Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 702972x
Příspěvků:
36192

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
01.12.23 10:13:10 | #8452


| Předmět: RE:
01.12.23 10:17:28 | #8455 (1)
*429*


| Předmět:
01.12.23 09:55:16 | #8429

Venku je krasně a za mesic je novy rok *3438*| Předmět: RE:
01.12.23 09:56:43 | #8430 (1)

*33770* Ano, i dnešní den je naplněný Boží Láskou... *33792*| Předmět:
01.12.23 09:50:42 | #8422

Jak slyší o Ježíši Kristu má záchvat zuřivosti *14704* *33102*


1  

| Předmět: RE:
01.12.23 09:58:59 | #8431 (1)

A kdo? Sdělte tomu člověku, že pravý, v nebi žijící Ježíš je naším milovaným bratrem a přítelem! Jistě bude mít radost, že i Ježíš je Boha milujícím člověkem! Pouze nevím, jak Vám, zarytému ateistovi, uvěří! *11104*


1  

| Předmět:
01.12.23 09:48:21 | #8419

*6873* *33102* Útoky ze strany ďábla jsou dnes enormní chudák Človíček *3456*| Předmět: RE:
01.12.23 10:00:30 | #8433 (1)

Človíček je Tatínkův a Tatínek ho chrání i před Vámi! *22063*| Předmět:
01.12.23 09:47:40 | #8418
*2236*

1  

| Předmět: RE:
01.12.23 10:01:26 | #8435 (1)

Pozor! *10627*
| Předmět:
01.12.23 09:46:50 | #8416

*11809* Človíček má opět záchvat *11809*


1  

| Předmět: RE:
01.12.23 09:47:13 | #8417 (1)

Nemá *3438*


1  
 #8416 

| Předmět: RE:
01.12.23 10:06:15 | #8444 (1)

Nedostávám záchvaty jako Vy nebo "bumbumbum"! *33684*
| Předmět:
01.12.23 09:44:38 | #8414

lpění a nenávist))| Předmět: RE:
01.12.23 10:02:37 | #8438 (1)

Vyjmenováváte si své hříšné vlastnosti? *11295*


1  


| Předmět:
01.12.23 09:44:22 | #8412
*2252*


| Předmět: RE:
01.12.23 10:02:53 | #8439 (1)
*2351*| Předmět:
01.12.23 09:43:29 | #8411

Lukáš 14:26 B21
„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem.

B21: Bible 21 O nenávisti v těch verších není žádná zmínka *5726* Význam těchto slov je úplně jiný!| Předmět: RE:
01.12.23 10:04:47 | #8440 (1)

Je vidět, co čemu bylo předlouhou a nepochopení, které vedlo k okleštění.


1  

| Předmět: RE:
01.12.23 10:05:02 | #8441 (1)

Mně je u Tatínka dobře! A pravému Ježíšovi nebo Muhammadovi je u Boha Otce lidstva dobře také! *4437*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

1  

| Předmět:
01.12.23 09:42:42 | #8410

Buh o nas vi vse a to je dobre *3438*| Předmět: RE:
01.12.23 10:07:55 | #8447 (1)

Ano, Bůh zná o nás CELOU PRAVDU. *34031*