože prababička, babička, maminka, dcera, vnučka a pravnučka budou zdánlivě stejně staré! (Ten výčet jsem zkrátil, protože to jistě pochopíte!) TAK SE NECHME MILE PŘEKVAPIT. *34027*| Předmět: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 11:26:02 | #6192 (2)

Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
*30800*
A v ženách se projevuje žensky, mateřsky. a nebo i macešsky, nebo jako hospodinka, s tím nic nenaděláte, to tak je :)
Od toho je Bohem živých.


 #6181 

| Předmět: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 11:30:19 | #6193 (2)

Tak jasně když vnímáte Boha jako nějako modlu někde v nebesích jako svého tatínečka tak potom píšete co píšete, co nemá hlavu ani patu, a je to jenom blábolem.


 #6181 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 15:44:49 | #6206 (3)

To vysvětlete nejprve Ježíšovi, který lidi přesvědčoval, aby se modlili takto:

  • "Otče náš, JENŽ JSI V NEBESÍCH, buď posvěceno Tvé jméno."
  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 15:49:10 | #6210 (4)

Už jsem Vám to psala minule že tohle Svědci Jehovovi znajítaky, jenom první větu z Otčenáše :-).


 #6206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:19:42 | #6236 (5)

Tak ať se Vám mezi nimi daří, jestli Vás ještě nevyhodili pro Vaše rouhání vůči Živému Bohu! *19975*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:21:42 | #6241 (6)

Oni mají Jehovu :-).


 #6236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:22:54 | #6242 (6)

Jo stejně jako vy nevyznávají Boha Otce v sobě, oni jsou s Jehovou ve spojení :-)


 #6236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:28:36 | #6244 (7)

O kousek níž máte cosi k zamyšlení... (Matouš 10:32-33)

Stojí tam: "PŘED SVÝM OTCEM V NEBI"! *9397*

Není tam: "Před svým Otcem ve mně!!!" *33684*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
23.11.23 16:30:48 | #6247 (8)

Tak že znova :
Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #6244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
23.11.23 16:40:06 | #6260 (9)

*9391* Povyšujete učedníky nad Ježíše? *6578*

*3456* Nestačí Vám, že často povyšujete Ježíše na Boha a nad Boha!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 16:42:00 | #6264 (10)

Blafujete, a neb vymýšlíte si zase nějaké svoji historky, přijdu jindy až vy střízlivíte a bude s Vámi rozumnější řeč, mějte se :-)


 #6260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 16:53:44 | #6272 (11)

*15741* To víte, tady nemají lháři a lhářky šanci! *6552*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 16:56:22 | #6275 (12)

Tak nelži.


1  
 #6272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 17:08:40 | #6277 (13)

ODPOUŠTÍM VÁM - chápu, že si Váš Světlonoš zotročil... *3456*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 17:10:34 | #6280 (14)

To je Tvůj Bůh.


 #6277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:29:43 | #6245 (7)

(Tet to nedávno ve svých překladech změnili na to že jsou v jednotě).


 #6242 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 15:46:00 | #6207 (3)

Byl Otec pro Ježíše modlou, jak tu tvrdíte? ANO nebo NE? *2351*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 15:52:03 | #6213 (4)

Vyznával Boha Otce v sobě :-) na rozdíl od Vás :-).

J 14,10 A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.


 #6207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:25:41 | #6243 (5)

*27179* Ale je tu i toto! *27179* (Bible, Matouš 10:32-33) *27179*

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám PŘED SVÝM OTCEM v nebi;
kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu PŘED SVÝM OTCEM v nebi.

*27179* No toto!!! *27179* Ten Ježíš prý mluvil jednou tak a jednou tak! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:32:29 | #6253 (6)

Přečti si Efezským 4/6 jak to je.


 #6243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:38:26 | #6258 (7)

Myslíte si, že učedníci věděli cosi lépe než Ježíš? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
23.11.23 16:40:15 | #6261 (8)

Zkonstatovali jenom to co o tom Ježíš :-).


 #6258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
23.11.23 16:49:08 | #6268 (9)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

(A proč se tedy tak často mezi sebou přeli?)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 16:50:35 | #6269 (10)

Můžete to to svoje ztvrzení nějako něčím doložit ?


 #6268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 17:07:00 | #6276 (11)

(Bible, List Římanům 14:13)
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. *4502*

(Bible, První list Korintským 3:2)
Odkud je mezi Vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? *30360*

(Bible, List Galatským 2:11)
Když pak Petr přišel do Antiochie, POSTAVIL JSEM SE OTEVŘENĚ PROTI NĚMU, protože byl zřejmě v neprávu. *17063*

  • *6552*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.23 17:11:20 | #6281 (12)

To není o tomto :
"SynBoha Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…před 20 minutami | #6268
Reakce na příspěvek #6261
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*
(A proč se tedy tak často mezi sebou přeli?)"


 #6276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh žije!
23.11.23 16:47:57 | #6267 (5)
*30862*


| Předmět: My lidé známe jednoho Boha!
23.11.23 09:25:36 | #6156

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Júúú, ono to tu je opět 2x a já si toho všiml až nyní! Šup s tím pryč! Stačí to tu jednou.