Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723647x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.05.24 19:07:09 | #34348
*2351* *34713*
*33861* *12907*


| Předmět: RE:
21.05.24 19:11:06 | #34351 (1)
 • *16266* *30617* *31844* *30617* *16266*

 #34348 

| Předmět: RE:
21.05.24 19:14:31 | #34353 (1)

*33770* Nastane den, kdy i pro Vás bude Bůh Stvořitel a Otec náš LÁSKOU. *6904*


 #34348 

| Předmět:
21.05.24 19:06:01 | #34347
*33861* *2351* *1191*


| Předmět: RE:
21.05.24 19:10:30 | #34350 (1)
 • *14970* *14970* *29566* *14970* *14970*

 #34347 

| Předmět: RE:
21.05.24 19:15:44 | #34354 (1)

*33770* Nastane den, kdy tu i Vy vyznáte: "Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!" *6904*


 #34347 

| Předmět: RE: RE:
21.05.24 19:19:38 | #34357 (2)

Jako že by jsme tě následovali ?
To se nestane :-).
*30800*
Ježíš se modlil k Otci, v Bibli je Otčenáš a ne tatínkunáš :-)


 #34354 

| Předmět: Děkuji Otci často a s láskyplnou úctou!
21.05.24 18:57:48 | #34346

*33770* Děkuji Tatínkovi často a s láskyplnou úctou --- a chci věřit, že Ty také! *34027*| Předmět: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:41:48 | #34338

*14695* Před Bohem vše pochopíme! *17063*| Předmět: RE: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:43:14 | #34339 (1)

*14695* Před Bohem nám dojdou slova! *11104*


 #34338 

| Předmět: RE: RE: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:44:11 | #34340 (2)

*14695* Před Bohem bude chvílemi ticho jako v hrobě! *35060*


 #34339 

| Předmět: RE: RE: RE: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:46:01 | #34341 (3)

*3975* Před Bohem se ve svém svědomí konečně poctivě rozhlédneme do všech stran! *34035*


 #34340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Před Bohem vše…
21.05.24 18:46:54 | #34342 (4)

*16781* *3355* PŘED BOHEM SE PŘESTANEME OBELHÁVAT. *3474* *4740*


 #34341 

| Předmět: RE: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:50:22 | #34343 (1)

*15154* *22971* *15154* Otče! Bože a Pane náš! Smiluj se nad námi všemi, prosím. . . *6195*


 #34338 

| Předmět: RE: RE: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:54:55 | #34344 (2)
 • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #34343 

| Předmět: RE: RE: RE: Před Bohem vše pochopíme!
21.05.24 18:55:54 | #34345 (3)

*15154* *22063* *15154* Tatínku! Děkuji Ti. *34089*


 #34344 

| Předmět: Vím a je mi z toho smutno!
21.05.24 18:31:50 | #34331

*14586* Vím a je mi z toho smutno! *3456*

*6578* NAŠICH NEPRAVOSTÍ JE "NESČETNÉ" MNOŽSTVÍ. *6578*

*14586* (Tatínku! Lásko moje! Moc a moc se Ti omlouvám!) *3456*| Předmět: RE: Vím a je mi z toho smutno!
21.05.24 18:34:30 | #34332 (1)

*6578* I o nás bylo řečeno:

"Jejich činy jsou jen ničemnosti, na dlaních jim lpí násilné skutky."

 • (Bible, Izajáš 59:6) *16360*

 #34331 

| Předmět: RE: RE: Vím a je mi z toho smutno!
21.05.24 18:35:44 | #34333 (2)

*14586* Ano, četné jsou naše nevěrnosti vůči Bohu! *3456*


 #34332 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím a je mi z toho smutno!
21.05.24 18:36:47 | #34334 (3)

*14586* "Nesčetný" počet je našich přestupků, přečinů a zločinů! *3456*


 #34333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím a je mi z toho…
21.05.24 18:38:07 | #34335 (4)

*15154* *22971* *15154* Můžeme doufat pouze v Boží milosrdenství a Tatínkovu milost! *34027*


 #34334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím a je mi z toho…
21.05.24 18:39:22 | #34336 (5)

*12694* Tatínku můj milovaný! Bože a Pane náš jediný! OMLOUVÁM SE TI. *12694*


 #34335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím a je mi z…
21.05.24 18:40:18 | #34337 (6)

*12694* *15154* *22971* *15154* *12694* Moc a moc se Ti omlouvám, Lásko moje! *12694*


 #34336 

| Předmět: I Tobě Bůh praví:
21.05.24 18:22:23 | #34324

*13842* I Tobě Bůh praví:

"Dodržujte právo, JEDNEJTE SPRAVEDLIVĚ, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost."

 • (Bible, Izajáš 56:1) *16360*


| Předmět: RE: I Tobě Bůh praví:
21.05.24 18:23:45 | #34325 (1)

*15154* *22063* *15154* Blaze člověku, který žije v lásce a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *13842*


 #34324 

| Předmět: RE: RE: I Tobě Bůh praví:
21.05.24 18:25:29 | #34327 (2)

*15154* *22063* *15154* Ano, blaze i Tobě, žiješ-li v lásce a úctě k našemu Tatínkovi! *17063*


 #34325 

| Předmět: RE: RE: RE: I Tobě Bůh praví:
21.05.24 18:26:16 | #34328 (3)

*15154* *22063* *15154* Blaze všem Boha milujícím lidem! *13842*


 #34327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: I Tobě Bůh praví:
21.05.24 18:28:36 | #34330 (4)

*12694* LÁSKA K BOHU JE NADE VŠE. *12694*


 #34328 

| Předmět: Bůh a Ty!
21.05.24 18:14:34 | #34318

*12694* BŮH A TY! *12694*| Předmět: RE: Bůh a Ty!
21.05.24 18:15:10 | #34319 (1)

*12694* MILUJÍCÍ OTEC A MILOVANÝ ČLOVĚK. *12694*


 #34318 

| Předmět: RE: RE: Bůh a Ty!
21.05.24 18:15:59 | #34320 (2)

*12694* TAK O TOM JE A BUDE ŽIVOT V BOŽÍM RÁJI. *12694*


 #34319 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh a Ty!
21.05.24 18:16:35 | #34321 (3)
 • *12694* *33692* *15154* *13293* *15154* *33692* *12694*

 #34320 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh a Ty!
21.05.24 18:17:45 | #34322 (3)

*12694* ANO, O TOM JE A BUDE ŽIVOT ČLOVĚKA V LÁSKYPLNÉM RÁJI BOŽÍM. *12694*


 #34320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh a Ty!
21.05.24 18:18:40 | #34323 (4)

(P.S. A nemusíte se bát, pokřtění lidé tam nikomu vládnout nebudou!) *4511*


 #34322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh a Ty!
21.05.24 18:24:29 | #34326 (4)

Jen aby ho ty miliardy a miliardy lidí ze samé lásky neumačkaly. *23266*


 #34322 

| Předmět: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:03:53 | #34311

*6904* Mým Otcem je Bůh! Co mi může udělat člověk? Nic! *2351*| Předmět: RE: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:04:56 | #34312 (1)

*6904* Ano, mým vlastním Otcem je Živý Bůh! Bůh Stvořitel a Otec můj a náš! *2351*


 #34311 

| Předmět: RE: RE: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:08:16 | #34313 (2)

"Tak tomu bude s mým SLOVEM, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."

 • (Bible, Izajáš 55:11) *16360*

 #34312 

| Předmět: RE: RE: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:09:33 | #34314 (2)

*6904* Ale nebojte se! Vím a ctím, že Živý Bůh je vlastním milujícím Otcem nás všech!!! *34027*


 #34312 

| Předmět: RE: RE: RE: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:12:13 | #34315 (3)

*4502* Já totiž nejsem "křesťan", abych lidem ďábelsky lhal, že Bůh je pouze Otcem pokřtěných lidí! *4502*


 #34314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:13:14 | #34316 (4)

*33792* Bůh je vlastním milujícím Tatínkem celého lidstva!!! *33792*


 #34315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mým Otcem je Bůh!
21.05.24 18:13:46 | #34317 (5)
 • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #34316 

| Předmět:
21.05.24 17:52:13 | #34306
*6873* *33102*


| Předmět: RE:
21.05.24 17:59:39 | #34309 (1)

"Mé úmysly nejsou úmysly Vaše a Vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Živého Boha."

 • (Bible, Izajáš 55:8) *16360*

 #34306 

| Předmět: RE:
21.05.24 18:02:27 | #34310 (1)

"Jako jsou nebesa vyšší než země, TAK PŘEVYŠUJÍ CESTY MÉ CESTY VAŠE A ÚMYSLY MÉ ÚMYSLY VAŠE."

 • (Bible, Izajáš 55:9) *16360*

 #34306 

| Předmět: RE: RE:
21.05.24 18:26:35 | #34329 (2)

Vskutku ukázkový tatíček. *2260*


 #34310 

| Předmět:
21.05.24 17:51:25 | #34305
*2351* *34713*
*32513*
*17341*


| Předmět: RE:
21.05.24 17:57:40 | #34308 (1)

"Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Živému Bohu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho."

 • (Bible, Izajáš 55:7) *16360*

 #34305