Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 481803x
Příspěvků:
23966

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
07.12.23 08:02:09 | #10067

Tady Bůh není *5726* Udělal sis Boha z diskuze? *27179* Co to jsou za prašivé modlitby? Obviňujes Boha z lidské nedokonalosti a zločinů *5726* Já ti půjdu jednu lisknout a pak řeknu že za to může Bůh .Ty jseš vážně osel pomazaný démone *6873* *33102*


1  

| Předmět: RE:
07.12.23 08:26:38 | #10073 (1)

*4372* To je možné, že Vy jste chytrý a já jsem hloupý! *5671*

*20811* Doufám, že Vám to až tak nevadí, bratře a příteli můj! *19975*

  • *15154* *2351* *15154*| Předmět: Opakuji si:
06.12.23 21:36:23 | #10056

Opakuji si: "Otče! Lásko moje! Ty jsi náš Bůh i Panovník a máš za nás zodpovědnost!" *17063*| Předmět: RE: Opakuji si:
06.12.23 21:40:30 | #10057 (1)

*3456* Ptám se Tě: "Stvořil jsi nás, abychom se tu zabíjeli a vraždili? Stvořil jsi nás, abychom se navzájem vykořisťovali, podváděli a okrádali? Stvořil jsi nás, abychom se mezi sebou nenáviděli a pomlouvali?" *19975*


1  

| Předmět: RE: RE: Opakuji si:
06.12.23 21:46:01 | #10058 (2)

*3456* Tatínku! Já jsem zločinec!!! Ale co Ty? Libí se Ti srdceryvný pláč malých dětí a jejich rodičů? Líbí se Ti, když se jedni přejídají a druzí hladoví? Líbí se Ti, když Tebou ustanovení jedinci vykořisťují všechny ostatní? Nám zločincům pomáháš páchat další a další odporné zločiny!!! Nestydíš se? *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji si:
06.12.23 21:52:58 | #10060 (3)

*35060* Otče! Ty jsi náš Bůh! Náš Živý Bůh!!! Ty jsi náš Panovník i náš Soudce!!! To vím a respektuji, ale nechci páchat zlo! Já nechci být zlý!!! PROČ TEDY MUSÍM BÝT ZLODUCHEM A ZLOČINCEM? *3456*

*35060* Z Tvé vůle jsem Kristus! Hřeším a jsem zlý!!! Co jsem to za Krista? *3456*

*12694* Miluji Tě a omlouvám se Ti, ale už je toho na mne moc... *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Opakuji si:
06.12.23 21:55:52 | #10062 (4)

*3456* Ano, miluji Tě, Tatínku můj milovaný! Mám Tě moc a moc rád... *3456*

  • *12694* *15154* *3456* *15154* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji si:
06.12.23 21:57:35 | #10064 (5)

*12694* Mám Tě moc a moc rád, Lásko moje... *12694*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji si:
06.12.23 21:58:37 | #10066 (6)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: Jsme lidé?
06.12.23 19:47:47 | #10052

Jsme lidé? *9388*

Já tomu věřím, že jsme lidé! *13845*| Předmět: RE: Jsme lidé?
06.12.23 19:53:31 | #10055 (1)

A lidé by měli mít k Bohu Otci svému lásku a úctu! *34027*| Předmět:
06.12.23 19:36:31 | #10041

Budu asi používat tento *6807*| Předmět: RE:
06.12.23 19:37:17 | #10043 (1)


| Předmět: RE: RE:
06.12.23 19:43:07 | #10049 (2)
*6942*


| Předmět: RE:
06.12.23 19:43:24 | #10050 (1)
*35093*


| Předmět:
06.12.23 19:34:54 | #10039

Nelíbí se mi ten smajlík, který se směje - spíš vysmívá. Když se chce člověk jen souhlasně pousmát nemá k tomu příhodný ekvivalent.| Předmět: RE:
06.12.23 19:42:37 | #10048 (1)

A co tento? *12895*| Předmět:
06.12.23 19:25:58 | #10022

Někdo mě nutí, abyh ten příspěvek odstranil, i když jsem předpokládal, že ti dva lidé spolu žertují!
Že by Bůh?:-)| Předmět: RE:
06.12.23 19:28:17 | #10027 (1)

Ne, Bůh to nebyl. *33684*| Předmět: RE: RE:
06.12.23 19:31:59 | #10031 (2)

Nečetl jsme to, asi je to dobře.| Předmět: RE: RE: RE:
06.12.23 19:45:33 | #10051 (3)

Nebylo to až tak hrozné, navíc na to paní "Kamila" stejně vtipně reagovala! (To tam je zřejmé!) *17323*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.12.23 19:50:54 | #10054 (4)

Možná se to později té paní v hlavě "rozleželo" nebo tu má tajného ctitele, kterému se to nelíbilo, že by tam byla s někým jiným než s ním! *2756*| Předmět:
06.12.23 19:20:43 | #10018
*35234* *6769* *5503*


| Předmět: RE:
06.12.23 19:29:04 | #10028 (1)
*30809*


| Předmět:
06.12.23 19:20:07 | #10017

*6873* Mají nad Vámi moc a Vy jim tak oddaně sloužíte *3456*| Předmět: RE:
06.12.23 19:27:32 | #10025 (1)

Obelhali Vás! Moc mají nad Vámi... *3456*| Předmět:
06.12.23 19:18:29 | #10016

Říkám pravdu SynuBoha ( tohoto světa) Vy ji však nechcete přijmout *3456*| Předmět: RE:
06.12.23 19:26:42 | #10023 (1)

To víte, jitrnicím nevěřím. *33684*


1  

| Předmět:
06.12.23 19:16:36 | #10012

2 Korintským 4:4 B21
Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.

B21: Bible 21..Ano človíčku sloužíte opravdu bohu ale tohoto světa *3456* *6820*| Předmět: RE:
06.12.23 19:25:35 | #10020 (1)

Ano, v mém srdci je hoden slávy pouze Živý Bůh, náš Otec! *34027*