Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 355759x
Příspěvků:
22208

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
08.12.22 14:59:54 | #8659
*14967* *14967* *14967* *14967* *14967*


| Předmět: RE:
08.12.22 15:48:00 | #8661 (1)
*31684* *23655* *31684*


| Předmět: RE:
08.12.22 16:20:22 | #8666 (1)

👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅🥔🥔🥔­🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔| Předmět: Soutěž.
08.12.22 13:30:07 | #8646

*12216* Soutěž.

*34041* Zvítězí člověk, který objeví alespoň jeden příspěvek "pana teologa marakananka", ve kterém oslavuje nebo láskyplně uctívá Živého Boha - Boha Stvořitele a Otce lidstva! *34041*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Soutěž.
08.12.22 13:47:50 | #8653 (1)

Napsal někdo, kdo tu zuřivě a hlavně lživě osocujes druhé se spolčeni s ďáblem a nazývá je otroky Santana. To je lasečka jsk vyšitá!!!! A to jen cituji Tatínkovo slovo.. Co to je za individuum ten "milujiBoha"?


1  

| Předmět: RE: RE: Soutěž.
08.12.22 15:46:52 | #8660 (2)

*32830* To je ČLOVÍČEK, to individuum s přezdívkou: "Miluji Boha"! BOŽÍ ČLOVÍČEK! *32830*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: Pá, pá, pá...
08.12.22 13:12:05 | #8641

Pá, pá, pá...

  • *33770* *3775* *3775* *3775* *3775* *3775* *3775*


| Předmět: (Bible, Jan 5:30)
08.12.22 13:01:23 | #8632

(Bible, Jan 5:30)

"Sám od sebe nemohu dělat NIC..." *6195*

(To sděluje Ježíš kajícně všem lidem...) *3456*| Předmět: PRAVDA
08.12.22 12:51:40 | #8626

Kde nazývá Pavel Ježíše "bohočlověkem"? *2* *2* *2*

Odpovědět

marakanank Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
před okamžikem | #8623 (9)
Smejes se své tuposti??? :-))) způsobem bytí byl roven Bohu.


1  

| Předmět: RE: PRAVDA
08.12.22 12:55:08 | #8628 (1)

Vzkříšený Ježíš říká Marii: "Vystupuji ke svému Bohu..." (Jan 20:17)| Předmět: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:01:18 | #8631 (2)

A Alžběta říká Marii "Matka mého Pána"| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:03:15 | #8633 (3)

*2* A Živý Bůh, náš Otec, říká: "Zde je můj služebník, jehož podepírám..." (Izajáš 42:1)

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:05:13 | #8634 (4)

Ježíš má moc odpouštět hříchy, což může jen Buh.
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému: 2,11 "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:09:27 | #8638 (5)

Tu moc mají úplně všichni lidé a měli by ji používat, aby náš Otec odpustil i jim... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:10:36 | #8640 (6)

(Viz Matouš 6:14-15) *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:12:53 | #8643 (6)

Hlupačku, nechápeš vůbec nic. Ani, lidé si mají odpustit provinění vůči sobě, ale hřích, kterým se člověk odlucuje od Boha, může jen Bůh| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:25:34 | #8644 (7)

Chytráčku, nechápete vůbec nic! *3456*

Lidé mohou a měli by ostatním lidem odpouštět vše!!! *34027*

  • *15154* *429* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:25:34 | #8645 (7)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Zdvojený příspěvek.| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:36:04 | #8649 (3)

Však jo On Pánem je, to mohu i potvrdit že tomu tak je ale v Bibli nikde není přímo napsáno že by byl Bohem, možná až po vzkříšení se stal Bohem když už je věčný jako Bůh?


 #8631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:39:43 | #8650 (4)

V Bibli je o tom akorád to že je Boží Syn, což říká i On.
A nebo že je v něm plnost božství v Koloským 2:
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #8649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:55:18 | #8657 (4)

V Bibli je že "Bohové jste"..2x.


 #8649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
08.12.22 13:56:18 | #8658 (5)

Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #8657 

| Předmět: RE: PRAVDA
08.12.22 12:56:55 | #8630 (1)

*34694* Jinak se nebojte, i toto jsem Vám odpustil... *4585*| Předmět: RE: PRAVDA
08.12.22 13:08:07 | #8635 (1)

Víte čeho stoprocentně dosáhnete? *2* *2*

Dosáhnete toho, že tu úplně všichni budou vědět, že ten "bláznivý Človíček" zná obsah Bible lépe než Vy, "údajný diplomovaný teolog"! *2* *2* *2* *2* *2*

(Ale nebojte se, neznám skoro nic!!! Bůh Otec můj mi vše "napovídá"...)| Předmět: PRAVDA
08.12.22 12:45:46 | #8619

Takže Pravda opět zvítězila!!! Hezký den:-)))


1  

| Předmět: RE: PRAVDA
08.12.22 12:47:38 | #8622 (1)

Ano, PRAVDA BOŽÍ našeho Otce nad Vámi opět zvítězila! *33792*

*23658*


| Předmět: Náš Otec!
08.12.22 12:29:09 | #8604

Náš Otec! Náš milující Tatínek a naše LÁSKA, je ŽIVÝM MILUJÍCÍM BOHEM celého lidstva! *33792*

Komu se dá Tatínek osobně poznat, ten už nemůže Tatínka nemilovat... *34027* *34027* *34027*


1  

| Předmět: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 11:56:01 | #8585

(Bible, Matouš 18:21-22)

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu:
"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?"
Ježíš mu odpověděl:
"Pravím Ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Dnes už Ježíš ví, že měl odpovědět: "Pravím Ti, ne sedmkrát, ale VŽDYCKY!" *429*

  • *33692* *12318* *33692*

1  

| Předmět: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 11:57:53 | #8587 (1)

Pán je znalec :-)))))))) co asi znamená to 77 krát? "určitě tu číslovju vyjadřující přesný počet odpuštění" :-)))


1  

| Předmět: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 12:05:35 | #8589 (1)

Ježíš údajně pravil:
"Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského;
ale ten, KDO ČINÍ VŮLI MÉHO OTCE V NEBESÍCH." *34027*

Ježíš prý dále pravil:
"Když Ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře
a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí." *34027*

*33792* MODLI SE S LÁSKOU A ÚCTOU KE SVÉMU OTCI A TVŮJ OTEC TĚ VYSLYŠÍ... *33792*| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 12:10:42 | #8590 (2)

7Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
8umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Řím 14,9| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 12:18:18 | #8595 (3)

Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je BOHEM ŽIVÝCH. *33792*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 12:19:03 | #8596 (3)

Pro logicky uvažující mistry. Panem živých i mrtvých ZCELA URČITĚ nemůže být člověk| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 12:22:45 | #8600 (4)

I Pavel nazývá Ježíše "člověkem Ježíšem Kristem"!
(První list Timoteovi 2:5)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 18…
08.12.22 12:25:37 | #8602 (5)

A zároveň pise, že způsobem bytí byl ROVEN Bohu:-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 18…
08.12.22 12:27:16 | #8603 (5)

Tady máš jasný důkaz, že Ježíš je Bohočlovek :-))))


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
08.12.22 12:31:14 | #8606 (6)

Lidé, co Ježíše osobně znají, což není Váš případ, vědí, že Ježíš je naším bratrem a přítelem a že žádný "bohočlověk" nikdy neexistoval... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
08.12.22 12:34:36 | #8607 (7)

Už se snižuješ k absurdnimu posuzování osobní víry člověka, o které absolutně nic nevíš. Ano, toto dělají hloupí fanatici


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
08.12.22 12:37:23 | #8609 (8)

*34089* Odpouštím Vám... *4585*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
08.12.22 12:36:39 | #8608 (7)

Ježíš pravil: "SÁM OD SEBE NEMOHU DĚLAT NIC; JAK MI BŮH PŘIKAZUJE, TAK SOUDÍM..."

(Bible, Jan 5:30)

Chcete popírat, že JEŽÍŠ NEMŮŽE SÁM OD SEBE DĚLAT NIC? (On sám to přece pokorně přiznal.)
Chcete popírat, že JEŽÍŠ DĚLAL TO, CO MU BŮH PŘIKAZOVAL A PŘIKAZUJE?

  • *3775* *3775* *3775* *3775* *3775* *3775* *3775*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
08.12.22 12:37:52 | #8610 (8)

Kdo vidí mě, vidí Otce. Kdo mě miluje, zachovává moje slova. "I toto jsou Ježíšova slova, která úmyslně ignoruješ| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
08.12.22 12:40:17 | #8612 (9)

Další Ježíšova slova jsou : "já jsem vzkříšeni a život. Kdi věří ve mě (a v cloveka se nevěří) i kdyby zemřel bude žít" i tato Ježíšova slova zákeřně ignoruješ| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
08.12.22 12:42:26 | #8614 (9)

Výrok Živého Boha, našeho Otce:

Kromě mne jiného Boha není.
Bůh Spravedlivý není mimo mne.

(Izajáš 45:21)

*3456* A TOTO ĎÁBELSKY IGNORUJETE VY!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.22 12:43:34 | #8615 (10)

Doslova: BŮH SPRAVEDLIVÝ A SPASITEL NENÍ MIMO MNE! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.22 12:44:39 | #8616 (10)

Vůbec to neignoruji, aby to vše dávalo smysl musí být Trojjediny Bůh| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.22 12:50:42 | #8624 (11)

Už to začínáte chápat, že právě proto si chamtiví pokřtění hodnostáři trojjediného boha vymysleli! *3456*

Potřebovali zlegalizovat tvrzení, že jim Ježíš předal moc nad celým lidstvem, aby mohli lidi vykořisťovat!!! *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.22 13:09:25 | #8637 (12)

Tys ještě ani nepochopil co v semitskem způsobu vyjadřování znamená odpustit "až, 77 krát"| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.22 15:50:58 | #8663 (13)

A Vy chápete, že slovo VŽDYCKY je naprosto jednoznačné pro všechny národy? *2386*

Myslel jsem si, že jste inteligentnější... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
08.12.22 12:41:43 | #8613 (7)

Takže ap. Pavel v Tatínkově slově lže? To chceš říct????| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
08.12.22 12:46:26 | #8620 (8)

*2* Kde nazývá Pavel Ježíše "bohočlověkem"? *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
08.12.22 12:50:38 | #8623 (9)

Smejes se své tuposti??? :-))) způsobem bytí byl roven Bohu.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.22 12:53:51 | #8627 (10)

Vzkříšený Ježíš pravil: "Vystupuji ke svému Bohu..." (Jan 20:17)| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 18:21-22)
08.12.22 12:24:48 | #8601 (4)

*34694* *34694* *34694* I zesnulí lidé jsou živí!!! *33792* *33792* *33792*| Předmět:
08.12.22 11:04:07 | #8578

Otče náš - text modlitby Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Naprosto jasné... Ježíš se modlí k svému otci, nikoliv k sobě samému!

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen......V


1  

| Předmět: RE:
08.12.22 11:10:36 | #8579 (1)

Proč to sem, evidentně bez kontextu a smyslu, kopíruješ???


1  

| Předmět: RE: RE:
08.12.22 12:14:50 | #8592 (2)

Protože to dává smysl - lidem - který umějí logicky přemýšlet! Milý učedníku 🙂😉


1  
 #8579 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.22 12:16:51 | #8594 (3)

Flp 2,6-11| Předmět: RE:
08.12.22 11:43:23 | #8580 (1)

*33770* Smysl to má!
Ježíš lidem radil, aby se modlili k Otci!
A myslel to vážně!!!
Pramenilo to v jeho lásce a úctě k Otci... *34027*| Předmět: RE: RE:
08.12.22 11:58:26 | #8588 (2)

Já a Otec JEDNO jsme...| Předmět: RE: RE: RE:
08.12.22 12:10:53 | #8591 (3)

Ježíš údajně pravil:

"Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť OTEC JE VĚTŠÍ NEŽ JÁ." *34694*

(Bible, Jan 14:28)| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 12:16:02 | #8593 (4)

Způsobem bytí byl ROVEN Bohu... Flp 2.6-11| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 12:20:12 | #8597 (5)

"Já, Ježíš, jsem potomek z rodu Davidova." (Zjevení Janovo 22:16)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 12:21:52 | #8599 (6)

"Dříve než Abraham, JÁ JSEM" Jan 8,58| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 12:39:27 | #8611 (7)

"Sám od sebe nemohu dělat NIC; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím..." (Jan 5:30)

  • *24611*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 13:43:04 | #8651 (7)

To jo ale mluví v něm Otec:
J 10,38 Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.
J 14,10 A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.
J 14,11 Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy


 #8599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 13:44:53 | #8652 (8)

Jan 4
23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #8651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.12.22 13:53:43 | #8656 (9)

Jen mně se do té pravdy "vtěsnala" hospodinka :-).
Jinak by jsem nemohla být v Duchu a v pravdě :-)
Otce mají asi že uctívat v Duchu synové a otcové.


 #8652 

| Předmět:
08.12.22 10:57:39 | #8577

Jan 3:16-21 B21
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.