Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 360171x
Příspěvků:
22426

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: PRAVDA
02.12.22 10:17:27 | #7255

Pořád nechápu, jak může být obyčejný člověk Pán a ještě k tomu zivych i mrtvých. To může přece jen Bůh.

9Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil – aby byl Pánem živých i mrtvých.| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 11:22:45 | #7256 (1)

Bratře! Příteli můj! *4585*

Nejde Vám pouze o to, aby se lidé klaněli církevním hodnostářům a aby před nimi padali na kolena a líbali jejich zlaté prsteny, které pyšně nosí?
Je to hnusný rituál, a Vy jste tento pohansko-ďábelský rituál nikdy neodsoudil... Proč? *3456*

Pravý Ježíš žije v nebi a sedává po pravici Boží! Slouží Živému Bohu! Ano, slouží Bohu Otci lidstva!!! A je-li to vhodné, klaní se mu! A často před ním i padá na kolena, když mu Tatínek sdělí, jak je tu mnohými pokřtěnými lidmi jméno Boží zneuctíváno a zneužíváno!!! Jasné? *2386*

Pravý Ježíš pokřtěným lidem nevládne!!! Pokřtěným lidem vládne Satan, protože mu byli pro svou chamtivost, pýchu a hříšnost Otcem vydáni k zotročení!!! Je to přísný trest, ale to množství jejich zločinů nemohl Otec neustále tolerovat!!! *11171*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 11:34:22 | #7258 (1)

Skoro 1600 let tu Vaše krutá církev mučila, popravovala a vraždila lidi, které označila za kacíře! *3456*

Za kacíře byl označen každý, kdo ohrožoval mocenskou pozici katolické církve! Za kacíře byli označeni i prostí, upřímně věřící křesťané, kteří žili skromný a bohabojný život na rozdíl od v přepychu, marnotratnosti a ve smilstvu žijících církevních hodnostářů! Kolik nevinných lidí takto Vámi protěžovaní pokřtění zlí hodnostáři zavraždili? To ví jen Bůh! Tady v Česku byl jejich obětí třeba Jan Hus!!! *3456*

Já Vás chápu, Vy netušíte, že ten Človíček-hlupáček cosi o krvavé historii Vaší církve ví! *6195*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 12:26:26 | #7262 (2)

Komiku'))) toto ale nedělala celá církev, ale jen lidé, kteří se zproneverili víře. Takže to byla jejich osobni vina, ne vína celé církve, hňupe. Čemu na tom nerozumíš? Jak hloupé děcko tady vynášís rádoby rozumy, které jsou ale úplně mimo.| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 13:00:25 | #7266 (3)

Ano, jsou mezi Vámi i lidé relativně nevinní, ale nelítostných a chamtivých zločinců je mezi Vámi mnohem víc!

Na ty byste se měl zaměřit! *4558*

Ale ono je snazší útočit na Človíčka, že!? Jeho převeliká LÁSKA k Tatínkovi Vás možná budí ze spaní... *6664*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 11:57:45 | #7260 (1)

*6904* A ještě něco, bratře a příteli můj, jen Bůh Otec náš ví, kdo je kdo!!! *15154* *3775* *15154*


1  


| Předmět: A hurá ven!!!
02.12.22 08:50:30 | #7253

*8734* A hurá ven!!! *6084*

  • *6084*


| Předmět:
02.12.22 08:42:11 | #7244

Je to marny,je to marny| Předmět: RE:
02.12.22 08:44:50 | #7247 (1)

Zdravím Vás! *32830*

Je to Boží, je to Boží... *33770*| Předmět: PRAVDA
02.12.22 07:49:07 | #7208

Dokonce v Božím slově čtu, že Ježíše tak povýšil Tatínek sám (umíte doufám číst a myslet?) takže tohle si vysvětlete s Tatínkem, proč vyvýšil natolik Ježíše a nevymyslejte si lži a pohádky, komiku:-))| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 08:07:27 | #7218 (1)

(Bible, Jan 17:3)

*15154* A život věčný je v tom, když poznají Tebe, JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. *15154*

(Mám otázku: "Ježíš tu podle vás lže?") *3456*

O tom, že Ježíš měl poslání od Otce a že oddaně plnil Tatínkovy příkazy tu mluvím častokrát! Měl roli Božího proroka!!! A to není nikdy záviděníhodná role!!! *3775*

Pro Ježíše byl a je náš Tatínek JEDINÝM PRAVÝM BOHEM. *3775* *3775* *3775*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 08:14:19 | #7221 (1)

(Bible, Jan 17:25)

"Spravedlivý Otče, svět Tě nepoznal, ale já jsem Tě poznal a také oni poznali, že JSI MĚ POSLAL." *3755*

P.S.
Ano, Ježíš byl a je Tatínkův Boží služebník... Ježíš tu byl Božím poslem v roli proroka! *3755*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:18:19 | #7222 (2)

Ježíš je Syn boží, prorokem ho nazývají co o tom tak vím muslimové.


 #7221 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:21:38 | #7224 (3)

My všichni lidé jsme synové a dcery Boží! *13293*

Bůh je naším milujícím Otcem!!! Nebo to popíráte? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:22:49 | #7227 (4)

No ale on je hlava těla, mi jsme jenom údy toho těla


 #7224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:32:50 | #7235 (5)

Jukněte do zrcadla! *32543*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:35:24 | #7237 (6)

Koloským 1, 18 on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.


 #7235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:37:28 | #7240 (7)

Prvenství ve všem patří Živému Bohu, našemu Otci! *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:39:22 | #7241 (8)

Efezským 1
17Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
18a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
19a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
20Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.


 #7240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.22 08:43:50 | #7245 (9)

"Hlavou" všech církví, sekt a ostatních hord a tlup je Živý Bůh, náš Otec!!!
Náš Otec je JEDINÝM PANOVNÍKEM veškerého tvorstva včetně celého lidstva... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.22 08:46:50 | #7248 (10)

No ale dal vládu do roku Synovi, tak jasně že tomu šéfuje dál :-)
Vše dal pod nohy jeho.


 #7245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.22 08:49:00 | #7250 (11)

Dal mi vládu, ale já vládnout nechci!!! I proto žiji tak, jak žiji... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.22 08:50:13 | #7252 (12)

Vy vládnete své klávesnici :-).


 #7250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.22 23:39:16 | #7319 (12)

Ty ses vzepřel Boží vůli? Prosadil sis svou svobodnou vůli? Odmítl jsi službu svému Pánu, kterou tě pověřil?

Zvláštní. Mnohokrát jsi psal, že se vždy vše děje podle Boží vůle a že člověk žádnou svobodnou vůli nemá. *27839* *14842*


 #7250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 02:24:51 | #7320 (13)

*15154* Ano, děje se vůle Boží! Tatínek je velmi trpělivý! To, že něco dělat nechci, neznamená, že to v Bohem předurčený čas dělat nebudu… *15154*

  • *15154* *31844* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 02:39:26 | #7321 (14)

*31844* Dnes jsem loutkou, která je na jevišti nečinná. Diváci ji vidí, nechápou, proč tam je, nemá na děj hry žádný vliv, a některé to přímo štve, že neví, co se vlastně děje! Ta loutka je tam v každém dějství, i když se mění kulisy! A stále do děje nijak nezasahuje! Diváci o ní přemýšlí víc a víc, až… Až… Nechte se překvapit! *24611*

  • *23670*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 03:10:55 | #7322 (15)

*27179* Tatínek mě "vystrnadil" z mého pelíšku... *27179*

*15154* Odložil jsem mobil a zapnul jsem notebook, abych Vám z vůle Boží sdělil ještě toto! Izraelci byli v egyptské zemi surově zotročení, Mojžíš věděl, že je jedním z nich, ale klidně uprchl a usadil se v midjánské zemi a oženil se tam. Klidně tam pásl ovce svého tchána Jitra a na lid, ze kterého pocházel, moc nemyslel. Ovšem v předurčený čas se mu ukázal posel Živého Boha, našeho Otce, a dál už to asi znáte. Ti dva spolu hovořili, ale Mojžíšovi se zpět do Egypta VŮBEC nechtělo!!! Nechtěl tam jít, ale šel tam! ... .... ... A Izrael byl nakonec osvobozen! A TO VŠE BYLO SOUČÁSTÍ VŮLE BOŽÍ. *15154*

*15154* A to mé dnešní vyťukávání písmenek na klávesnici se také děje z vůle Boží! Ale to mě baví! Rád zvěstuji SLOVO BOŽÍ. Rád sděluji lidem pravdu o LÁSCE BOŽÍ našeho Tatínka! Vládnout mě ale nebaví, a vládnout ani nechci, i když vím, že mám vládnout pouze 1000 let než tu bude Boží ráj pro celé lidstvo! Pochopila jste to? *2386* I MÁ NECHUŤ BÝT STŘEDEM POZORNOSTI SE DĚJE Z VŮLE BOŽÍ. *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 12:55:05 | #7369 (16)

Tak za 1000 let tvé vlády tu bude konečně komunismus - Boží ráj pro celé lidstvo.
Nebudeš mít lehkou službu. Určitým lidem se komunismus zajídá, nechtějí se dělit o svou moc a majetek, takže se tě budou snažit zdiskreditovat, udělat z tebe zloducha a připisovat ti všechny možné zločiny. Ani se ti nedivím, že řeholi vládnutí na sebe nechceš vzít. Být středem pozornosti znamená i stát se terčem, do kterého se mnozí strefují. *6479*


 #7322 

| Předmět: PRAVDA
02.12.22 07:43:59 | #7207

Tak mistře kazateli, já čtu v Tatínkově slově, že Ježíšovi dal Tatínek takové jméno, že se před Ním poklekne každé koleno na zemi, v podsvětí i v nebi. To je slovo Tatínka, čemu na tom furt nerozumíte?| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 07:58:38 | #7210 (1)

Já znám jiného Ježíše, toho, co padá před Otcem tváří k zemi a v slzách se k němu modlí... *15154*

Vaším "Ježíšem" je Satan!!! *3456*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:00:21 | #7213 (2)

Ani, když žil na Zemi, jako Bůh je Ježíš s Otcem Jedno. Začni už myslet, diky| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:05:42 | #7216 (3)

No a mi s nimi máme být také jedno :-).


 #7213 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:09:41 | #7220 (3)

Mám otázku: "Podle Vás Ježíš v nebi nesedává po pravici Boží?" *27179*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 08:05:08 | #7215 (1)

Ne před ním ale před jménem které mu dal Otec po smrti na kříži.


 #7207 

| Předmět: PRAVDA
02.12.22 06:19:05 | #7202

Pořád mi nikdo ze zdejších mentálních obrů nevysvětlil, jak se může Ježíši - který je prý "člověk" klanět každé koleno na zemi, v podsvětí a hlavně na nebi?

"Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, 10aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, 11a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Ba co víc, Ježíš není "jen" Ježíš, ale je Pán a Bůh-))

ZVÍTĚZILI JSME| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 06:59:09 | #7203 (1)

*12216* V nebi uctívají Otce a ne Ježíše, pane teologu! Ale vzhledem k tomu, že Vy Otce ani Ježíše osobně neznáte, nevíte o životě v nebi vůbec nic! Otce uctívá i Ježíš a to s veškerou pokorou! Kdo Vás vlastně ponouká, abyste pro svého falešného Ježíše chtěl poklony? Poklony vyžadoval satan!!! *19975*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 07:02:11 | #7204 (1)

*19975* A mezi námi! Nad Bohem Otcem lidstva nikdy nezvítězíte! To Vám Satan nesdělil? *3775*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 07:40:58 | #7205 (1)
*5671*

Bratře! Příteli můj! Pokusím se Vám připomenout, že Ježíš řekl i toto:

"Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: 'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"

Neřekl: "Jeho trojjediného budeš uctívat!" A neřekl ani: "A mně se budeš klanět Ty i celé lidstvo!" To skutečně neřekl. S podobnými pomluvami Ježíše přišli až Vaši hodnostáři v průběhu let existence Vaší sekty!!!
Živý Bůh, Bůh Izraele, byl některými pokřtěnými židy nahrazen falešným Ježíšem a vznikla Vaše sekta, která se velmi rychle stala odnoží pohanského učení o "vícebožství"! Uvědomujete si to?

*5671*

Ježíš, ten pravý, v nebi žijící a Bohu sloužící, řekl i toto:

"Velebím Tě, Otče, Pane nebes i země, ... ... ...."

Jestliže Ježíš nazývá Otce Pánem nebes i země, nemělo by to pro Vás být inspirací k pokání?

*5671*

Syn Člověka - Ježíš zvaný Kristus, řekl i toto:

"Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, jest JEDINÝ PÁN; miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly."

A nyní Vám sdělím velmi smutnou zprávu o Vás, bratře a příteli můj, Vaše příspěvky CELOU LÁSKU k Živému Bohu neobsahují, jestli v nich vůbec nějaká maličká láska k Tatínkovi vůbec je! Pokřtění hodnostáři, pro které je prioritou získávání moci a majetku, si Vás zotročili. Satan, kterému slouží, je k tomu vyškolil velmi dobře! Oni ví, že Ježíš o poklony nestál a nestojí, ale touží, aby se lidé klaněli jim a aby jim líbali ruce a prsteny na nich!!! A to nemůžete nazvat lží, to se prostě děje, lidé to velmi často mohou vidět i v současnosti v televizi, jak mnozí zotročení chudáci padají na kolena před Vašimi církevními hodnostáři!!! Pýcha Vašich hodnostářů je skutečně ďábelská!!! ALE PRAVÝ JEŽÍŠ TAKOVÝ NENÍ, A VY BYSTE HO MĚL PŘESTAT POMLOUVAT! Amen.

  • *15154* *23658* *15154*


| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 07:54:44 | #7209 (2)

Nikdo z nás není bez viny!!! *6195*
Ale mezi papeži, kardinály, arcibiskupy a biskupy byli skutečně i velmi odporní zločinci!!! *7266*
A neříkejte, že o tom nevíte!!! *11171*

(Mám Vám připomenout, že Váš papež Pius XII. byl tichým podporovatelem nacismu? A nacismus je hrůzně spojen s vyvražďováním židů! Chcete říci, že Váš Ježíš má zálibu ve vyvražďování tohoto, ZLÝMI křesťany pronásledovaného národa! PRAVÝ JEŽÍŠ V TOM ZÁLIBU NEMÁ!!!) *3456*

Opakuji: "NIKDO Z NÁS NENÍ BEZ VINY!" (Tedy s výjimkou maličkých dětí!!! Maličké děti označují za hříšníky pouze NELÍTOSTNÍ křesťané!!!) ALE NĚKTERÉ LIDI JEJICH HŘÍŠNOST TRÁPÍ... *3775* *3456* *3775*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 07:59:00 | #7212 (3)

Co to meleš? Jakou to má SOUVISLOST s tím, že sám Tatínek vyvýšil Ježíše, že se mu pokloni každé koleno.? Žádnou.. Takže se uklidní Vem si Tatínkovo slovo a hezký v klidu si přečti, jak to doopravdy je a jak to Tatínek chtěl, diky| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:19:36 | #7223 (4)

Už se opět vztekáte? *3456*

Jde o to, že Vy tu neustále skrytě tvrdíte, že skutky Vaších pokřtěných hodnostářů jsou od počátku "svaté"!!!

A jde i o to, že z Ježíše děláte pyšnou osobu, která vyžaduje poklony jako Vaši hodnostáři! *6578*
(Vy Ježíše ustavičně pomlouváte!!! A on je tak hodný a má lidi bratrsky a přátelsky rád...)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:22:22 | #7225 (5)

Ty už jsi úplně vyfetovanej:-)))) LŽEŠ jako když tiskne. Nic takového, co píšeš, jsem NIKDY netvrdil| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:23:27 | #7229 (6)

Tomu se musím smát :-).a co fetuje ?


 #7225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:31:25 | #7234 (7)

To je v pořádku, vždy, když se vzteká, mi nadává nebo mě pomlouvá... *3456*

*15154* *3122* *15154* Modleme se, aby ho Tatínek morálně uzdravil. *15154* *2983* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:28:40 | #7232 (6)

CELÁ LÁSKA K OTCI - to Vám chybí! V tom by Vám měl být pravý Ježíš příkladem... *34041*

A příkladem by Vám mohla být i slova Ježíše: "(Otče, Tatínku můj milovaný), ne jak já chci, ale jak Ty chceš!"
(Použil jsem část slov Ježíše z jeho srdceryvné modlitby k Otci - Bible, Matouš 26:39) *15154*| Předmět: RE: PRAVDA
02.12.22 08:03:49 | #7214 (1)

Vždyť už Ti to bylo vysvětleno že dostal jméno nad každé jméno když v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži ale že Ježíšem se jmenoval od mala..

To dostal vtehdy Otcovo jméno:
Jan 17
11Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.


 #7202 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:22:48 | #7226 (2)

*15154* Ježíš žije! *15154*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:23:22 | #7228 (2)

A ty jsi taky mimo. Člověku se nemůže v nebi nikdo klanet. Takže když se klani Ježíši, tak co to znamená?
Bohnice hadr tady...| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:24:20 | #7230 (3)

No jo ale když je po pravici boží ?


 #7228 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:26:53 | #7231 (3)

Ježíš říká že ne každý kdo mi říká Pane Pane vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.


 #7228 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:29:07 | #7233 (3)

V Bohnicích nesmějí mít mobili ani noťase :-)
Ani počítače tak že se dost moc pleteš :-).


 #7228 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:34:14 | #7236 (3)

Ja tam čtu něco jiného :
..v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Dal mu svoje jméno :
Jan 17
11Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.


 #7228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:40:45 | #7242 (4)

Ježíš žije! *15154* *3775* *15154*

Nad Ježíšem smrt nezvítězila!!! A je divné, že to nevíte, když tvrdíte, že Vás Ježíš údajně navštívil... *35239* *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:50:35 | #7254 (5)

No však jo byl vzkříšen je ve věčnosti s Otcem.


 #7242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:40:45 | #7243 (4)

Ježíš žije! *15154* *3775* *15154*

Nad Ježíšem smrt nezvítězila!!! A je divné, že to nevíte, když tvrdíte, že Vás Ježíš údajně navštívil... *35239* *35239*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:36:15 | #7238 (3)

Byl jste v nebi? Nebyl... Já jsem tam žil. *27179*

V nebi se všichni klaní pouze Živému Bohu!!! A dělá to i Ježíš nebo Muhammad. *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.12.22 08:47:34 | #7249 (4)

P.S. Můžete mě opět nazvat bláznem nebo schizofrenikem, ale to nezmění nic na skutečnosti, že naši poklonu si zaslouží pouze náš Otec, kterému se klaní i andělé včetně Satana!!! *3775*| Předmět: ❤️ LIDÉ! ❤️ DOBROU NOC! ❤️
02.12.22 00:00:21 | #7201

❤️ Lidé! ❤️ Dobrou noc! ❤️

*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: Nenechte se obelhávat křesťany!!!
01.12.22 22:25:21 | #7196

*6578* Nenechte se obelhávat křesťany!!! *6578*

*34027* Tak jako milují rodiče své děti přímo a tak jako i děti milují své rodiče přímo, tak miluje lidstvo přímo Živý Bůh, náš milující Tatínek!!! *34027*

*6578* Snaha vecpat falešného Ježíše pokřtěného panstva mezi Živého Boha a lidstvo je vedena chamtivostí a touhou po moci tohoto panstva!!! *6578*| Předmět: RE: Nenechte se obelhávat křesťany!!!
01.12.22 22:34:40 | #7199 (1)

*15154* Pravý Ježíš je velmi hodným člověkem! Kdyby vládl pokřtěným lidem, nedopustil by, aby se peníze, které církev získává, ukládaly na konta! Rozdával by je chudým a potřebným... *15154* *22063* *15154*

*7266* Ovšem falešný Ježíš, který je ve skutečnosti Satanem a POKUŠITELEM lidstva, chamtivost pokřtěného panstva podporuje!!! Málokdo tuší, jak převeliké bohatství si lidé tvořící pokřtěné panstvo "nasyslovali"!!! Bída pokřtěných chudáků je nezajímá!!! Zločiny pokřtěných zloduchů a zločinců jsou jim lhostejné, když jim dávají část svých nelegálních zisků!!! O TOM JE SOUČASNÉ KŘESŤANSTVÍ! *7266*| Předmět: RE: RE: Nenechte se obelhávat křesťany!…
01.12.22 22:49:24 | #7200 (2)

No ano, nelze sloužit dvěma pánům: Bohu a mamonu.


 #7199 

| Předmět:
01.12.22 20:39:00 | #7193

Amo Christum
Pane abbé,
svatý Pavel říká, že již nejsme hosté nebo cizinci, ale že patříme k Městu svatých a k Božímu Domu. V tomto nadpřirozeném a božském světě již bydlíme vírou, takže má duše se cítí zcela blízko té vaší, v objetí Boha, (který je) celý Láska! Jeho láska, jeho „příliš velká láska“, abych ještě jednou použila jazyka velkého apoštola, hle, to je mé vidění na této zemi. Pane abbé, pochopíme vůbec někdy, jak jsme milováni? Zdá se mi, že právě v tom spočívá věda svatých. Svatý Pavel nehlásá ve svých úžasných listech nic jiného než toto tajemství Kristovy lásky; od něj si také vypůjčuji slova, kterými vám chci přát: „Ať vám Otec N. P. Ježíše Krista poskytne podle bohatství své slávy, abyste byli posíleni co do vnitřního člověka skrze jeho Ducha, aby Ježíš Kristus přebýval vírou ve vašem srdci (a vy) abyste byli zakořeněni a opřeni o lásku tak, že budete moci pochopit se všemi svatými, jaká je šířka, délka, výška a hloubka, a poznat také lásku Ježíše Krista, která převyšuje všechno vědění, abyste byli naplněni veškerou plností Boží“ (Ef, kap. III.).
Má duše se ráda spojuje s vaší ve stejné modlitbě za církev, za diecézi. Vždyť náš Pán přebývá v naších duších, jeho modlitba je naší a já bych na ní chtěla mít bez ustání podíl, tím že budu jako malá nádoba u Zřídla, u Pramene života, abych ji pak mohla následně sdělovat duším tím, že nechám rozlévat proudy nekonečné lásky. „Posvěcuji se za ně, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ Toto slovo našeho zbožňovaného Mistra učiňme zcela svým, ano posvěcujme se za duše a jelikož jsme všichni údy jednoho těla, v míře, nakolik budeme oplývat božským životem, budeme jej moci sdílet ve velkém těle církve. Jsou dvě slova, která pro mne shrnují veškerou svatost, veškerý apoštolát: „Sjednocení, Láska“. Vyprošujte mi, abych je plně žila a kvůli tomu abych přebývala zcela pohřbená ve svaté Trojici; nemohl byste mi přát nic krásnějšího! S Bohem, pane abbé, velmi se za vás modlím, aby v den vašeho podjáhenství nalezl dobrý Bůh vaši duši, jak ji chce. Spojme se, aby nám On dal vše zapomenout mocí lásky a buďme, jak říká svatý Pavel, „chválou jeho slávy| Předmět: RE:
01.12.22 22:19:35 | #7194 (1)

*15154* Láska, kterou tak radostně vnímáme ve svých milujících srdcích, je LÁSKOU BOŽÍ - Láskou našeho milujícího Otce!!! *33770*

*33684* Nejedná se o lásku našeho bratra Ježíše, jedná se o ŽIVOU LÁSKU ŽIVÉHO BOHA, BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO, který je naším milujícím a některými lidmi i milovaným Tatínkem! Amen. *34027*| Předmět: RE: RE:
01.12.22 22:32:28 | #7198 (2)

Jak by ne, Ježíš s tím milováním přišel na svět:

J 15,9 Jakož miloval mne Otec, tak i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém.


 #7194 

| Předmět: Lidé!
01.12.22 19:52:34 | #7189

Lidé! *33770*

Klidně mě vnímejte jako zločince, lháře, podvodníka, blázna a ďáblem posedlého, ALE NEDĚLEJTE Z ŽIVÉHO BOHA, našeho Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele, TROJOSOBNÍ POHANSKOU MODLU. Děkuji Vám. *33770*| Předmět: RE: Lidé!
01.12.22 19:57:46 | #7192 (1)

*15154* Živý Bůh je naším vlastním Tatínkem! Tatínkem milujícím! Tatínkem mnou milovaným... *15154*

*15154* Živý Bůh je LÁSKOU LÁSEK pro celé lidstvo... *15154* *22063* *15154*

  • *3775*