Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 584192x
Příspěvků:
30169

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Nelze!
12.03.24 11:35:57 | #21733

*4502* Nelze ublížit člověku, který vnímá Boha jako svého milovaného Otce a jako svou ŽIVOU LÁSKU. *24611*| Předmět: RE: Nelze!
12.03.24 11:38:50 | #21735 (1)

*33792* Bůh nad ním bdí. *33792*


 #21733 

| Předmět: Vím!
12.03.24 11:31:38 | #21731

*15154* *429* *15154* Vím! Neexistuje člověk, kterého by Bůh nemiloval. *22063*| Předmět: RE: Vím!
12.03.24 11:34:11 | #21732 (1)

*14586* Ale existují lidé, a není jich málo, co Boha nemilují. *3456*


 #21731 

| Předmět: Nebojím se!
12.03.24 11:28:54 | #21729

*6365* Nebojím se zlovolníků a pomlouvačů, kteří slouží Satanovi! *34694*

*33792* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel můj mě láskyplně ochraňuje. *33792*

  • *15154* Človíček je Boží. *15154*


| Předmět: RE: Nebojím se!
12.03.24 11:30:14 | #21730 (1)

*12694* Ne já sám sebe, ale Živý Bůh mě povolal ve spravedlnosti. *34027*


 #21729 


| Předmět:
12.03.24 11:25:58 | #21728

Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. *6323*| Předmět: (Bible)
12.03.24 11:21:19 | #21724

(Bible, Přísloví 28:18)

Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne. *13842*

(Živé Slovo Boží)


1  

| Předmět: RE: (Bible)
12.03.24 11:24:51 | #21727 (1)

(Bible, Přísloví 29:11)

*5477* Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.

(Živé Slovo Boží)


 #21724 

| Předmět: (Bible)
12.03.24 11:15:46 | #21720

(Bible, Přísloví 26:28)

Zrádný jazyk nenávidí ty, na které dotírá, úlisná ústa přivodí pád.

(Živé Slovo Boží) *16360*| Předmět: RE: (Bible)
12.03.24 11:18:32 | #21723 (1)

(Bible, Přísloví 28:14)

Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.

(Živé Slovo Boží) *703*


 #21720 

| Předmět:
12.03.24 11:15:15 | #21719

*6980* Pohlcen ďáblem a démony *6980* SynBoha tohoto světa stále stejný zloduch *33102*| Předmět:
12.03.24 11:14:05 | #21718

Ty už jsi zhasnul dávno ďáblovo sluho *21952* *27179*


1  

| Předmět: RE:
12.03.24 11:17:23 | #21721 (1)

Niv ve zlém ale musím se tomu smát :-).
Pardon :-).


 #21718 

| Předmět:
12.03.24 11:12:13 | #21716

*10760* Jdi hlásat Etiku prahade *10760* Etiketu už máš na ústech od ďábla *6323*| Předmět: (Bible, Přísloví 24:1-2)
12.03.24 11:09:12 | #21715

(Bible, Přísloví 24:1-2)

NEZÁVIĎ ZLÝM LIDEM a nedychti být s nimi,
neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu,
a jejich rty mluví, aby potrápily.

(Živé Slovo Boží) *11171*| Předmět: RE: (Bible, Přísloví 24:1-2)
12.03.24 11:12:36 | #21717 (1)

(Bible, Přísloví 24:19-20)

NEROZČILUJ SE KVŮLI ZLOVOLNÍKŮM, nezáviď svévolníkům.
Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo.

(Živé Slovo Boží) *35060*


1  
 #21715