Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 491010x
Příspěvků:
24632

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: A jdu si koupit něco k snídani!
08.12.23 07:55:03 | #10276

A jdu si koupit něco k snídani! *33124*


1  

| Předmět: Lidé! Dobré ráno!
08.12.23 07:07:53 | #10241

*33770* Lidé! *15154* Dobré ráno! *6904*

*33792* Zdravím Vás ve jménu Lásky Boží našeho milujícího Otce, který jediný je naším Živým Bohem, Panovníkem a Spasitelem! *34027*| Předmět: RE: Lidé! Dobré ráno!
08.12.23 07:09:26 | #10244 (1)

*33792* Ano, máme tu nový Boží den - DEN LÁSKY A MILOSTI NAŠEHO MILUJÍCÍHO TATÍNKA! *33792*| Předmět: RE: RE: Lidé! Dobré ráno!
08.12.23 07:20:01 | #10249 (2)

*8734* Ano, Živý Bůh - A JINÝ BŮH VE VESMÍRU NEEXISTUJE - je naším milujícím a mnou milovaným Tatínkem nás všech lidí! Neexistuje člověk, který by nebyl dnes Tatínkem milován! *4511*

*3456* Otázkou je, jak dopadnou lidé, kteří mají dnes záporné životní role a libují si v nich! *3456*

*33770* Já sice přejí milost Boží našeho Otce lidem všem! Tedy i všem lotrům, lumpům, darebákům nebo lidem pokřtěným, ale na Otci záleží, jak se zachová!!! Ani náš milovaný bratr a přítel Ježíš nemůže rozhodnutí Živého Boha změnit!!! JAK BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ ROZHODNE, TAK SE STANE. Neexistuje síla, která by Tatínka donutila, aby své plány s lidstvem změnil... *19975*| Předmět: RE: RE: RE: Lidé! Dobré ráno!
08.12.23 07:23:48 | #10251 (3)

*15154* *22971* *15154* Ovšem modlit se za spásu celého lidstva můžete! ULEVÍ SE VÁM. Můžete dnes a denně prosit o milost pro všechny zloduchy a zločince!!! Navíc nemáte jistotu, zda mezi ně nepatříte!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé! Dobré ráno!
08.12.23 07:29:53 | #10254 (4)

*3456* Já to mám jednoduché, já mezi zloduchy a zločince patřím, ale Vy si uvědomte, že čím větší kladné mínění o své "bezúhonnosti" máte, tím je pravděpodobnější, že opak je pravdou a že Vy osobně mezi převeliké hříšníky, zloduchy a zločince patříte také!!! *3456*| Předmět: Demokracie?
07.12.23 21:48:10 | #10229

*7266* Demokracie? *6578*

*7266* Demokracie je nelítostný vykořisťovatelský kapitalismus zabalený v pozlátku!!! *33884*| Předmět: Žádný!
07.12.23 20:32:32 | #10217

Žádný vůdce církve nebo sekty ani žádná vůdkyně církve nebo sekty Boha nezastupuje!!! *33684*

Tvrdí-li to, potom se mýlí nebo lžou!!! *6578*| Předmět: RE: Žádný!
07.12.23 20:37:02 | #10218 (1)

Církvím a sektám vládnou nelítostní politici nebo chamtiví obchodníci!!! Často politikaří a obchodují současně! Chtějí být velmi bohatí a chtějí mít neomezenou moc nad lidmi! *6578*| Předmět: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:20:07 | #10219 (2)

*12694* Kdo je Bůh krom Živého Boha ("JHVH"),
kdo je Panovníkem lidstva, ne-li Bůh náš jediný!? *12694*

*3456* V Česku vznikla nová šlechta, do které patří politici, soudci, vojáci, policisté a nově i lékaři a zubaři!!! Tato nová šlechta doufá, že může ostatní lidi utiskovat a vykořisťovat!!! *3456*

*35060* Možná jsou mezi nimi výjimky - to ví ale pouze Bůh! *11295*| Předmět: RE: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:22:21 | #10221 (3)

*33792* Bůh, náš Otec, nás před tou novodobou šlechtou ochrání!!! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:26:41 | #10223 (4)

*34041* My všichni lidé si jsme před Bohem rovni a Bůh členy novodobé šlechty v Česku rázně donutí, aby to respektovali. Budou-li se vzpouzet, potom půjdou do vyhnanství!!! *11104*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:31:40 | #10224 (5)

*12694* V Česku už brzy skončí to ďábelské vykořisťování lidí lidmi! A to jak světské, tak i církevní!!! Všichni vykořisťovatelé, kteří nebudou činit pokání, půjdou skutečně do vyhnanství!!! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:38:14 | #10225 (6)

*12694* Z Česka odtáhnou i nadnárodní vykořisťovatelé!!! Lid v Česku už jimi nebude vykořisťován!!! PŘESTANOU SI MNOUT RUCE, JAK HEZKY TU MAJÍ ZKORUMPOVANÉ POLITIKY!!! Budou vyhnáni společně! BŮH TO UČINÍ - A UČINÍ TO RÁZNĚ! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:39:59 | #10227 (7)

*33792* Tatínek prostý lid ochrání - ten zázrak se stane! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žádný!
07.12.23 21:44:59 | #10228 (8)

*34031* Veškeré moci v Česku se ujme Bůh! On tu moc má i dnes, ale nevyužívá ji, aby se poznalo, kdo je darebák a kdo ne!!! Už brzy svou absolutní moc ale veřejně ukáže!!! *33792*| Předmět:
07.12.23 20:14:41 | #10214
*6822* *5503* *7011*


| Předmět: RE:
07.12.23 20:16:43 | #10215 (1)
*33697* *6761* *784* *6761* *33697*


| Předmět: Ano, mým jediným Bohem je Stvořitel . .…
07.12.23 19:52:33 | #10206

Ano, mým jediným Bohem je Stvořitel a Otec náš! *33770*

Bůh Stvořitel a Otec náš je pro mne i jediným Panovníkem a Spasitelem lidstva! *15741*| Předmět: RE: Ano, mým jediným Bohem je Stvořitel…
07.12.23 19:57:28 | #10207 (1)

Žádný Bohem stvořený tvor se Stvořiteli nevyrovná!!! *33684*

Stvořiteli se nevyrovná ani žádný anděl nebo člověk!!! *33684*

Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš má absolutní moc v nebi i na zemi! *13842*| Předmět: RE: RE: Ano, mým jediným Bohem je…
07.12.23 20:05:18 | #10209 (2)

*14695* Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva se nevyrovná ani Ježíš nebo Muhammad, ale nebojte se, ti dva to ví a velmi jim to vyhovuje! Oba jsou věrnými Božími služebníky! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, mým jediným Bohem je…
07.12.23 20:09:12 | #10210 (3)

Uctívání Ježíše nebo Muhammada lidmi je tedy nemístné! *3456*

Uctíván má být Bůh a ne lidé nebo andělé!!! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, mým jediným Bohem…
07.12.23 20:12:13 | #10212 (4)

Jen Bůh vládne všem lidem spravedlivě!!! *13842*

Ano, jen a jen Bůh! *34027*| Předmět:
07.12.23 19:35:45 | #10189
*33919* *33919* *16588* *16588* *16588* *33919* *33919*


| Předmět: RE:
07.12.23 19:39:04 | #10195 (1)

Kde jste ty "smajlíčky" objevil? *35239*| Předmět: RE: RE:
07.12.23 19:35:24 | #10188

Nepočítal bych to, stačí nám na to chí kvadrát rozdělení:-)| Předmět: RE: RE: RE:
07.12.23 19:40:03 | #10197 (1)

Důvěřuj, ale prověřuj. *4502*| Předmět:
07.12.23 19:33:26 | #10182


| Předmět: RE:
07.12.23 19:40:52 | #10200 (1)
*6991*| Předmět:
07.12.23 19:32:06 | #10175
*6807* *6807* *6807* *6807* *6807* *6807* *6807*


| Předmět: RE:
07.12.23 19:42:55 | #10202 (1)
*6606* *6606* *6606* *6606* *6606* *6606* *6606*