Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 873190x
Příspěvků:
44016

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
29.05.24 12:15:07 | #36385

Je povzbuzující vědět, že Bible opakovaně mluví o konci ničemnosti. Žalmista předpověděl: „S hříšníky bude na zemi skoncováno; a pokud jde o ničemné, ti už nebudou.“ (Žalm 104:35) V knize Přísloví je řečeno: „Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“ (Přísloví 2:21, 22)
*2244* *2351* *30483* *30498*
*33861* *6927*| Předmět: RE:
29.05.24 13:00:20 | #36389 (1)

*3474* *4740* Ovšem Bůh je slitovný, milosrdný a plný milosti! (Boha milující lidé to ví a ctí!) Nechme se tedy překvapit, jak to bude, když poslední mají být první! *24611*


 #36385 

| Předmět:
29.05.24 11:02:09 | #36384

Efezským 6:10-12 ... A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v Jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. *5404* *5404*| Předmět: RE:
29.05.24 13:03:35 | #36390 (1)

*11171* Kdo bojuje, špatně dopadne!!! *3654* *32621*

*15154* *34041* *15154* MÍRUMILOVNÍ LIDÉ BUDOU MÍT STOPROCENTNĚ PŘEDNOST PŘED NELÍTOSTNÝMI BOJOVNÍKY V PLNÉ ZBROJI. *17063*


 #36384 

| Předmět:
29.05.24 11:00:05 | #36383
*2892*
*17341*


| Předmět: RE:
29.05.24 13:05:28 | #36391 (1)

*14586* Zazvoníš a svůj život zatratíš! *14586*


 #36383 

| Předmět:
29.05.24 10:59:26 | #36382

Nový Kristus *5404*
Kapitán týmu řadících demonskych elit *27179*
*2351* *34713*| Předmět: RE:
29.05.24 13:07:54 | #36392 (1)

*8734* Každý, Otcem Duchem Božím "pomazaný" ("osvícený") člověk byl a je Kristus!!! *8734*

*4502* Na tom není nic démonského! Bůh Stvořitel a Otec náš démonem není! *4502*


 #36382 

| Předmět:
29.05.24 10:57:47 | #36381

*5404* Tady někdo opět řádil *27179*| Předmět: RE:
29.05.24 13:08:43 | #36393 (1)

*27179* Koukám, jak jste čiperný! *2* *2* *2*


 #36381 

| Předmět:
29.05.24 10:57:11 | #36380
*30431*


| Předmět: RE:
29.05.24 13:09:59 | #36394 (1)

*30410* Komu není rady, tomu není pomoci! *14586* SNAD SE NAD VÁMI OTEC SMILUJE. *14586*


 #36380 


| Předmět: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:23:00 | #36373

*6904* Bůh Tě miluje! *34027*| Předmět: RE: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:23:32 | #36374 (1)

*6904* Ano, Otec Tě miluje! *34027*


 #36373 

| Předmět: RE: RE: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:24:24 | #36375 (2)

*6904* Pro Boha Stvořitele a Otce svého jsi LÁSKOU. *34027*


 #36374 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:26:03 | #36376 (3)

*6904* Ano, Tvůj nebeský Otec Tě miluje! Miluje Tě bez přímluvy a ZADARMO!!! *34027*


 #36375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:27:45 | #36377 (4)

*4502* Boha Stvořitele a Otce lidstva nelze zkorumpovat! BŮH NENÍ ÚPLATNÝ PLETICHÁŘ!!! *4502*


 #36376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:28:51 | #36378 (5)

*29742* *9540* *29742* Tak hezký den! *5614*


 #36377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh Tě miluje!
29.05.24 09:29:24 | #36379 (6)
*18805* *23658* *3775*

 #36378 

| Předmět: U Boha máme zastání!
29.05.24 09:13:30 | #36368

*12694* U Boha máme zastání! *12694*

  • *10736* U lidí ne!!! *10736*


| Předmět: RE: U Boha máme zastání!
29.05.24 09:15:43 | #36369 (1)

*12694* Bůh si váží každého člověka! *12694*

  • *10736* O lidech to pravdivě říci nelze! *10736*

 #36368 

| Předmět: RE: RE: U Boha máme zastání!
29.05.24 09:17:08 | #36370 (2)

*12694* BŮH JE MILUJÍCÍ BŮH. *12694*

*6578* Člověk bývá sobecký a bezcitný! *6578*


 #36369 

| Předmět: RE: RE: RE: U Boha máme zastání!
29.05.24 09:19:42 | #36371 (3)

*33792* BOHA STVOŘITELE A OTCE LIDSTVA LZE NAZVAT LÁSKOU A BUDE TO PRAVDA! *33792*

  • *6578* Ovšem člověk je nebezpečný i sám pro sebe! Z člověka jde strach!!! *6578*

 #36370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: U Boha máme zastání!
29.05.24 09:22:11 | #36372 (4)

*12694* U BOHA JE NÁŠ DOMOV LÁSKYPLNÝ. *12694*

  • *14586* Mezi lidmi tomu tak není! *14586*

 #36371 


| Předmět: (Bible, List Římanům 9:14-18)
29.05.24 08:33:18 | #36353

*16360* (Bible, List Římanům 9:14-18)

*5671* Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne! Mojžíšovi řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji." NEZÁLEŽÍ TEDY NA TOM, KDO CHCE, ANI NA TOM, KDO SE NAMÁHÁ, ALE NA BOHU, KTERÝ SE SMILOVÁVÁ. Písmo přece říká faraónovi: "Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi." SMILOVÁVÁ SE TEDY, NAD KÝM CHCE, A KOHO CHCE, ČINÍ ZATVRZELÝM.| Předmět: RE: (Bible, List Římanům 9:14-18)
29.05.24 08:35:03 | #36354 (1)

*4502* "SMILOVÁVÁ SE TEDY, NAD KÝM CHCE, A KOHO CHCE, ČINÍ ZATVRZELÝM."


 #36353 

| Předmět: RE: RE: (Bible, List Římanům 9:14-18)
29.05.24 08:36:51 | #36355 (2)

*4502* Pane "bumbumbum", tato slova naprosto vyvrací Vaši domněnku, že lidé mají svobodnou vůli! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #36354 

| Předmět: RE: RE: (Bible, List Římanům 9:14-18)
29.05.24 08:37:44 | #36356 (2)

*34694* Ano, děje se vůle Boží a ne naše! *27179*


 #36354 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, List Římanům 9:14…
29.05.24 08:38:28 | #36357 (3)

*12694* Veškerou moc má Bůh! *12694*


 #36356 

| Předmět: RE: RE: (Bible, List Římanům 9:14-18)
29.05.24 08:43:14 | #36358 (2)

*16360* (Bible, První Samuelova 16:14)

*6578* "Duch Živého Boha odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Živého Boha." *7266*

(P.S. Lidově řečeno: "A bylo vymalováno!") *11171*


 #36354 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, List Římanům 9:14…
29.05.24 08:44:59 | #36359 (3)

"DUCH ŽIVÉHO BOHA ODSTOUPIL OD SAULA A PŘEPADAL HO ZLÝ DUCH OD ŽIVÉHO BOHA."


 #36358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, List Římanům 9…
29.05.24 08:50:24 | #36360 (4)

*16360* (Bible, Matouš 27:46)

*13462* Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lema sabachtani?", to jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?' *4375*


 #36359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, List…
29.05.24 08:51:18 | #36361 (5)

"BOŽE MŮJ, BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL?"


 #36360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, List…
29.05.24 08:54:37 | #36362 (6)

*14586* *35060* *14586* Těmito slovy v sobě Ježíš konečně "zlomil" svou pýchu a pochopil, že všechny zázraky, které zdánlivě učinil, byly dílem Božím našeho Otce a ne jeho!!! *17063*


 #36361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 09:03:24 | #36363 (7)

*4502* A podobně se zděsí na "smrtelném loži" i ostatní pokřtění lidé, protože jim náš Otec v této chvíli zjeví, že pouze On je Bohem a Pánem lidstva! *4502*

*6578* Všichni ti lidé si uvědomí, že o jejich dalším osudu nerozhodne Ježíš, Marie nebo apoštolové!!! Pochopí, že ani žádný církevní hodnostář, kterého zahrnoval penězi, nebude jeho přímluvcem! A to bude pro ně všechny hrůza! JEJICH CELOŽIVOTNÍ ŮPLATKY LIDEM BUDOU BEZCENNÉ. *7266*


 #36362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 09:07:25 | #36365 (8)

*12216* ALE NEBOJTE SE, VY JSTE SICE SVÉHO OTCE HANEBNĚ ZRADILI, ALE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ JE SLITOVNÝ, MILOSRDNÝ A PLNÝ MILOSTI. *2351*


 #36363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 09:09:30 | #36366 (8)

. . . jejich přímluvcem . . .


 #36363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 09:11:43 | #36367 (7)

*4502* A svou pýchu byste měli v sobě "zlomit" i Vy!!! *4502*

  • OMLUVTE SE BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU - a navraťte se v srdci k němu!

 #36362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 17:54:29 | #36524 (8)

To právě že mám od Otce že skrze ženy se projevuje mateřsky a nebo macešsky :-)


 #36367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
29.05.24 19:13:21 | #36545 (9)
*6865*

 #36524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 18:12:12 | #36530 (7)

Protože v něm byla pokora, měl by jsi se od něho hodně co učit.


 #36362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
29.05.24 19:08:37 | #36539 (8)

*16266* O mé povaze rozhodl Bůh! *16266*


 #36530 

| Předmět: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE NAIVNÍ.
29.05.24 07:52:35 | #36346

*14586* KDO UCTÍVÁ SATANA, JE NAIVNÍ. *14586*| Předmět: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE NAIVNÍ.
29.05.24 07:57:19 | #36347 (1)

*14586* Ano, Bůh dal Satanovi nad lidmi dočasně dost velkou moc, ale Bůh má i dnes nad ním absolutně plnou moc a Satan i se všemi démony a lidmi démony posedlými je pod Boží kontrolou!!! *4502*


 #36346 

| Předmět: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE NAIVNÍ.
29.05.24 07:58:55 | #36348 (2)

*27179* Veškeré tvorstvo v nebi i na zemi je v moci Boží. *27179*

*33792* A MOC BOŽÍ NAŠEHO OTCE JE ABSOLUTNÍ A NEZNIČITELNÁ. *33792*


 #36347 

| Předmět: RE: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE…
29.05.24 08:04:24 | #36349 (3)

*27179* Jasné, pane "bumbumbum"?

*27179* Jasné, pane "jitrnice"?

*27179* Jasné, paní "kroky"?

*33792* VEŠKERÉ TVORSTVO, VČETNĚ CELÉHO LIDSTVA, JE V NEZNIČITELNÉ A ABSOLUTNÍ MOCI BOŽÍ NAŠEHO STVOŘITELE A OTCE. (A to včetně Ježíše, Muhammada, Satana a Vás tří!) *33792*


 #36348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE…
29.05.24 18:07:15 | #36528 (4)

No šak ano:
Otče náš jenž jsi na nebesích posvěť se jméno Tvé, buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi.
*30800*
A to je vůle Boží našeho Otce že píšu o čem píšu a že věřím v co věřím.


 #36349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA,…
29.05.24 19:10:04 | #36541 (5)
*4070*

 #36528 

| Předmět: RE: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE…
29.05.24 08:06:14 | #36350 (3)

*4502* Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva nikdo roven není! Amen. *4502*


 #36348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE…
29.05.24 08:08:39 | #36351 (4)

*33792* Bůh je Bůh! *33792*

*27179* Andělé patří mezi tvory Bohem stvořené a oživené! *27179*

*27179* A i lidé patří mezi pouhé tvory Bohem stvořené a oživené! *27179*


 #36350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA,…
29.05.24 08:22:37 | #36352 (5)

*34091* Bude-li Bůh chtít, veškeré tvorstvo i rostlinstvo na planetě Zemi okamžitě zahyne! *33902*

*4502* Opakuji: "OKAMŽITĚ!!!"


 #36351 

| Předmět: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE NAIVNÍ.
29.05.24 18:10:37 | #36529 (1)

Toho uctíváš asi že ty protože velice často lžeš a je o tom psáno toto :
J 8,44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.


 #36346 

| Předmět: RE: RE: KDO UCTÍVÁ SATANA, JE NAIVNÍ.
29.05.24 19:09:14 | #36540 (2)

Odpouštím Vám! *6904*


 #36529