Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 845970x
Příspěvků:
42688

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
08.12.23 19:17:41 | #10360

Myslím, že by kroky měla dělat s vámi správce, už se tady sžila s kolektivem:-)


1  

| Předmět: RE:
08.12.23 19:24:00 | #10366 (1)
*2* *2* *2*

Ta paní má své diskuze! Tam chodí vždy "trucovat"! *27179*

  • *47* *47* *47*

1  

| Předmět: RE: RE:
08.12.23 19:24:39 | #10369 (2)

Vyrovnaly by se síly dobra a zla:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.23 19:26:25 | #10375 (3)

*3456* Co od Vás také čekat! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:29:46 | #10380 (4)

Lásku?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:32:07 | #10384 (5)
*1005*


| Předmět:
08.12.23 19:12:08 | #10347

Jděte ven na mráz, tam to z vás všechno spadne:-)| Předmět: RE:
08.12.23 19:12:33 | #10349 (1)

U nás se vždy naboso chodilo ve sněhu:-)| Předmět: RE:
08.12.23 19:14:38 | #10355 (1)

*5726* Ani mráz nebo sníh mou lásku a úctu k Bohu nezničí... *4511*| Předmět: RE: RE:
08.12.23 19:15:31 | #10357 (2)

To nebylo jenom na vás. otužování je zdravé a když je k tomu jasno, jsou krásné hvězdy:-)| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.23 19:34:55 | #10389 (3)
*35266* *35266* *33991* *33991* *33991* *35266* *35266*


| Předmět: Človíček má k Bohu lásku i úctu!
08.12.23 19:10:58 | #10344

*34089* Človíček má k Bohu lásku i úctu! *34089*| Předmět:
08.12.23 19:09:02 | #10342


| Předmět: RE:
08.12.23 19:12:33 | #10348 (1)

*3456* Vím, modlářství je pokřtěným lidem vlastní! *6578*| Předmět: RE: RE:
08.12.23 19:12:57 | #10351 (2)

Ničil byste to, když už to někdo usochal?| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.23 19:17:21 | #10358 (3)

*13842* Všechnu tu hrůzu beze zbytku zničíme!!! A až Tatínek Marii vzkřísí, bude při likvidaci jejích soch a obrazů aktivně pomáhat! *13842*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:18:34 | #10361 (4)

To je hloupost, když to někdo tvořil, popustil uzdu své fantazii. Modlení se k tomu je už něco jiného.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:29:09 | #10378 (5)
*35060*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:30:47 | #10382 (6)
*5914* *5914* *5914* *5914* *5914* *5914* *5914*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:31:45 | #10383 (5)

A proto je psáno : neučiníš podobenství těch věcí kterou jsou na nebi z vrchu , na zemi dole ..


 #10361 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.23 19:21:50 | #10363 (3)

Ty modly dopadnou stejně jako "zlaté tele" Izraelců!!! *13842*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:22:42 | #10365 (4)

Kde vzali Izraelci zlato na to tele?


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:25:15 | #10371 (5)

Od Egypťanů!!! (Vy jste o tom v Bibli nečetl?) *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:25:34 | #10374 (6)

Takže žádný útěk?:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:27:54 | #10376 (7)

Jednalo se o odchod pod vedením Živého Boha, Boha Izraele. *30045*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:30:25 | #10381 (8)
*3600*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.23 19:33:14 | #10388 (8)

jo jo ten jim poradil aby si půjčili od Egypťanů zlaté věci, dobrá rada nad zlato :-).


 #10376 

| Předmět:
08.12.23 18:40:29 | #10310
?si=k6yUFlk-zHNEbFis je to vše alfa a omega

1  

| Předmět: RE:
08.12.23 19:05:29 | #10339 (1)
*35239*| Předmět: BŮH JE BŮH a my jsme lidé!
08.12.23 18:28:37 | #10302

BŮH JE BŮH a my jsme lidé! *33792*

(Pokládá-li se někdo za slepici, a proto pokládá za slepici i Boha Otce svého, je to zlé!) *6578*| Předmět: RE: BŮH JE BŮH a my jsme lidé!
08.12.23 18:30:35 | #10304 (1)

*33770* Pro Človíčka je Bůh milovaným Tatínkem nás všech! *8734*| Předmět: RE: RE: BŮH JE BŮH a my jsme lidé!
08.12.23 18:34:43 | #10307 (2)

*33770* Pro Človíčka je Bůh naším Panovníkem, kterému s láskou a úctou oddaně a věrně slouží! *34027*

*33770* A i pro Ježíše je Bůh naším Panovníkem, kterému s láskou a úctou oddaně a věrně slouží! *34027*

*4502* TO JEN, ABY BYLO MEZI NÁMI JASNO! *13842*| Předmět: RE: BŮH JE BŮH a my jsme lidé!
08.12.23 18:32:47 | #10305 (1)

No a ja jsem se to dočetla v Bibli tak že jak ?


 #10302 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE BŮH a my jsme lidé!
08.12.23 18:38:34 | #10308 (2)

*4502* Nesvádějte svou neúctu k Bohu na obsah Bible, i když je taková, jaká je! ANI SATAN SI NEDOVOLÍ OZNAČIT BOHA ZA ORLICI NEBO SLEPICI, a že je hodně prostořeký!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE BŮH a my jsme lidé!
08.12.23 18:40:29 | #10311 (3)

37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
38Hle, váš dům se vám ponechává pustý.
39Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.‘“


 #10308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH JE BŮH a my jsme…
08.12.23 18:44:05 | #10315 (4)

Ovšem Vy jste si nevšimla, že Človíček přichází ve jménu Živého Boha!!! Ve jménu "JHVH"! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE BŮH a my…
08.12.23 18:45:26 | #10318 (5)

A ja ne ?


1  
 #10315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE BŮH a my…
08.12.23 18:46:48 | #10321 (6)

JHVH · Hebrejská písmena יהוה (zprava doleva: jod he vav he) jsou souhlásky používané v Tanachu (hebrejské bibli) psaném souhláskovým písmem k zapsání Božího jména.


 #10318 

| Předmět: (Bible, Kazatel 8:16-17)
08.12.23 18:19:53 | #10300

(Bible, Kazatel 8:16-17)

Jakmile jsem si předsevzal poznat moudrost, viděl jsem, co je na zemi lopoty;
ve dne ani v noci člověk neokusí spánku. *3456*
Spatřil jsem též, že veškeré dílo Boží, dílo, které se pod sluncem koná, není člověk schopen postihnout;
ať se při tom hledaní pachtí sebevíc, všechno nepostihne. *33684*
Ani moudrý, řekne-li, že zná to či ono, není schopen všechno postihnout.

(Živé Slovo Boží)
| Předmět: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
08.12.23 17:41:40 | #10289

*12216* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ. *2351*| Předmět: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
08.12.23 17:54:34 | #10292 (1)

(Bible, Rút 2:12) KRÁSNÉ POŽEHNÁNÍ... *34027*

*34027* "Nechť Ti Živý Bůh odplatí za tvůj skutek.
Ať Tě bohatě odmění Živý Bůh, BŮH IZRAELE, pod jehož křídla ses přišla ukrýt." *34027*| Předmět: RE: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
08.12.23 18:00:44 | #10293 (2)

Jjojo Bůh má křídla jako kvočna a nebo jako orlice :-).


1  
 #10292 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
08.12.23 18:06:35 | #10297 (3)

*6865* Toto je Váš bůh? Ano? *6578*

*12694* MÝM BOHEM SLEPICE ANI ORLICE NENÍ. *33684*

*33792* Mým Živým Bohem je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš milovaný! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH JE JEDEN…
08.12.23 18:13:51 | #10299 (4)

Co je psáno to je dáno :
Deuteronomium 32
11 Jako orlice ponouká orličátek svých, sedí na mladých svých, roztahuje křídla svá, béře je, a nosí je na křídlách svých:
Lukáš 13
34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
*6763* *30* *32594*


 #10297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE JEDEN…
08.12.23 18:24:47 | #10301 (5)

*3456* To ale z Tatínka orlici ani slepici nedělá!!! *33684*

*33792* PRO MNE JE BŮH NEUSTÁLE JEDINÝM ŽIVÝM BOHEM, PANOVNÍKEM, TATÍNKEM A SPASITELEM PRO CELÉ LIDSTVO - A JE JEDINÝM BOHEM I PRO VEŠKERÉ TVORSTVO. *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE JEDEN…
08.12.23 18:33:15 | #10306 (6)

Je to jeho mateřskost není jenom otcem.


 #10301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE…
08.12.23 18:39:12 | #10309 (7)

Izajáš 66
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.


 #10306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE…
08.12.23 18:41:47 | #10312 (7)

Bůh je naším milujícím Otcem! *33792*

(A žádná maminka nemá tolik lásky ke všem lidem jako On!!!) *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE…
08.12.23 18:42:42 | #10314 (8)

Jenom že člověka učinili k obrazu jejich.


 #10312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH…
08.12.23 18:45:00 | #10317 (9)

26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #10314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:50:23 | #10323 (10)

(Bible, První Mojžíšova 1:27) *6364*
"Bůh stvořil člověka, aby byl JEHO obrazem,
stvořil ho, aby byl OBRAZEM BOŽÍM,
jako muže a ženu stvořil je." *6552*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:51:53 | #10328 (11)

No ano a tak člověk, muž a žena je obraz Boha :-).


 #10323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:53:37 | #10331 (12)

Muž a žena jsou dva lidé, ale Bůh je jeden Bůh!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:54:40 | #10332 (13)

Člověk je taky jeden, ale mužem a nebo ženou je tak jako i Bůh :-).


 #10331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:55:58 | #10333 (14)

Slovo člověk a slovo Bůh je jednotné číslo pomnožné něco jako dveře :-)


 #10332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:57:18 | #10335 (15)
*34003*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:58:48 | #10338 (15)

Ježíš to o sobě i říká : Ja jsem dveře :-).


 #10333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 19:07:34 | #10340 (16)

*15154* Dnes už i Ježíš ví, že je člověkem! (POPRAVA MU OTEVŘELA SRDCE.) *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 19:10:08 | #10343 (17)

To i Tobě by to otevřelo srdce :-).


 #10340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 19:13:32 | #10352 (18)

Srdce ti může správně otevřít jen chirurg:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 19:14:25 | #10354 (17)

To byl Longinus a jeho kopí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 19:14:50 | #10356 (16)

A já jsem Měsíček:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH…
08.12.23 18:46:28 | #10319 (9)

*4502* Satane! BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA, ABY BYL JEHO OBRAZEM, stvořil ho, aby byl obrazem Božím! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:48:54 | #10322 (10)

Proč tak zhurta ?
Proč se nesnášíte se Slovem Božím ?
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #10319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:51:46 | #10326 (11)

Aby lidé věděli, komu tu děláte mluvčí! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:52:23 | #10329 (12)

Ja to nemluvím to vy :-).


 #10326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:52:59 | #10330 (13)

Co na srdci - to na jazyku :-).


 #10329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:56:25 | #10334 (14)

Tak? *33884*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 18:58:00 | #10337 (15)

Jo spouštíte tu občas hrůzu :-).


 #10334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.23 19:08:24 | #10341 (16)
*3456*


| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
08.12.23 18:12:03 | #10298 (3)

(Bible, Kazatel 7:26)
"A přicházím na to, že TRPČÍ NEŽ SMRT JE ŽENA, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta.
Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen." *6578*| Předmět: RE: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
08.12.23 18:03:05 | #10294 (2)

*12694* NIKDO NENÍ SVATÝ MIMO ŽIVÉHO BOHA! (Není nikoho krom Tebe, Lásko moje, a mé milující srdce Tě jásotem oslavuje, Tatínku můj milovaný!) ON JEDINÝ JE NAŠÍM PANOVNÍKEM A SPASITELEM. *12694*| Předmět: Ano, já jsem Bohu Otci svému za vše…
08.12.23 17:30:56 | #10280

*12694* Ano, já jsem Bohu Otci svému za vše vděčný! *12694*| Předmět: RE: Ano, já jsem Bohu Otci svému za vše…
08.12.23 17:32:30 | #10282 (1)

*12694* MILUJE NÁS! *12694* CO VÍCE SI MŮŽEME PŘÁT! *12694*| Předmět: RE: RE: Ano, já jsem Bohu Otci svému za…
08.12.23 17:34:03 | #10283 (2)

*12694* Miluje nás tím více, čím více námi někteří lidé opovrhují! *12694*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, já jsem Bohu Otci…
08.12.23 17:36:58 | #10286 (3)

*16266* Živý Bůh, náš milující Otec, je Láskou lásek pro celé lidstvo! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět:
08.12.23 10:13:36 | #10278
*5594* *5503* *6820* *5594*


| Předmět: RE:
08.12.23 14:28:03 | #10279 (1)
*4418* *4418* *4418* *33697* *4418* *4418* *4418*