Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 856300x
Příspěvků:
43185

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
15.04.24 20:02:13 | #27780

*27179* Nedávno jste tu hlásal že máte ještě bratry v jiných zemích *27179* Kteří jsou podobně posedlý jako Vy *27179* Jednoho člověka posedlého démony jsem našel i v ČR *5404* *5404* Myslím že když to dáte dohromady budete exkluzivní dvojka *5404* *5404* Posílám ukázku *27179*



| Předmět: RE:
15.04.24 21:38:48 | #27782 (1)

*4585* Jste zajímavý člověk, ale Vaše oblíbená videa dokazují, že velmi trpíte! *14586*


 #27780 

| Předmět: RE: Ano, Bůh žije!
15.04.24 19:55:31 | #27778

*12694* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš je jediným Živým Bohem pro veškeré tvorstvo! *12694*



| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh žije!
15.04.24 19:56:51 | #27779 (1)

*27179* A s tím nic nenadělá ani člověk s aktuální přezdívkou "jitrnice"! *27179*


 #27778 

| Předmět: Ano, Bůh žije!
15.04.24 19:40:31 | #27776

*260* Ano, Bůh žije!

*260* Ano! Bůh nás miluje!



| Předmět: RE: Ano, Bůh žije!
15.04.24 19:52:39 | #27777 (1)

*17601* Bůh je zárukou naší bezpečnosti, žijeme-li v lásce a úctě k němu! *17601*


 #27776 


| Předmět:
15.04.24 18:59:32 | #27774

Reakce na příspěvek #27771
*4502* Pravdu hledej pouze u Boha Stvořitele a Otce svého! *27179* To máš pravdu Synu nezbedný *27179* Pravdu nehledej u Mělnického pomatence který slouží satanasum *6323* *33102*



| Předmět: RE:
15.04.24 19:38:34 | #27775 (1)

*16941* Vy jste z Mělníka? *5880*


 #27774 

| Předmět: Neotáčej se ke svému štěstí zády!
15.04.24 18:44:19 | #27771

*4502* Neotáčej se ke svému štěstí zády! *17060*



| Předmět: RE: Neotáčej se ke svému štěstí zády!
15.04.24 18:45:27 | #27772 (1)

*4502* Pravdu hledej pouze u Boha Stvořitele a Otce svého! *13842*


 #27771 

| Předmět: RE: RE: Neotáčej se ke svému štěstí…
15.04.24 18:47:14 | #27773 (2)

*4502* Nelži! Nepodváděj! Nepřej nikomu nic zlého! *33684* NEPROHLOUPÍŠ. *4585*


 #27772 

| Předmět: Miluji Tatínka!
15.04.24 18:36:02 | #27770

*12694* Miluji Tatínka!

*12694* Miluji Boha Stvořitele a Otce svého!

*12694* A tak se nikoho z lidí ani démonů nebojím! Jsem Boží Syn!!!



| Předmět: Stvořitel je mým Živým Bohem!
15.04.24 18:24:48 | #27764

*15154* Stvořitel je mým Otcem!

*15154* Stvořitel je mým Panovníkem!

*15154* Stvořitel je mým Pánem i Živým Bohem!

*15154* Stvořitel je mou Živou Láskou i mým Spasitelem!

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Stvořitel je mým Živým Bohem!
15.04.24 18:25:54 | #27765 (1)

*12694* Stvořitel mě učinil prvorozeným Synem Božím! A NIKDO JINÝ!!! *34027*


 #27764 

| Předmět: RE: RE: Stvořitel je mým Živým Bohem!
15.04.24 18:27:20 | #27766 (2)

*12694* Ano, Bůh Stvořitel a Otec můj a náš je mým a naším jediným Spasitelem! *12694*


 #27765 

| Předmět: RE: RE: RE: Stvořitel je mým Živým…
15.04.24 18:29:21 | #27767 (3)

*33792* Požehnán buď Živý Bůh navěky! Amen, amen! *33792*

  • (Bible, Žalm 89:53)

 #27766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je mým Živým…
15.04.24 18:30:52 | #27768 (4)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #27767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Stvořitel je mým…
15.04.24 18:32:34 | #27769 (5)

*33792* Ano, Živý Bůh, náš Otec, Panovník a Spasitel, je navěky vyvýšený!!! *33792*


 #27768 

| Předmět: (Bible, Přísloví)
15.04.24 18:16:55 | #27761

"KDO KRYJE SVÁ PŘESTOUPENÍ, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování." *429*

  • (Bible, Přísloví 28:13)


| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
15.04.24 18:18:49 | #27762 (1)

"Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne." *13842*

  • (Bible, Přísloví 28:18)

 #27761 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví)
15.04.24 18:21:11 | #27763 (2)

"Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá." *17063*

  • (Bible, Přísloví 29:2)

 #27762 

| Předmět: Opakuji:
15.04.24 17:56:47 | #27755

*4502* Opakuji: "DŮVĚŘUJTE JEN A JEN BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU." *13842*



| Předmět: RE: Opakuji:
15.04.24 17:57:53 | #27756 (1)

*14586* My lidé umíme být zlí. Jsme nevěrohodní!!! *3456*


 #27755 

| Předmět: RE: RE: Opakuji:
15.04.24 17:58:36 | #27757 (2)

*33770* Pouze Bůh je dobrý! *34027*


 #27756 

| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji:
15.04.24 17:59:48 | #27758 (3)

*12694* Jen a jen Bůh Tě skutečně miluje a nechystá se Tě "podrazit"!!! *12694*


 #27757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
15.04.24 18:00:44 | #27759 (4)

*14586* Lidstvo je tlupou darebáků!!! *3456*


 #27758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
15.04.24 18:01:38 | #27760 (5)

(Výjimkám se omlouvám...) *15154* *3122* *15154*


 #27759 

| Předmět: Bůh nás zná!
15.04.24 17:02:53 | #27746

*4502* Bůh nás zná! Nezapomínejte na to!!! *4502*

*24611* Ano, Bůh zná i Človíčka!!! Rozhodně nepotřebuje informace od podvodníků a lhářů!!! *4502*



| Předmět: RE: Bůh nás zná!
15.04.24 17:06:22 | #27748 (1)

*16266* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš zná pravdu o každém z nás všech lidí! *17063*


 #27746 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás zná!
15.04.24 17:07:17 | #27749 (2)

*16266* Ano, Boha nelze podvést ani obelhat!!! *4502*


 #27748 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás zná!
15.04.24 17:24:06 | #27750 (3)

*16266* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ PRAVDU O NÁS VŠECH SKUTEČNĚ ZNÁ! *16266*


 #27749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás zná!
15.04.24 17:24:50 | #27751 (4)
*30383* *16266* *30383* *4437* *30383* *16266* *30383*

 #27750