Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 700493x
Příspěvků:
36167

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Všimli jste si toho?
01.12.23 09:30:03 | #8401

Všimli jste si toho? *3456*

Mnozí lidé sem vstoupí a ani nepozdraví! Vím, tato komůrka je virtuální, ale existují i virtuální pozdravy! *13842*

A stejně tak se tito lidé chovají k Bohu Otci svému! Neřeknou mu: "Dobré ráno, (Dobrý den, Dobrý večer, Dobrou noc, . . .) Tatínku můj milovaný!" Ale když něco potřebují, tak se hned k němu pokrytecky lísají! *35060*

  • *3456*


| Předmět: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 09:35:40 | #8405 (1)

Rozjímám tu... *4372*

Znáte člověka bez viny? *3975*

Človíček zná nevinné lidi pouze z nebe, protože tam už je Tatínek - náš jediný Bůh, Panovník a Spasitel - morálně uzdravil a ti lidé mají Z MILOSTI BOŽÍ živé a naprosto láskyplné srdéčko... *8164*| Předmět: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 09:50:32 | #8420 (2)
  • *17601* *17601* *17601*

Vím, mezi námi žijí lidé, co ostatním pyšně tvrdí: "Já jsem křesťan! Já jsem křesťanka!" A sdělují to tónem: "Já jsem svatý! Já jsem svatá!" A myslí si, že své posluchače obelstí, když svou hříšnost pokrytecky zatají! *3456*

Ale Bůh žije! Boha Otce lidstva nikdo z nich neobelstí! A beztrestnost nemají - krutá poprava Ježíše pokřtěné lidi před Bohem neomilostnila, jak se obelhávají nebo jak jsou pokřtěným panstvem obelháváni!!! Poprava může být cestou milosti popravenému člověku, to ano, ale ne tlupě hříšných pokřtěných lidí, kteří se neštítí páchat odporné zločiny!!! Kdejaký "mafián" je katolíkem a jejich církev je největší "pračkou špinavých peněz"! JÁ PŘEJI BOŽÍ MILOST LIDEM VŠEM, A TO I TĚM "MAFIÁNŮM", ALE NEOBELHÁVÁM LIDI, ŽE TU MILOST MAJÍ JISTOU, PROTOŽE TU BYL JEŽÍŠ POPLIVÁN, SADISTICKY ZBIČOVÁN A KRUTĚ POPRAVEN. A tyto lži tu pokřtění hodnostáři šíří dnes a denně!!! *6578*

  • *17601*


| Předmět: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 19:09:47 | #8524 (3)

absolutní ultra-bludo-lživo-žvást....perly psychicky vyšinuté mysli...


 #8420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 19:45:14 | #8534 (4)

Vy víte, že se Človíček nemýlí, ale nemáte odvahu to přiznat! *11171*| Předmět: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 10:02:24 | #8437 (2)

Nikdo není dokonalý, ani ten největší a nejvyšší duchovní.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 10:10:38 | #8449 (3)

A je proto velmi zlé, že si to ve svém srdci ani ve své duši nebo ve své mysli nepřiznají a snaží se ostatním lidem kázat o morálce! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 10:21:54 | #8461 (4)

Na to něco bude. Pokud si svou omezenost, kterou způsobuje jejich lidství, uvědomí, pak se teprve mohou stát příkladem pro ostatní.
Přesto jejich cestou nikdy nepůjdou, neb ta je jenom naše:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 10:32:03 | #8467 (5)

Každý člověk je jedinečný a má od Boha předurčenu i svou jedinečnou cestu!

Ovšem novodobé křesťanství to neuznává a nutí lidi, aby se stali otroky a nevolníky pokřtěných hodnostářů!

  • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 17:42:21 | #8523 (1)

Ano, všimla jsem si ,že ani ty nikdy nepozdravíš.... ANI TY!!!! Jak můžeš vědět jestli zdravím Boha a Ježíška a ostatní Svaté? njn já vlastně zapoměla že jsi Adam promin *5655* *33886* *33886* tak že ty víš všechno *23529* *33886*


 #8401 

| Předmět: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 19:46:23 | #8536 (2)

Lhaní máte v krvi, co!? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 20:23:50 | #8572 (3)

čím jsem lhala? to bych chtěla vědět *2* pravda je LEŽ?


 #8536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všimli jste si toho?
01.12.23 21:20:38 | #8593 (4)

V čem jste lhala? Zmíním se o té Vaší poslední lži, kdy tu tvrdíte, že vím všechno!!! TO JE HODNĚ ODPORNÁ LEŽ - VŠECHNO VÍ POUZE BŮH. A já Bohem nejsem a nebudu!!! *3456*| Předmět: Vím, není to snadné!
01.12.23 09:12:37 | #8393

*3456* Vím, není to snadné, veřejně přiznat svou hříšnost! *3456*

*3456* A tak tu lidé lžou a lžou a myslí si, že nikdo jejich hříšné skutky nezjistí! *3456*

*4502* Ale pozor, nejde tu o lidi, těm jste většinou lhostejní, když Vás nechtějí ďábelsky zneužít - jde tu o Váš vztah k Bohu, kterému se Vaše pokrytectví asi moc nezamlouvá! I když, kdo ví!!! Ale to, jak si ve své hříšnosti lebedíte, se mu jistě líbit nemůže - to si alespoň myslím já... *11171*| Předmět: RE: Vím, není to snadné!
01.12.23 09:22:35 | #8398 (1)

Jsem-li lhář, Bůh to ví! *13842*

Jsem-li podvodník, Bůh to ví! *13842*

Jsem-li zloduch a zločinec, Bůh to ví! *13842*

Jsem-li posedlý Satanem nebo démony, Bůh to ví! *13842*

ALE VY O MNĚ VÍTE POUZE TO, CO JSEM VÁM O SOBĚ SDĚLIL - co se Vám hodí k pomluvám, to proti mně ďábelsky zneužíváte, a co se Vám k pomluvám nehodí, to ďábelsky snižujete a zesměšňujete! A pozor!
Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš to ví!!! *3456* *13842*
| Předmět:
01.12.23 08:39:19 | #8373

Jan 3:16-19
Bible 21
16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. 17 Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. 18 Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. 19 A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. *6266*| Předmět: RE:
01.12.23 08:47:24 | #8380 (1)

Já jsem to! *34027*

A Vy jste ten, jehož skutky jsou dosud zlé... *3456*

  • *3456* *15154* *22971* *15154* *3456*


| Předmět: Kuk!
01.12.23 08:37:05 | #8371

*31328* Kuk! *14695* Dobré ráno! *31328*


1  

| Předmět: RE: Kuk!
01.12.23 09:41:34 | #8408 (1)
*24807*


| Předmět: RE: RE: Kuk!
01.12.23 09:52:02 | #8423 (2)
*4301*

1  

| Předmět:
01.12.23 08:21:55 | #8368

Ježíš řekl:) Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého [otce] a svou matku, nemůže se stát mým [učedníkem]. A kdo nemiluje svého [otce] a svou matku tak jako já, nemůže být mým [učedníkem]. Neboť má matka, která (… chybí 1-2 slova …) ale moje pravá [matka] mi dala život.

Odpovědět
Koukám " Nové předělané učení JK k obrazu svému *33102*| Předmět: RE:
01.12.23 08:39:23 | #8374 (1)

Pravdou je, že Ježíš svou rodinu opustil... *34862*

Marie i jeho sourozenci ho totiž považovali za blázna! *11295*| Předmět: RE: RE:
01.12.23 08:46:18 | #8379 (2)

Marek 3
21Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl.
31Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“
33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“
34Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři!
35Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“


 #8374 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 08:48:01 | #8381 (3)
*23658*


| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 09:44:35 | #8413 (3)

Tohle bylo před tím:-)| Předmět: RE: RE:
01.12.23 09:42:28 | #8409 (2)

A nemohl mít i dvě matky?
Jednu adoptivní a jednu skutečnou?| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 09:53:59 | #8425 (3)

Měl a má jednoho milujícího Otce jako my všichni ostatní! *12216*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 10:06:10 | #8443 (4)

A hospodinku:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 10:11:40 | #8451 (5)
*6578* *7266* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 10:23:16 | #8462 (6)

Láska nevyhledává určité pohlaví:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 10:34:14 | #8469 (7)

*4502* Lidstvo tvoří muži, ženy a děti, to ano, ale Bůh je den Bůh a není člověkem!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 11:23:50 | #8474 (8)

Ty zase nejsi žádný boží syn.


 #8469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 13:13:44 | #8481 (9)
  • *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:26:36 | #8527 (8)

Na tom nesejde, nebo o to spíš.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:30:21 | #8529 (8)

Obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena, jsou jedním tělem, to mají asi taky po Bohu :-).


 #8469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:47:07 | #8537 (9)
*2615*


| Předmět: RE:
01.12.23 09:36:24 | #8407 (1)

Možná to původní, jež se nehodí k obrazu Ježíšovu.
| Předmět:
01.12.23 08:20:07 | #8367

Matouš 10,34 - 11,1
Po přečtení
Ježíš řekl svým apoštolům: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu." Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.

Matouš 10,34 - 11,1..| Předmět: RE:
01.12.23 08:40:30 | #8375 (1)

Tenkrát Ježíš lidi rozeštvávat uměl - dnes už je jiný! *6904*


1 1  

| Předmět: RE:
01.12.23 09:34:37 | #8404 (1)

Jde v NZ o Lukáše 14,26:
Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.| Předmět: RE: RE:
01.12.23 09:55:15 | #8427 (2)

Dnes už tak pyšný není... *33684*| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 10:17:05 | #8454 (3)

Doplnil bych ten výrok:
(Ježíš řekl:) Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého [otce] a svou matku, nemůže se stát mým [učedníkem]. A kdo nemiluje svého [otce] a svou matku tak jako já, nemůže být mým [učedníkem]. Neboť má matka mne porodila, ale moje pravá [matka] mi dala život.| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 10:35:44 | #8471 (4)

Chcete se zalíbit paní "kroky"? *6578* *6578* *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:27:14 | #8528 (5)

Ono se to dá chápat i jinak.| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:34:18 | #8530 (4)

Ježíš za svoji matku a sestru prohlásil svoje učednice:

Matouš 12
50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
Marek 3
35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“
L 8
21On jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“


 #8454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:36:30 | #8531 (5)

No jo a zdejší Syn Boha nemá žádnou matku.
Kdo vi proč ne ?


 #8530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:43:10 | #8532 (6)

Proč? Protože ho stvořil a oživil Bůh jako prvního člověka ze všech lidí! *9397*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:44:14 | #8533 (7)

To i nikoho jiného :-) ?


 #8532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:46:07 | #8535 (7)

Přeci většina dcer "doroste" a nebo "dozraje" v matky, Ježíš ženám tuto možnost dává ale ty ne :-).


 #8532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:49:11 | #8539 (8)

Opět překrucujete pravdu, ale to je u Vás běžné! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:51:19 | #8543 (9)

A z matek se stávají babičky i prababičky přeci :-).
To je běžné ale u Vás je to nějako jinak?


 #8539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:54:57 | #8546 (10)

Všímáte si, jak ignorujete muže? Z žen děláte vrchol stvoření, ale existenci mužů zamlčujete! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.12.23 19:59:26 | #8549 (11)

Žena je vrcholem stvoření neb byla stvořena jako poslední: jako nejdokonalejší bytost :-)


 #8546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.12.23 21:22:29 | #8595 (12)

Rouhačko!!! *7266*

NEDOKONALEJŠÍ BYTOSTÍ JE BŮH. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.12.23 23:22:21 | #8687 (13)

O Bohu se v Bibli nepíše že je bytost, bytosti v Bibli jsou ale Bůh bytostí v Bibli nazván není :-).
Ty nejsi Syn Boží ale diletant a drzý mluvka :-).


 #8595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 00:59:05 | #8698 (14)

*4502* Opakuji Vám, máme právo používat všechna slova a nejenom ta, která jsou v Bibli! Vy máte snahu Boha napasovat do lidských těl, ale já Tatínka vnímám tělesně! Je nám velmi podobný!!! A kdybyste nezabloudila ve lžích pokřtěných lidí a přemýšlela o svědectvích lidí zaznamenaných proroky z Izraele a Mojžíšem, kteří Boha viděli a mnohdy s ním osobně hovořili, chápala byste, že pravého Živého Boha lze za jsoucí bytost označit! Já nevím, co jste prožila! Ta povídačka o slunci, které se Vám vydávalo za Ježíše, zní skutečně ďábelsky, protože Satan se za anděla světla vydává!!! Ale to je mezi Bohem a Vámi! Človíčkův Bůh má tělo podobné lidskému! Lze ho vidět, lze s ním hovořit, lze mu podat ruku, lze ho obejmout! Ten Váš "bůh" je neviditelný a je podle Vás součástí lidských vnitřností a to zní hodně divně! Navíc se tak ve Vašem tvrzení stává spoluviníkem Vámi spáchaných hříchů, protože kdyby byl ve Vás, měl by mnohem větší vinu než Vy!!! TO JEN, ABY BYLO JASNO, JAK VÁS OBSAH KNIH "NZ" ZBAVIL SOUDNOSTI. Uvědomte si, že ani Ježíš nebyl do popravy neomylný!!! Lidsky řečeno: "Často plácal nesmysly!" *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 02:32:20 | #8705 (15)

Vy Tatínka vnímáte tělesně ?
Vy jste homosexuál ?
A když jej vnímáte tělesně tak proč mu píšete ?
A proč do diskuzí ?


 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 09:30:39 | #8743 (16)

Tak toto je hodně hnusné! Možná jste prožila nějaký incestní vztah ve své pokrevní rodině, ale většina lidí to má jinak! Synové a dcery objímají své tatínky a maminky, babičky a dědečky a sourozence nebo naopak a není v tom ani stopa sexuality!!! Navíc sexuality tak zvrácené, jak se mě tu snažíte nenávistně pomluvit! KROŤTE SE! *4502*

A mé psaní Tatínkovi? Má být inspirací pro věřící lidi, kteří neví, jak Boha oslovit! Ale má vyznání lásky pramení v mém srdci a jsou pravdivá!!! Miluji Tatínka láskou milujícího syna... *17063*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 09:37:28 | #8753 (17)

Napsal jste že vnímáte Boha tělesně:
1K 15,44 Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.

A co myslíte si že je u Boha ?


 #8743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 02:33:03 | #8706 (15)

Ale ale Je nám velmi podobný ?
Tak že nevypadá jako mi ženy ?


 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 02:36:26 | #8708 (15)

Ve lžích pokřtěných lidí jste zabloudil vy, to vy říkáte co říkají pokřtění lidé, například že máte k Bohu vztah a nebo že Bůh je bytost a nebo osoba, to říkají pokřtění lidi :-).


1  
 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 02:40:56 | #8709 (15)

Svatého Pavla obklíčilo světlo z nebe a byl to Ježíš Kristus, kterého ale neviděl, slyšel jen hlas, a to o sobě říká i Bůh:
Deuteronomium 4
12I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas.
15V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu;


1  
 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 02:43:26 | #8710 (15)

?"Často plácal nesmysly!"?
To nemáte posuzovat podle sebe :-).


1  
 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 02:46:16 | #8712 (15)

Jr 12,2 Štěpuješ je, ano i vkořeňují se; rostou, ano i ovoce nesou ti, jejichžto úst blízko jsi, ale daleko od ledví jejich.


 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 07:39:41 | #8718 (15)

Píšeš: "Lze ho vidět, lze s ním hovořit, lze mu podat ruku, lze ho obejmout!!
*14521*
Měla by jsem se dotaz , on se ti představil?
Jak víš že to byl a nebo je Bůh ?


 #8698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 09:33:01 | #8745 (16)

Vím to! *15741*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 09:43:09 | #8755 (17)

Jenom že to mohl být i někdo jiný :-).
Vy mně neustále předhazujete někoho jiného a ne Krista, tak to ale vy se už tuplem můžete mýlit v identifikaci dotyčného :-)..


 #8745 

| Předmět:
01.12.23 07:50:00 | #8364

Dekuji ji ti bože *3438*| Předmět:
01.12.23 07:49:25 | #8363

Nas bub nas pán *3438*| Předmět: RE:
01.12.23 07:57:10 | #8365 (1)

Bub, bubky a bubčatá :-)
*7228*


1  
 #8363 

| Předmět: RE: RE:
01.12.23 08:32:26 | #8369 (2)
*6939*

 #8365 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 08:35:39 | #8370 (3)

To je v pořádku, kdo nikdy neudělal překlep! *15741*| Předmět: RE: RE:
01.12.23 09:15:20 | #8395 (2)

*5671* Tak vychováváte "vnoučata"? *6578*| Předmět:
01.12.23 07:48:45 | #8362
*2252* *34931*


| Předmět: RE:
01.12.23 08:45:14 | #8377 (1)
*2210* *34041*


| Předmět:
01.12.23 06:29:06 | #8360
zústan v klidu synu Boží *2*
*1247* *1247* *1247* *17163*


| Předmět: RE:
01.12.23 08:44:31 | #8376 (1)

*3521* Vím, že i pohané umí zpívat! *15389*

*3456* A mnozí pokřtění lidé mezi zaryté pohany patří!!! Další jsou ateisté!!! Cestou Ježíše nejde z pokřtěných lidí skoro žádný člověk! POKRYTECTVÍ JE POKŘTĚNÝM LIDEM VLASTNÍ... *6578*


1  

| Předmět: RE: RE:
01.12.23 12:05:06 | #8475 (2)

to jsou kecy *30413* *17163*


 #8376 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 13:09:08 | #8476 (3)

Tak "nekecejte"! Omluvte se Bohu Otci svému! A kajte se!!! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 17:38:17 | #8522 (4)

JÁ SE OMLOVAT NEMÁM ZA CO,TO TY KECÁŠ, NE JÁ, TAK SE LASKAVĚ OMLUV TY A KAJ SE !!!!! *17163*


 #8476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 19:51:45 | #8544 (5)

Klasika! Paní "Svatá"! Takové bývají největšími hříšnicemi!!! *6578*