Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 719557x
Příspěvků:
37114

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: A je tu neděle!
19.05.24 08:37:19 | #33612

*6606* A je tu neděle! *29742* *9540* *29742*| Předmět: RE: A je tu neděle!
19.05.24 08:38:10 | #33613 (1)

*18* Dobré ráno! *2311*


 #33612 

| Předmět: RE: RE: A je tu neděle!
19.05.24 08:38:56 | #33614 (2)

*34988* Děkuji Bohu, jaký tu je klid! *34027*


 #33613 

| Předmět: RE: RE: RE: A je tu neděle!
19.05.24 08:40:23 | #33615 (3)

*17063* Ohavné příspěvky zmizely a hned se tu lépe dýchá. *17063*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #33614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A je tu neděle!
19.05.24 08:42:16 | #33616 (4)
 • *30806* *30758* *30806* *30758* *30806* *30758* *30806*

 #33615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A je tu neděle!
19.05.24 08:46:09 | #33619 (4)

Včera jsem našla na FB:
Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.
Židům 9:12
*1149*
Snad Tě to neotráví :-).


 #33615 

| Předmět: Dobrou noc!
18.05.24 21:12:46 | #33610

*9177* Dobrou noc! *4483*

 • *4468* *3775* *31844* *3775* *4468*


| Předmět: RE: Dobrou noc!
18.05.24 21:14:00 | #33611 (1)

*4585* Hezky se vyspinkejte! *15154* *6665* *15154*


 #33610 

| Předmět: (Bible, Sírachovec 21:28)
18.05.24 21:09:35 | #33609

*16360* (Bible, Sírachovec 21:28)

KLEVETNÍK POSKVRŇUJE SÁM SEBE A TAM, KDE BYDLÍ, BUDE V NENÁVISTI.
| Předmět: (Bible, Sírachovec 21:27)
18.05.24 21:07:16 | #33608

*16360* (Bible, Sírachovec 21:27)

ZLOŘEČÍ-LI SVÉVOLNÍK SATANOVI, ZLOŘEČÍ SÁM SOBĚ.| Předmět: Bůh Tě miluje!
18.05.24 20:49:25 | #33601

*15154* *16905* *15154* Bůh žije! Bůh Tě miluje! *15154* *9507* *15154*| Předmět: RE: Bůh Tě miluje!
18.05.24 20:50:26 | #33602 (1)

*33692* *22063* *33692* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ JE I PRO TEBE ŽIVOU LÁSKOU. *33792*


 #33601 

| Předmět: RE: RE: Bůh Tě miluje!
18.05.24 20:51:46 | #33603 (2)

*6904* A já děkuji Bohu, že tu máme konečně klid. . . *2351*


 #33602 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
18.05.24 20:54:46 | #33604 (3)

*30457* Kdo zachovává ZÁKON, je pánem svého myšlení, a v bázni před Živým Bohem vrcholí moudrost. *17063*

 • (Bible, Sírachovec 21:11)

 #33603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
18.05.24 20:57:08 | #33605 (4)

*14586* Synu, zhřešil jsi? Už to nedělej a za své dřívější hříchy pros o odpuštění. *3456*

 • (Bible, Sírachovec 21:1) *17063*

 #33604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
18.05.24 20:59:20 | #33606 (5)

*14586* Jako dvojsečný meč je každá svévole, na ránu jí způsobenou není léku. *3456*

 • (Bible, Sírachovec 21:3) *11171*

 #33605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
18.05.24 21:00:51 | #33607 (6)

*12694* *15154* *22971* *15154* *12694* Otče, smiluj se nad námi všemi, prosím! *6195*


 #33606 

| Předmět: K Bohu máme mít láskyplnou úctu!
18.05.24 20:24:11 | #33591

*14571* K Bohu Otci svému máme mít láskyplnou úctu! *35245*| Předmět: RE: K Bohu máme mít láskyplnou úctu!
18.05.24 20:25:31 | #33592 (1)

*14586* A neslušné chování láskyplnou úctou k Bohu není! *3456*


 #33591 

| Předmět: RE: RE: K Bohu máme mít láskyplnou úctu!
18.05.24 20:27:46 | #33593 (2)

*35060* Neslušné chování patří mezi zlé činy! *35060*


 #33592 

| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu máme mít láskyplnou…
18.05.24 20:30:30 | #33594 (3)

*6904* Kdo dělá dobré činy, bude Otcem veřejně oslaven! *34027*


 #33593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu máme mít…
18.05.24 20:36:05 | #33595 (4)

*14586* Otázkou je, jestli někdo z nás dělá dobré činy dobrovolně a s láskyplnou radostí; jestli ty dobré činy skrze něj neprovádí pouze Bůh, když je potřeba je udělat v průběhu Boží hry o dobru a zlu! *3456*


 #33594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu máme mít…
18.05.24 20:41:17 | #33596 (5)

*14586* . . .jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, NENÍ, KDO BY ČINIL DOBRO, NENÍ ANI JEDEN." *3456*

 • (Bible, List Římanům 3:10-12)

 #33595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu máme mít…
18.05.24 20:43:14 | #33597 (6)

*6578* *11171* *6578* To je strašlivé konstatování: "Není, kdo by činil dobro, není ani jeden!" *6578*


 #33596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu máme…
18.05.24 20:44:00 | #33598 (7)
*14586* *12694* *15154* *22971* *15154* *12694* *3456*

 #33597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu máme…
18.05.24 20:47:40 | #33599 (7)

*6904* "Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Živý Bůh nepočítá hřích." *34027*

 • (Bible, List Římanům 4:7-8) *34027*

 #33597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
18.05.24 20:48:24 | #33600 (8)
 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #33599 

| Předmět: Mezilidské vztahy jsou hrozné!
18.05.24 20:11:49 | #33586

*14586* Mezilidské vztahy jsou hrozné! Já to vím! *3456*| Předmět: RE: Mezilidské vztahy jsou hrozné!
18.05.24 20:14:13 | #33587 (1)

Ale kdo tu hrůzu chce šířit zde, je mu to povoleno pouze dočasně! A nepolepší-li se, dostane zákaz psaní. *35060*


 #33586 

| Předmět: RE: RE: Mezilidské vztahy jsou hrozné!
18.05.24 20:17:56 | #33588 (2)

*30201* Názorová různost mi nevadí, každý víme své, ale vulgární agresivita se mi nelíbí! *33684*


 #33587 

| Předmět: RE: RE: RE: Mezilidské vztahy jsou…
18.05.24 20:19:57 | #33589 (3)

*15154* *22971* *15154* Modlím se za morální a psychické uzdravení nás všech! *3122*


 #33588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mezilidské vztahy jsou…
18.05.24 20:22:14 | #33590 (4)
*12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

 #33589 

| Předmět:
18.05.24 19:52:35 | #33582


| Předmět: RE:
18.05.24 20:05:27 | #33583 (1)

Nač ta panika? *34027*


 #33582 

| Předmět: RE:
18.05.24 20:07:28 | #33584 (1)

Z Bible lze vyčíst, že láska je trpělivá a Bůh s námi všemi svatou trpělivost má! Tak moc nás miluje!!! *6904*


 #33582 

| Předmět: RE:
18.05.24 20:10:40 | #33585 (1)

*33770* Kdo se chová slušně, je v této diskuzi vždy vítán, ale kdo se chová neurvale, ten musí počítat s tím, že tu nebudeme o jeho příspěvky stát! Ať si tu klidně čte, ale nadávat nám nesmí, to je velmi neslušné! *17063*


 #33582 

| Předmět: Dotazujte se na Živého Boha!
18.05.24 14:17:25 | #33576

*18805* "Dotazujte se na Živého Boha, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko!" *17063*

 • (Bible, Izajáš 55:6)


| Předmět: RE: Dotazujte se na Živého Boha!
18.05.24 14:20:41 | #33577 (1)

*4608* "Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Živému Bohu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. *17063*

 • (Bible, Izajáš 55:7)

 #33576 

| Předmět: RE: RE: Dotazujte se na Živého Boha!
18.05.24 14:27:48 | #33578 (2)

*12694* Ano, náš milující Otec je slitovný a milosrdný! *12694*


 #33577 

| Předmět: RE: RE: RE: Dotazujte se na Živého Boha!
18.05.24 14:28:50 | #33579 (3)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Ano, Tatínek nás miluje! *34027*


 #33578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dotazujte se na Živého…
18.05.24 14:30:40 | #33580 (4)

*17063* Miluje nás, i když jsou naše nevěrnosti vůči němu tak četné! *17063*


 #33579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dotazujte se na…
18.05.24 14:31:59 | #33581 (5)

*6578* Všechny naše přestupky, přečiny a zločiny svědčí proti nám, ale on nás nepřestává milovat. *6578*


 #33580 

| Předmět: Nelíbí se Vám má povaha?
18.05.24 14:07:50 | #33572

*14586* Nelíbí se Vám má povaha? *3456*

*3456* Potom si stěžujte u Boha Stvořitele a Otce mého! *14586*| Předmět: RE: Nelíbí se Vám má povaha?
18.05.24 14:11:22 | #33573 (1)

*35060* "Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. VIDĚLI JSME HO, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili." *35060*

 • (Bible, Izajáš 53:2)

 #33572 

| Předmět: RE: RE: Nelíbí se Vám má povaha?
18.05.24 14:13:10 | #33574 (2)

*35060* "BYL V OPOVRŽENÍ, KDEKDO SE HO ZŘEKL, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi. . . *14586*

 • (Bible, Izajáš 53:3)

 #33573 

| Předmět: RE: RE: RE: Nelíbí se Vám má povaha?
18.05.24 14:14:20 | #33575 (3)
 • *35090*

 #33574