Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1210890x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Cesty!
10.02.24 15:42:27 | #42861

*12216* Cesty Živého Boha, našeho milujícího Otce a spravedlivého Panovníka, jsou přímé! Spravedliví a Boha milující lidé po nich bezpečně chodí ve dne i v noci; nevěrní však na nich klopýtají a padají! *3456*| Předmět: RE: Cesty!
10.02.24 15:50:14 | #42866 (1)

*12216* Až nastane ten den, a on nastane, nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu! A v tom je naděje lidstva, že nás Otec morálně uzdraví! V TOM JE NADĚJE CELÉHO LIDSTVA! *13842*| Předmět: RE: RE: Cesty!
10.02.24 15:55:20 | #42867 (2)

*4502* Ale, bylo vyřčeno i toto! *4502*

(Bible, Izajáš 13:11)

*6578* *6578* *6578* A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků.
UČINÍM PŘÍTRŽ PÝŠE OPOVÁŽLIVCŮ, PONÍŽÍM TROUFALOST UKRUTNÍKŮ. *4502*| Předmět: (Bible, Židům 4:12)
10.02.24 10:03:28 | #42848

*33792* (Bible, Židům 4:12)

*12694* Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. *12694*

(Živé Slovo Boží) *33792*| Předmět: RE: (Bible, Židům 4:12)
10.02.24 10:33:39 | #42851 (1)

*4502* Nehřešme tedy více!!! *4502*


1  

| Předmět: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. . .
10.02.24 08:58:33 | #42837

*33770* Tatínku můj milovaný. . . *30457*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. . .
10.02.24 09:27:25 | #42842 (1)

*12694* Ano, v mém milujícím srdci žije živá a oživující LÁSKA. . . *12694*| Předmět: RE: RE: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. . .
10.02.24 09:38:15 | #42844 (2)

*8734* Tento láskyplný Boží dar jsem dostal od Tatínka, svého a našeho jediného Živého Boha a Panovníka! *12694*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. . .
10.02.24 09:39:20 | #42845 (3)

*33770* A PŘEJI TENTO ZÁZRAČNÝ DAR BOŽÍ LIDEM VŠEM. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. .…
10.02.24 09:41:12 | #42846 (4)

*30457* Ano, lidé. přeji Vám všem, abyste dostali živé a láskyplné srdce, srdce milující a slitovné! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ…
10.02.24 09:56:43 | #42847 (5)

*33770* Ten dar Bůh lidem slíbil, a tak se nebojte, Živý Bůh, Bůh náš, své sliby plní! *34027*

*4502* A pozor!!! Bůh ten dar nepodmiňuje nutností křtu!!! TAK SE NENECHTE OBELHAT SATANEM. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ…
10.02.24 10:09:45 | #42849 (6)

*34027* (Bible, Ezechiel 11:19-20)

*12694* A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. *12694*

(Živé Slovo Boží) *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ…
10.02.24 10:31:46 | #42850 (7)

*11295* Vím, v Bibli je i toto: (Bible, Ezechiel 36:23-27)

*12694* OPĚT POSVĚTÍM SVÉ VELIKÉ JMÉNO, znesvěcené mezi pronárody, JMÉNO, které jste Vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Živý Bůh, je výrok Panovníka, Živého Boha, až na Vás ukáži před jejich očima svou svatost. Vezmu Vás z pronárodů, shromáždím Vás ze všech zemí a přivedu Vás do Vaší země. POKROPÍM VÁS ČISTOU VODOU A BUDETE OČIŠTĚNI; OČISTÍM VÁS ODE VŠECH VAŠICH NEČISTOT A ODE VŠECH VAŠICH HNUSNÝCH MODEL. A dám Vám nové srdce a do nitra Vám vložím nového ducha. Odstraním z Vašeho těla srdce kamenné a dám Vám srdce z masa. Vložím Vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. *12694*

(Živé Slovo Boží) *5671*

*4502*

P.S.
*3456* Ale celý svět ví, že Satanem pokřtění lidé nejsou očištěni od svých nečistot a že další hnusné modly ještě neúnavně vyrábí! POKKŘTĚNÍ LIDÉ NEJSOU POKROPENI ČISTOU VODOU OD PANOVNÍKA, NAŠEHO JEDINÉHO ŽIVÉHO BOHA! NEJSOU OČIŠTĚNI ODE VŠECH NEČISTOT A HNUSNÝCH MODEL - oni hřeší a ve svých zločinech si libují! Na to důkazy jsou!!! Ano, mnozí z nich by se chtěli svých zlozvyků zbavit, ale pokřtěné panstvo jim to neumožní, protože skutečně slouží Satanovi! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. . .
10.02.24 14:13:34 | #42853 (3)

🤦


 #42844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. .…
10.02.24 15:44:09 | #42863 (4)
*3858*| Předmět:
10.02.24 08:51:39 | #42835

...Tys k ránu se pomodlit chtěl a Pán Bůh mlčel a tys sklízel, co sel..:-)| Předmět: RE:
10.02.24 08:57:06 | #42836 (1)

*4502* Je pravdou, že Bůh Otec náš občas mlčí, ale nikdy nás nepřestává milovat. *15154* *22063* *15154*

*4511* Ale dnes nemlčel a nemlčí! DNES MI ZNOVU A ZNOVU SVOU LÁSKU VYZNÁVÁ... *8164*| Předmět: RE: RE:
10.02.24 09:06:08 | #42838 (2)

že by Bůh potřeboval svou lásku vyznavat tvemu egu? .-)zamysli se nad sebou jestli už moc tě zbožštele ego nepohltilo a ty ho nestaviš vyš než Boha absolutno:-)pokoro pokoro:-)-dět milosto se neudrži po špici nepokorneho ega,ktere svou zbožnost ukazuje navenek a mysli si že mu za to lide zavidí.-)


 #42836 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.02.24 09:06:37 | #42839 (3)

déšt milosti:-)


 #42838 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.02.24 09:16:33 | #42840 (3)

*4502* Netvařte se tak pyšně a nelžete nám tu, že zrovna Vy víte, co Bůh potřebuje nebo ne!!! *4502*

*33792* BŮH JE LÁSKOU LÁSEK - BŮH JE NAŠÍM MILUJÍCÍM TATÍNKEM... *34027*

*33792* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš nás miluje a svou lásku nám často vyznává... *34027*

 • *13842*


| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.02.24 09:19:58 | #42841 (4)

*3456* Ovšem mnozí lidé svou pýchou a samolibostí "ohluchnou", slyší jen sami sebe a Tatínkovo láskyplné vyznání nezaslechnou - jejich EGO jim to neumožní uslyšet... *3456*

*22971* Pomodleme se za jejich spásu, ano!? *3456*

 • *3456* *3122* *3456*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.02.24 09:28:56 | #42843 (5)
 • *3456* *12694* *15154* *22971* *15154* *12694* *3456*| Předmět: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:31:39 | #42824

*22063* Otče můj milovaný. . . *34027*

*8164* S těmi slovy jsem se dnes probudil a stále si je v nitru mlčky opakuji... *34027*

*3456* A tak, až mě tu budete opět zesměšňovat a tím sami sebe ztrapňovat, zamyslete se sami nad sebou a sdělte si, kdy naposledy podobná slova "kolovala" v nitru Vašem... *3456*

 • OTČE MŮJ MILOVANÝ . . . *22063*


| Předmět: RE: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:33:08 | #42825 (1)

*22063* OTČE MŮJ MILOVANÝ. . . *22063*| Předmět: RE: RE: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:33:47 | #42826 (2)

*22063* LÁSKO MOJE JEDINÁ. . . *22063*| Předmět: RE: RE: RE: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:35:13 | #42828 (3)

*15154* *22063* *15154* TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ. . . *30457* *22063* *30457*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:43:20 | #42829 (4)

*33792* Ano, miluji Živého Boha! Miluji Boha Stvořitele a Otce svého! A tak mě tu znovu zesměšňujte!!! Jen se do mne pusťte páni "vlci" a paní "vlčice"!!! *7266* *33884* *3456*

*33792* Ano, miluji Tatínka!!! Miluji ho v duši i v srdci a často na něj s láskou a úctou myslím! Tak HRRR na mně! Zesměšňujte mě! Pomlouvejte mě! Nadávejte mi! NIC JINÉHO TOTIŽ NEUMÍTE, protože jste vzteklí, že Človíček Tatínka osobně zná a Vy ne, i když se dnes a denně křižujete!!! *3456* ODPOUŠTÍM VÁM. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otče můj milovaný. …
10.02.24 08:45:02 | #42830 (5)

*12694* *3577* *12694* Ano, odpouštím vám všem! *12694* *22971* *12694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče můj…
10.02.24 08:45:55 | #42831 (6)
 • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*


| Předmět: RE: RE: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:46:55 | #42832 (2)

*22063* Tatínku můj milovaný. . . *3474* *22063* *3474*| Předmět: RE: RE: RE: Otče můj milovaný. . .
10.02.24 08:48:12 | #42833 (3)

*33770* Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě. . . *22063*

 • *30457* *30457* *30457* *30457* *30457*


| Předmět: Děje se, co se dít má!
09.02.24 21:34:09 | #42817

*5725* Děje se, co se dít má! *11274*| Předmět: RE: Děje se, co se dít má!
09.02.24 21:35:22 | #42818 (1)

*14571* Stane se, co se stát má! *35245*| Předmět: RE: RE: Děje se, co se dít má!
09.02.24 21:37:12 | #42820 (2)
 • *34694*


| Předmět: V této diskuzi jste vítanými hosty!
09.02.24 18:57:19 | #42808

*3596* V této diskuzi jste vítanými hosty! *33572*

*13842* Ano, vítám zde i lidi, kteří mě nenávidí a záštiplně pomlouvají! *13842*

 • *12694* *22971* *12694* A modlím se za jejich spásu...


| Předmět: RE: V této diskuzi jste vítanými hosty!
09.02.24 19:01:50 | #42809 (1)

*4502* Ale chcete-li mi nadávat, nadávejte mi slušně, prosím, a ne sprostě, protože potom bych musel Váš příspěvek smazat a Vy byste se nemohli jeho obsahem pyšnit! *12216*| Předmět: Jsme milováni!
09.02.24 18:51:26 | #42806

*33792* Jsme milováni! *33792*| Předmět: RE: Jsme milováni!
09.02.24 18:52:06 | #42807 (1)

*34027* Jsme milováni Bohem Stvořitelem a Otcem svým! *34027*| Předmět: Mír s veškerým tvorstvem . . .
09.02.24 18:50:29 | #42805

*12694* Mír s veškerým tvorstvem v nebi i na zemi! *34027*| Předmět: Mír s Vámi všemi!
09.02.24 18:40:44 | #42799

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: duplicita| Předmět: RE: Mír s Vámi všemi!
09.02.24 18:42:02 | #42800 (1)

*12694* Mír i s Tebou! Nechť Ti Bůh žehná v Lásce své Boží! *34027*| Předmět: RE: RE: Mír s Vámi všemi!
09.02.24 18:44:38 | #42801 (2)
 • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: Mír s Vámi všemi!
09.02.24 18:47:43 | #42802 (3)

*27179* To jsem ale popleta, měl jsem smazat ten první příspěvek, když jsem ten duplicitní doplnil... *34003*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mír s Vámi všemi!
09.02.24 18:49:01 | #42803 (4)

*33792* Tak to zopakuji na závěr: "MÍR S VÁMI VŠEMI, Bohu milí a Bohem milovaní lidé!" *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mír s Vámi všemi!
09.02.24 19:24:13 | #42811 (5)

I s tebou a přemýšlej než něco na druhé napíšeš nikdy nevíš kdo k tobě píše můžeš mu i ublížit. *29716*


 #42803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mír s Vámi…
09.02.24 19:51:35 | #42812 (6)

*3456* Ublížil jsem Vám? POTOM SE VÁM OMLOUVÁM! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mír s Vámi…
09.02.24 19:59:47 | #42814 (7)

Nepíšu o sobě trdlo mě před tvými výpady chrání světlo,jsou tu jiný méně labilní co by jsi jím mohl svým jazykem psaným ublížit.


 #42812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mír s…
09.02.24 20:06:06 | #42816 (8)

*3456* Omlouvám se všem, co si myslí, že jsem jim ublížil. *3456*

 • *5519* *5519* *5519*