Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 725665x
Příspěvků:
37474

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
12.03.24 21:04:24 | #21828

*6980* Sám si posedlý *6980* Démoni maji z tebe radost *27179* Slouzis opravdu věrně všechna čest *27179*| Předmět: Máme jednoho Boha a Pána!!!
12.03.24 21:03:42 | #21827

*16266* MÁME JEDNOHO BOHA A PÁNA - STVOŘITELE A OTCE SVÉHO!!! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: Máme jednoho Boha a Pána!!!
12.03.24 21:05:44 | #21829 (1)

*16266* ANO, ŽIVÝ BŮH JE PANOVNÍKEM VEŠKERÉHO TVORSTVA VČETNĚ CELÉHO LIDSTVA! *16266*

  • *16266* *16266* *16266* *16266* *16266*

 #21827 

| Předmět:
12.03.24 21:02:16 | #21826

Daniel 7:13-14 CSP
V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle -- s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno. *5726* Zase lžeš ničemný Farizei žvatlas opět své satanské teorie *27179*| Předmět: (Bible, Žalm 40:8-9)
12.03.24 21:02:16 | #21825

*15154* (Bible, Žalm 40:8-9) *15154*

Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.
PLNIT, BOŽE MŮJ, TVOU VŮLI JE MÝM PŘÁNÍM, Tvůj zákon mám ve svém nitru.

*15154* (Živé Slovo Boží) *15154*| Předmět: Ano, Človíček Tatínka miluje!
12.03.24 20:56:16 | #21824

*34089* Ano, Človíček Tatínka miluje! *8734*| Předmět: Bohu Otci lidstva se nikdo nevyrovná!
12.03.24 20:53:55 | #21822

*33792* Bohu Stvořiteli a Otci lidstva se nikdo nevyrovná! *33792*| Předmět: RE: Bohu Otci lidstva se nikdo…
12.03.24 20:54:39 | #21823 (1)

*12694* ŽIVÝ BŮH, NÁŠ MILUJÍCÍ OTEC, JE SVATÝ! *12694*


 #21822 

| Předmět: Bůh je skutečně Otcem nás všech!
12.03.24 20:35:59 | #21816

*33770* Bůh je skutečně milujícím Otcem nás všech! *33770*

*33770* A Satan s tím nic nenadělá, i kdyby si zotročil celé lidstvo! (Ale to se nikdy nestane!!!) A navíc! V ten den Bůh všechny lidi z jeho otroctví osvobodí!!! *33770*| Předmět: RE: Bůh je skutečně Otcem nás všech!
12.03.24 20:39:54 | #21817 (1)

A Ježíš? Syn Člověka, zvaný Ježíš Kristus, je naším bratrem a přítelem! Slouží Bohu Otci svému a našemu!!! Není pravdou, že by se nad lidi povyšoval a nutil je, aby se plazili před papežem, kardinály a biskupy!!! Toto vyžaduje Satan, který se v církvích pokřtěných lidí za Ježíše vydává!!! POZOR NA NĚJ. *4502*


 #21816 

| Předmět: RE: RE: Bůh je skutečně Otcem nás všech!
12.03.24 20:42:09 | #21818 (2)

*33792* Ano, pravý Ježíš nepřestal být člověkem! Je naším milovaným bratrem a přítelem! Má k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva lásku a úctu a věrně a oddaně mu slouží... *33792*


 #21817 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je skutečně Otcem nás…
12.03.24 20:49:40 | #21819 (3)

*12694* ANO, PRAVÝ, V NEBI ŽIJÍCÍ JEŽÍŠ, BOHA STVOŘITELE A OTCE LIDSTVA MILUJE. *12694*

*6578* (To jen Satan o něm lže, že je "Bohem-Synem" a "Pánem a Králem" lidstva!!! A že vyžaduje, aby se mu lidé klaněli a odevzdávali mu svůj majetek!!! Už stovky let se tu totiž za něj vydává a zotročil si i celé pokřtěné panstvo v církvích a sektách!!!) *6578*

*34027* Pravý, Otcem po popravě vzkříšený a v nebi žijící Ježíš je velmi hodným, láskyplným, mírumilovným, skromným a milosrdným člověkem! *34027*


 #21818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je skutečně Otcem…
12.03.24 20:52:05 | #21820 (4)

*6578* Nenechte se tedy Satanem nebo lidmi posedlými démony obelstít! *6578*

*33792* NAŠÍM JEDINÝM ŽIVÝM BOHEM A PANOVNÍKEM JE STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *33792*


 #21819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je skutečně…
12.03.24 20:52:47 | #21821 (5)
  • *12694* *33692* *15154* *33792* *15154* *33692* *12694*

 #21820 


| Předmět: Zvěstujme tu radostnou zprávu!
12.03.24 20:31:52 | #21815

*33792* Zvěstujme tu radostnou zprávu! Zvěstujme: "Bůh žije! Bůh nás miluje! Bůh je naším milujícím Tatínkem!"
| Předmět:
12.03.24 20:29:31 | #21813
*35272*


| Předmět:
12.03.24 20:25:33 | #21811

Jan 17:3 CSP
A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Ti kdo Ježíše uráželi jako Ty člověče to bude mít horší *3456* Ale Bůh zná pohnutky *6266* a okolnosti *6266*