Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 683591x
Příspěvků:
35151

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ale co, vždyť Bůh nás miluje i dnes!
17.04.24 08:52:41 | #27995

*30457* Ale co, vždyť Bůh nás miluje i dnes! *34027*| Předmět: RE: Ale co, vždyť Bůh nás miluje i dnes!
17.04.24 08:53:33 | #27996 (1)

*4585* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš miluje i Tebe! *4585*


 #27995 

| Předmět: RE: RE: Ale co, vždyť Bůh nás miluje i…
17.04.24 08:54:07 | #27997 (2)

*8734* Radujme se z toho!!! *8734*


 #27996 

| Předmět: RE: RE: RE: Ale co, vždyť Bůh nás…
17.04.24 08:54:29 | #27999 (3)
*34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071*

 #27997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ale co, vždyť Bůh nás…
17.04.24 08:56:42 | #28000 (4)

*4585* Neboj se to vyslovit! Neboj se to napsat! Tedy je-li to v Tobě upřímně živé!!! *30457*

  • *33770* "Tatínku, Lásko moje, miluji Tě!" *34027*

 #27999 

| Předmět: Bůh nás miluje!
17.04.24 08:34:15 | #27981

*16266* Bůh nás miluje! *16266*

*34694* I proto je dnes tak hezky! *29742* *9540* *29742*| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
17.04.24 08:41:37 | #27988 (1)

*12694* Bůh je LÁSKOU LÁSEK pro celé lidstvo! *12694*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #27981 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.04.24 08:43:07 | #27989 (2)
  • *30383* *16266* *30383* *4437* *30383* *16266* *30383*

 #27988 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.04.24 08:45:29 | #27990 (3)

*16266* ANO, BŮH MILUJE KAŽDÉHO ČLOVĚKA! *16266*

*16266* Bůh Stvořitel a Otec náš miluje i ženu s přezdívkou "kroky"! *16266*

  • *30383* *4437* *30383*

 #27989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.04.24 08:47:17 | #27992 (4)

*19975* Ovšem není snadné mít se všemi lidmi láskyplně svatou trpělivost! *19975*


1  
 #27990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
17.04.24 08:49:23 | #27993 (5)

*19975* Milovat všechny bližní, to je "nadlidský úkol"! *19975*

*34694* Ovšem s pomocí Boží to jde láskyplně zvládnout! *34694*


 #27992 

| Předmět: Ano, Človíček Tatínka miluje!
17.04.24 08:14:04 | #27952

*22063* Ano, Človíček Tatínka miluje! *15154* *22063* *15154*

  • *15154* (Kristus) *15154*


| Předmět: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
17.04.24 08:15:31 | #27954 (1)

Matouš 24
4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.


 #27952 

| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
17.04.24 08:21:47 | #27961 (2)

Já přicházím ve jménu vlastním!!! Jmenuji se: "Člověk Syn Boží"! *2*

Ovšem Vy tvrdíte, že "kámošíte" s Ježíšem a že Vám dal kus svého těla "ke svačině"!!! *2* *2* *2*


 #27954 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
17.04.24 08:22:50 | #27964 (3)

To jste si to uplácal vy na takto.


 #27961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
17.04.24 08:30:34 | #27974 (4)

*27179* POUŽIL JSEM TREFNÁ SLOVA, CO!? *27179*


 #27964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
17.04.24 08:31:00 | #27976 (5)

Jenom samé lži a podvod.


 #27974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
17.04.24 08:33:09 | #27979 (6)

*14586* Tak přestaňte lhát a podvádět a uleví se Vám! *4585*


 #27976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
17.04.24 08:34:38 | #27982 (7)

To právě že nelžu a nepodvádím, od toho jste tu vy :-).


 #27979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
17.04.24 08:37:35 | #27984 (8)

"Ať Vás chválí cizí a ne Vaše vlastní ústa!" *4502*

(Slyšela nebo četla jste o tom?) *14899*


 #27982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
17.04.24 08:33:49 | #27980 (6)

Jan 8, 44 Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.


 #27976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
17.04.24 08:36:10 | #27983 (7)

"Světlonoš" má pouze roli "POKUŠITELE LIDSTVA"! *35060*

Ovšem Vy byste si ho za svůj vzor brát neměla!!! *4502*


 #27980 

| Předmět: Milujete Boha?
17.04.24 08:08:27 | #27946

*2386* Milujete Boha? *12895*

*15154* *22063* *15154* Já ano!!! *34027*| Předmět: RE: Milujete Boha?
17.04.24 08:10:44 | #27948 (1)

*2386* Je pro Vás Bůh vlastním Otcem? *16781*

*15154* *22063* *15154* Pro mne Bůh vlastním milovaným Otcem je! (Přímo: "MILOVANÝM TATÍNKEM"!)


 #27946 

| Předmět: RE: RE: Milujete Boha?
17.04.24 08:14:16 | #27953 (2)

To by jste křivě neobviňoval.


 #27948 

| Předmět: RE: RE: RE: Milujete Boha?
17.04.24 08:22:32 | #27963 (3)

*4502* Kdy si o sobě přiznáte pravdu? *14586*


 #27953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Milujete Boha?
17.04.24 08:23:47 | #27966 (4)

Jste zlý člověk.


 #27963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Milujete Boha?
17.04.24 08:32:16 | #27977 (5)

*17063* Ano, jsem člověkem, ale pravdu o tom, jakou mám povahu, zná pouze Bůh!!! *4502*

*4502* A tak si nehrajte na Boha!!! *4502*


 #27966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Milujete Boha?
17.04.24 08:33:07 | #27978 (6)

To vy si tu hrajete na Boha.


 #27977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Milujete…
17.04.24 08:39:00 | #27985 (7)

Bohem je pouze náš Tatínek! A já to, oproti Vám, vím, ctím a neskrývám!!! *6084*


 #27978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:46:50 | #27991 (8)

No a ja se dočetla že obraz a podoba Boha je člověk, muž a žena.
A já to, oproti Vám, vím, ctím ani neskrývám!!!


 #27985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:50:54 | #27994 (9)

*34694* Vy jste se dočetla, ale já znám Boha Stvořitele a Otce svého osobně. *34694*


 #27991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:54:23 | #27998 (10)

1.Jan 4:15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
*1238*
16 ..Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm..


 #27994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 20:52:28 | #28105 (11)

*27179* Všichni lidé jsou Synové a Dcery Boží! A i Ježíš je jedním z nás všech Synů Božích! *27179*


 #27998 

| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:34:48 | #27916

*12694* Bůh je milujícím Otcem nás všech! *34027*

*12694* Bůh je i živou a oživující Láskou nás všech! *34027*

*12694* Ale hlavně, Bůh má své vlastní Boží tělo, které je lidskému tělu obrazně podobné! *34694*| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:36:17 | #27917 (1)

*4483* P.S. Přelstít Človíčka není snadné a je dokonce možné, že je to nemožné! *4468*


 #27916 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:37:54 | #27919 (2)

*15389* A proč je tomu tak? Díky Bohu je tomu tak!!! *16781*


 #27917 

| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:41:49 | #27921 (1)

To potom ale je Bohem i žena neb Eva je také obraz a podoba Boha podle knihy Genezis 1:26,.27.


1  
 #27916 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:45:26 | #27923 (2)

Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #27921 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:48:17 | #27927 (3)

*4502* Kde tam je napsáno, že "Eva" je Bohem? *4502* Kde? *4502* NIKDE!!! *4502*


 #27923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:50:40 | #27929 (4)

A kde je napsáno že Adam je Bohem ?


 #27927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás…
17.04.24 07:57:03 | #27937 (5)

*22640* A to někdo tvrdí? Jestli ano, potom se optejte toho člověka a neptejte se mne! *4502*

*4502* (TO NIKDE V BIBLI NAPSÁNO NENÍ.) *33684*


 #27929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem…
17.04.24 07:58:40 | #27939 (6)

To byla na hloupou otázku hloupá odpověď podobně houpou otázkou.


 #27937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
17.04.24 08:05:16 | #27943 (7)

Ale to jste tu napsala Vy, v příspěvku číslo 27921, že je "Eva" (žena) Bohem!!! *4502*

Je-li tady někdo hloupý, potom jste to tedy především Vy nebo "Světlonoš", ale ten hloupý nebude! *35060*


 #27939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
17.04.24 08:12:24 | #27950 (8)

To jste si to špatně přečetl:
kroky Uživatel je online | Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
před 29 minutami | #27921
Reakce na příspěvek #27916
To potom ale je Bohem i žena neb Eva je také obraz a podoba Boha podle knihy Genezis 1:26,.27.


 #27943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
17.04.24 08:18:35 | #27956 (9)

Je to tu opět: cituji: "TO POTOM ALE JE BOHEM I ŽENA NEB EVA. . ." *6578*

*4502* Žádný člověk Bohem není!

*4502* Žádný muž Bohem není!

*4502* Žádná žena Bohem není!

*4502* Žádné dítě Bohem není!

*12216* Je Vám to už konečně jasné? *2351*


 #27950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:19:57 | #27959 (10)

To jste špatně pochopil, nenapsala jsem že Eva je Bohem.


 #27956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:23:26 | #27965 (11)

*35239* Umíte číst? *35060*


 #27959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:24:45 | #27967 (12)

Jo umím, je psáno že obraz a podoba Boha je člověk, muž a žena.


 #27965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:26:50 | #27970 (13)

Tak si přečtěte naprosto pozorně ten začátek toho příspěvku, co jste tak zaslepeně ve své pýše napsala!!! *4585*


 #27967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:28:08 | #27971 (14)

To sem četla pozorně i jsem to sem okopírovala ale vy jste si to hnedle přetvořil na něco jiného jak máte ve zvyku.


 #27970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:39:32 | #27986 (15)
*3257*

 #27971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:22:13 | #27962 (10)

Otec je muž.


 #27956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:25:11 | #27968 (11)

To je lstivě napsaná věta! *4502*

Otcové jsou muži, ale Otec je Bůh! Jediný Bůh!!! *15154* *22063* *15154*


 #27962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:26:34 | #27969 (12)

To jsou všechno mužové ale obraz a podoba Boha je člověk muž a žena a s tím vy máte evidentně problém.


 #27968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:28:52 | #27972 (13)

*4502* Já s tím problém nemám, to Vy tvrdíte, že nejste "obrazem" Boha Stvořitele a Otce svého!!! *4502*

*4502* "Přestaňte tu Človíčka pomlouvat, prosím!" *4502*


 #27969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:30:35 | #27975 (14)

Jo ženy jako Otec nevypadají :-).


 #27972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:40:29 | #27987 (15)

Znáte podobu Boha Stvořitele a Otce lidstva? *4502*


 #27975 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:47:02 | #27925 (2)

*14586* Proč se pořád rouháte? *3456*


 #27921 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:48:03 | #27926 (3)

Co je psáno to je dáno ale proč vy se nemůžete pod Slovo boží podvolit?
Co a nebo kdo Vám v tom brání ?


 #27925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:49:34 | #27928 (4)

Ale ani v Bibli není nikde napsáno, že "Eva" (žena) byla nebo je Bohem!!! *4502*


 #27926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás…
17.04.24 07:51:14 | #27930 (5)

Takové trouboviny můžeš tvrdit jenom ty :-)


 #27928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem…
17.04.24 07:53:50 | #27933 (6)

(27921) *4502* Ten příspěvek jste napsala Vy osobně! Nebo ho napsal "Světlonoš"? *33902*


 #27930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
17.04.24 07:55:40 | #27935 (7)

Ty jsi si fakt hloupý, troubo :-)..


 #27933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
17.04.24 07:58:14 | #27938 (8)

*16266* DOBŘE, MÁ VLASTNÍ SESTRO! *27179*


 #27935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
17.04.24 08:00:24 | #27940 (9)

Ja se světlonošem neoháním tak jako vy.


 #27938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:06:06 | #27944 (10)

*14586* Vy mu pouze sloužíte!!! *3456*


 #27940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:10:04 | #27947 (11)

To je od Vás křivé obvinění a jako lháři je vaším Bohem otec lži.


 #27944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:12:19 | #27949 (12)

*4502* To Vy jste si spletla "Světlonoše" s Ježíšem!!! TAK PROČ OBVIŇUJETE MNE? *14586*


 #27947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:13:32 | #27951 (13)

To vy to pletete, páté přes deváté a křivě obviňujete.


 #27949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:18:35 | #27955 (14)

Deuteronomium 5
20Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.


 #27951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:19:39 | #27958 (15)

*4502* Tak to nedělejte!!! *4502*


 #27955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:21:38 | #27960 (16)

To vy to nedělejte.


 #27958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:29:34 | #27973 (17)

ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*


 #27960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.04.24 08:19:07 | #27957 (14)
*30410*

 #27951 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:52:02 | #27931 (2)

*14586* Proč Vám nestačí, že i ženy jsou lidmi stejně jako muži? *3456*

  • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #27921 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:53:31 | #27932 (3)

Dočetla jsem se v Bibli v knize Genezis 1:26,27 že obraz a podoba Boha je člověk, muž a žena.


 #27931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
17.04.24 07:55:06 | #27934 (4)

*27179* Tak se nechte zarámovat! *27179*


 #27932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem nás…
17.04.24 07:56:59 | #27936 (5)

Slovo Boží Vás uráží a posměškujete se mu, to je hned vidět co jste zač :-).


 #27934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Otcem…
17.04.24 08:01:12 | #27941 (6)

Já sám sebe neurážím!!! Žádnými posměšky se nečastuji! *4511*

A jiné ŽIVÉ SLOVO BOŽÍ není, než já!!! *27179*


 #27936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
17.04.24 08:01:47 | #27942 (7)

Jo ty Vaše bláboly :-).


 #27941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
17.04.24 08:06:58 | #27945 (8)

*27179* Všichni nemůžeme být tak inteligentní jako Vy!!! *27179*


 #27942 

| Předmět:
17.04.24 07:16:21 | #27908

kdybys nebyl idiot, věděl bys, že Boha nejde uchopit, pojmenovat, cokoliv, Boha lze jen zažít, teď a tady, o to jediné v životě jde| Předmět: RE:
17.04.24 07:18:11 | #27909 (1)

člověk dostal tu výsadu jako jediný, ale většina lidí ji promarní| Předmět: RE: RE:
17.04.24 07:26:57 | #27913 (2)

*35239* Nevím, jestli to je výsadou, ale mně připadá normální, že se mi můj milovaný Tatínek dal poznat osobně! Nevím, jak je to mezi roboty, pro ně je asi "tatínkem" nebo "maminkou" tovární výrobní linka, ale já jsem člověk! Mé jméno je možná pro lidstvo trapné, ale mně se líbí! Jmenuji se: "Člověk Syn Boží"! *34694*


 #27909 

| Předmět: RE:
17.04.24 07:23:14 | #27911 (1)

*27179* Možná jsem idiot, tedy z Vašeho pohledu "robota", ale Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva znám osobně! Stvořil mě! Oživil mě! Hleděl jsem mu do očí, když jsme si povídali... *27179*


 #27908 

| Předmět: RE: RE:
17.04.24 07:24:48 | #27912 (2)

tak jo, jednou na to přijdeš, že jsem ti nelhal *2*| Předmět: RE: RE: RE:
17.04.24 07:29:22 | #27914 (3)

*4585* Bude to trochu naopak! Já netvrdím, že mi lžete!!! Jste pouze pomýlený! Načetl jste si o Bohu nepravdivé informace, a to je vše! *3775*


 #27912 

| Předmět: RE:
17.04.24 07:31:57 | #27915 (1)

Tvrdíte: "Boha lze jen zažít!" *14586*

Až se Vám Bůh dá poznat, potom zjistíte, že Boha lze i milovat a že ho nelze nemilovat!!! *34027*


 #27908 

| Předmět: RE: RE:
17.04.24 07:36:39 | #27918 (2)

pořád to nechápete, pokud je tam někdo, kdo něco dělá, tak jste pořád vedle jako jedle ... ten idiot nebyl urážka, pokud vás to urazilo, tak se omlouvám, mějte se príma| Předmět: RE: RE: RE:
17.04.24 07:46:15 | #27924 (3)

*2* Človíčka nelze urazit! To už mnozí lidé pochopili, a proto sem nechodí! *2*

P.S. Nevím, jak jedle, ale já jsem byl vedle Boha Stvořitele a Otce svého často! Třeba na procházkách! Tatínek se se mnou rád procházel. Líbilo se mu moje "rozumování"! *17305*


 #27918 

| Předmět: Děkuji Bohu!
17.04.24 07:14:21 | #27907

*34694* Ano, děkuji Bohu Stvořiteli a Otci svému milovanému, že jsme dnešní diskuzi začali vesele! *34694*| Předmět: RE: Děkuji Bohu!
17.04.24 07:20:04 | #27910 (1)

*2* Právě jsem se dočetl, to víte, jsem zvídavý, že slovem "DROID" se označuje inteligentní robot se schopností se přemisťovat. Přiznám se, že jsem netušil, že se roboti zajímají o Boha! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #27907 

| Předmět: "Blábolení o Bohu!"
17.04.24 07:10:40 | #27905

*2* "Blábolení o Bohu!" *2*

BŮH JE LÁSKYPLNÝ, MILOSRDNÝ A PLNÝ MILOSTI. . .

BŮH JE ČESTNÝ, POCTIVÝ A SPRAVEDLIVÝ!

BŮH NIKDY NELŽE!

*2* To je "blábol", co! *2*

*5671* Jen už nevím, kde jsem si to údajně přečetl! *14586* *27179*| Předmět: RE: "Blábolení o Bohu!"
17.04.24 07:12:10 | #27906 (1)

*34258* Miluji chytrolíny! Vždy mě pobaví!!! *27482*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #27905 

| Předmět:
17.04.24 06:54:31 | #27900

ahoj pánbíčkáři *2* vše co tu píšeš máš jen načtené, nemáš to z vlastní zkušenosti *2*| Předmět: RE:
17.04.24 07:00:54 | #27902 (1)

kdybys měl vlastní zkušenost s Bohem, neblábolil by jsi tu *2*| Předmět: RE: RE:
17.04.24 07:05:49 | #27904 (2)

*34694* Mé "blábolení" pramení právě v tom, že Boha Stvořitele a Otce svého milovaného znám osobně! Až se Vám dá Bůh poznat, a to se stane, budete tak láskyplně a radostně "blábolit" o Bohu i Vy. *6084*


 #27902 

| Předmět: RE:
17.04.24 07:03:13 | #27903 (1)

*27179* Na to jste přišel sám? NEMÁTE PODOBNÉ PRŮPOVÍDKY NAČTENÉ VY? *4502*

*34041* Ale vítám Vás tu, mám podobné vtipálky rád! *27179*

P.S. Sdělte mi prosím, kde se lze dočíst, že Bůh je VLASTNÍM MILUJÍCÍM TATÍNKEM všech lidí, tedy pro začátek! Budete-li sem chodit pravidelně, potom Vám budu klást otázky další! Například se optám, kde se lze dočíst, že Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje věřící i nevěřící lidi naprosto stejnou LÁSKOU a že je vnímá jako své vlastní milované Syny a Dcery! Podobných otázek mám pro Vás hodně. . . *3775*


 #27900 

| Předmět: Dobré ráno lidem všem!
17.04.24 06:47:21 | #27895

*18805* Dobré ráno lidem všem! *29742* *9540* *29742*| Předmět: RE: Dobré ráno lidem všem!
17.04.24 06:48:07 | #27896 (1)

*35378* Ano, u nás už svítí sluníčko! *34694*


 #27895 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno lidem všem!
17.04.24 06:49:36 | #27897 (2)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

Prožijte si tedy dnešní den sluníčkově a v lásce i úctě k Bohu! *9540*


 #27896 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno lidem všem!
17.04.24 06:52:05 | #27898 (3)

*4511* Nebojte se!

*4511* Nelekejte se!

*4511* Nemějte strach!

*34027* Bůh žije! *34027*

*34027* Bůh nás miluje! *34027*


 #27897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno lidem všem!
17.04.24 06:54:15 | #27899 (4)

*33770* Jste milovanými Syny a Dcerami Božími! *8734*

*33770* Ale měli byste být i milujícími Syny a Dcerami Božími! *4502*


 #27898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno lidem…
17.04.24 06:56:23 | #27901 (5)

*30457* Všichni jsme Boží lidé!

*14586* Ale ne všichni jsme Boha milující lidé! *3456*

*15154* *22971* *15154* Modleme se tedy, abychom všichni lásku i úctu k Bohu měli! *3577*


 #27899