Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 872970x
Příspěvků:
44015

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible)
28.05.24 17:00:20 | #36238

*14970* (Bible, Matouš 19:13-15)

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál.| Předmět: RE: (Bible)
28.05.24 17:01:36 | #36239 (1)
  • *14970* *20363* *2413* *14970*

 #36238 

| Předmět: RE: (Bible)
28.05.24 17:03:48 | #36240 (1)

*14970* Býti dítětem je velký dar, ví-li toto dítě že je dítětem Božím! *14970*


 #36238 

| Předmět: RE: (Bible)
28.05.24 17:09:12 | #36241 (1)

*14970* (Bible, Marek 4:26-29)

Dále řekl: "S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň."


 #36238 


| Předmět: Bůh je mocný Bůh!
28.05.24 16:49:30 | #36233

*33792* Bůh je mocný Bůh! *33792*| Předmět: RE: Bůh je mocný Bůh!
28.05.24 16:50:16 | #36234 (1)

*33792* Boží moc našeho Otce je bezmezná! *33792*


 #36233 

| Předmět: RE: RE: Bůh je mocný Bůh!
28.05.24 16:51:30 | #36235 (2)

*33792* Bohu Stvořiteli a Otci lidstva se nikdo z lidí ani nikdo z andělů nevyrovná! *33792*


 #36234 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je mocný Bůh!
28.05.24 16:53:47 | #36236 (3)

*12216* A jestli jsem pro Vás bláznem, potom jste se zbláznili Vy! *2351*


 #36235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je mocný Bůh!
28.05.24 16:55:43 | #36237 (4)

*6904* Bůh Človíčkovi žehná! *6904*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #36236 


| Předmět: (Bible, Sírachovec)
28.05.24 16:40:43 | #36229

*16360* (Bible, Sírachovec 2:4)

"Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý."


1  

| Předmět: RE: (Bible, Sírachovec)
28.05.24 16:43:11 | #36230 (1)

*16360* (Bible, Sírachovec 2:9)

"Kdo se bojíte Živého Boha, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství."


 #36229 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Sírachovec)
28.05.24 16:47:22 | #36231 (2)

*16360* (Bible, Sírachovec 2:10-11)

"Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo důvěřoval Živému Bohu a byl zahanben? Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn? Kdo ho vzýval a on ho opominul? VŽDYŤ ŽIVÝ BŮH JE PLNÝ SLITOVÁNÍ A MILOSRDNÝ, ODPOUŠTÍ HŘÍCHY A ZACHRAŇUJE V ČAS SOUŽENÍ."


 #36230 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Sírachovec)
28.05.24 16:48:22 | #36232 (3)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Ano, Bůh nás miluje! *12694*


 #36231 

| Předmět: LÁSKA!
28.05.24 16:10:52 | #36227

*16266* LÁSKA! *16266*

  • *30383* *4437* *30383*

1  

| Předmět: RE: LÁSKA!
28.05.24 16:35:50 | #36228 (1)

*29742* *16266* LÁSKA BOŽÍ. *16266* *29742*


 #36227 

| Předmět: Miluji Tatínka!
28.05.24 16:07:03 | #36223

*15154* *22063* *15154* Miluji Tatínka! *34027*| Předmět: RE: Miluji Tatínka!
28.05.24 16:07:39 | #36224 (1)

*15154* *22063* *15154* Miluji Boha Stvořitele a Otce svého! *34027*


 #36223 

| Předmět: RE: RE: Miluji Tatínka!
28.05.24 16:08:26 | #36225 (2)

*15154* *22063* *15154* A mám radost z toho, že i on nás všechny miluje! *34027*


 #36224 

| Předmět: RE: RE: RE: Miluji Tatínka!
28.05.24 16:09:40 | #36226 (3)
  • *30812* *12694* *15154* *22063* *15154* *12694* *30815*

1  
 #36225 

| Předmět: A jak to bude v Božím Ráji?
28.05.24 16:00:38 | #36217

*2386* A jak to bude v Božím Ráji? *2524*

*34872* Nevím! *6574*| Předmět: RE: A jak to bude v Božím Ráji?
28.05.24 16:02:08 | #36218 (1)

*15154* *22063* *15154* Ale věřím, že my všichni lidé budeme láskyplní, mírumilovní, dobří a velmi hodní. *6904*


 #36217 

| Předmět: RE: RE: A jak to bude v Božím Ráji?
28.05.24 16:03:13 | #36219 (2)

*12694* Nikoho ani nenapadne spáchat nějaký zlý čin! *12694*


 #36218 

| Předmět: RE: RE: RE: A jak to bude v Božím Ráji?
28.05.24 16:04:04 | #36220 (3)
  • *2918* *2437* *2918* *2437* *2918* *2437* *2918*

 #36219 

| Předmět: RE: RE: RE: A jak to bude v Božím Ráji?
28.05.24 16:05:18 | #36221 (3)

*12694* Nechme se tedy mile překvapit. *12694*


 #36219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A jak to bude v Božím…
28.05.24 16:05:48 | #36222 (4)
  • *30812* *12694* *30815*

 #36221 

| Předmět: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:48:32 | #36209

*14586* Omlouvám se Vám!

*35060* Mé odpolední příspěvky Vás asi nepotěšily!| Předmět: RE: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:50:34 | #36210 (1)

*12694* Ale nebojte se! V mém srdci je Bůh Bohem milujícím a velmi hodným! *34027*


 #36209 

| Předmět: RE: RE: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:52:32 | #36211 (2)

*14586* Nerozumím vůli Boží! *14586*
*35060* Nerozumím válkám a zločinům všeho druhu! Ale věřím, že ZLO Božím zásahem pomine! *17063*


 #36210 

| Předmět: RE: RE: RE: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:53:39 | #36212 (3)

*12694* Věřím, že člověk pro člověka bude milovaným člověkem! *12694*


 #36211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:54:33 | #36213 (4)

*12694* Věřím, že už člověk člověka nebude nikdy vykořisťovat! *12694*


 #36212 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:55:18 | #36214 (5)

*12694* *22063* *12694* Věřím ve věčné Boží DOBRO! *34027*


 #36213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Omlouvám se Vám!
28.05.24 15:56:35 | #36215 (6)

*33792* Bůh Stvořitel a Otec náš ten zázrak učiní! *33792*


 #36214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Omlouvám se…
28.05.24 15:57:48 | #36216 (7)

*34027* Jsme Synové a Dcery Boží! *34027*


 #36215 

| Předmět: Statistiky!
28.05.24 15:43:38 | #36204

*4490* Už dlouho se vedou různé statistiky! Kolik zabitých a zavražděných lidí je v nich evidováno? *14899*


1  

| Předmět: RE: Statistiky!
28.05.24 15:44:30 | #36205 (1)

*6940* A kolik jich bylo za posledních 100 let? *14586*


1  
 #36204 

| Předmět: RE: RE: Statistiky!
28.05.24 15:45:03 | #36206 (2)

*6480* A kolik od roku 2000? *14586*


1  
 #36205 

| Předmět: RE: RE: RE: Statistiky!
28.05.24 15:45:50 | #36207 (3)

*30410* To jsme tak lhostejní? *14586*


1  
 #36206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Statistiky!
28.05.24 15:46:24 | #36208 (4)

*32570* Prý: "Lidé!" *14586*


1  
 #36207 

| Předmět: Zločiny!
28.05.24 15:36:29 | #36200

*7266* Zločiny!| Předmět: RE: Zločiny!
28.05.24 15:37:24 | #36201 (1)

*14586* Zločiny jsou vlastní lidem v Boha nevěřícím i lidem v Boha věřícím! *14586*


 #36200 

| Předmět: RE: RE: Zločiny!
28.05.24 15:38:43 | #36202 (2)

*14586* *7266* *14586* Zločiny jsou prokletím lidstva! *7266*


 #36201 

| Předmět: RE: RE: RE: Zločiny!
28.05.24 15:40:03 | #36203 (3)

*3577* Otče! Smiluj se nad námi všemi, prosím! *3122*


 #36202 

| Předmět: Ubližujeme si!
28.05.24 15:26:54 | #36192

*14586* Ubližujeme si!


1  

| Předmět: RE: Ubližujeme si!
28.05.24 15:27:46 | #36193 (1)

*14586* Kdo může, někoho vykořisťuje!


1  
 #36192 

| Předmět: RE: RE: Ubližujeme si!
28.05.24 15:28:53 | #36194 (2)

*14586* A i dnes existuje skryté otrokářství. . .


1  
 #36193 

| Předmět: RE: RE: RE: Ubližujeme si!
28.05.24 15:29:55 | #36195 (3)

*6578* Pácháme zlé činy a nestydíme se! *14586*


1  
 #36194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ubližujeme si!
28.05.24 15:31:16 | #36196 (4)

*11171* To Bůh chtěl a chce? Skutečně ta Boží hra o dobru a zlu pramení v Lásce Boží? *14586*


 #36195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ubližujeme si!
28.05.24 15:32:42 | #36197 (5)

*14586* Pláč a nářek! Jak dlouho ještě? *13462* *4375*


 #36196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ubližujeme si!
28.05.24 15:34:23 | #36198 (6)

*14586* Hektolitry prolité lidské krve "křičí" ze země a dosvědčují naši brutalitu! *7266*


1  
 #36197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ubližujeme…
28.05.24 15:35:23 | #36199 (7)
  • *14586* *35139* *14586* *35139* *14586* *35139* *14586*

1  
 #36198