Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 669034x
Příspěvků:
34321

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ano, miluji Tatínka! Miluji Boha Otce…
17.04.24 17:21:43 | #28067

*12694* Ano, miluji Tatínka! *12694* Miluji Boha Stvořitele a Otce svého! *12694*| Předmět: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji Boha…
17.04.24 17:22:59 | #28068 (1)

*2386* A co Ty? *6786*


 #28067 

| Předmět: RE: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji…
17.04.24 17:23:43 | #28069 (2)

*4502* Věřit v Boha nestačí!!! *4502*


 #28068 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, miluji Tatínka! Miluji…
17.04.24 17:24:39 | #28070 (3)

*34027* DŮLEŽITÁ JE ŽIVÁ LÁSKA A SVATÁ ÚCTA K BOHU. *34027*


 #28069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, miluji Tatínka!…
17.04.24 17:49:47 | #28071 (4)

*14586* Ale, kdo dnes má živou lásku a svatou úctu k Bohu? *3456*

*35060* Kdo? *5671*

*3456* Nějaký milující žid? Nějaký milující křesťan? Nějaký milující muslim? Nějaká milující židovka? Nějaká milující křesťanka? Nějaká milující muslimka? Kdo!? *14586*


 #28070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, miluji Tatínka…
17.04.24 17:51:04 | #28072 (5)

*6578* Hodně lidí Boha Stvořitele a Otce svého v srdci ignoruje!!! *35060*


 #28071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, miluji Tatínka…
17.04.24 18:20:32 | #28073 (5)

Můžete namítnout: "Lidé se bojí přiznat, že Boha milují, aby nebyli směšní!" *14752*

Možné to je, ale moc tomu nevěřím!!! LÁSKU NEUMLČÍŠ. *33684*


 #28071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, miluji…
17.04.24 18:24:17 | #28074 (6)

Je psáno: "Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"

  • (Bible, Zjevení Janovo 7:12) *34027*

 #28073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, miluji…
17.04.24 18:26:22 | #28075 (7)

"Svatý, svatý, svatý Živý Bůh, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází."

  • (Bible, Zjevení Janovo 4:8) *34027*

 #28074 

| Předmět: LÁSKA
17.04.24 16:27:18 | #28061

*12694* *33692* *15154* LÁSKA *15154* *33692* *12694*| Předmět: RE: LÁSKA
17.04.24 16:28:27 | #28062 (1)

*34027* LÁSKA JE ŽIVÁ A OŽIVUJÍCÍ. *34027*


 #28061 

| Předmět: RE: RE: LÁSKA
17.04.24 16:30:16 | #28063 (2)

*12694* Děkujme Bohu Stvořiteli a Otci svému, že je tomu tak! *12694*


 #28062 

| Předmět: RE: RE: RE: LÁSKA
17.04.24 16:50:04 | #28064 (3)

*12694* Ano, děkujme Tatínkovi, že máme schopnost milovat i schopnost lásku vnímat. *12694*


 #28063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
17.04.24 16:51:45 | #28065 (4)

lásku vnímá i to prase, a sežereš ho| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA
17.04.24 17:20:14 | #28066 (5)

*35239* Vnímáte pocity prasat? Žijete mezi nimi? *2386*

*22640* A Vy žerete? Já ne ! Já jím. . . *3775*


 #28065 

| Předmět: Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
17.04.24 16:02:22 | #28056

*15154* Tatínku! *15154* Lásko moje! *15154* Miluji Tě! *15154*

(To vyznání je ve mně živé! Žije v mé duši! Žije v mém srdci! Žije v mé mysli! Amen.)

  • *34027*


| Předmět: RE: Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
17.04.24 16:03:39 | #28057 (1)
*175* *29742* *9540* *29742* *175*

 #28056 

| Předmět: RE: Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
17.04.24 16:05:03 | #28058 (1)

*15154* Tatínku! *15154* Bože a Pane náš jediný! *15154* Mám Tě moc a moc rád. *15154*

  • *34027*

 #28056 

| Předmět: RE: RE: Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
17.04.24 16:06:23 | #28059 (2)
*16266* *30623* *30383* *4437* *30383* *30623* *16266*

 #28058 

| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku! Lásko moje! Miluji…
17.04.24 16:08:05 | #28060 (3)

*15154* Ano! Člověk Syn Boží Tatínka miluje! *15154* *22063* *15154*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #28059 

| Předmět: Máš lásku k Bohu?
17.04.24 15:53:31 | #28051

Máš lásku k Bohu? *2386*

Já ji mám!!! A děkuji za to Bohu. *34027*

Máš úctu k Bohu? *2386*

Já ji mám!!! A děkuji za to Bohu. *34027*

Máš důvěru k Bohu? *2386*

Já ji mám!!! A děkuji za to Bohu. *34027*| Předmět: RE: Máš lásku k Bohu?
17.04.24 15:55:08 | #28052 (1)

*6904* Bůh, to je ztělesněná velebná důstojnost, řeknu-li to obrazně! *34027*


 #28051 

| Předmět: RE: RE: Máš lásku k Bohu?
17.04.24 15:57:21 | #28053 (2)
*33792* *12694* *35292* *22063* *35292* *12694* *33792*

 #28052 

| Předmět: RE: Máš lásku k Bohu?
17.04.24 15:58:54 | #28054 (1)

*6904* Bůh kraluje! Bůh je Pánem celého vesmíru! *34027*


 #28051 

| Předmět: RE: RE: Máš lásku k Bohu?
17.04.24 15:59:46 | #28055 (2)

*12694* BŮH JE NÁŠ JEDINÝ PANOVNÍK. *12694*


 #28054 

| Předmět: Přistupte!
17.04.24 15:46:13 | #28047

"Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Živým Bohem, který nás učinil."

  • (Bible, Žalm 95:6)


| Předmět: RE: Přistupte!
17.04.24 15:47:18 | #28048 (1)

*33792* ON JE NÁŠ BŮH - NÁŠ JEDINÝ ŽIVÝ BŮH. *33792*


 #28047 

| Předmět: RE: RE: Přistupte!
17.04.24 15:49:28 | #28049 (2)

*33792* ON JE NÁŠ PÁN I KRÁL - ON JE NÁŠ JEDINÝ PANOVNÍK! *33792*


 #28048 

| Předmět: RE: RE: RE: Přistupte!
17.04.24 15:50:13 | #28050 (3)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #28049 

| Předmět: Je Ti Bůh k smíchu?
17.04.24 15:42:35 | #28045

Je Ti Bůh k smíchu? *6578*

Potom věz, že mně Bůh k smíchu není!!! *33684*| Předmět: RE: Je Ti Bůh k smíchu?
17.04.24 15:43:55 | #28046 (1)

Zneužíváš jméno Ježíše pro své pletichaření? *6578*

Potom věz, že Človíčka by to nenapadlo ani ve snu! *4502*


 #28045 

| Předmět: Vím a bolí mě to!
17.04.24 15:11:25 | #28040

*14586* Vím a bolí mě to! *3456*

*14586* Na planetě Zemi lidé nežijí v bezpečí! *3456*

*12694* ALE TO BŮH ZMĚNÍ. *12694*| Předmět: RE: Vím a bolí mě to!
17.04.24 15:12:28 | #28041 (1)

*12694* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ TU MOC MÁ!!! *12694*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #28040 

| Předmět: RE: RE: Vím a bolí mě to!
17.04.24 15:13:43 | #28042 (2)

*13842* Ano, Bůh tu dá vše do pořádku! Bůh!!! *13842*


 #28041 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím a bolí mě to!
17.04.24 15:14:51 | #28043 (3)
*30383* *16266* *30383* *4437* *30383* *16266* *30383*

 #28042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím a bolí mě to!
17.04.24 15:16:09 | #28044 (4)
*4437* *16266* *31844* *16266* *4437*

A proto jsem v klidu a budoucnosti se nebojím. . . *30623*


 #28043 

| Předmět: Ano, lidé!
17.04.24 14:56:04 | #28034

*33792* Ano, lidé! Bůh skutečně žije a moc a moc nás miluje! *33792*

  • *12694* Je naším Stvořitelem, Tatínkem i Spasitelem. *12694*


| Předmět: RE: Ano, lidé!
17.04.24 14:59:21 | #28035 (1)

*12216* Klidně mě dnes považujte za hlupáka a blázna, ale blíží se den, kdy si uvědomíte, že to nejsem já, kdo tu byl a je hlupákem a bláznem! *15154* *2351* *15154*


 #28034 

| Předmět: RE: RE: Ano, lidé!
17.04.24 15:00:42 | #28036 (2)

*12216* Vím, má láska a úcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva vypadá bláznivě, ale je upřímná a živá! *2351*


 #28035 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, lidé!
17.04.24 15:06:27 | #28037 (3)

*12216* Vím, štve Vás, že vnímám pravého Ježíše za svého milovaného bratra a přítele! ALE ON MÝM VLASTNÍM MILOVANÝM BRATREM A PŘÍTELEM PŘED BOHEM JE. *12216*

*12216* Vím také, jak moc štve pokřtěné hodnostáře, že je neuznávám za vládce lidstva!!! Ale pro mne jsou pouze obyčejnými hříšnými lidmi! Lidmi převážně lakomými, chamtivými a toužícími po moci nad lidstvem! *6578*


 #28036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, lidé!
17.04.24 15:07:54 | #28038 (4)

*12694* JEN BŮH MÁ PRÁVO LIDEM VLÁDNOUT! JEN BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! AMEN. *13842*


 #28037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, lidé!
17.04.24 15:08:57 | #28039 (5)
*12216* *12694* *15154* *2351* *15154* *12694* *12216*

 #28038 

| Předmět: K Tobě! Otče a Lásko moje!
17.04.24 14:44:03 | #28027

*15154* *22063* *15154* K Tobě! Otče a Lásko moje! Míří srdce mé, které je plné lásky a úcty k Tobě! *6904*

*6904* K Tobě, Bože a Pane náš jediný, pozvedám svou duši... *34027*| Předmět: RE: K Tobě! Otče a Lásko moje!
17.04.24 14:45:43 | #28028 (1)

*15154* *22063* *15154* Jen Ty jsi Bůh a Panovník náš! Jen a jen Ty! A já to respektuji. . . *8164*


 #28027 

| Předmět: RE: RE: K Tobě! Otče a Lásko moje!
17.04.24 14:48:47 | #28029 (2)

*15154* *22063* *15154* Ty jsi mne a nás všechny stvořil a oživil. MÁŠ NA TO RŮZNÉ METODY! Ale nikdo jiný člověka stvořit ani oživit neumí! *15154* A já vím, že stejně tak jednou vzkřísíš i všechny zesnulé! *34027*


 #28028 

| Předmět: RE: RE: RE: K Tobě! Otče a Lásko moje!
17.04.24 14:51:44 | #28030 (3)

*14586* Mnozí, údajně věřící lidé, k Tobě lásku ani úctu ani důvěru nemají!!! *3456* ALE JÁ, BOŽE A PANE MŮJ, TI S VEŠKEROU LÁSKOU A ÚCTOU DŮVĚŘUJI. . . *8164*


 #28029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Tobě! Otče a Lásko…
17.04.24 14:52:54 | #28031 (4)

*33770* A za ten úžasný dar Ti děkuji, Tatínku můj milovaný! *34027*


 #28030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Tobě! Otče a…
17.04.24 14:53:37 | #28032 (5)

*12694* TY JSI NÁŠ JEDINÝ BŮH, LÁSKO MOJE. *12694*


 #28031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Tobě! Otče a…
17.04.24 14:53:59 | #28033 (6)

*12694* TY JSI NÁŠ PANOVNÍK. *12694*


 #28032 

| Předmět: Bůh! A nikdo jiný!!!
17.04.24 11:24:07 | #28026

*16266* Bůh! *16266* A nikdo jiný! *16266*

  • *16266* *31844* *16266*