Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1050942x
Příspěvků:
37155

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ Poděkujme Bohu Otci svému! ❤️
26.12.22 14:16:12 | #11319

❤️ Poděkujme Bohu Otci svému! ❤️

❤️ ❤️ Tatínku! Děkujeme Ti! ❤️ ❤️

  • *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ Poděkujme Bohu Otci svému! ❤️
26.12.22 14:18:22 | #11320 (1)

❤️❤️ Tatínku! Máme Tě rádi! ❤️❤️

  • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: RE: ❤️ Poděkujme Bohu Otci svému! ❤️
26.12.22 14:36:20 | #11321 (2)

❤️ Lásko moje! ❤️❤️❤️ Milujeme Tě! ❤️

  • *15154* *15154* *15154* *33792* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Poděkujme Bohu Otci…
26.12.22 14:45:52 | #11324 (3)

🏳️‍🌈 lásko moje🏳️‍🌈fuckuju tě♥️| Předmět:
26.12.22 13:47:21 | #11318

Ženy nas miluji| Předmět: RE:
26.12.22 14:47:52 | #11326 (1)

Já je také miluji ♥️♥️💋💋| Předmět: A o tom je spása celého lidstva!
26.12.22 13:28:06 | #11316

A o tom je spása celého lidstva,
že Bůh nás neustále miluje, i když my jeho někdy ne!

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: A o tom je spása celého lidstva!
26.12.22 13:30:55 | #11317 (1)

Ano, o tom je spása má i Tvá,
že v Bohu máme svého milujícího Tatínka!

  • *15154* *33792* *15154*


| Předmět: RE: A o tom je spása celého lidstva!
26.12.22 14:42:57 | #11322 (1)

🏳️‍🌈💋🏳️‍🌈
| Předmět:
26.12.22 12:40:30 | #11313

Co v tom sklepě človíček stratil musí dohnat a tak kopírka opět se rozjela.Nejspis došel ingoust do tiskárny a nyní kdo má ingoust ten jede| Předmět: (Bible, Malachiáš 3:18)
26.12.22 12:35:34 | #11312

(Bible, Malachiáš 3:18)

Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem,
mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.

(Živé Slovo Boží)

  • *34866* *34866* *34866* *31844* *34866* *34866* *34866*


| Předmět: RE: (Bible, Malachiáš 3:18)
26.12.22 12:47:35 | #11314 (1)

Amen| Předmět: RE: (Bible, Malachiáš 3:18)
26.12.22 12:49:42 | #11315 (1)

👅🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈| Předmět:
26.12.22 12:18:08 | #11308

Zjevení Jasona 13:-1-13-1:13 mí drazí lidé ♥️🌈👅 přeji vám krásné a veselé komu se to nelíbí ať jasonovy prdel políbí 💋💋💋💋💋💋💋💋| Předmět: (Bible, Micheáš 6:8)
26.12.22 12:17:50 | #11307

(Bible, Micheáš 6:8)

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Živý Bůh, (tvůj milující Tatínek), žádá:
jen to, abys zachovával právo, MILOVAL MILOSRDENSTVÍ, a pokorně chodil se svým Bohem.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *33692* *15154* *2351* *15154* *33692* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Micheáš 6:8)
26.12.22 12:19:34 | #11309 (1)

Ámen vole| Předmět: RE: (Bible, Micheáš 6:8)
26.12.22 12:26:28 | #11311 (1)

(Bible, Abakuk 3:18)

... já budu jásotem oslavovat Živého Boha, jásat k chvále Boha, který je má spása.

(Živé Slovo Boží)

*6084*

P.S. I Človíček oslavuje jásotem Živého Boha, svého a našeho milovaného Tatínka!
Děkuje mu za svou spásu i za budoucí spásu celého lidstva všech pokolení Člověka! Amen.

  • *6084* *34694* *6084*


| Předmět:
26.12.22 12:11:56 | #11305

Já jsem živý bůh 🌈 Jason je můj syn🌈 pravým ti človíčků můj zlatý obleč si sváteční šaty ♥️♥️♥️| Předmět:
26.12.22 12:03:17 | #11301

Koukám Lorak vysvobodil človíčka ze sklepa. *29716*| Předmět: RE:
26.12.22 12:05:28 | #11302 (1)

Já už se těšil na to boží pověření a ono hovno| Předmět: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
26.12.22 11:51:10 | #11300

(Bible, Nehemjáš 9:16-17)

Ale oni, naši otcové, se zpupně vyvyšovali, byli tvrdošíjní a neposlouchali tvé příkazy. Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. TY JSI VŠAK BŮH OCHOTNÝ ODPOUŠTĚT, MILOSTIVÝ A SOUCITNÝ, SHOVÍVAVÝ A NESMÍRNĚ MILOSRDNÝ, PROTO JSI JE NEOPUSTIL.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
A co z toho plyne? ŽIVÝ BŮH, NÁŠ BŮH, JE NAŠÍM MILUJÍCÍM TATÍNKEM za všech okolností. Amen.

  • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět: RE: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
26.12.22 12:06:47 | #11303 (1)

(Bible, Jóel 2:12-13 + 2:27)

Nyní tedy, je výrok Živého Boha, NAVRAŤTE SE KE MNĚ CELÝM SRDCEM, v postu, pláči a nářku.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Živému Bohu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Živý Bůh, Váš Bůh, A JINÉHO BOHA NENÍ.
A můj lid nebude navěky zahanben.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Ano, stále se to skrze proroky opakuje! "JÁ JSEM ŽIVÝ BŮH, VÁŠ BŮH, A JINÉHO BOHA NENÍ." Amen.

  • *15154* *33692* *33792* *33692* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
26.12.22 12:09:31 | #11304 (1)

Čus boží človíčku pozdravuje tě nás otec syn a duch svatý v mém zjevení po 20 pivech mi Bůh svěřil tajemství výš jaké?Ze prý rád skáčes po red Bullu na ženský 👅👅👅♥️🌈🌈🌈| Předmět: RE: RE: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
26.12.22 12:12:07 | #11306 (2)

Připadá mi to Babinského taky tenkrát před 120 lety když jsme studovali tak vždy od žen utíkal oknem,proto ty písničky o něm.


 #11304 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
26.12.22 12:20:31 | #11310 (3)

Skákal pes přes oves