Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723768x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
01.12.23 20:25:03 | #8573

*11809* Za chvilku přijde znovu musí se poradit s démony a jejich tatíčkem satanem co odpovědět *27179* Chudáci sousedi to musíte hlasitě kvilet když s vámi šíjou *11809* *7924* *14704* *33102*



| Předmět: RE:
01.12.23 20:54:06 | #8584 (1)
*6084*


| Předmět:
01.12.23 20:22:24 | #8571

Prozradíte nám jména těch démonů *27179* Jidáš byl též s Vámi v nebi ? Co Vám říkal ? *27179* *14704* *5594*



| Předmět: RE:
01.12.23 20:55:17 | #8586 (1)
*561*


| Předmět:
01.12.23 20:19:25 | #8567

*5595* Určitě budete znát i Vaše bratry démony *7924* *7924* Kolík vás bylo vyhozeno z nebe? *27179* Do Vašeho těla se nastěhovala celá legie démonů *7924* *7924* *33102*



| Předmět: RE:
01.12.23 20:21:11 | #8569 (1)
*31844*


| Předmět: Tatínku! Děkuji Ti!
01.12.23 20:18:38 | #8566

*12694* Tatínečku můj milovaný! Děkuji Ti! *34027*


1  

| Předmět: RE: Tatínku! Děkuji Ti!
01.12.23 20:20:48 | #8568 (1)

*12694* Ty jsi mou i naší ŽIVOU LÁSKOU, Tatínečku můj milovaný! *34027*

*12694* Ty jediný jsi naším Živým Bohem, Panovníkem a Spasitelem! *34027*


1  

| Předmět:
01.12.23 20:12:26 | #8557

Reakce na příspěvek #8525
Proroctví o mém návratu máte v Bibli... *27179* Ano Synu satanův proroctví jak šité na míru na vaší osobu *7924* *33102*



| Předmět: RE:
01.12.23 20:14:02 | #8558 (1)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět:
01.12.23 20:10:03 | #8556

Zjevení 12:12 CSP
Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.” Tady se o Vás píše zcela přesvědčivě *14704* *33102* To je ta vaše demonska " lasecka" *27179*



| Předmět: RE:
01.12.23 20:14:38 | #8560 (1)
*47* *47* *47* *47* *47* *47* *47*


| Předmět: RE:
01.12.23 20:16:17 | #8562 (1)

Jojo a Zjeveni 12:13 Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, :-) *


 #8556 

| Předmět: RE: RE:
01.12.23 20:16:51 | #8564 (2)

Vás? *22640*


1  

| Předmět: RE: RE: RE:
01.12.23 20:18:30 | #8565 (3)

Vy míváte pifku na všechny ženy :-).


 #8564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.12.23 20:21:39 | #8570 (4)

Ne! *33684*



| Předmět:
01.12.23 20:08:00 | #8554

*27179* V jednom má Synsatana pravdu v bibli o jeho návratu je skutečně zmínka *14704*



| Předmět: Kolik pokřtěných hříšníků sem Bůh ještě…
01.12.23 20:01:48 | #8551

*3521* Kolik pokřtěných hříšníků sem Bůh ještě přivede? *3456*



| Předmět: Prdelka
01.12.23 15:40:40 | #8520

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Hnusně sprostý příspěvek!



| Předmět: RE: Prdelka
01.12.23 16:27:43 | #8521 (1)

Ty máš dost chlape


 #8520 

| Předmět:
01.12.23 15:20:07 | #8517

Vždy se tu ukáže šulibrk🤣



| Předmět: RE:
01.12.23 15:23:27 | #8518 (1)

*3456* Deviantů je na internetu hodně! *35060*


1