Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 570975x
Příspěvků:
29253

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Opakuji:
07.12.23 09:06:05 | #10103

Opakuji: "Živý Bůh, náš Otec, Panovník a Spasitel, nás miluje takové, jací jsme!" *34027*

*3456* A TO MNOZÍ LIDÉ NECHÁPOU, PROTOŽE TO NENÍ ZAPSÁNO V BIBLI, která se pro ně stala jejich božstvem místo Otce! *3456*


1  

| Předmět: RE: Opakuji:
07.12.23 09:08:33 | #10105 (1)

Tak že na sobě nemusíme pracovat ?


 #10103 

| Předmět: RE: RE: Opakuji:
07.12.23 09:12:06 | #10109 (2)

Myslíte si, že něco zvládnete lépe než Bůh? *6578*

JÁ SI TO O SOBĚ NEMYSLÍM - TU PÝCHU V SOBĚ NEMÁM. *33684*| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji:
07.12.23 09:14:10 | #10112 (3)

Jo tak že ani pokoru a nepracujete na sobě.


 #10109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
07.12.23 09:18:36 | #10116 (4)

Jsem Človíčkem (loutkou nebo figurkou) v rukou Božích! ON O MNĚ ROZHODUJE a mně to vyhovuje... *2351*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
07.12.23 09:20:57 | #10121 (5)

To jsem si už všimla dávno že jste rozmazlené dítě a nehodláte dospět :-).


 #10116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
07.12.23 09:21:42 | #10122 (6)

Takový prostě jsem, díky Bohu! *8734*
| Předmět:
07.12.23 08:54:32 | #10095

Petr 5:8-11 B21
Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen. *21529* Vám Človíčku koukají už jenom nohy Ďábel Vás sežral skoro celého *6873* *33102*| Předmět: RE:
07.12.23 08:58:53 | #10099 (1)

*22640* A pochutnal si na mně jako na Vás? *20811*


1  


| Předmět:
07.12.23 08:44:23 | #10090

Matouš 6
5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře..


1  

| Předmět: RE:
07.12.23 08:48:17 | #10091 (1)

Radíte si dobře, ale ani Vy sama sebe neposloucháte! Vyřváváte v celé řadě diskuzí! Ale nejste sama! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE:
07.12.23 08:51:36 | #10094 (2)

Modlitby ne :-)


 #10091 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.12.23 08:57:27 | #10097 (3)

A to je ten Váš převeliký problém, že: "Modlitby ne!" a ještě se tomu smějete! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:00:30 | #10101 (4)

Nechala jsem se poučit ale vy si od Ježíše zřejmě nechcete nechat poradit.


 #10097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:16:40 | #10113 (5)

Ano, nám oběma radí náš Otec!!! Ježíš nedokáže v mnoha situacích poradit ani sám sobě!!! O MNĚ TO ALE PLATÍ TAKÉ. Pouze Tatínek zná moudrou a láskyplnou radu pro zvládnutí jakékoli situace! *34027*

P.S.
Jednou se o tom sama přesvědčíte, až budete v koncích!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:18:51 | #10118 (6)

Tak že Ježíšovi neradil Otec ?


 #10113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:23:45 | #10126 (7)

*5477* Uklidněte se, zhluboka dýchejte, a přečtěte si Otcův ("můj") příspěvek znovu! Děkuji Vám! *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:25:29 | #10129 (8)

Tak jste měl napsat koho myslíte těmi dvěma.


 #10126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:29:51 | #10134 (9)

*2* Už nevíte, co "plácnout"! *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:30:28 | #10136 (10)

Ale vím :-)


 #10134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.23 09:31:22 | #10139 (11)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE:
07.12.23 08:56:04 | #10096 (1)

Jistě nám vysvětlíte, proč se údajně stalo toto!!!
(. . . a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.")
NEDOVŘEL V GETSEMANE V SRDCI DVEŘE?
("Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle."
PROČ SI JEŽÍŠ NEODPUSTIL SVÉ FŇUKÁNÍ NA VEŘEJNOSTI?| Předmět: RE: RE:
07.12.23 09:01:05 | #10102 (2)

Asi ho někdo poslouchal ?


 #10096 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.12.23 09:09:29 | #10107 (3)

Nebo se on sám ostatním pochlubil svou slabostí, když ho Otec po popravě omilostnil a vzkřísil k životu věčnému? A současně se pochlubil, jakými citacemi z Písma "usadil" Satana, který ho pokoušel v poušti? *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:17:23 | #10115 (4)

Před zatčením a popravou ani neměl možnost odejít do pokojíka svého,


 #10107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:20:48 | #10119 (5)

Potom měl své modlitby pronést mlčky!!!
A pronesl-li je mlčky, proč se jimi potom někomu pochlubil? *3521*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:21:58 | #10124 (6)

Jako že měl mlčet ?
No ještě že jste nebyl jeho rádce :-).


 #10119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:25:12 | #10127 (7)

Děláte ze sebe hloupou? Proč Otcovy ("mé") příspěvky nečtete pozorně? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:27:26 | #10131 (8)

Mlčky je mlčet.


 #10127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:30:43 | #10137 (9)

Omyl, mlčky je "v mysli"!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:32:38 | #10142 (10)

V Bibli je tom psáno že v Duchu.
To je to vy nečtete Nový Zákon proto že jej ani nevyznáváte a tak potom jste takto mimo :-).


 #10137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.12.23 19:15:03 | #10161 (11)

Ano, jsem mimo Vás! Jsem v mysli u Boha Otce svého!!! *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:23:38 | #10125 (6)

To nebylo chlubení, vaše věčná snaha Ježíše ponížit a zdiskreditovat od kuď myslíte si že pochází ?


 #10119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:28:28 | #10132 (7)

*9391* NEBYLO TO CHLUBENÍ? To, co proběhlo v jeho mysli mezi Otcem a jím, nemělo mezi nimi zůstat? Mělo to být "vytrubováno" do světa? VÁM JE LEPŠÍ SE VYHÝBAT... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:29:58 | #10135 (8)

A kdy už vy zmlknete :-) ?


 #10132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:33:39 | #10144 (9)

Hned teď! *23658*| Předmět: RE: RE:
07.12.23 09:13:04 | #10111 (2)

A proč o Ježíši píšete takto neuctivě ?
On není Váš přítel ?


 #10096 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.12.23 09:33:12 | #10143 (3)

Psát o někom pravdivě není neúctou! Neúctou je, když o někom "milosrdně" lžete!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:35:25 | #10145 (4)

Ja v tom vašem psaní vidím zášť k Ježíšovi až tak něco jako bratrovražednost.


 #10143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 09:36:31 | #10146 (5)

1.Jan 4.
20Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
21A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.


 #10145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 19:17:17 | #10162 (5)

Máte zkreslený pohled, ale o tom tu už mnozí ví! *3456*

Ježíš je pro mne milovaným bratrem a přítelem a je-li to pro Vás projevem zášti, nic s tím nenadělám! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 19:19:44 | #10165 (6)

Napsal jste :
SynBoha Uživatel je online | Předmět: RE:
před 10 hodinami | #10096
Reakce na příspěvek #10090
"PROČ SI JEŽÍŠ NEODPUSTIL SVÉ FŇUKÁNÍ NA VEŘEJNOSTI?"


 #10162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 19:22:38 | #10166 (7)

Netvrdila jste, že ho někdo poslouchal? *5671*

A nebylo to fňukání? Žádné hrdinství před popravou neprojevil - ale kdo z nás by si nefňuknul. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 19:23:58 | #10168 (8)

Takto se o přátelích které milujete nepíše ni nemluví.


 #10166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 19:30:04 | #10171 (9)

Smiřte se s tím, že mne ke lhaní nedonutíte!!! *33684*

Navíc se jedná o minulost, která už nemá pro lidstvo žádný význam než ten, že si lidé uvědomí, že Ježíš žádným hrdinou před svou popravou nebyl a že slova: "OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT" jsou hodně zkreslená! Na popraviště se mu ani trochu nechtělo!!! ALE KOMU Z NÁS BY SE TAM CHTĚLO!? Vám? *5671*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.12.23 22:24:42 | #10230 (10)

Vy se tak leda podobáte na pavlačovou tetku :-).


 #10171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 06:10:24 | #10231 (11)

*20811* To Vám poradila Vaše "pavlačová tetka hospodinka", kterou si v sobě hýčkáte a o které tvrdíte, že je manželkou Boha a že byla vzorem pro stvoření ženy? *34091*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 06:28:00 | #10232 (12)

Nešířím tu bohapusté pomluvy tak jako vy.


 #10231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:49:46 | #10273 (13)
*4502*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 06:31:52 | #10233 (12)

Manželkou jste ji nazval tet právě vy, lžete jako když tiskne, ja o ni psala jako o partnerce, ani nic o vzoru jsem nepsala, přestaňte si vymýšlet blbosti, ztrácíte tím na důvěryhodnosti .


 #10231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 06:56:56 | #10235 (13)

A netvrdila jste tu, že muž a žena tvoří člověka stejně jako Vašeho boha tvoří hospodinka s hospodinem? TAK ŠLO TOTIŽ VAŠE ROUHAVÁ SLOVA VYKLÁDAT! A dále jste tvrdila, že ženy mají v sobě Vaši hospodinku a muži Vašeho hospodina! VŠECHNA VAŠE TVRZENÍ JSOU OHAVNĚ ROUHAVÁ, ale některá až příliš. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:03:26 | #10239 (14)

Slovo "manželka" se v Bibli vyskytuje až mnohem později to podle překladů, při stvoření člověka muže a ženy toto slovo použito není.


 #10235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:48:46 | #10271 (15)

Ano, nebylo! Neexistovaly svatby ani rozvody!!! *5726*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 06:36:31 | #10234 (10)

Znevažujete Ježíše Krista proč ?
Protože je vaší "nebezpečnou" konkurencí ?
To bude asi jediný důvod který Vás k tomu vede :-).


 #10171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:03:00 | #10237 (11)

Ježíš, který žije v nebi, je pro mne mým a naším milovaným bratrem a přítelem! *34027*

Je-li to pro Vás znevažováním, potom je naprosto jasné, že pravého Ježíše neznáte a že znáte pouze Satana ("Světlonoše"), který se Vám za Ježíše lstivě a lživě vydává a tvrdí, že je "pánem bohem kristem ježíšem"!!! (I když on si tam dává na začátek slov pyšně velká písmena!!!) *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:06:33 | #10240 (12)

O ne, vy Ježíše Krista neustále a zcela záměrně znevažujete, neb je Vám konkurencí, to despotičtí vůdcové občas dělávají aby jim nic nestálo v cestě na vyhřívání se na výsluní :-)..


 #10237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:46:30 | #10267 (13)

Syn Člověka, Ježíš zvaný Kristus, není mou konkurencí! Vždyť já jsem Člověk Syn Boží!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:48:24 | #10270 (14)

No vždyť to právě proto jo :-).


 #10267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:09:20 | #10243 (12)

Vypadá to že Satan alias ("Světlonoš") jste vy :-).
Všechno tomu nasvědčuje :-).
A nebojte se Vám nenaletím :-).


 #10237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:43:01 | #10261 (13)

*3456* ODPOUŠTÍM VÁM. *3456*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:11:28 | #10246 (12)

"Ježíš, který žije v nebi, je pro mne mým a naším milovaným bratrem a přítelem! *34027*"
*1238*
To by jste ho takto barbarsky nepomlouval jak ho pomlouváte.


 #10237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:39:34 | #10258 (13)

Sděluji tu pravdu o tom jak žil - to je vše! *34031*

Ale opakovaně jsem tu sdělil, že dnes už je láskyplným, dobrým a velmi hodným člověkem, který Tatínka moc a moc miluje a který Tatínkovi věrně a oddaně slouží... NESNAŽÍM SE, JAKO VY, Z NĚJ UDĚLAT PÁNA, ABY TU POKŘTĚNÍ LIDÉ MOHLI JEHO JMÉNO I NADÁLE ZNEUŽÍVAT K VYKOŘISŤOVÁNÍ LIDSTVA!!! Jasné, vážená paní? Pravý Ježíš nás vnímá jako své bratry, sestry a přátele!!! A TO VY LIDEM ZATAJUJETE! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:42:46 | #10260 (14)

Jak žil nemůžete vědět, nejste Bůh aby jste takovéto věci věděl a ja to považuji za pomluvy.


 #10258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:43:38 | #10264 (15)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:13:12 | #10247 (12)

Kdo že tvrdí že je "pánem bohem kristem ježíšem" ?
Mohl by jste odpovědět že kdo ?
*6678*


 #10237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:15:42 | #10248 (13)

To tvrdí asi jenom zdejší SynBoha :-).


1  
 #10247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:32:41 | #10255 (13)

KATOLÍCI TO TVRDÍ, ŽE JE BOHEM SYNEM NEBO PÁNEM BOHEM JEŽÍŠEM KRISTEM - NAZÝVAJÍ HO BOHOČLOVĚKEM A JEHO MAMINKU NAZÝVAJÍ BOHORODIČKOU... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:34:50 | #10257 (14)

No a co ja mám společného s nimi ?


 #10255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:41:42 | #10259 (15)

Mohl bych Vás tu odhalit, ale proč!? *19975*

Kdo bude chtít o Vás pravdu znát, zalistuje v historii Vašich příspěvků... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:43:34 | #10263 (16)

To jenom ve svých příspěvcích by jste něco takového našel :-).


 #10259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 07:44:19 | #10266 (17)
*4502*


| Předmět:
07.12.23 08:40:11 | #10089

Pasáž: Daniel 2,44
44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.. *21529*| Předmět: RE:
07.12.23 09:00:28 | #10100 (1)

A tento "Bůh nebes" je mým vlastním Tatínkem! Tatínkem milujícím! Tatínkem mnou milovaným! *34027*| Předmět: To koukáte, jak jsme tu na sebe hodní!
07.12.23 08:35:28 | #10082

*3975* To koukáte, jak jsme tu na sebe hodní! *4506*

  • *4916*

1  

| Předmět: RE: To koukáte, jak jsme tu na sebe…
07.12.23 08:37:21 | #10084 (1)

*33792* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš zázraky umí! *33792*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: RE: To koukáte, jak jsme tu na sebe…
07.12.23 08:39:47 | #10087 (2)

*12694* TADY ŽIJE LÁSKA! *12694*

*12694* ANO, ZDE ŽIJE LÁSKA BOŽÍ... *12694*

  • *3122* Bohu budiž díky! *3577*

1  

| Předmět:
07.12.23 08:30:26 | #10077

Přeji Vám brzké duchovní uzdravení *21529*| Předmět: RE:
07.12.23 08:32:09 | #10080 (1)

Děkuji. Nápodobně! *34041*| Předmět:
07.12.23 08:28:50 | #10074

*5726* Hloupý jste z Vaší vůle nikoliv z vůle Boží *5503*| Předmět: RE:
07.12.23 08:31:19 | #10078 (1)

*3596* Děkuji Vám za tu lichotku, ale děje se vůle Boží a ne má! *13842*| Předmět:
07.12.23 08:25:21 | #10072

Co slovo to Perla" *27179* Jakou hanebnost ještě vyplodis posedlý démone? *14704* *33102*| Předmět: RE:
07.12.23 08:29:57 | #10075 (1)

*33902* Kterého démona oslovujete? Toho ve Vás!? *34091*

*11295* Jsou-li jeho slova pro Vás perlami, potom Vás mohu jen litovat! *3456*| Předmět: Dobré ráno lidem všem!
07.12.23 08:23:45 | #10071

*12694* Dobré ráno lidem všem! *12694*

  • *33697* *6761* *33697*


| Předmět:
07.12.23 08:03:30 | #10068

Z vůle ďábla si pomazaný to máš pravdu *27179* Neboť stále činíš jeho vůli *6873* *6873* *33102*| Předmět: RE:
07.12.23 08:21:49 | #10069 (1)

*14695* Dobré ráno Vám i Satanovi, kterému tak věrně sloužíte! *4585*