Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 702779x
Příspěvků:
36191

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
28.05.24 08:12:28 | #36059

Ucítíš ve vzduchu napětí, to se lež pod tíhou kroutí. Nevěř tomu, co je ti předkládáno, neboť poctivosti a pravdě je to velmi vzdáleno. Naletí pouze ten, co necítí svou intuici a o skutečném životě ví pramálo.
Nedovol nikdy temnotě, ať má moc nad tebou, neboť ti ukrade tvou duši zmatenou a to i nabídkou velmi lstivou, pod záminkou dobra schovanou. Tvé city dokážou tě včas varovat, komu máš ve světle a lásce důvěřovat. Teď budou ti ve strachu více intrikovat a už své záměry nemohou vůbec schovat. Opětovně ti připomínáme, že láska si podmínky neklade a jakákoliv omezení jsou pro ní neplatné. V její síle dokážeš najít svou hodnotu a porazit vnitřní pochybnosti i nicotu. Tvá duše je velmi cenná, tak střež ji pouze cestou svobodnou, kde nic, co z přírody není, máš plné právo odmítnout. Protože špatným rozhodnutím přijdeš o spojení s ní, které je zcela nevratný. Odpojíš se od světla a pohltí tě zcela temnota. :-)


1  

| Předmět: RE:
28.05.24 08:17:17 | #36061 (1)

Dobrý den! *34041*

JDE O TO NENAZÝVAT NELÁSKU LÁSKOU, JAK SI MNOZÍ LIDÉ ZVYKLI. *14586*


 #36059 

| Předmět: Nerad to tu sděluji, ale. . .
28.05.24 07:55:06 | #36051

*14586* Nerad to tu sděluji, ale mnozí lidé milují více svého psa nebo svou kočku než Boha Otce svého! *14586*| Předmět: RE: Nerad to tu sděluji, ale. . .
28.05.24 07:57:12 | #36052 (1)

*14586* A všeobecně lidé milují víc peníze než Boha!!! *6578*


 #36051 

| Předmět: RE: RE: Nerad to tu sděluji, ale. . .
28.05.24 07:58:39 | #36053 (2)

*6578* Pro peníze udělají lidé vše! Z lásky k Bohu skoro nic!!! *6578*


 #36052 

| Předmět: RE: RE: RE: Nerad to tu sděluji, ale. .…
28.05.24 08:00:48 | #36054 (3)

*14586* Ale budou tu lhát a lhát, jak údajně Otce milují!!! *14586*


 #36053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nerad to tu sděluji,…
28.05.24 08:03:59 | #36055 (4)

*14586* Jejich příspěvky lásku ani úctu k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva neobsahují! O tom se všichni mohou přesvědčit!!! Ovšem hrubostí obsahují dost a dost! *14586*


 #36054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nerad to tu sděluji…
28.05.24 08:06:30 | #36056 (5)

*6578* Nadávat se tu lidé nestydí, je tedy k neuvěření, že svou lásku k Bohu údajně "cudně" skrývají!!! *6578*


 #36055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nerad to tu…
28.05.24 08:08:07 | #36057 (6)

*11171* Nevyzařuje-li z lidí láska a úcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva, potom ji v sobě nemají! *14586*


 #36056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nerad to tu…
28.05.24 08:12:04 | #36058 (7)

*4502* A aby bylo jasno! Ježíš, jehož jménem se tu lidé často pokrytecky ohánějí, lásku a úctu k Otci měl i před svou popravou! *4502*

*34694* A dnes láskou a úctou k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva přímo září!!! *34694*


 #36057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nerad…
28.05.24 08:15:01 | #36060 (8)

*4502* Lidé, neřiďte se podle svých chamtivých církevních hodnostářů - ti lásku ani úctu k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva nemají a celé lidstvo jako své bratry a sestry nevnímají!!! *14586*


 #36058 

| Předmět: Lásku Vám!
28.05.24 06:53:50 | #36046

*33770* Lásku Vám! *6904*


2  

| Předmět: RE: Lásku Vám!
28.05.24 06:54:15 | #36047 (1)

*33770* Zdraví Vám! *6904*


1  
 #36046 

| Předmět: RE: RE: Lásku Vám!
28.05.24 06:54:39 | #36048 (2)

*33770* Mír s Vámi všemi! *6904*


1  
 #36047 

| Předmět: RE: RE: RE: Lásku Vám!
28.05.24 06:55:25 | #36049 (3)

*33770* Radujte se a buďte šťastní! *6904*


1  
 #36048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lásku Vám!
28.05.24 06:55:55 | #36050 (4)

*33770* Amen. *34027*


1  
 #36049 


| Předmět: Bolí mě to!
28.05.24 06:38:56 | #36038

Bolí mě to! *14586*

Od rána tu jsou na mne někteří lidé velmi zlí! *14586*

Já sice chápu, že jsou démony posedlí, ale bolí mě to, jak zle se ke mně chovají! *14586*


1  

| Předmět: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:44:11 | #36039 (1)

*14586* Jsem-li lhář a podvodník, proč se za mne k Otci nemodlíte, aby i mne morálně uzdravil? *14586*

*6578* MÍSTO TOHO MI ĎÁBELSKY NADÁVÁTE A JÁ TO NEMÁM VNÍMAT JAKO POSEDLOST DÉMONEM?


 #36038 

| Předmět: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:46:07 | #36040 (1)

*14586* A jsem-li blázen, proč se i za mne k Otci nemodlíte, aby mě uzdravil psychicky? *14586*

*6578* RADĚJI MI NADÁVÁTE, CO!? *14586*


1 1  
 #36038 

| Předmět: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:48:36 | #36041 (1)
*12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

*14586* Já se za Vás k Otci modlím! PŘEJI VÁM UZDRAVENÍ MORÁLNÍ, PSYCHICKÉ I FYZICKÉ. *17063*


1 1  
 #36038 

| Předmět: RE: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:49:45 | #36042 (2)
*34708* *12694* *15154* *3122* *15154* *12694* *34708*

1  
 #36041 

| Předmět: RE: RE: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:51:12 | #36043 (3)

*15154* *22063* *15154* P.S. Kéž by Vás uzdravil už dnes! To by tu byl klid. *34027*


1 1  
 #36042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:52:06 | #36044 (4)

*3474* *4740* Lidé by se konečně chovali jako lidé! *3474* *4740*


1  
 #36043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bolí mě to!
28.05.24 06:53:14 | #36045 (5)
  • *2437* *2918* *2437* *2918* *2437* *2918* *2437*

1  
 #36044 

| Předmět: Kuk! Dobré ráno!
28.05.24 06:18:19 | #36028

*24611* Kuk! *24611* Dobré ráno! *6904*


1  

| Předmět: RE: Kuk! Dobré ráno!
28.05.24 06:19:13 | #36029 (1)

*27149* "Ranní ptáče dál doskáče!" *27149*


1  
 #36028 

| Předmět: RE: RE: Kuk! Dobré ráno!
28.05.24 06:20:20 | #36030 (2)

*30457* Přeji lidem překrásný den! DEN LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ. *34027*


1  
 #36029 

| Předmět: RE: RE: RE: Kuk! Dobré ráno!
28.05.24 06:22:41 | #36031 (3)

*30457* A celému lidstvu na celém světě přeji poznat lásku a úctu k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva! *34027*


 #36030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kuk! Dobré ráno!
28.05.24 06:24:33 | #36032 (4)

*15154* *22063* *15154* Kdo lásku a úctu k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva pozná, zamiluje si ji a zamiluje se i do Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého! *6904*


 #36031 

| Předmět:
28.05.24 05:52:35 | #36013

Dobrý den celý den přeji Všem. Hezky si tu hrajte a moc nezlobte :)) každý den s úsměvem *2790*| Předmět: RE:
28.05.24 06:13:52 | #36023 (1)

*33770* Hezký den i Vám! *6904* Sluníčko se sice už schovalo za mraky, ale ještě před chvílí na mne dopadaly oknem sluneční paprsky! Mějte se moc a moc krásně a hezky se na lidi i nadále usmívejte! *24611*

  • *28958* *7228* *28958*

1  
 #36013 


| Předmět: A nyní to tu opět "odlehčíme". . .
27.05.24 22:43:40 | #35983

*6606* A nyní to tu opět "odlehčíme". . . *32588*

*27179* Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1.80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout." *2*


1  

| Předmět: RE: A nyní to tu opět "odlehčíme". . .
27.05.24 22:45:33 | #35984 (1)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

1  
 #35983 

| Předmět: RE: RE: A nyní to tu opět "odlehčíme". …
27.05.24 22:53:22 | #35985 (2)

*19816* Už jste zalehli? Nééé? Tak šup, šup, šup! *4502* A do postele! *3955* *4393*


1  
 #35984 

| Předmět: RE: RE: RE: A nyní to tu opět …
27.05.24 22:56:38 | #35988 (3)

Už peláším a vy taky, šup 😀🙃 ťap ťap ťap 😴| Předmět: RE: RE: RE: RE: A nyní to tu opět …
27.05.24 23:01:29 | #35993 (4)
*15154* *3775* *3775* *3775* *15154*

1  
 #35988 

| Předmět: RE: RE: A nyní to tu opět "odlehčíme". …
27.05.24 22:54:39 | #35987 (2)

Brouky brou Človíčku 🌖🌌| Předmět: RE: RE: RE: A nyní to tu opět …
27.05.24 23:02:20 | #35994 (3)

*6904* Hezky se vyspinkejte! *16896*


1  
 #35987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A nyní to tu opět …
28.05.24 05:50:06 | #36011 (4)

Děkuju :)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A nyní to tu opět …
28.05.24 06:15:02 | #36024 (5)

*16905* Človíček lidem pokojný spánek přeje. . . *9507*


1  
 #36011 


| Předmět: Všichni jsme bratři a sestry.
27.05.24 22:27:14 | #35976

*10715* Všichni jsme bratři a sestry! *32618*

*4502* Bratři a sestry před Bohem, zdůrazňuji! *4502*

*6578* A kdo to popírá, ne-li Satan, démoni a lidé démony posedlí!!! *6578*

  • *6195*


| Předmět: RE: Všichni jsme bratři a sestry.
27.05.24 22:34:34 | #35980 (1)

*4502* A pozor, jak se chováme k lidem, tak se chováme i k Bohu Otci svému, který je Otcem všech lidí! *4502*


 #35976 

| Předmět: RE: RE: Všichni jsme bratři a sestry.
27.05.24 22:36:21 | #35981 (2)

*11171* A Človíček mezi lidi patří! Človíček není démonem!!! *11581*


 #35980 

| Předmět: RE: RE: RE: Všichni jsme bratři a…
27.05.24 22:37:40 | #35982 (3)

*34694* Človíček má jméno: "Člověk Syn Boží"! *33792*


 #35981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme bratři a…
27.05.24 22:53:58 | #35986 (4)

A chová se k lidem odporně. *34003* *724* *6479* *3056*


 #35982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme bratři…
27.05.24 23:04:10 | #35995 (5)

*14586* Vy ale odpor vyvoláváte! Jen si prohlédněte ten svůj příspěvek! JE ODPORNÝ! *14586*


 #35986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme…
27.05.24 23:25:01 | #35998 (6)

Hovoří o tobě. *32299*


 #35995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
28.05.24 06:16:06 | #36025 (7)

*35060* Kdo? Démon ve Vás? *6578*


 #35998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
28.05.24 08:47:30 | #36068 (8)

Všichni mí démonové. Jsou na tebe zaměřeni, tví démoni jim nedají vydechnout. *5739*


 #36025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.24 09:26:37 | #36120 (9)

*2* To chce klid. *2*


 #36068 


| Předmět:
27.05.24 22:19:07 | #35974

Největší hříšník jseš pod sluncem ty!| Předmět: RE:
27.05.24 22:28:00 | #35977 (1)

*14586* Ano, to je možné, ale není mi to jedno!!! *14586*


 #35974 

| Předmět: RE:
27.05.24 22:32:07 | #35979 (1)

*14586* Človíčka jeho hříšnost trápí a bolí. *14586*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #35974 

| Předmět: RE: RE:
27.05.24 23:37:51 | #36003 (2)

Zkus se soustředit na to dobré - nejen na sobě, ale i na druhých. Uvidíš, jak se ti svět rozzáří. *4575*


 #35979 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.24 06:17:12 | #36027 (3)

*19975* To bych musel použít mikroskop! *14586*


 #36003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 08:57:07 | #36076 (4)

Ale jdi! Máš plno dobrých vlastností.

  • Dbáš o své zdraví - chodíš na procházky, jíš zeleninu, navštěvuješ lékaře.
  • Máš rád kytičky.
  • Ovládáš pravopis.
  • Uvaříš si, vypereš, uklidíš.

Zbytek si doplň sám. *4575*


 #36027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 09:23:46 | #36117 (5)
*35239*

 #36076 

| Předmět:
27.05.24 22:18:33 | #35973

Ty jseš idiot a idiotem zůstaneš
Škodolibý Farizei manipulační specialista a hulvát všech hulvátů
Zapečené násilnické prase co svou špínu hází na druhé
Ty zalez zpátky do basy tam patřís
Žádný Bůh takovému člověku nemůže žehnat
Své děti si odkopl a za tvůj trestní čin si měl dostat doživotní protože i zde na této diskuzi škodís a to formou přímo ďábelskou
A uživatele nejsou naivní děti všichni na Tebe ty zvrácené hovado poukazovali
Pomlouvas lidi které ani neznáš Takového člověka nikdy nikdo mít rád nebude!


1 1  

| Předmět: RE:
27.05.24 22:29:25 | #35978 (1)

*14586* Ulevilo se Vám? Mazat Vaše hnusná slova nebudu, ale opět Vám znemožním psaní. . . *14586*


 #35973