Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 854300x
Příspěvků:
43181

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jen Bůh je spravedlivý!
19.05.24 17:22:04 | #33779

*4502* Jen Bůh je spravedlivý! *4502*| Předmět: RE: Jen Bůh je spravedlivý!
19.05.24 17:22:40 | #33780 (1)

*33770* Bůh zná CELOU PRAVDU, my ne!!! *6904*


 #33779 

| Předmět: RE: RE: Jen Bůh je spravedlivý!
19.05.24 17:24:02 | #33781 (2)

*33770* Bůh je vždy nestranný! My ne!!! *6904*


 #33780 

| Předmět: RE: Jen Bůh je spravedlivý!
19.05.24 17:26:08 | #33782 (1)

*12694* SPRAVEDLNOST BOŽÍ JE SVATÁ STEJNĚ, JAKO BŮH JE SVATÝ! *12694*


 #33779 

| Předmět: (Bible, Matouš 6:14-15)
19.05.24 17:19:34 | #33778

*16360* (Bible, Matouš 6:14-15)

"Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i Vám odpustí Váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani Váš Otec Vám neodpustí Vaše přestoupení."| Předmět: (Bible, Matouš 5:22)
19.05.24 17:14:58 | #33777

*16360* (Bible, Matouš 5:22)

"Já však Vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu."| Předmět: Vždyť Bůh je milosrdný!
19.05.24 16:42:14 | #33774

*34694* Vždyť Bůh Stvořitel a Otec náš je milosrdný! A já jsem trochu po něm. . . *34027*| Předmět: RE: Vždyť Bůh je milosrdný!
19.05.24 16:43:24 | #33775 (1)

*34041* My lidé si máme odpouštět! *13842*


 #33774 

| Předmět: RE: RE: Vždyť Bůh je milosrdný!
19.05.24 16:55:31 | #33776 (2)

*12694* DOBRO LIDEM SLUŠÍ. *12694*


 #33775 


| Předmět: Nechám se překvapit!
19.05.24 16:33:55 | #33771

*5671* Nechám se překvapit! *6574*

*34091* "Odblokuji člověka s přezdívkou "jitrnice"! Snad si tuto názornou výstrahu vzal k srdci!" *33902*

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: Nechám se překvapit!
19.05.24 16:36:02 | #33772 (1)

*14586* (P.S. Jeho poslední příspěvek č.33551 byl skutečně velmi hnusný!) *3456*


 #33771 

| Předmět: RE: RE: Nechám se překvapit!
19.05.24 16:40:07 | #33773 (2)

*2* Ale nebojte se, bral jsem to trochu i s humorem! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #33772 

| Předmět: BŮH JE SVATÝ!
19.05.24 16:22:33 | #33768

*33792* BŮH JE SVATÝ! *33792*

*33792* ANO, BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ JE SVATÝ! *33792*

  • *12694* *33792* *12694*


| Předmět: RE: BŮH JE SVATÝ!
19.05.24 16:24:26 | #33769 (1)

*33792* CELÝ VESMÍR JE PLNÝ SLÁVY NAŠEHO OTCE. *33792*


 #33768 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE SVATÝ!
19.05.24 16:27:49 | #33770 (2)

ANO, CELÝ VESMÍR JE PLNÝ SLÁVY BOHA STVOŘITELE A OTCE LIDSTVA!

  • *17601* *12694* *15154* *33792* *15154* *12694* *17601*

 #33769 

| Předmět: Běda podvodníkům!!!
19.05.24 16:18:50 | #33767

"Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou."

  • (Bible, Izajáš 5:20-21) *6578*


| Předmět: Vyhýbejme se veškerému zlu!
19.05.24 15:47:04 | #33756

*4502* Vyhýbejme se veškerému zlu!!! *4502*| Předmět: RE: Vyhýbejme se veškerému zlu!
19.05.24 15:49:11 | #33757 (1)

*3474* *4740* Mějme ve svém srdci Otcův ZÁKON Boží a řiďme se jím! *34031*


 #33756 

| Předmět: RE: RE: Vyhýbejme se veškerému zlu!
19.05.24 15:52:32 | #33758 (2)

*4252* Nenechme se svést na scestí pokřtěnými lidmi, kteří Otce zradili, zavrhli a opustili! *21450*


 #33757 

| Předmět: RE: RE: RE: Vyhýbejme se veškerému zlu!
19.05.24 15:54:22 | #33759 (3)

*10736* NENAZÝVEJME SATANA "PÁNEM BOHEM JEŽÍŠEM" ANI "BOHEM SYNEM"!!! *6578*


 #33758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme se veškerému…
19.05.24 15:57:19 | #33760 (4)

*33792* NAŠÍM JEDINÝM BOHEM A PANOVNÍKEM JE STVOŘITEL A OTEC NÁŠ. *33792*

Opakuji: "NAŠÍM JEDINÝM BOHEM A PANOVNÍKEM JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!"


 #33759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme se…
19.05.24 16:00:11 | #33761 (5)
  • *33792* *12694* *3474* *4740* *12694* *33792*

 #33760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme se…
19.05.24 16:03:34 | #33762 (5)

*6904* Pravý, v nebi žijící Ježíš je naším milovaným bratrem a přítelem! Vzkříšený Ježíš Bohu Stvořiteli a Otci lidstva poslušně slouží! Je Boha milujícím člověkem! *34027*


 #33760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme se…
19.05.24 16:07:34 | #33763 (5)

*6578* Ale Satan, který se tu na zemi za Ježíše už stovky let vydává, se urputně snaží, by lidé neměli k Otci lásku ani úctu a aby jako svého "Pána a Boha" vnímali především jeho!!! *6578*


 #33760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme se…
19.05.24 16:10:04 | #33764 (5)

*4502* Lidé, nedejte se Satanem a pokřtěnými hodnostáři, kteří mu slouží, svést na scestí!!! *4502*


 #33760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme se…
19.05.24 16:11:28 | #33765 (6)

*12694* NAŠÍM JEDINÝM BOHEM A PÁNEM JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *12694*


 #33764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vyhýbejme…
19.05.24 16:12:14 | #33766 (7)
  • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #33765 

| Předmět: (Bible)
19.05.24 15:39:20 | #33753

"Živý Bůh je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?"

"Živý Bůh je záštita mého života, z koho bych měl strach?"

  • (Bible, Žalm 27:1) *34027*


| Předmět: RE: (Bible)
19.05.24 15:41:50 | #33754 (1)

"Jak bych nevěřil, že budu hledět na dobrotivost Živého Boha v zemi živých!"

  • (Bible, Žalm 27:13) *34027*

 #33753 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
19.05.24 15:45:55 | #33755 (2)

*6904* Nedivte se tedy, že mám Tatínka tolik moc rád. . . *6904*


 #33754 

| Předmět: Máme jednoho Boha!
19.05.24 15:31:08 | #33748

*12216* Máme jednoho Boha! *2351*| Předmět: RE: Máme jednoho Boha!
19.05.24 15:32:16 | #33749 (1)

*12216* A časem to pochopí i pokřtění lidé! Otázkou je: "POCHOPÍ TO VČAS?" *14899*


 #33748 

| Předmět: RE: RE: Máme jednoho Boha!
19.05.24 15:33:40 | #33750 (2)

*12216* Jsme Syny a Dcerami Stvořitele! Važme si toho, že nás Otec tak vnímá!!! *34027*


 #33749 

| Předmět: RE: RE: RE: Máme jednoho Boha!
19.05.24 15:35:28 | #33751 (3)

*12216* Lidé by se ale hodně rychle měli smířit s tím, že Panovníkem lidstva je Bůh Stvořitel a Otec náš a ne oni! *17063*


 #33750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Máme jednoho Boha!
19.05.24 15:36:00 | #33752 (4)
  • *12216* *12694* *15154* *2351* *15154* *12694* *12216*

 #33751