Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 332531x
Příspěvků:
20982

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Vím, je to "zábava", když...
09.12.22 09:28:33 | #8772

*11171* Vím, je to "zábava", když...

...můžete o Človíčkovi beztrestně lhát! *27482*
...můžete Človíčka beztrestně pomlouvat! *27482*
...můžete Človíčka beztrestně zesměšňovat! *27482*
...můžete Človíčkovi beztrestně spílat a nadávat! *27482*

*34710* To je pro některé pyšné a samolibé lidi skutečně zábavné! A to nejen v této diskuzi... *11171*| Předmět: RE: Vím, je to "zábava", když...
09.12.22 09:33:37 | #8774 (1)

*15154* Ale Človíček láskyplně praví:
"Živý Bůh, můj a náš milovaný Tatínek, je mým a naším VĚČNÝM SVĚTLEM."

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Vím, je to "zábava", když...
09.12.22 09:48:48 | #8778 (1)

Ovšem vyslovit: "Nerozumím Ti, Človíčku, a nechápu Tě, ale miluji Tě jako svého bratra před Bohem!", už tak "zábavné" není... ALE VŠE MÁ SVŮJ ČAS. *10450*

*33770* Tatínek, náš jediný Živý Bůh a Panovník, mi dnes a denně láskyplně vyznává:
"Miluji Tě, synu můj milovaný, mám Tě moc a moc rád..." *33770*

Pro Tatínka jsem maličkým Božím chlapečkem a jeho miláčkem... *15154* *22063* *15154*| Předmět:
09.12.22 09:27:39 | #8771

Jé to jsou hezké obrázky| Předmět:
09.12.22 08:11:13 | #8763

Ja tu nebyl a uz tu jsou nováčci. Jdu spát at jsem fit.Spanek regeneruje telo a cisti buňky.Dobrou noc| Předmět: RE:
09.12.22 08:34:15 | #8764 (1)

*35239* Ale budiž: *192* *23670* *193*| Předmět:
09.12.22 07:59:07 | #8762

Hezke páteční ráno. Jsem zamilovaný| Předmět: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 06:04:42 | #8759

*2524* Odpustit? Ale jak? *19975*

Odpustit, znamená ZAPOMENOUT na to, co se stalo, i když to pro nás bylo velmi nepříjemné! *11171*

*6195* Ale znáte to! Ono se to ve vzpomínkách stále vrací!!! Možná to NAHLAS nepřipomínáme, ale je to v nás a my to do svého chování a jednání nechtěně opakovaně vnášíme... *3456*

*11171* KÉŽ NÁS BŮH OBDAŘÍ SCHOPNOSTÍ ODPOUŠTĚT VŠE VŠEM IHNED A "BEZE ZBYTKU", který si dnes v sobě zatím velmi často ponecháváme. (Tatínek tu možnost má! A miluje nás!!!) *3456*


1  

| Předmět: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 06:38:30 | #8760 (1)

https://www.vira.cz/texty/clanky/odpustit-neznamena-zapomenout

jen na ukázku, jaká ne-psychologická hovínka zde prezentuješ (neživotná, nereálná)


1  

| Předmět: RE: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 06:51:42 | #8761 (2)
| Předmět: RE: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 09:18:57 | #8766 (2)
*11171*

(Bible, Izajáš 43:25)
Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, NA TVÉ HŘÍCHY NEVZPOMENU.

(Bible, Židům 8:12)
Slituji se nad jejich nepravostmi a NA JEJICH HŘÍCHY NEVZPOMENU.

(Bible, Židům 10:17)
...na jejich hříchy a nepravosti už nikdy NEVZPOMENU.

(Bible, Matouš 5:48)
BUĎTE TEDY DOKONALÍ, JAKO JE DOKONALÝ VÁŠ NEBESKÝ OTEC.

P.S.
Řekl jsem si: "Buď tedy dokonalý, Človíčku, jako je dokonalý Tvůj nebeský Tatínek." Co je na tom zlého?

(Bible, První list Petrův 1:16)
Vždyť je psáno: "Svatí buďte, neboť já jsem svatý."

P.S.
Človíček těžko kdy svatý bude, sám víte, jak moc mu tu nadáváte a spíláte pro jeho povahu, bratře a příteli můj, ale touha a snaha být dobrým Človíčkem "ne-psychologickým hovínkem" není.

Navíc!!! (Bible, Třetí Mojžíšova 19:1-2)
Živý Bůh promluvil k Mojžíšovi:
"Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim:
'Buďte svatí, neboť já Živý Bůh, Váš Bůh, JSEM SVATÝ.'"

Nebo: (Bible, Třetí Mojžíšova 11:45)
"Já jsem Živý Bůh, který jsem Vás vyvedl z egyptské země, abych byl Vaším Bohem.
Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý."

P.S.
Namítnete-li, že nejste žid, potom Vám připomenu, že Vaši sektu založili právě židé, byť židé pokřtění!

*11171*
Ale dost už, DOKUD SE KAJÍCNĚ BOHU OTCI SVÉMU A NAŠEMU NEOMLUVÍTE, budete stále mezi svými oblíbenými "ne-psychologickými hovínky" své pýchy a nadutosti údajného křesťana... *6578*

  • *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 09:21:57 | #8768 (3)

A proto druhé ve své nenávisti osocuješ z otročení absolutnímu Zlu. Ty jsi fakt psychicky narušen


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 09:29:45 | #8773 (4)

*15154* ODPOUŠTÍM VÁM, BRATŘE A PŘÍTELI MŮJ MILOVANÝ... *15154* *4585* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 09:36:34 | #8775 (4)

Tak vnímáte PRAVDU, kterou Vám láskyplně a milosrdně sděluje Živý Bůh, Váš milující Otec? *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Odpustit? Ale jak?
09.12.22 11:14:17 | #8785 (5)

Miluji tě bratře i když ti nerozumím máš jistě dobré úmysly jen se ti nedaří.Ostatni lidé tě nechápou nechápou tvou snahu. živý bůh milující bůh milující človíček| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Odpustit? Ale…
09.12.22 13:20:31 | #8793 (6)

Nebojte se, Tatínek má i roli Človíčka pod absolutní kontrolou... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Odpustit?…
09.12.22 13:24:22 | #8795 (7)

Neříkám že ne ale nezen to do extrému| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.22 13:24:49 | #8796 (8)

Jinak tě to zničí| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.22 13:26:00 | #8798 (9)

O tom rozhoduje Bůh... *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.22 13:25:07 | #8797 (8)

Děje se vůle Boží a ne má... *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.22 13:27:00 | #8799 (9)

Ok pokud jsi jen bezduchá loutka budiž| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.22 13:31:09 | #8800 (10)

*35353* Jsem loutkou, ale Ducha Božího mám... *16656*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.22 13:33:01 | #8802 (11)

Taky odpověď| Předmět: Pravda.
09.12.22 05:39:14 | #8758

Pravda. *6904*

Základem velmi dobrých mezilidských vztahů je nebo bude schopnost představit si sebe samotného v situaci druhého, ale máme-li tu schopnost už dnes, potom ji využíváme velmi málo, nemýlím-li se! *5671*

(I když je možné, že to platí pouze o mně a že všichni ostatní lidé s ostatními lidmi soucítí a že prožívají ve svých představách, jak by bylo jim, kdyby se jim přihodilo to, co se přihodilo jiným lidem; to skutečně možné je a je to i velmi pravděpodobné, vzhledem k tomu, jaký jsem, ale pravdu zná pouze Bůh.) *11171*| Předmět: DOBRO A ZLO.
09.12.22 05:23:28 | #8757

*5671* DOBRO A ZLO! *2524*

*9388* Přemýšlím: "Nejsou to dvě strany jedné mince?" *2386*| Předmět: Rozjímám tu...
09.12.22 05:18:44 | #8756

Rozjímám tu... *5671*

Mezi námi žije hodně lidí, o které se nikdo nezajímá, ale zbohatnou-li, zajímají se o ně hned mnozí!
Ale zajímají se o ně skutečně? NEBO SE ZAJÍMAJÍ PŘEDEVŠÍM O JEJICH BOHATSTVÍ?

  • *5671*


| Předmět: Nechceš-li někomu pomoci, ...
09.12.22 05:07:00 | #8753

*3456* Nechceš-li někomu pomoci, potom v té chvíli nemiluješ Boha Otce svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, Človíčku! (Říkám si tu z vůle Boží...) *11295*| Předmět: RE: Nechceš-li někomu pomoci, ...
09.12.22 05:13:55 | #8755 (1)
*6318*

(Ale pozor, Človíčku, požádá-li Tě někdo o peníze na jídlo, a tvrdí-li Ti, že má hlad, protože dnes ještě nejedl, potom mu dej jídlo, máš-li tu možnost, nebo mu to jídlo kup, máš-li kde, ale peníze mu zásadně nedávej!)

*6318*


| Předmět: Ano, jsem už probuzený...
09.12.22 05:02:10 | #8752

*17063* Ano, jsem už probuzený, i když mé srdce asi ještě ne! *3456*

  • *34027* Dobré ráno! *34027*