Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 856281x
Příspěvků:
43185

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
18.04.24 09:45:54 | #28161

Pamatuj si! *4502*

*4502* Jak se chováš k Človíčkovi, tak se chováš i k jeho Tatínkovi, který je naším Živým Bohem! *4502*

*15154* (Kristus)
*27179* Ještě se zaštiťovat Bohem to je opravdu nechutné *35074*
Ty démone ohavný nemáš vůbec žádné zábrany *3456* Od toho jsou diskuze S Tebou Synu nezbedný ale slušně diskutovat nelze *5446*
Chováš se strašně a není to jen můj názor *6687*
Tvá Farizeiska víra je opravdu hodně propracovaná Normální člověk prokoukne tvou zhoubnou podlost pýchu a nenávist Jseš nemocný a posedlý jedinec z touhou po slávě stejně tak se chová ďábel Dokonale kopírujes jeho vlastnosti *3456*


1  

| Předmět: RE:
18.04.24 11:38:14 | #28166 (1)

*4585* To nic, ten záchvat Vás přejde! *4585*


 #28161 


| Předmět: Tak hezký den!
18.04.24 09:18:18 | #28158

*18805* Tak hezký den! *3775*

*3775* Človíček půjde ven! *29334*| Předmět: RE: Tak hezký den!
18.04.24 09:19:19 | #28159 (1)
*29742* *9540* *29742* *23658* *29742* *29742* *29742*

 #28158 

| Předmět: RE: RE: Tak hezký den!
18.04.24 09:20:47 | #28160 (2)

*4436* *16266* MÍR S VÁMI VŠEMI. *16266* *4437*


 #28159 


| Předmět: Svět je plný pokušení!
18.04.24 09:16:09 | #28156

*14586* Svět je plný pokušení, ale největšími pokušiteli jsme my sami. *3456*| Předmět: RE: Svět je plný pokušení!
18.04.24 09:17:02 | #28157 (1)

*4502* NEZAPOMÍNEJME NA TO! *4502*


 #28156 

| Předmět: Pamatuj si!
18.04.24 09:07:48 | #28153

*4502* Pamatuj si! *4502*

*4502* Jak se chováš k Človíčkovi, tak se chováš i k jeho Tatínkovi, který je naším Živým Bohem! *4502*

  • *15154* (Kristus) *15154*


| Předmět: RE: Pamatuj si!
18.04.24 09:09:44 | #28154 (1)

*4502* Tvá nenávist a zášť k Človíčkovi cílí i na Boha Stvořitele a Otce lidstva! A to je hodně zlé! *4502*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #28153 

| Předmět: RE: RE: Pamatuj si!
18.04.24 09:14:31 | #28155 (2)

*4502* Prosíte-li našeho Otce slovy: "A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám", potom si nejprve zjistěte pravdu ve svém svědomí! LHÁT BOHU OTCI LIDSTVA JE ĎÁBELSKÉ! *4502*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #28154 

| Předmět: Děje se, co se dít má!
18.04.24 09:02:52 | #28150

*5671* Děje se, co se dít má! BYLO TO PROROKOVÁNO! *6904*

*3456* Mnozí lidé mě tu tupí a pronásledují svou záští! Další zde proti mně lživě mluví všechno zlé, co si hýčkají ve svém nitru, protože mám celou lásku a svatou úctu k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *14586*
ALE I TO TAK BYLO PROROKOVÁNO! *17063*

*3456* Měl bych se z toho radovat, protože mám díky tomu hojnou odměnu u Otce v nebesích, ale já nad tím jásat nemohu, protože je mi těch lidí líto! Řítí se do pekla ohnivého jezera! *14586*| Předmět: RE: Děje se, co se dít má!
18.04.24 09:04:04 | #28151 (1)

*15154* *3577* *15154* Modlím se za jejich spásu! *14586*


 #28150 

| Předmět: RE: RE: Děje se, co se dít má!
18.04.24 09:04:56 | #28152 (2)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #28151 

| Předmět: Blaze lidem . . .
18.04.24 08:50:43 | #28146

*15154* Blaze lidem, kteří milují Boha Stvořitele a Otce svého a vnímají ho za svého a našeho jediného Živého Boha!

*15154* Blaze lidem, kteří mají k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému a našemu ve svém srdci svatou úctu!

*15154* Blaze lidem, kteří ví, ctí a neskrývají, že v nebi žijící Ježíš je naším milovaným bratrem a přítelem!| Předmět: RE: Blaze lidem . . .
18.04.24 08:52:04 | #28147 (1)

*15154* Ano, blaze i Tobě, máš-li upřímnou lásku a úctu k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *34027*


 #28146 

| Předmět: RE: RE: Blaze lidem . . .
18.04.24 08:53:30 | #28148 (2)

*15154* Ano, blaze i Tobě, vnímáš-li Ježíše jako svého vlastního milovaného bratra a přítele před Bohem! *34027*


 #28147 

| Předmět: RE: RE: RE: Blaze lidem . . .
18.04.24 08:53:58 | #28149 (3)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #28148 

| Předmět: Bůh nás zná!
18.04.24 08:38:18 | #28143

*6904* Opakuji: "Bůh nás zná!" *34027*| Předmět: RE: Bůh nás zná!
18.04.24 08:42:10 | #28144 (1)

*3456* Spíláte mi? Ježíšovi spílali také!

*14586* Nadáváte mi? Ježíšovi nadávali také!

*3456* Pomlouváte mě? Ježíše pomlouvali také!

*14586* Vysmíváte se mi? Ježíšovi se vysmívali také!

(Být Kristem Božím má prostě i své záporné stránky!) *3456* *14586* *3456*


 #28143 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás zná!
18.04.24 08:45:33 | #28145 (2)

*15154* *22063* *15154* Ale i já žiji v lásce a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci svému a mám radost ze života! Jistě, Váš přístup ke mně mě občas naplní smutkem, ale Tatínek mě vždy ihned rozveselí. . . *6084*


 #28144 

| Předmět: Jsme lidé!
18.04.24 08:29:34 | #28136

Jsme lidé! *34027*| Předmět: RE: Jsme lidé!
18.04.24 08:30:09 | #28137 (1)

*15154* A to je radostné konstatování! *34027*


 #28136 

| Předmět: RE: RE: Jsme lidé!
18.04.24 08:31:11 | #28138 (2)

*15154* Tvoříme lid Boží! Ano! Tvoříme láskyplnou Rodinu Boží našeho Otce! *34027*


 #28137 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidé!
18.04.24 08:31:50 | #28139 (3)

*15154* Před Bohem jsme bratři a sestry! *16905* *9507* *16905*


 #28138 

| Předmět: RE: Jsme lidé!
18.04.24 08:32:31 | #28140 (1)

*8734* Ano, my všichni jsme lidé! *34027*


 #28136 

| Předmět: RE: RE: Jsme lidé!
18.04.24 08:35:03 | #28141 (2)

*4502* Lidé!!! *4502*

*3456* (Někteří si totiž pletou jiné lidi s netvory a sami sebe považují za bohy a bohyně!) *14586*


 #28140 

| Předmět: Musí to být hrozný život, . . .
18.04.24 08:25:35 | #28134

*6578* Musí to být hrozný život, když se ráno naštvaně probudíte a cítíte potřebu někomu ďábelsky spílat! Zářným příkladem je člověk s přezdívkou "jitrnice"! Kdysi tu byl přímo sprostý, ale dnes už se naštěstí bojí, aby nedostal opět zákaz psaní jako kdysi! Dal jsem mu "amnestii", ale on si toho neváží! JEHO NECHUTNĚ ZLÉ PŘÍSPĚVKY TO DOKAZUJÍ. Kdysi si na věřícího člověka nehrál a ani dnes mu to dost nejde - umí pouze něco okopírovat z Bible a doplnit to nadávkami. *14586*| Předmět: RE: Musí to být hrozný život, . . .
18.04.24 08:28:25 | #28135 (1)

*12694* *15154* *22971* *15154* *12694* Modlím se za jeho morální uzdravení! A je-li psychicky nemocný nebo psychopat, a to je velmi pravděpodobné, tak se modlím i za jeho psychické uzdravení! *3122*


 #28134 

| Předmět: RE: RE: Musí to být hrozný život, . . .
18.04.24 08:36:44 | #28142 (2)

*4585* Poraďte mu, ať činí pokání, mně ani Bohu on nevěří! *14586*


 #28135 

| Předmět: Je to smutné!
18.04.24 08:14:54 | #28130

*14586* Je to smutné, když člověk vnímá, kolik morálně zpustlých ateistů si hraje na věřící, aby věřícím lidem mohli škodit a aby se jim ve svém temném nitru vysmívali. *3456*| Předmět: RE: Je to smutné!
18.04.24 08:16:18 | #28131 (1)

*14586* Jsou to nešťastní lidé, já vím, ale pouze Bůh je může morálně uzdravit! *17063*


 #28130 

| Předmět: RE: RE: Je to smutné!
18.04.24 08:17:37 | #28132 (2)

*34758* *3577* *3122* *2983* *22971* Modleme se za ně! *3474* *4740*


 #28131 

| Předmět: RE: RE: RE: Je to smutné!
18.04.24 08:18:50 | #28133 (3)

*33770* Bůh Stvořitel a Otec náš je morálně a psychicky uzdravit dokáže! *6904*


 #28132