Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 872958x
Příspěvků:
44014

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ano, Bůh je náš Panovník!
29.05.24 07:38:30 | #36340

*13845* ANO, BŮH JE NÁŠ JEDINÝ SKUTEČNÝ PANOVNÍK. *13842*| Předmět: RE: Ano, Bůh je náš Panovník!
29.05.24 07:41:18 | #36341 (1)

*4502* Satan lidstvu nevládne, i když mu Otec dočasně povolil, aby lidi všemi způsoby pokoušel. Aby je pokoušel i lhaním, že jim vládne on a že je tím popraveným a vzkříšeným Ježíšem! *4502*


 #36340 

| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh je náš Panovník!
29.05.24 07:46:16 | #36342 (2)

*6578* A ženám, které nenávidí nebo nesnáší muže a které našeho Otce jako muže vnímají, přestože je Bůh, se Satan vydává za "bohyni", aby ho uctívali. (Viz žena s přezdívkou "kroky" a její smyšlená "Hospodinka", kterou uctívá jako bohyni rovnou Bohu Otci lidstva!!!) *7266*


 #36341 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Bůh je náš Panovník!
29.05.24 07:50:05 | #36344 (3)

*27179* Satan, a to i v tlupě se všemi démony a lidmi démony posedlými, nemá ani zlomeček moci Boží našeho Otce! *27179*


 #36342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh je náš…
29.05.24 07:51:18 | #36345 (4)

*4502* Bude-li Bůh chtít, přestanou okamžitě existovat!!! *4502*


 #36344 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Bůh je náš Panovník!
29.05.24 17:57:14 | #36525 (3)

To tobě se Satan vydává za "bohyni".
Ja takové bláboly jak ty nepíšu ani nevyznávám, bambulo :-).


 #36342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh je náš…
29.05.24 19:12:40 | #36544 (4)
*18406*

 #36525 

| Předmět: RE: Ano, Bůh je náš Panovník!
29.05.24 07:47:48 | #36343 (1)

*33792* Opakuji: "NAŠÍM JEDINÝM SKUTEČNÝM PANOVNÍKEM JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!" *33792*


 #36340 

| Předmět: Pořád se to opakuje!
29.05.24 07:27:02 | #36334

*14586* Pořád se to opakuje! *14586*

Stále se sem vrací lidé posedlí démony a tvrdí, že role Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva je pro nás zanedbatelná, ne-li přímo nicotná! ALE JEJICH JEŽÍŠ JE PRÝ SLAVNÝ VELIKÁN, KTERÝ MÁ PODLE NICH VĚTŠÍ MOC NEŽ SAMOTNÝ BŮH OTEC NÁŠ!!! (Poznámka: "Za Ježíše považují Satana!!!") *6578*

*14586* Toto rouhání je trestuhodné! *14586*| Předmět: RE: Pořád se to opakuje!
29.05.24 07:31:28 | #36335 (1)

*12694* BŮH NESTÁRNE TAK, ABY ZTRÁCEL SVÉ SCHOPNOSTI A SVOU SÍLU. BŮH NEMÁ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE! (Zdravotní potíže mají ti, co ho tu pomlouvají a dělají z něho "nemohoucího seniora nad hrobem"!) *14586*


 #36334 

| Předmět: RE: RE: Pořád se to opakuje!
29.05.24 07:32:40 | #36336 (2)

*12694* BOHU SE NIKDO NEVYROVNÁ!!! *33792*


 #36335 

| Předmět: RE: RE: RE: Pořád se to opakuje!
29.05.24 07:34:20 | #36337 (3)

*7266* A zneužívání jména Ježíše k útokům proti Otci je ďábelsky hnusné!!! *7266*


 #36336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pořád se to opakuje!
29.05.24 07:35:58 | #36338 (4)

*4502* Náš Otec je Bůh! Jediný Bůh! *4502* A Ježíš je člověkem! Ježíš je jedním z mnoha miliard lidí! *4502*


 #36337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pořád se to opakuje!
29.05.24 07:37:04 | #36339 (5)

*12694* Opakuji: "LIDSTVU VLÁDNE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!" *12694*


 #36338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pořád se to opakuje!
29.05.24 18:16:59 | #36532 (5)

Ale houbelec, je to naprosto jinak:
Jan 14
1 „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.


 #36338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pořád se to…
29.05.24 19:06:51 | #36537 (6)
*2756*

 #36532 

| Předmět: Mlha. . .
29.05.24 07:00:58 | #36328

Mlha. . . U nás je mlha! I tak ale: "Dobré ráno!" *34089*| Předmět:
29.05.24 04:56:55 | #36326
*34462*


| Předmět: RE:
29.05.24 06:58:53 | #36327 (1)

Dobré ráno! A hezký celý den! *9174*


 #36326 


| Předmět: Věrnost k Živému Bohu je pro Človíčka…
28.05.24 22:31:14 | #36318

*12694* Věrnost k Živému Bohu je pro Človíčka typická. *12694*

  • *15154* (Kristus) *15154*


| Předmět: RE: Věrnost k Živému Bohu je pro…
28.05.24 22:34:53 | #36319 (1)

*17063* *15154* *22063* *15154* Ano, Človíček Tatínka miluje! *6904*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #36318 

| Předmět: RE: RE: Věrnost k Živému Bohu je pro…
28.05.24 22:35:25 | #36320 (2)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #36319 

| Předmět:
28.05.24 21:49:33 | #36298

*27179* Syn věrný skládá básně na stole má litr vína zítra další kocovina *9090*
Přilákal tak bílé myši delirium nenechá se dlouho zvát
Už je pozdě měl bys jít už spát *12907*| Předmět: RE:
28.05.24 22:28:05 | #36313 (1)

Život má své kouzlo i bez poezie. . . *3652* *5265*


 #36298 

| Předmět:
28.05.24 21:25:14 | #36297
*2252*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:28:38 | #36314 (1)
*5388* *2252* *15608* *34727*

 #36297 

| Předmět:
28.05.24 21:24:49 | #36296

*3438* Na stole mám jitrnici,
vůni line po světnici,
přilákala Alíka,
k jitrnici utíká,
země,
židle,
stůl,
jitrnice půl.


1 1  

| Předmět: RE:
28.05.24 22:29:03 | #36315 (1)
*35027*

 #36296 


| Předmět:
28.05.24 21:24:28 | #36295
*27179*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:29:25 | #36316 (1)
*16537*

 #36295 

| Předmět:
28.05.24 21:11:08 | #36294
*2879*
*17341*
*30483* *30498* *2351* *1191*
*6927* *6927* *27179*


| Předmět: RE:
28.05.24 22:29:55 | #36317 (1)
*6769* *6768* *7187*

 #36294