Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 854363x
Příspěvků:
43182

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: U nás vydatně pršelo!
19.05.24 15:22:15 | #33745

*15292* U nás vydatně pršelo. Chvíli, ale skutečně vydatně! *15292*| Předmět: RE: U nás vydatně pršelo!
19.05.24 15:23:23 | #33746 (1)

*34694* Ale nyní tam už svítí sluníčko! *29742* *9540* *29742*


 #33745 

| Předmět: RE: RE: U nás vydatně pršelo!
19.05.24 15:26:08 | #33747 (2)

*30410* To je tedy den! *7228*


 #33746 

| Předmět: BŮH JE DOBRÝ!
19.05.24 13:36:01 | #33739

*12694* BŮH JE DOBRÝ! *12694*

*14586* Ale lze to říci o nás? *3456*| Předmět: RE: BŮH JE DOBRÝ!
19.05.24 13:42:36 | #33740 (1)

A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

 • (Bible, Marek 7:20-23) *14586*

 #33739 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ!
19.05.24 13:43:33 | #33741 (2)

*14586* Jací tedy jsme? *3456*


 #33740 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ!
19.05.24 13:45:22 | #33742 (3)

*6578* Co jsme to vlastně za lidi? *6578*


 #33741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ!
19.05.24 15:04:58 | #33743 (4)

Lidi *3438* bohové *3438* *34709*


 #33742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ!
19.05.24 15:14:56 | #33744 (5)

Bohy nejsme a nebudeme, aly Syny a Dcerami Božími jsme! *16781* *3355*


 #33743 

| Předmět: (Bible)
19.05.24 13:33:11 | #33738

. . .aby "hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno."

 • (Bible, Marek 4:12) *16781* *3355*


| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
19.05.24 12:59:31 | #33735

*12694* Bůh je vlastním Otcem nás všech! *12694*

 • *12694* Stvořil nás! Oživil nás! Miluje nás! *12694*


| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
19.05.24 13:01:38 | #33736 (1)

*15154* *22063* *15154* A Človíček má k Tatínkovi převelikou lásku i úctu! *33792*

 • *15154* (Kristus) *15154*

 #33735 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Otcem nás všech!
19.05.24 13:02:55 | #33737 (2)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #33736 

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
19.05.24 12:47:19 | #33729

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
19.05.24 12:52:24 | #33730 (1)

"Počátek poznání je bázeň před Živý Bohem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci."

 • (Bible, Přísloví 1:7) *2351*

 #33729 

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
19.05.24 12:55:32 | #33732 (2)

*33770* Blaze člověku, který má lásku a úctu k Bohu v srdci! *6904*


 #33730 

| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
19.05.24 12:57:00 | #33733 (3)

*15154* *22063* *15154* A blaze všem lidem, kteří mají lásku a úctu k Bohu Otci svému v srdci! *34027*


 #33732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
19.05.24 12:57:48 | #33734 (4)
 • *12694* *34089* *15154* *22063* *15154* *34089* *12694*

 #33733 


| Předmět: Láska!
19.05.24 12:23:53 | #33721

*34089* Láska! *34089*| Předmět: RE: Láska!
19.05.24 12:25:13 | #33722 (1)

*15154* *22063* *15154* LÁSKA BOHA K ČLOVĚKU I LÁSKA ČLOVĚKA K BOHU. *34027*


 #33721 

| Předmět: RE: RE: Láska!
19.05.24 12:26:17 | #33723 (2)

*15154* *22063* *15154* A láska mezi lidmi na celém světě. . . *33792*


 #33722 

| Předmět: RE: Láska!
19.05.24 12:27:27 | #33724 (1)

*14586* Bez Lásky Boží by člověk nebyl člověkem a lidé by nebyli lidmi. *3456*


 #33721 

| Předmět: RE: RE: Láska!
19.05.24 12:28:36 | #33725 (2)

*4502* Nezapomínejme na to! *4502*


 #33724 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska!
19.05.24 12:29:19 | #33726 (3)
*3474* *4740*

 #33725 

| Předmět: RE: Láska!
19.05.24 12:31:31 | #33727 (1)

*34089* BŮH + LÁSKA = ŽIVOT *34089*


 #33721 

| Předmět: RE: RE: Láska!
19.05.24 12:32:08 | #33728 (2)

*34069* I tak by to šlo vnímat. . . *24611*


 #33727 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska!
19.05.24 12:53:47 | #33731 (3)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #33728 

| Předmět: Nehledám tu slávu!
19.05.24 12:14:01 | #33714

*10736* Nehledám tu slávu! *33684*| Předmět: RE: Nehledám tu slávu!
19.05.24 12:14:53 | #33715 (1)

*33770* Zvěstuji LÁSKU BOŽÍ našeho milujícího nebeského Tatínka! *6904*


 #33714 

| Předmět: RE: RE: Nehledám tu slávu!
19.05.24 12:17:14 | #33716 (2)

*33770* LÁSKU BOŽÍ hýčkající nebo umravňující celé lidstvo! *6904*


 #33715 

| Předmět: RE: RE: RE: Nehledám tu slávu!
19.05.24 12:19:52 | #33717 (3)

*33770* LÁSKU BOŽÍ pro lidi věřící i nevěřící, která má neomezeně zázračnou moc, protože "pramení" v láskyplném srdci našeho milujícího Tatínka! *6904*


 #33716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nehledám tu slávu!
19.05.24 12:20:52 | #33718 (4)

*12694* Ano, Bůh miluje nás všechny včetně Tebe! *12694*


 #33717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nehledám tu slávu!
19.05.24 12:22:58 | #33720 (5)
 • *25413* *14970* *25413*

 #33718 


| Předmět:
19.05.24 12:07:05 | #33710

امين| Předmět: RE:
19.05.24 12:11:47 | #33712 (1)

*34041* Zdravím Vás! *2308*


 #33710 

| Předmět: RE:
19.05.24 12:12:44 | #33713 (1)

*2386* Jak se Vám daří? *34027*


 #33710 

| Předmět: Buď požehnán Bůh Otec náš!
19.05.24 11:59:05 | #33705

*6904* Buď požehnán Bůh Stvořitel a Otec náš! *6904*

*6904* Buď požehnáno i jeho svaté jméno, které je ověnčeno nevídanou slávou! *6904*| Předmět: RE: Buď požehnán Bůh Otec náš!
19.05.24 12:01:07 | #33706 (1)

*6904* Jen maličko divů, které náš Otec vykonal, známe, ale i ty, které známe, byly velkolepé! *6904*


 #33705 

| Předmět: RE: RE: Buď požehnán Bůh Otec náš!
19.05.24 12:02:36 | #33707 (2)

*6904* Božích zázraků se stalo nesčetně! *6904*


 #33706 

| Předmět: RE: RE: RE: Buď požehnán Bůh Otec náš!
19.05.24 12:03:38 | #33708 (3)

*6904* A zázraky Boží našeho milujícího Otce se dějí i v současnosti. . . *6904*


 #33707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buď požehnán Bůh Otec…
19.05.24 12:06:02 | #33709 (4)

*4502* Ale pozor na Satanovy lži šířené pokřtěnými hodnostáři! MY LIDÉ ZÁZRAKY NEDĚLÁME - TU MOC NIKDO Z LIDÍ NEMĚL A NEMÁ, i když se to občas tvrdí i v Bibli. *4502*


 #33708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buď požehnán Bůh…
19.05.24 12:10:48 | #33711 (5)

*12694* ZÁZRAKY DĚLÁ POUZE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ, KTERÝ JE ABSOLUTNÍM PÁNEM "ŽIVOTA A SMRTI" V CELÉM VESMÍRU I ABSOLUTNÍM PANOVNÍKEM NAD CELÝM VESMÍREM. *12694*


 #33709 

| Předmět: Miluji Tě!
19.05.24 11:36:35 | #33701

Miluji Tě!

 • *5614*


| Předmět: RE: Miluji Tě!
19.05.24 11:37:54 | #33702 (1)

A děkuji Ti!

 • *15154* *35292* *15154*

 #33701 

| Předmět: RE: RE: Miluji Tě!
19.05.24 11:39:00 | #33703 (2)

Jsem Ti vděčný, že jsi!

 • *15154* *22063* *15154*

 #33702 

| Předmět: RE: RE: RE: Miluji Tě!
19.05.24 11:39:58 | #33704 (3)

JSI PRO MNE ŽIVOU LÁSKOU.

 • *33792*

 #33703