Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248372x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
03.12.22 11:19:57 | #7351

Yvem si *27179* tobe uz take hrabe.. Pozor na dabel je vsude kolem nas)))))))))))


1  

| Předmět: RE:
03.12.22 12:11:49 | #7354 (1)
*3685*


| Předmět:
03.12.22 07:53:20 | #7341

Budeme se ptát, kdo jsme| Předmět: RE:
03.12.22 10:15:25 | #7348 (1)

*32830* Já jsem dnes člověkem... *6084*| Předmět: RE:
03.12.22 10:30:36 | #7350 (1)

Ja hospodinka :-)
Ale dnes mi to moc nejde neb malinko jsem připálila topinky :-).


 #7341 

| Předmět: RE: RE:
03.12.22 12:13:17 | #7356 (2)

Hospodyňka? *5671*

Vy nejste člověkem? *35239*| Předmět:
03.12.22 07:41:17 | #7338

Věřím na Vesmír, kde všechno má svůj řád, každá náhoda ma svou příčinu a k zázrakům" vedou znamení, která stačí jenom číst.
Vesmír je tvrdý handlíř. Nic nám nedá zadarmo; čeho si nevážíme, to nám dříve či později odebírá; a kdykoli po něčem zatoužíme, záhy nás vystaví zkoušce, jestli to opravdu myslíme vážně.
Vesmír chce oběť Udělat něco pro to,o čem sníme. Dokážeme-li to, odmění nás. A že to dokážeme, to možná i Vám říká už teď| Předmět: RE:
03.12.22 07:49:41 | #7340 (1)

*15154* Človíček na náhody nevěří! Vše se děje z vůle Boží! A už vůbec nevěří, že by člověk musel něco obětovat, aby cosi jiného dostal - to by nebylo láskyplné, to by byl OBCHOD! A Bůh pro mne obchodníkem není - vše nám poskytuje ZADARMO, i když svým svérázným způsobem! *15154*

*5671* Něco za něco! To je rétorika ďáblova, kterou převzali i církevní hodnostáři, i když si to upravili hodně vychytralým způsobem: "Ty nám služ! Ty nám dávej! Bůh se ti po smrti odmění!" *19975*| Předmět: RE: RE:
03.12.22 08:00:01 | #7342 (2)

Jste človek,ktery neco chce a druhym tu nedavate prostor.


 #7340 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.12.22 10:11:52 | #7345 (3)

*15154* Prostor tu má každý! *15081*

*5671* A když nějaký příspěvek odstraním, je to proto, že ho nějaký udavač nahlásil nebo nějaká udavačka nahlásila jako závadný! Ale i jimi nahlášený příspěvek vždy nesmažu, jestliže se mi nezdá být v rozporu s dobrými mravy - lidé bývají domýšliví a vnímají v příspěvku třeba útok na sebe, i když se jedná o příspěvek všeobecný! *11171*

*27179* Ale reagovat na příspěvky nemusím! To není má povinnost! A tuto povinnost nemá nikdo z návštěvníků této diskuze! Ovšem to platí o všech diskuzích!!! Lidé mají "právo veta"! Lidé mají právo nechávat příspěvky bez povšimnutí... Jasné? *2386*
| Předmět: ❤️ Dobré ráno! ❤️
03.12.22 07:29:17 | #7337

❤️ Dobré ráno! ❤️

 • *34027*


| Předmět:
03.12.22 07:19:41 | #7335

Osobně tuším, kde je zlo a kde je dobro, ale nechám si to pro sebe.| Předmět: RE:
03.12.22 07:27:48 | #7336 (1)

*5671* Já dost často netuším, co se vlastně děje a jaký dopad to bude na lidstvo dočasně mít! *3456*| Předmět: RE:
03.12.22 07:41:30 | #7339 (1)

*19975* Človíček s tím má občas problém! Človíček ví, že Bůh skrze proroka Izajáše lidem sdělil, že tvoří i zlo, ale jistě to dělá z LÁSKY k nám všem lidem! Je to paradox? Možná ano! Ale vše začalo už tím, že Bůh strom poznání dobra a zla stvořil a jistě nám tím nechtěl NAVŽDY ublížit... *5671*| Předmět: Vše má svůj čas.
03.12.22 03:21:13 | #7324

*33794* Vše má svůj čas! *13842*

*15154* Mnozí Boží služebníci jsou pro své zásadní role připravováni i tisíce let! Jak je to možné? Po zesnutí byli Živým Bohem vzkříšeni a připravují se u Tatínka v nebi, odkud se sem vrátí nebo už vrátili, ale lidstvo je zatím nemůže rozpoznat... *15154*

*15154* Buďte tedy trpěliví, Bohu milí a Bohem milovaní lidé, nebojte se, VŠE MÁ SVŮJ ČAS, neustále se děje LÁSKYPLNÁ VŮLE BOŽÍ. *15154*| Předmět: RE: Vše má svůj čas.
03.12.22 03:45:52 | #7326 (1)

*15154* Vzpomeňte si na Noema! Noemu bylo 600 let, když nastala potopa!!! 600 let... *15154*

*15154* A vzpomeňte si na Abrahama! Bylo mu 100 let a jeho žena Sára už také nebyla žádná mladice, oba byli sešlí věkem a Sáře "už ustal běh ženský", když se jim narodil Izák! Do té doby žil pouze vírou, že Živý Bůh, náš milující Tatínek, splní ta nádherná zaslíbení, která mu opakovaně dával. *15154*

*15154* A mohl bych jmenovat další a další, z nichž mnozí byli i část svého života v otroctví nebo ve vězení, než se objevili ve svých zásadních rolích! I pomazaný král David žil část svého života jako psanec! A to se tu nerozepisuji o rozpálené peci, kam byli vhozeni "Šadrak", "Méšak" a "Abed-nego"! Nerozebírám pobyt Daniela v jámě, kde byli divocí lvi! Nezdůrazňuji pobyt pohlceného Jonáše v útrobách veliké ryby... *15154*

 • *12216*


| Předmět: RE: RE: Vše má svůj čas.
03.12.22 03:56:17 | #7327 (2)

*27179* Řeknu-li to lidově, Bůh velmi rád dělá z "malých" lidí "velké" a z "velkých" lidí "malé"... *27179*

("Jeden den" je člověk králem a "druhý den" je popraven na popravišti... "Jeden den" je člověk ve vězení a "druhý den" se stane třeba prezidentem v Československu!)

*5671* BOŽÍ HRA O DOBRU A ZLU je plná překvapivých zvratů!!! A dám Vám dobrou radu: "Smiřte se s tím!" Děje se vůle Boží a bude se dít, i kdyby to úplně všichni lidé chtěli změnit ve svých plánech.. *34694*

 • *18805* *31844* *3775*


| Předmět: RE: RE: RE: Vše má svůj čas.
03.12.22 03:59:21 | #7328 (3)

*9177* A hurá do pelíšku! Ještě budu chvíli spinkat... (Možná! Předpokládám! Nevím!!!) *27179*

 • *4468* *23670* *6665*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vše má svůj čas.
03.12.22 04:13:40 | #7330 (4)

*33770* Jen dodám, kdo se spoléhá na sebe, spoléhá se na sebe z vůle Boží, ale mnohem lépe je na tom ten, kdo se z vůle Boží spoléhá na Boha! A nejlépe je na tom ten, kdo z vůle Boží miluje Živého Boha, svého a našeho Tatínka, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! *6904*

 • *18805* *3775* *3775* *3775* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vše má svůj čas.
03.12.22 04:29:24 | #7331 (5)

*27179* Tatínek mě v pelíšku zatím nenechal - má mysl "jede na plné obrátky"! *27179*

(Bible, První Mojžíšova 5:1-2)

Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam /to je Člověk/.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Povšimněte si, že je tam psáno: "Dal jim..." Jim!!! Vnímáte to? Jméno Adam /to je Člověk/ dal jim! Amen.

*5671*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vše má svůj čas.
03.12.22 04:45:02 | #7332 (6)

*15154* Jsem v Česku, a tak to napíši česky. *27179*

"Toto je výčet rodopisu Člověka: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Člověk /to je Adam/."

*15154* Muž dostal jméno: "Člověk"! (Jméno + příjmení: "Člověk Syn Boží!")
*15154* Žena dostala jméno: "Člověk"! (Jméno + příjmení: "Člověk Dcera Boží!")

*15154* A toto jméno je dědičné pro všechna pokolení!!! Každé počaté dítě má jméno: "Člověk!"

*15154* A i každé počaté dítě, které zesnulo před svým narozením, bude Otcem opět vzkříšeno a bude mít to úžasné a skoro zázračné Boží jméno: "Člověk!"

 • *34694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vše má svůj…
03.12.22 04:46:09 | #7333 (7)

*12216* Amen! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vše má…
03.12.22 05:11:39 | #7334 (8)

*33770* Pochopili jste to? Každý muž i chlapec i chlapeček má od Boha jméno: „Člověk Syn Boží”! A každá žena i dívka i dívenka má od Boha jméno: „Člověk Dcera Boží”! *6904*

❤️ Ježíš Syn Boží = Člověk Syn Boží ❤️

❤️ Marie Dcera Boží = Člověk Dcera Boží ❤️

*24611* A Človíček pro ženy občas používá i jméno: „Člověnka Dcera Boží”! Človíček je prostě Človíček! *24611*

❤️ I proto se budou lidé oslovovat: „Bratře” nebo: „Sestro”, protože máme úplně všichni od Tatínka stejné jméno: „Člověk”! A to je velmi hezké jméno! Příjmení bude v Božím ráji zbytečné, všichni budou vědět, že jsme synové a dcery Boží, ateismus nebude už existovat. ❤️

 • *15154* *34041* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vše…
03.12.22 09:11:53 | #7343 (9)

He he víš co se říká :-) Že Bůh je Ateista :-).


 #7334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 09:18:54 | #7344 (10)

 #7343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 10:13:55 | #7347 (10)

*6195* Pomluv o Bohu je hodně! Ono se i tvrdí, že neexistuje... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 10:28:52 | #7349 (11)

No ale věřící věří v Boha a Bůh věří v co ?
Ještě k tomu když se jmenuje JSEM :-).


 #7347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 12:16:58 | #7359 (12)

To ví jen Bůh!!! *27179*

Ale možná láskyplně věří, že ho přestanete rozdvojovat... *2386*

Stačí, že ho ty rozmnožené tlupy pokřtěných sektářů pohansky roztrojují! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 12:23:51 | #7362 (13)

To tady neni vubec k smichu


 #7359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 13:01:11 | #7373 (14)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.22 13:47:39 | #7375 (13)

Bůh někoho oslovuje k učinění člověka a koho?
Říká: Učiňme člověka(muže a ženu) k našemu obrazu podle našeho podobenství--
A potom říká :
: „Teď je člověk jako** jeden z nás**, zná dobré i zlé...

Tak že opravdu je mi líto :-) Ale nemohu s tím přestat :-).


 #7359 

| Předmět: Dobrou noc!
02.12.22 22:05:17 | #7318
*31844* *23670*
 • *16073* *3461* *6665* *3461* *16073*| Předmět: ŽID + KŘESŤAN + MUSLIM +
02.12.22 21:42:10 | #7311

ŽID + KŘESŤAN + MUSLIM + ATEISTA + KOMUNISTA + DEMOKRAT + ZLOČINEC = SEDM BOŽÍCH LIDÍ

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: ŽID + KŘESŤAN + MUSLIM +
02.12.22 21:43:48 | #7312 (1)

BÚH OTEC NÁŠ + CELÉ LIDSTVO = LÁSKYPLNÁ BOŽÍ RODINA

 • *15154* *33770* *33770* *33770* *33770* *33770* *15154*


| Předmět: RE: RE: ŽID + KŘESŤAN + MUSLIM +
02.12.22 21:51:38 | #7313 (2)

*13293* Ano, láskyplnou Rodinu Boží tvoří Živý Bůh, náš milující Tatínek, a celé lidstvo všech pokolení Člověka od počátku! Od početí jsi i Ty doma u Tatínka v této naší láskyplné Boží rodině! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: ŽID + KŘESŤAN + MUSLIM +
02.12.22 21:59:23 | #7314 (3)

*33792* Živý Bůh, náš Stvořitel, Otec, Panovník a Spasitel, žije a miluje nás všechny!!! *33792*

*6578* Trojjediný Bůh, vylhaná a pohansky uctívaná modla mnohých pokřtěných lidí, neexistuje! *6578*

*33792* Živý Bůh je láskyplný, milosrdný, slitovný a plný milosti ke všem lidem! Tedy i k lidem pokřtěným, co ho pyšně a zatvrzele neuznávají za svého jediného Boha a Pána!!! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: ŽID + KŘESŤAN + MUSLIM +
02.12.22 22:02:06 | #7315 (4)

*34027* Ježíš, ten pravý a v nebi žijící, Živého Boha miluje a uznává ho za jediného Panovníka veškerého tvorstva včetně celého lidstva!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ŽID + KŘESŤAN +…
02.12.22 22:03:43 | #7317 (5)

*34694* Ježíš, ten pravý a v nebi žijící, Živému Bohu věrně a oddaně slouží... *33792*| Předmět: Bůh! A nikdo jiný!!!
02.12.22 21:36:56 | #7307

Bůh! A nikdo jiný!!! *33770*| Předmět: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
02.12.22 21:37:50 | #7308 (1)

Bůh! Živý Bůh! BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ!!! *6904*| Předmět: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
02.12.22 21:39:09 | #7309 (2)

Bůh je zárukou spásy pro lidstvo! Jen a jen Bůh!!! Amen. *15154* *22063* *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 20:41:41 | #7299

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*33770* Opakuji Ti: „Bůh Tě miluje!” *6904*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *33692* *15154* *33792* *15154* *33692*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 21:19:02 | #7300 (1)

*33770* Živý Bůh - náš Stvořitel, Otec a Spasitel - Tě skutečně moc a moc miluje! *33770*| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 21:21:59 | #7301 (2)

*15154* Jsi Člověk Boží! *15154*

 • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 21:25:17 | #7302 (3)

*15154* Jsi člověk Bohem milovaný! *15154*

 • *33692* *15154* *30457* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 21:26:46 | #7303 (4)

*15154* Jsi LÁSKOU našeho Otce! *15154*

 • *33692* *15154* *17063* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 21:29:19 | #7304 (5)

*15154* I Ty jsi Božím miláčkem! *15154*

 • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
02.12.22 21:31:41 | #7305 (6)

*15154* Láska Živého Boha, Tvého a našeho Tatínka, je věčná i ve vztahu k Tobě!!! *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.22 21:33:29 | #7306 (7)

*15154* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel Tvůj Tě nikdy nepřestane milovat! *15154*