Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 873146x
Příspěvků:
44016

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
29.05.24 15:45:37 | #36444
*2217*
*17341*


| Předmět: RE:
29.05.24 15:48:03 | #36447 (1)

*4502* Omluvte se Bohu Otci svému! Mluvíte tu o něm ošklivě! *14586*


 #36444 

| Předmět:
29.05.24 15:37:44 | #36440

Žádná církev není práva *5726* Bohu jsou přijatelní lidé kteří činní jeho vůli
Na Zemi se Boží vůle neděje *5726*
To by pak byl zodpovědný za všechny zvěrstva
To máte pěkně milne informace *27179*
Lidé se rozhodli žít bez Boha
A dnes?
Je oslovován satan a lidé ho velebí včetně Vás *3456* *12907*| Předmět: RE:
29.05.24 15:39:51 | #36442 (1)

*4502* Bůh má veškerou moc a neskrývá to!!! *24611*


 #36440 

| Předmět: RE:
29.05.24 15:41:18 | #36443 (1)

*4502* A Satana tu velebíte Vy!!! Žijete v nelásce a neúctě k Otci a hrbíte se před démony jako jejich sluha! *14586*


1  
 #36440 

| Předmět: RE:
29.05.24 15:47:07 | #36446 (1)

*4502* Uvědomte si, že i celá planeta Země našemu Otci patří! Je jejím vlastníkem!!! A je za svůj majetek zodpovědný! OVŠEM MÁ PRÁVO DĚLAT SI, CO CHCE. Klidně lidstvo utopí! Klidně nechá zemřít všechny prvorozené, jak předvedl v egyptské zemi! A klidně nechá obyvatele některých měst uhořet - Sodoma a Gomora nebo Pompeje jsou toho důkazem! A přesto zodpovědně prohlašuji: "BŮH JE MILUJÍCÍ BŮH." *34027*


 #36440 

| Předmět: Systém křesťanství!
29.05.24 15:35:22 | #36439

*7266* Systém křesťanství. *7266*

*6578* Jedni pokřtění lidé žijí v přepychu a hojnosti, druzí žijí v bídě a nemají ani vlastní postel. *6578*

*6887* A to si v kostele pokrytecky opakují: "Miluj bližního svého jako sebe samého!!! *6887*| Předmět: RE: Systém křesťanství!
29.05.24 15:38:30 | #36441 (1)

*14586* Nechá papež každého poutníka ve Vatikánu zadarmo přespat? (Místa tam je dost a dost.) Nenechá! On v těch pokřtěných lidech bratry a sestry nevidí!!! *14586*


 #36439 


| Předmět: Spravedlivý je pouze Bůh!
29.05.24 15:26:40 | #36435

Spravedlivý je pouze Bůh! *6904*| Předmět: RE: Spravedlivý je pouze Bůh!
29.05.24 15:27:20 | #36436 (1)

*14586* Mezi lidmi je uspořádání nespravedlivé!!! *14586*


 #36435 

| Předmět: RE: RE: Spravedlivý je pouze Bůh!
29.05.24 15:29:17 | #36437 (2)

*14586* Mezi lidmi panuje vykořisťovatelský systém!!! *14586*

*6578* A mezi pokřtěnými lidmi je tento vykořisťovatelský systém skutečně brutální! *6578*


 #36436 

| Předmět: RE: Spravedlivý je pouze Bůh!
29.05.24 15:30:25 | #36438 (1)

*12694* Ano, spravedlivý je pouze Bůh Stvořitel a Otec náš! *12694*


 #36435 


| Předmět:
29.05.24 15:08:24 | #36431
?si=sHqHVCVCF­ypO1yPb


| Předmět: RE:
29.05.24 15:18:20 | #36432 (1)

*14586* Už to, že je mu naprosto lhostejný otrokářský systém udržovaný i mezi křesťany, dokazuje, jak ďábelsky utlačovatelským náboženstvím křesťanství je! *14586*


 #36431 

| Předmět:
29.05.24 14:38:11 | #36430
*9247*


| Předmět: RE:
29.05.24 15:19:15 | #36433 (1)

*4502* Před Bohem se v noře neschováte! *33684*


 #36430 


| Předmět:
29.05.24 14:37:38 | #36429

Bůh je milostivý s láskyplný Vy ale né *2351* *34713*
Zajímalo by mě kde veškeré informace o Bohu Ježíši náboženských společnostech berete *27179*
Studoval jste Korán a Talmud?
Myslíte si že všechny náboženské směry vedou k Bohu?
Nebo jste člen představenstva New Age *27179*
Ty plácají podobné nesmysly jako Vy *27179*| Předmět: RE:
29.05.24 15:25:23 | #36434 (1)

*7050* Všichni lidé jsou Boží! A i všechny lidské cesty jsou Boží! Ale já osobně nejsem v žádné církvi ani sektě, protože všechny církve a sekty povyšují svou vrchnost a o rovnosti lidí v nich nemůže být ani zdání! Každé náboženské i politické sdružení je o nadvládě jedněch nad druhými!!! *14586*


 #36429 


| Předmět: Děkuji Otci, že mě obdařil…
29.05.24 14:12:49 | #36426

*12694* Děkuji Otci, že mě obdařil milosrdenstvím. . . *34027*| Předmět: RE: Děkuji Otci, že mě obdařil…
29.05.24 14:14:12 | #36427 (1)

*33770* Věřím, že jednou budete milosrdní i Vy. *34027*


 #36426 

| Předmět: RE: Děkuji Otci, že mě obdařil…
29.05.24 14:15:05 | #36428 (1)

*12694* Náš Otec je skutečně láskyplný a dobrosrdečný! *33792*


 #36426 

| Předmět:
29.05.24 14:02:41 | #36421

Jan 8:44 CSP
Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.

CSP: Český studijní překlad
Vám tu lidé nevěří a to je dobře *2351* *34713*
*33861* *1191* *6927*| Předmět: RE:
29.05.24 14:07:16 | #36423 (1)

*27179* To, že mi lidé nevěří, lze pochopit, ale to, že nevěří Bohu Stvořiteli a Otci svému, už k pochopení není! *14586*


 #36421 

| Předmět: RE:
29.05.24 14:10:51 | #36425 (1)

*14586* Proč na mne nejste hodný? *14586* A proč ke mně neste laskavý? *14586*


 #36421 

| Předmět:
29.05.24 13:59:02 | #36420

*27179* Zase hazite své satanské teorie a Vaší odpovědnost na mě *3456*
Nestydíš se Rouhači posedlý *5404*
Co také jiného čekat od člověka posedlého démony
Lži a zase jen lži
*33861* *6927*| Předmět: RE:
29.05.24 14:05:48 | #36422 (1)

*4585* Odpouštím Vám, bratře! *4585*


 #36420 

| Předmět: RE:
29.05.24 14:08:44 | #36424 (1)

*4037* Proč se pořád tak rozčilujete? *5480*


 #36420