Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 725873x
Příspěvků:
37502

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh!
12.03.24 12:38:11 | #21757

*15154* Bůh!| Předmět: RE: Bůh!
12.03.24 12:38:28 | #21758 (1)

*15154* Živý Bůh!


 #21757 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
12.03.24 12:38:52 | #21759 (2)

*15154* Bůh Stvořitel a Otec náš!


 #21758 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
12.03.24 12:40:05 | #21760 (3)

*15154* Milující Bůh, kterého nelze nemilovat, dá-li se člověku nebo lidem poznat!


 #21759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
12.03.24 12:41:23 | #21761 (4)

*6084* A pro Človíčka je i jedinou ŽIVOU LÁSKOU. *6084*


 #21760 

| Předmět: A ještě něco odcituji:
12.03.24 12:29:07 | #21756

*16360* A ještě něco odcituji pro zamyšlení:

(Rabíndranáth Thákur)

"Jedním pólem svého bytí jsem jedno se stromy a kameny. Tu se musím podřídit pravidlům obecného zákona.
Tam někde hluboko dole leží základy mé bytosti. Její síla tkví v tom, že ji všeobsáhlý svět drží pevně v objetí a že její společenství s věcmi je naprosté. Na druhém pólu svého bytí jsem však odlišný ode všeho. Zde jsem prorazil kordon rovnosti a stojím sám jako jedinec. Jsem zcela jedinečný, já jsem, jsem nesrovnatelný. Ani veškerá tíha vesmíru nemůže mou individuálnost rozdrtit."

  • *11104*


| Předmět: RE: A ještě něco odcituji:
12.03.24 12:53:28 | #21763 (1)

Zalez už Tvou moudrost v podání ďábelských učenců si strč za klobouk prahade ďábelský *21952* Píšeš samé žvásty pocházejí z tvého farizeistvy pýchy a narcismu *6323* Vylez až na Silvestra *33102*


 #21756 

| Předmět:
12.03.24 12:23:20 | #21755
*11809* *6980* *11809*


| Předmět: Bůh jedná podle svého!
12.03.24 12:12:35 | #21752

*15154* Bůh jedná podle svého!

*10736* A nikdo mu to nemůže zakázat ani znemožnit!

*15154* Chce-li, probudí svatého ducha i v zarytém ateistovi nebo zločinci!

*27179* (A možná, že se v tom i vyžívá!) *27179*| Předmět: RE: Bůh jedná podle svého!
12.03.24 12:15:35 | #21753 (1)

*4502* Bůh nemá zájem popravovat lidi - to je "libůstka" lidská!!! *6578*

*32435* Bůh lidi přivádí na cestu spásy!!! *429*


 #21752 

| Předmět: RE: RE: Bůh jedná podle svého!
12.03.24 12:18:40 | #21754 (2)

*30457* Ano, pravý Bůh přivádí lidi na cestu spásy a tam nad nimi láskyplně bdí. *22063*


 #21753 

| Předmět: Náš Otec = náš jediný Bůh!
12.03.24 11:59:07 | #21748

*12694* Náš Otec = náš jediný Bůh! *12694*| Předmět: RE: Náš Otec = náš jediný Bůh!
12.03.24 12:00:35 | #21749 (1)

*16266* NÁŠ MILUJÍCÍ OTEC JE ŽIVOU LÁSKOU PRO CELÉ LIDSTVO. *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #21748 

| Předmět: RE: RE: Náš Otec = náš jediný Bůh!
12.03.24 12:02:23 | #21750 (2)

*33770* Chválu vzdejme Živému Bohu! *15154* Tatínkovo milosrdenství je věčné! *33792*


 #21749 

| Předmět: RE: RE: RE: Náš Otec = náš jediný Bůh!
12.03.24 12:03:17 | #21751 (3)

*12694* Bůh je dobrý! Bůh je spravedlivý! BŮH NÁS MILUJE. *12694*


 #21750 


| Předmět: Dobrořečme Živému Bohu!
12.03.24 11:56:11 | #21745

*33770* Dobrořečme Živému Bohu! *6904*| Předmět: RE: Dobrořečme Živému Bohu!
12.03.24 11:57:00 | #21746 (1)

*33770* Dobrořečme Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému milovanému! *6904*


 #21745 

| Předmět: RE: RE: Dobrořečme Živému Bohu!
12.03.24 11:58:05 | #21747 (2)

*33770* Dobrořečme našemu milovanému Tatínkovi ráno, v poledne, večer i v noci! *6904*


 #21746 

| Předmět: (Bible)
12.03.24 11:52:35 | #21743

(Bible, Přísloví 21:4)

Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem. *4502*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible)
12.03.24 11:54:56 | #21744 (1)

(Bible, Přísloví 21:24)

Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně. *6578*

(Živé Slovo Boží)


 #21743 

| Předmět:
12.03.24 11:44:33 | #21738
*6266*


| Předmět:
12.03.24 11:44:24 | #21737

Farizej je hanlivě pokrytec, licoměrník. Přičemž licoměrník je podle stejného slovníku pokrytec a pokrytec je "člověk, který předstírá něco, več nevěří, zpravidla, aby se dělal lepším nebo něco získával". *5726* Nejsi žádné slovo Boží *5726* Jsi synek ďábla a klaun *3962* Už ti zase pookřálo a žvatlas z Ducha ďáblova *27179* *33102*| Předmět: (BIBLE, PŘÍDAVKY K DANIELOVI)
12.03.24 11:42:58 | #21736

(3:52) "Požehnaný jsi, Živý Bože, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky,
a požehnané svaté jméno Tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky. *34027*| Předmět: RE: (BIBLE, PŘÍDAVKY K DANIELOVI)
12.03.24 11:44:36 | #21739 (1)

(3:53) Požehnaný jsi v chrámu své svaté chvály, nade vše velebený a přeslavný navěky. *30457*


 #21736 

| Předmět: RE: RE: (BIBLE, PŘÍDAVKY K DANIELOVI)
12.03.24 11:47:06 | #21740 (2)

(3:54) Požehnaný jsi, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti,
chvályhodný a nade vše vyvýšený navěky. *34027*


 #21739 

| Předmět: RE: RE: RE: (BIBLE, PŘÍDAVKY K…
12.03.24 11:48:42 | #21741 (3)

(3:55) Požehnaný jsi na svém královském trůně, nade vše velebený a nade vše vyvýšený navěky. *30457*


 #21740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (BIBLE, PŘÍDAVKY K…
12.03.24 11:49:44 | #21742 (4)

(3:56) Požehnaný jsi na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!" *34027*


 #21741