Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1217272x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: BŮH NÁS MILUJE.
20.04.24 06:54:32 | #43052

*16266* BŮH NÁS MILUJE A NIKDY NÁS NEPŘESTANE MILOVAT. *16266*

*16266* Bůh v nás vidí své milované syny a své milované dcery! *16266*

  • *29742* *9540* *29742*


| Předmět: RE: BŮH NÁS MILUJE.
02.05.24 21:29:22 | #43053 (1)

*12694* Ano, Bůh je naším milujícím Tatínkem! *12694*


 #43052 


| Předmět:
10.04.24 17:35:02 | #43050

Jeden náš přítel se při západu slunce procházel po liduprázdné pláži v Mexiku. Najednou v dálce spatřil nějakou postavu. Když přišel blíž, zjistil, že je to nějaký domorodec, který se co chvíli shýbá, zdvihá něco ze země a hází to do vody. A tak pořád kolem dokola. Když se náš přítel přiblížil ještě víc, uviděl, že ten člověk sbírá hvězdice vyplavené na pláž a jednu po druhé je hází zpátky do vody.

Náš přítel na něj zmateně hleděl. Pak k němu přistoupil a zeptal se: „Dobrý večer, příteli. Copak to tu děláte?“
„Házím ty hvězdice zpátky do moře. Vidíte? Je odliv a uvízly na břehu. Když je nehodím zpátky, tak tu leknou.“
„Dobře,“ povídá přítel, „ale na téhle pláži musí být tisíce hvězdic. Všechny se vám určitě sebrat nepodaří. Je jich prostě moc. A víte, že se tohle pravděpodobně děje na stovkách pláží po celém pobřeží? Nemyslíte, že tím stejně nic nezměníte?“

Domorodec se usmál, sehnul se a zdvihl z písku další hvězdici. Když ji házel do moře, odpověděl: „Pro tuhle jsem to změnil!“| Předmět: RE:
10.04.24 18:17:38 | #43051 (1)

*33770* "Pro tuhle jsem se stal Spasitelem!" *34027*


 #43050 

| Předmět: Žijeme v Lásce Boží.
18.03.24 22:00:59 | #43042

*33770* Žijeme v Lásce Boží, važme si toho! *34027*| Předmět: RE: Žijeme v Lásce Boží.
18.03.24 22:01:55 | #43043 (1)

*6904* Všichni jsme Synové a Dcery Boží. *33792*


 #43042 

| Předmět: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
18.03.24 22:02:54 | #43044 (2)

*12694* Ano, Bůh je naším vlastním milujícím Otcem! *12694*


 #43043 

| Předmět: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
19.03.24 07:33:57 | #43045 (3)

Bůh se zná i ke svému mateřství.


 #43044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
19.03.24 09:11:44 | #43046 (4)

*4502* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ ČLOVĚKA NEPORODIL ALE STVOŘIL A OŽIVIL. *4502*

*6578* Vaše neustálé rouhání je ďábelské!!! *6578*


 #43045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
19.03.24 09:15:11 | #43047 (5)

Oslovuje k tomu učinění člověka koho ?


 #43046 

| Předmět:
24.02.24 16:24:40 | #43005

HM a zase jen bible a zase jen bible co se týče bible uznánám pouze Nový zákon . Starý zákon je starý proto, že tam je jen spousta nesmyslů o Nebeském Otci, proto přišel Ježíš, aby v Nvém zákoně napravil ty omyly a křivdy, co se píší o Nebeském Otci , a jichž se stále tolik lidí drží !!! Lidé přemýšlejte !


1  

| Předmět: RE:
24.02.24 16:46:29 | #43006 (1)

Aby vznikl Nový zákon musí se čerpat z vědomí nás,tedy starý zákon měl svůj smysl i Ježíš z něj čerpal a nastolil nová pravidla seslána přes něho Bohem


1 1  
 #43005 

| Předmět: RE: RE:
24.02.24 18:23:49 | #43008 (2)
*3527* *7043*

 #43006 

| Předmět: RE: RE:
24.02.24 19:54:17 | #43009 (2)

Ježíš se neodkazoval na bibli , ale mluvil k liden tak, jak ho vedl sám Nebeský Otec, tedy v tzv. Podobenstvích říkal v nebeském království je to tak jako .....atd. podobenství o Otci a marnotratném synovi atd. Nebeský Otec totiž vůbec není takový, jak je popisován ve starém zákoně , není zlý , nelítostivý, testající a stále se hněvající bůh !!! Co je např. za nesmysl , když je v bibli psáno ., bůh zatvrdil srdce faraonovo a on izraelity nepropusti , proto bůh skrze Mojžíše, seslal další ránu když se rozumně nad tím zamyslíte je to holý nesmysl co je DOBROTIVÉMU a LÁSKY PLNÉMU Otci připisováno .. A ted vám dám další otázku, co myslíte že je desatero v Očích Nebeského Otce? pozor to nejsou PŘÍKAZY, to je obrovský omyl, co šíří církve a náboženství , desatero jsou Otcovy dobré Rady nic víc , podle nichž bychom se jako jeho děti, mněli řídit a pokud se jimi neřídíme, trestáme tím jen sami sebe, On nás netrestá , pozor na to, to jsou velké omyly které učí církve . I církev říká, že Nebeský Otec nás má všechny moc rád a že, a ted si to dobře přečtěte a zapamatujte co jeho slovy napíši !!!!A že tudíž RESPEKTUJE NAŠI SVOBODNOU VŮLI, řekl, že nám nikdy tuto svobodu nevezme !!! Uvažujte, že pokud toto z lásky k nám řekl , nemůže nás ničím trestat , nemůže nám nic přikazovat, ani zakazovat , respektuje naše svobodné rozhodnutí !!! Pokud se tedy rozhodnem přidat se k té temné straně a každý jistě ví koho tím myslím , Nebeský Otec v tom případě nemůže nic dělat, i kdyby chtěl ,respektuje naše rozhodnutí přeci , jinak by porušil svůj slib !!! Může nám pouze dobře ,Otcovsky poradit, třeba skrze to desatero dobrých rad, nebo skrze jinou osobu ap. Pokud se ale těmito radami nřídíme, dřív nebo později narazíme , ale to si přivodíme mi, to není jeho trest ,On v tomto řípadě jen smutně řekne toto . Milý synu , dcero já tě netrestám , já ti přeci dobře radil, ale tys na mou radu nedal vytrestal , si se sám , sama. Nemůžeš tedy říci, že tě trestám !!!A jak víme přeci všici Nebeský Otec je ABSOLUTNÍ LÁSKA !!!Jaká je tedy definice lásky ??????? Láska NETRESTÁ ,Láska MILUJE ,Láska TRPĚLIVĚ RADÍ ,Láska se NEHNĚVÁ ani NEMSTÍ ,Láska je TRPĚLIVÁ , Láska NEPŘIKAZUJE ani NEZAKAZUJE ,.......Tedy LÁSKA ta PRAVÁ ABSOLUTNÍ ,,MILUJE !!!!,Kdo toto pochopí, ten pochopí to, Jaký Nebeský, Milující Otec opravdu Je !!!! Pochopí i Jeho BEZMEZNOU LÁSKU k Nám jeho dětem a pochopí proč Poslal Ježíše na tuto zem !!!! PŘEMÝSLEJTE , PŘEMÝŠLEJME LIDÉ od toho máme dány od Nebeského Otce OBROVSKÉ DARY , SVOBODNOU MYSL a SVOBODU ve svém Životě. Apokud to pochopíme správně, Nebeský Otec , Nebský Bratr Ježíš a Nebeská Matka Marie v Duchu sv. budou vždy s námi .


1  
 #43006 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.02.24 20:29:05 | #43010 (3)

Proto stvořil Bůh Ježíše, takového jaký je Bůh,aby posunul všechny k lásce k pokoře a milosti a vše co před tím bylo, už není řekl Ježíš, nyní slyšte z krz mě mluví Bůh, čistá láska, pokora a milost.


1  
 #43009 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.02.24 23:09:20 | #43011 (3)

Až na tu svobodnou vůli... Vůle je důsledeko příčin, pro svobodnou vůli není místo.. Lidé mají pouze vůli, a ta bud je totožná z univerzální, nebo se liší...

Jinak pěkně napsáno


 #43009 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.02.24 23:41:41 | #43014 (3)

Ježíš řekl že jeho matka, bratr, sestra je kdokoliv kdo koná vůli boží v Matouš 12:50, Marek 3:35, Lukáš 8:21.
Svoji matku nazývá ženo v Jan 2:4, J 19:26.


 #43009 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.02.24 01:35:22 | #43015 (3)

ano přesně tak,lépe bych to nenapsala, nemám k tomu co dodat,Bůh dal lidem rozum, a je na každém z nás, jak ho budeme používat...


 #43009 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.02.24 07:41:05 | #43016 (3)

Promin, Ježíš se "neodkazoval" na Bibli? Hm, proč ti, kteří nejvíce hlásají Lásku Boží i Ježíše si pak vybírají (možná i nevědomky?) z Písma sv. jen něco nebo jen to, co se jim hodí?


 #43009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.02.24 19:40:42 | #43017 (4)

Ješua se nemohl odkazovat na bibli už proto že bible neexistovala, v té době....


 #43016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.02.24 20:20:29 | #43018 (5)

Všichni pochopili podstatu otázky (reakce), jen ty jsi jelito....


 #43017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.02.24 20:41:26 | #43019 (6)

Bible neexistovala, odkazování na ní je nemožné, jen nelito neví, že bible, tak jak je, obsahuje starý a nový zákon.... A starý zákon je v podstatě tora


 #43018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.02.24 20:54:47 | #43020 (7)

Ale je možné odkazování na Starý Zákon - a tak bylo myšleno (a zcela jasně z reakcí vyplývalo), jenže ty jsi jelito....


 #43019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.02.24 22:11:58 | #43021 (8)

starý zákon není bible, ale ty jsi to netušil....


 #43020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.02.24 06:38:07 | #43022 (9)

jistě...a proto jsem Mgr. teologie-))))


1  
 #43021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.02.24 13:45:08 | #43023 (10)

magor zřejmě jsi....

to, že je někdo magistr teologie, nedokazuje ani existenci boha...

Někdo by mohl být mgr. mythologie Star Wars...
Kdyby se takové studium zavedlo....

Bylo by to možná reálnější, než teologie....


1  
 #43022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.24 13:47:00 | #43024 (11)

Směju se ti....:-)


 #43023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.24 14:38:27 | #43025 (12)

ano, hlupáci se často smějí druhým.


1  
 #43024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.24 15:29:11 | #43026 (13)

Nikoli, hlupáci a jelita se vyjadřují k tématu, o kterém nic neví, nepochopí sled reakcí a pak zbytečně a neplodně blábolí - jako ty-)


 #43025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.02.24 23:50:50 | #43027 (14)

Bible to nebyla a tady může každý tvrdit, že má doktorát z teologie, což vůbec nic neznamená.....
Neboť prakticky nic nedokazuje, co je ve starozákonních textech skutečně pravda....

V Evangélích jsou též prokazatelné chyby....

A starý zákon jich je plný...


 #43026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 08:54:36 | #43028 (15)

Jistě "mudrci", blábol dál:-). Proto jsi skončil na mrtvém a hloupém a žumpoidnim chatujme, protože všude jinde, kde jsou jen mírně inteligentní lidé by.si po přečtení tvych žvásty zaťukali na čelo a přestali se tebou zaobìrat


 #43027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 09:12:50 | #43029 (16)

Ale ty výmaštěný fanatiku....
Ty mě hovoř o inteligenci...

Mudruj si o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly....

Starý zákon je velký podvod, je tam vyzýváno k zabijení nemluvňat, dětí atd....

Krásná ukázka satanismu....

Také starý zákon vyžaduje brutální umučení lidí.... (kamenování atd)

Texty pro zvrácené lidi....


1  
 #43028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 09:17:30 | #43030 (17)

Takový Daniken pochopil mnohem lépe, o čem je starý zákon, než 99,9% teologů....


 #43029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 09:52:19 | #43031 (17)

Mně, dativ, komu čemu, to je trapas, ty se svou inteligenci nejsi schopen naučit se základy svého mateřského jazyka? :-)))) a někdo takový chce hodnotit druhé...to je trapas


1  
 #43029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 10:59:42 | #43032 (18)

Hloupost lidí, jako Ty, je zjevná....

Myšlení a logika je ti cizí....


1  
 #43031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 11:20:11 | #43033 (19)

Ano. U tebe je zjevná neschopnost psát správně česky. Takže jsi hlupák, co se ani stará kolena nebyl schopen naučit mateřský jazyk.


1  
 #43032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 14:39:16 | #43034 (20)

Jen NEVZDĚLANÝ TUPEC JAKO TY NEVÍ, že to, že někdo nepíše bezchybně, nesouvisí NUTNĚ s inteligencí.... Einstein, Leonardo de Vinci, Edison a bezpočet dalších psali s chybami...

Ale blbeček, jako ty, s tím má problém....


1  
 #43033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 16:37:16 | #43035 (21)

Tak, ted se liskni....pak ještě pro jistotu ještě jednou, pak se bouchni hlavou do zdi, ty "inteligente", pak si přečti začátek vlákna a POCHOP podstatu diskuze, na kterou jsi totálně kravsky a stupidně zareagoval a pak napiš, jestli to pochopíš....


 #43034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.02.24 20:24:13 | #43036 (22)

Když jsi dement, co (Bibli a Toru zaměňuje),
tak mám pro tebe jen úsměv...
Vystudovaný teolog by si to nepletl, takže si si vymyslel, že jsi vystudovaný teolog.


 #43035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.24 10:55:43 | #43037 (23)

Mas pro mě úsměv? Sám jsi psal, že hlupáci se casto smějí druhým. Takže jsi ultrahlupak, který se navíc sestřelil svým vlastním tupoargumentem. Ty jsi tak hloupý, že kdyby to nebylo tak směšné, tak by mě míra tve tuposti až urážela:))))


 #43036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.24 10:55:44 | #43038 (23)

Mas pro mě úsměv? Sám jsi psal, že hlupáci se casto smějí druhým. Takže jsi ultrahlupak, který se navíc sestřelil svým vlastním tupoargumentem. Ty jsi tak hloupý, že kdyby to nebylo tak směšné, tak by mě míra tve tuposti až urážela:))))


 #43036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.24 17:27:26 | #43039 (24)

Nauč se rozlišovat, mezi úsměvem, a smíchem....

Chápu, že je to pro Tebe těžké, rozlišit tato dvě slova...


 #43038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.24 18:58:30 | #43040 (25)

ano, tato tupo-výmluva hodnoty "primitiv" je absolutně vypovídající o tvém tragickém ne-intelektu, který jsi schopen realizovat (he,he) jen na zdejší tupožumpě-)) (už mi nepiš, díky)


 #43039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 01:52:50 | #43041 (26)

Nemusíš na mě reagovat, tupý primitive.


 #43040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.24 16:37:53 | #43048 (27)

Raději se začni učit myslet, moc ti to nejde, hloupý kluku-)


 #43041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.24 20:33:59 | #43049 (28)

jesttiže jsem hloupý, jistě mě snadno porazíš v duševních sportech, vyzývám Tě.
Například brainking.com lichess.org lidraughts.org

To je skutečný zápas v myšlení


 #43048 

| Předmět:
24.02.24 12:43:11 | #43003

tvl..grafoman se smazal..asi mu přišel účet za alimenty co dluží a skočil z paneláku..


1  

| Předmět: RE:
24.02.24 16:04:07 | #43004 (1)

Neměl bys takto psát


 #43003 

| Předmět: RE:
24.02.24 18:10:19 | #43007 (1)

Je živ a zdráv a má se dobře pouze v jiném duchu a s delším kabátem *27179*


 #43003 

| Předmět:
12.02.24 02:44:47 | #43001

Tohle by se mělo jmenovat Človíčkovy kecy o lásce boží| Předmět: RE:
12.02.24 11:19:53 | #43002 (1)

Ten už je offline ale určitě se zase objevy pod jiným nickem


 #43001 

| Předmět: Ano, Bůh je láskyplný!
11.02.24 19:50:02 | #42996

*34027* Ano, Bůh je láskyplný! *34027* *34027* *34027*| Předmět: RE: Ano, Bůh je láskyplný!
11.02.24 19:51:28 | #42998 (1)

*30457* Živý Bůh, náš milující Otec, je slitovný, milosrdný a plný milosti. *33792*| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh je láskyplný!
11.02.24 23:05:23 | #43000 (2)

Židům 12:28  služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
Vždyť `náš Bůh je oheň stravující´.

neříkáš celou pravdu a to je polopravda, která mate

Jan 17:3  A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.

měl bys říkat celou pravdu, jde o poznání, celé poznání, jinak jsou tvé litanie k ničemu
spíše ke škodě jiným i tobě


 #42998 

| Předmět: (Bible, Žalm 31:15-16)
11.02.24 19:05:58 | #42988

*6904* (Bible, Žalm 31:15-16)

*22063* Já však, Živý Bože, důvěřuji Tobě, pravím:
"Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve Tvých rukou." *22063*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Žalm 31:15-16)
11.02.24 19:12:56 | #42989 (1)

*6904* (Bible, Žalm 32:1-2)

*15154* Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.
Blaze člověku, jemuž Živý Bůh nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. *15154*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 31:15-16)
11.02.24 19:16:05 | #42991 (2)

*6084* Radujte se z Živého Boha a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce! *8734*

*6904* (Bible, Žalm 32:11)| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 31:15-16)
11.02.24 19:18:04 | #42992 (3)

*8734* Zaplesejte, spravedliví, Živému Bohu, přímým lidem sluší se ho chválit. *8734*

  • *6904* (Bible, Žalm 33:1)


| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 31:15-16)
11.02.24 19:29:23 | #42994 (4)

*6904* (Bible, Žalm 33:11)

*33792* Záměry Živého Boha platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. *33792*

*6904* (Živé Slovo Boží)