Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 671002x
Příspěvků:
34510

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
16.04.24 12:17:43 | #27852

Děkuji za pozvání z Karpat to mám do Mělníka trochu z ruky *10525*| Předmět: RE:
16.04.24 12:20:10 | #27854 (1)

*4502* Ale vždyť tu máme poblíž i letiště!!! *31117*


 #27852 

| Předmět: Tak, tak. . .
16.04.24 12:15:37 | #27851

*14586* Tak, tak. . . *19975*

*3456* "Chvástalů" a chlubilů je mezi lidmi hodně, ale cokoli se stane, utečou!!! *437*| Předmět: RE: Tak, tak. . .
16.04.24 12:18:30 | #27853 (1)

*14586* Čím je člověk neschopnější, tím větší schopnosti tvrdě vyžaduje po ostatních! *3456*

  • (Človíček)

 #27851 

| Předmět: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
16.04.24 12:09:26 | #27849

*7266* "ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ, ale žádné zlo Boha nezničí!
Oproti tomu i to nejmenší zlo má schopnost zničit člověka!" *6578*

  • (Človíček)


| Předmět: RE: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
16.04.24 12:11:44 | #27850 (1)

*14586* "A kdyby nežil Bůh, mělo by i to nejmenší zlo schopnost zničit celé lidstvo!" *6578*

  • (Človíček)

 #27849 

| Předmět: Každý člověk je jedinečný!
16.04.24 12:03:07 | #27846

*6904* Každý člověk je jedinečný!!! *13842*

*6904* A to platí i pro všechny zločince!!! *13842*| Předmět: RE: Každý člověk je jedinečný!
16.04.24 12:04:22 | #27847 (1)

*5671* P.S. Otázkou je, zda dnes žije někdo, kdo mezi zločince nepatří!!! *35060*


 #27846 

| Předmět: RE: RE: Každý člověk je jedinečný!
16.04.24 12:05:33 | #27848 (2)

*4502* Sám sebe obelžeš snadno, ale Boha Otce svého neobelžeš nikdy!!! *4502*


 #27847 


| Předmět:
16.04.24 11:24:19 | #27842

Človíček si tu píše sám :) 🤣🤣🤣 abych řekl pravdu,pokud tady nebude vic jak 10 lidi psát,ani já tu nehodlám psát-))))| Předmět: RE:
16.04.24 11:52:46 | #27843 (1)

*34069* To je v pořádku, stejně byste tu nikoho neoslnil. *27179*


 #27842 

| Předmět: RE:
16.04.24 12:01:11 | #27845 (1)

*34694* Až sem lidé začnou chodit, budu já už na odchodu jinam! *27179*


 #27842 

| Předmět:
16.04.24 11:16:52 | #27841

Zloděj a podvodník bude vždycky stát na straně podvodníka a zloděje,protože následuje stejného temného ducha jako je on sám.| Předmět: RE:
16.04.24 11:59:52 | #27844 (1)

*4502* V tom pravdu nemáte! Podvodník je podvodníkem i pro podvodníka a zloděje! A zloděj je zlodějem i pro zloděje a podvodníka! *4502*
*4502* Podvodník si podvodníka nebo zloděje za důvěrného přítele nezvolí! A zloděj si za se za důvěrného přítele nezvolí zloděje ani podvodníka! *4502*
*4502* Mohou spolu dělat podvody! Mohou spolu krást! Ale "podrazí se", jakmile ten druhý nebude ve střehu! To jen, aby bylo jasno, Vy mudrlante! *4502*


 #27841 


| Předmět: Nesuďte!
16.04.24 10:42:39 | #27838

*4502* "Nesuďte, abyste nebyli souzeni!" *4502*

  • (Bible, Matouš 7:1)


| Předmět: RE: Nesuďte!
16.04.24 10:43:52 | #27839 (1)

*6904* Milujte! Odpouštějte! Žijte v lásce a míru se všemi lidmi! *6904*

  • (Človíček)

 #27838 

| Předmět: RE: RE: Nesuďte!
16.04.24 10:44:41 | #27840 (2)

*33792* Boha Otce svého tím potěšíte! *33792*


 #27839 


| Předmět: (Bible)
16.04.24 10:41:11 | #27837

*9540* "Světlem těla je oko. Je-li tedy Tvé oko čisté, celé Tvé tělo bude mít světlo. Je-li však Tvé oko špatné, celé Tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v Tobě je temné, jak velká bude potom tma?" *22640*

  • (Bible, Matouš 6:22-23) *9078*


| Předmět: Věz!
16.04.24 10:19:25 | #27827

Věz! *14586*

Není-li Tvůj život o lásce a úctě k Bohu, potom není o ničem!!! *14586*| Předmět: RE: Věz!
16.04.24 10:22:20 | #27830 (1)

*6578* Ano, není-li Tvůj současný život o celé lásce a svaté úctě k Bohu, potom je o ničem! *35060*


 #27827 

| Předmět: RE: RE: Věz!
16.04.24 10:25:17 | #27832 (2)

*33792* LÁSKA A ÚCTA K BOHU, TO JE NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ "VÝHRA"!!! *33792*


 #27830 

| Předmět: RE: RE: RE: Věz!
16.04.24 10:31:33 | #27833 (3)

*6904* "Tatínku náš milovaný, jenž žiješ v nebeském Království Lásky!
Tvé jméno je svaté v nebi a bude svaté i na zemi, až budou lidé činit pokání!
Vrať se mezi nás, Tatínku náš milovaný, stýská se mi po Tobě!" *14586*

*6904* "Ty jsi náš Bůh! Živý Bůh! Jediný Bůh v nebi i na zemi!" *34027*


 #27832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Věz!
16.04.24 10:32:40 | #27834 (4)

*30457* "Otče! Bože a Pane náš jediný! TY JEDINÝ JSI SVATÝ!" *34027*


 #27833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Věz!
16.04.24 10:37:40 | #27836 (5)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #27834 

| Předmět:
16.04.24 10:17:40 | #27825
*5446* *5446* *5446* *6177*


| Předmět: RE:
16.04.24 10:20:12 | #27828 (1)
*27061* *27061* *27061*

 #27825 

| Předmět: RE:
16.04.24 10:24:02 | #27831 (1)

Vidím, že máte už prázdný hrnek! *35060*

Mám tu celý hrnec vynikající bramboračky, nechcete se zastavit, když jste z Mělníka? *27179*


 #27825 

| Předmět: RE: RE:
16.04.24 10:36:58 | #27835 (2)

*27179* A jestli nejste z Mělníka, ta možnost tu existuje, potom vězte, že z Prahy jezdí na Mělník autobusy! A to každou půlhodinu! Někdy i častěji!!! Máme tu i vlakové nádraží a v blízkosti je letiště, máte-li soukromé letadlo nebo vrtulník! A nejen to! Na Mělník se dostanete i lodí po Vltavě nebo po Labi!!! *34694*


 #27831