Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 607458x
Příspěvků:
31648

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Žalm 34:14-15)
09.12.23 04:31:30 | #10468

(Bible, Žalm 34:14-15)

Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Tisíce let to víme, ale stále se těmi moudrými radami často neřídíme! *3456*| Předmět: Lidé!
09.12.23 04:03:12 | #10460

Lidé!
Vnímáte to!
Boží plány jsou úžasné!

  • *6084*


| Předmět: RE: Lidé!
09.12.23 04:04:16 | #10462 (1)

Tatínek bdí ve dne i v noci. *34031*| Předmět: RE: RE: Lidé!
09.12.23 04:10:36 | #10464 (2)

*13842* Ano, Živý Bůh, kterého já osobně vnímám jako svého a našeho vlastního milovaného Tatínka, nad námi starostlivě bdí ve dne i v noci. MILUJE NÁS. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
09.12.23 04:12:39 | #10465 (3)

*12694* Ano, Bůh nás miluje! *12694*| Předmět:
09.12.23 03:57:39 | #10454

Daniel 2:44 CSP
Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky.Jdu pokračovat *35234* *6769*| Předmět: RE:
09.12.23 04:00:37 | #10457 (1)
*6266* *23670* *3421*


| Předmět:
09.12.23 03:56:09 | #10450

Jan 4:24 B21
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“ *21529*


1  

| Předmět: RE:
09.12.23 03:58:47 | #10455 (1)

Lidé si to myslet mohou, ale pravda je jiná! *13842*| Předmět: RE:
09.12.23 06:21:23 | #10471 (1)

Jan4
23 Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
*1247*


 #10450 

| Předmět: RE: RE:
09.12.23 08:51:13 | #10472 (2)

A JAKÝ NÁZOR MÁTE NA FARÁŘKU MARTINU VIKTORII KOPECKOU, KTERÁ SE PŘIZNALA, ŽE LIDEM LHALA, ALE NYNÍ SE UŽ NA VEŘEJNOSTI CHLUBÍ TÍM, ŽE JE LESBIČKA!? *7266*

Rád bych ji slyšel na mši citovat: (List Římanům 1:26-28):
"Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, DAL JE BŮH NA POSPAS JEJICH ZVRÁCENÉ MYSLI, aby dělali, co se nesluší." *6578*| Předmět: RE: RE: RE:
09.12.23 10:10:43 | #10487 (3)

Začínám mít z Vás dojem že jste zl člověk, a nebo napíšete vy vůbec někdy o někom něco dobrého ?


 #10472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:24:46 | #10505 (4)

*6578* Vy schvalujete sexuální ukájení ženy ženou? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:25:49 | #10507 (5)

Radši mi vysvětlete v čem lidem lhala, když jste ji takto veřejně křivě obvinil.


 #10505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:29:40 | #10510 (6)

ALE TO LIDEM PŘECE SDĚLILA ONA SAMA, ŽE JIM LHALA - a nechala to zveřejnit na internetu i v tisku, vážená paní "kroky", a já se divím, že jste si toho nevšimla!!! *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:30:57 | #10512 (7)

To jsem si nevšimla že by lhala a tak jestli o tom máte nějaký pravdivý dokument tak ho tu zveřejněte, díky.


 #10510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:33:56 | #10515 (8)

Jen si naťukejte do vyhledávače farářka Kopecká a hned budete usvědčena, jak jste Človíčkovi opět křivdila, jak máte ve své zášti a nenávisti k němu ve zvyku! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:34:50 | #10517 (9)

A tím toto téma pro mne končí! *34031*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:35:48 | #10519 (9)

Aha nic na ni nemáte.


 #10515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.12.23 12:34:26 | #10721 (10)

Vy víte velmi dobře, že sem články ani videa nevkládám!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.12.23 12:35:50 | #10724 (11)

Si myslím že lidem nelhala, taky v čem by měla lhát ?


 #10721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:31:20 | #10513 (6)

Omluvu od Vás ale nežádám, stejně by nebyla upřímná!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:34:23 | #10516 (7)

Vaše falešné srdce má dnes rej ?
Víte co najděte si někoho jiného k diskuzi, třebas se tu někdo vhodný k tomu nejde.


 #10513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:36:21 | #10520 (8)

*4502* Otázkou je, proč se sem stále vnucujete!!! *6195*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.12.23 11:38:08 | #10521 (9)

Včera ráno jsem napsala :
"Škoda no, myslela jsem si že by zde mohli probíhat seriosní diskuze o Bohu a náboženství ale bohužel není to asi že možné.. *3770* *6236* *33767* "
Sice jsem to sem nedala ale uložila jsem si to.


 #10520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.12.23 12:16:47 | #10714 (10)

Chcete o Bohu diskutovat? Proč? Mějte ho ráda takového, jaký je! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.12.23 12:21:53 | #10717 (11)

No právě :-)
Boha svou milovati celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe :-).

Dnes jsem našla hezký verš:
Jozue 23 11(Budete se tedy mít kvůli svému životu velmi na pozoru,)t8 abyste milovali יהוה, svého Boha. t8 Dt 4:15p; h.: Budete si tedy dávat dobrý pozor na své duše


 #10714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.12.23 12:35:33 | #10723 (12)

*4502* Boha svého!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.12.23 12:36:24 | #10725 (13)

To právě že asi že Boha svou :-).


 #10723 

| Předmět: RE: RE:
09.12.23 09:12:54 | #10480 (2)

Človíček Živého Boha uctívá láskyplně v srdci i v duši i v mysli a Tatínek z toho má radost! *34027*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE:
09.12.23 09:08:15 | #10476 (1)

(Bible, Druhá Mojžíšova 24:9-11)
"Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z Izraelských starších vystoupili vzhůru. UVIDĚLI BOHA IZRAELE. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli UZŘELI BOHA; i jedli a pili."

(Bible, Izajáš 6:1 + 6:5)
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, SPATŘIL JSEM PANOVNÍKA. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám.
+
I řekl jsem: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a SPATŘIL JSEM NA VLASTNÍ OČI KRÁLE, ŽIVÉHO BOHA ZÁSTUPŮ."

(Živé Slovo Boží)

*34027*

P.S.
Mým Bohem je tento Živý Bůh - náš Stvořitel, Otec, Panovník a Spasitel. *8164*

  • *34027*


| Předmět:
09.12.23 03:52:18 | #10444

*33681* Čas je blízko *21529*| Předmět: RE:
09.12.23 03:57:30 | #10452 (1)

*12216* Čas je v moci Boží našeho Stvořitele. *2351*| Předmět:
09.12.23 03:51:26 | #10443

*33572* Bůh je jeden i toho lidé zneužili a zneužívají .| Předmět: RE:
09.12.23 03:56:41 | #10451 (1)

*3456* V tom se nemýlíte! *33684*| Předmět:
09.12.23 03:49:58 | #10439

Snad jednou procitnete *6769* *5594*| Předmět: RE:
09.12.23 03:55:33 | #10447 (1)

*4181* Já spím? *34869*
| Předmět:
09.12.23 03:49:04 | #10437

Jedno se Vám musí nechat máte výdrž jak Velbloud 🐫 .Ale vodu života máte na půl otrávenou *3456*| Předmět: RE:
09.12.23 03:54:32 | #10446 (1)

A to vše díky Bohu, ohledně té výdrže! *33792*

*3456* A ten jed, co mi sypete do vody, vždy vyleju i s tou vodou! *5446*


1  

| Předmět:
09.12.23 03:47:15 | #10433

Jsem v Karpatech *6820* Zjevil se mi Dracula sankuju s ním *27179* *5594*| Předmět: RE:
09.12.23 03:52:24 | #10445 (1)

To je k neuvěření! Pozdravujte ho! *12895*| Předmět:
09.12.23 03:46:01 | #10432

*5503* Mrzne až praští zem je tvrdá| Předmět: RE:
09.12.23 03:51:09 | #10440 (1)

Potom si vezměte teplé spodní prádlo, až půjdete ven! *35266*